Info Goes week 38

Hieronder vindt u de aangevraagde en verleende vergunningen van week 38. Deze zijn op woensdag 22 september in de Bevelandse Bode gepubliceerd.

Aanvragen omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende aanvragen om een omgevingsvergunning hebben ontvangen. Het publiceren van ontvangen aanvragen is bedoeld om te informeren. Bezwaar maken tegen een aanvraag is niet mogelijk.

datum ontvangst

zaaknummer

locatie

omschrijving

05-09-2021

OMG-2021-0935

Sluisplaat 35 te Goes

het legaal maken van een steiger

13-09-2021

OMG-2021-0937

Dillenburglaan 18 te Goes

het plaatsen van een schutting

13-09-2021

OMG-2021-0934

Sluisplaat 12 te Goes

het legaal maken van een steiger

14-09-2021

OMG-2021-0939

Goese Meerlaan 9 te Goes

het legaal maken van een steiger

14-09-2021

OMG-2021-0941

Blokjesplaat 38 te Goes

het legaal maken van een steiger

14-09-2021

OMG-2021-0940

Sluisplaat 11 te Goes

het legaal maken van de uitbreiding van een steiger

15-09-2021

OMG-2021-0944

Noordoordplaat 21 te Goes

het legaal maken van de spatrand

15-09-2021

OMG-2021-0945

Aartjeskreek 23 te Goes

het legaal maken van een steiger

15-09-2021

OMG-2021-0947

Mosselbank 9 te Goes

het legaal maken van een steiger

16-09-2021

OMG-2021-0948

Noordhoeklaan 44 te Goes

het plaatsen van een dakkapel

16-09-2021

OMG-2021-0952

Nijverheidsstraat 4 te 's-Heer Arendskerke

het bouwen van een loods

16-09-2021

OMG-2021-0950

Villa-Novastraat 26 te Wolphaartsdijk

het aanleggen van een uitrit

17-09-2021

OMG-2021-0954

Manneeweg 2A te Kloetinge

het wijzigen van een agrarische bestemming naar woonbestemming

17-09-2021

OMG-2021-0955

Livingstoneweg 14 te Goes

het plaatsen van lichtreclame op de gevel

18-09-2021

OMG-2021-0956

Noordoordplaat 11 te Goes

het legaal maken van een steiger

Na een afspraak met de afdeling Dienstverlening (telefoonnummer 14 0113 of vergunningen@goes.nl), zijn de aanvragen in te zien.

Verleende omgevingsvergunningen (regulier)

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij na toepassing van de reguliere voorbereidingsprocedure de volgende omgevingsvergunningen hebben verleend:

datum verzending

Zaaknummer

locatie

omschrijving

14-9-2021

OMG-2021-0700

Nieuwe Rijksweg 39A te 's-Heer Hendrikskinderen

het bouwen van een schuur

14-9-2021

OMG-2021-0798

Zuiderlandweg 2 te Wolphaartsdijk

het bouwen van een bedrijfswoning

14-9-2021

OMG-2021-0803

Noordoordplaat 15 te Goes

het legaal maken van een steiger

16-9-2021

OMG-2021-0846

Aartjeskreek 20 te Goes

het legaal maken van een steiger

16-9-2021

OMG-2021-0820

Blokjesplaat 32 te Goes

het legaal maken van een steiger en een vlonder

16-9-2021

OMG-2021-0855

Noordoordplaat 45 te Goes

het legaal maken van een steiger

16-9-2021

OMG-2021-0884

Kropkreek 6 te Goes

het legaal maken van een steiger

16-9-2021

OMG-2021-0908

Oude Diep 6 te Goes

het legaal maken van een steiger

16-9-2021

OMG-2021-0861

Blokjesplaat 33 te Goes

het legaal maken van een steiger

16-9-2021

OMG-2021-0899

Noordoordplaat 14 te Goes

het legaal maken van een steiger

16-9-2021

OMG-2021-0756

Lange Kerkstraat 11A tot en met 11F te Goes

het wijzigen van OMG-2020-0370

16-9-2021

OMG-2021-0883

Vlijekreek 14 te Goes

het legaal maken van de aanbouw van een steiger

16-9-2021

OMG-2021-0826

Aartjeskreek 1 te Goes

het legaal maken van een steiger

16-9-2021

OMG-2021-0839

Aartjeskreek 21 te Goes

het legaal maken van een steiger

17-9-2021

OMG-2021-0619

Bierkade 3 te Goes

het vernieuwen en schilderen van de voorgevel

17-9-2021

OMG-2021-0928

Blokjesplaat 15 te Goes

het legaal maken van een steiger

17-9-2021

OMG-2021-0917

Sluisplaat 17 te Goes

het bouwen van een steiger

17-9-2021

OMG-2021-0930

Noordoordplaat 48 te Goes

het legaal maken van een steiger

17-9-2021

OMG-2021-0931

Nieuwe Diep 1 te Goes

het legaal maken van een steiger

17-9-2021

OMG-2021-0935

Sluisplaat 35 te Goes

het legaal maken van een steiger

Tegen een verleende vergunning hebben belanghebbenden binnen zes weken na de dag van verzending (zie vermelde datum) de mogelijkheid om een gemotiveerd bezwaarschrift in te dienen bij burgemeester en wethouders. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Wel heeft een belanghebbende die bezwaar heeft gemaakt de mogelijkheid om de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant te verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. Voor een verzoek is griffierecht verschuldigd.

Verlenging beslistermijnen

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de termijn om te beslissen op de volgende aanvragen om een omgevingsvergunning met ten hoogste zes weken hebben verlengd:

zaaknummer

Locatie

omschrijving

nieuwe uiterste beslisdatum

OMG-2021-0751

Albert Joachimikade 3 te Goes

het restaureren van de gevels

26 oktober 2021

OMG-2021-0749

Bierkade 3 te Goes

het verbouwen van de begane grond van horeca naar woning

26 oktober 2021

Meldingen op basis van artikel 8.40 Wet milieubeheer

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende meldingen op grond van het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer hebben ontvangen:

datum ontvangst

zaaknummer

locatie

omschrijving

08-09-2021

M-ACT210546

Broeder en Zusterpolderweg 6 te Wolphaartsdijk

het realiseren van een boerderijwinkel en een mini-camping

24-8-2021

M-ACT210516

Perponcherpolderweg 5 te Wolphaartsdijk

het veranderen van activiteiten

Het publiceren van ontvangen meldingen is bedoeld om te informeren. Bezwaar maken tegen een melding is niet mogelijk. Neem voor vragen of opmerkingen over ingediende meldingen contact op met de Regionale Uitvoeringsdienst Zeeland via het telefoonnummer (0115) 745 100 of via info@rud-zeeland.nl.

Door de burgemeester verleende vergunningen en ontheffingen

De burgemeester maakt bekend dat zij de volgende vergunningen en ontheffingen heeft verleend:

datum verzending

zaaknummer

locatie

omschrijving

13-9-2021

EVG-2021-281

Singelstraat 21 te Goes

een evenementenvergunning voor het houden van Goes Modestad van 23 tot en met 25 september 2021

13-9-2021

DHW_O-2021-257

Olympiastraat 4 te Goes

een ontheffing voor het schenken van zwak alcoholhoudende dranken tijdens FIJN Outdoor op 18 september 2021

15-9-2021

EXH-2021-366

Stationsplein 21 te Goes

een exploitatievergunning voor Brasserie de Koploper

15-9-2021

ALC_V-2021-367

Stationsplein 21 te Goes

een vergunning Alcoholwet voor Brasserie de Koploper

Inzage van verleende vergunningen en ontheffingen

Na een afspraak met de afdeling Dienstverlening, telefoonnummer 14 0113 of e-mail vergunningen@goes.nl, zijn de verleende vergunningen in te zien.

Stadsdebatten over toekomst Goese binnenstad

Samen met u willen we onze Goese binnenstad aantrekkelijk en levendig houden. Door met elkaar in te spelen op de huidige ontwikkelingen bereiden we de stad voor op 2030. Denk hierbij aan ontwikkelingen zoals de opkomst van online winkelen en elektrische vervoersmiddelen.

De coronatijd laat zien dat ‘buiten het nieuwe binnen’ is. We horen veel positieve geluiden over de extra ruimte voor terrassen en voetgangers. De binnenstad wordt zo nog levendiger en nog meer een ontmoetingsplaats voor ons allemaal.

Er zijn op 28 en 29 september en 5 oktober verschillende stadsdebatten over de toekomst van de binnenstad. U bent van harte welkom om hierbij aanwezig te zijn! Kijk voor meer informatie en aanmelden op www.goes.nl/toekomst-binnenstad.

AgendaGoes

Datum

Activiteit

Tijd

Locatie

23 sept

Debatraad, voor agenda zie > www.goes.nl > Gemeenteraad > Vergaderschema

19:30 uur

Stadskantoor

Houd voor actuele informatie onze website in de gaten, www.goes.nl/gemeenteraad. Kijk voor evenementen en activiteiten op www.goesisgoes.nl.