Info Goes week 36 - 2023

Hieronder vindt u de bekendmakingen van week 36. Deze zijn op woensdag 6 september 2023 in de Bevelandse Bode gepubliceerd.

Aanvragen omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende aanvragen om een omgevingsvergunning hebben ontvangen. Het publiceren van ontvangen aanvragen is bedoeld om te informeren. Bezwaar maken tegen een aanvraag is niet mogelijk. 

datum ontvangstzaaknummerlocatieomschrijving
25-08-2023Z2023-00000974Lange Vorststraat 29 te Goeshet plaatsen van een buitenhoekbord aan de gevel
25-08-2023Z2023-00000972Nieuwe Rijksweg 2D, 4472AB 's-Heer Hendrikskinderenhet bouwen van een nieuwe woning
25-08-2023Z2023-00000935s-Heer Hendrikskinderendijk te Goeshet bouwen van een nieuwbouw Brandweerpost in Goes-West
25-08-2023Z2023-00000952Golda Meirstraat 71, 4463DD Goeshet aanbrengen van dakisolatie vanaf de buitenkant
28-08-2023Z2023-00000977Ridderhof 7, 4461TZ Goeshet plaatsen van een uitbouw
28-08-2023Z2023-00000978Goese Meerlaan 48, 4465AM Goeshet verbreden van de oprit
31-08-2023Z2023-00001011Wagnerlaan 15, 4462KH Goeshet bouwen van een carport aan de voorkant van de woning

Na een afspraak met de afdeling Dienstverlening (telefoonnummer 14 0113 of e-mail vergunningen@goes.nl) zijn de aanvragen in te zien.

Verleende omgevingsvergunningen (regulier)

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij na toepassing van de reguliere voorbereidingsprocedure de volgende omgevingsvergunningen hebben verleend:

datum verzendingzaaknummerlocatieomschrijving
28-08-2023Z2023-00000730Wijngaardstraat 66 te Goeshet plaatsen van lichtreclame
29-08-2023Z2023-00000704Van Maelstedestraat 16A te 's-Heer Hendrikskinderenhet gebruiken van een woning voor kamergewijze verhuur
30-08-2023Z2023-00000682Da Vinciplein 1 te Goeshet verlengen van een strijdig gebruik van de Zeelandhallen
31-08-2023 Z2023-00000005Geldeloozepad 20 te Goeshet kappen en herbeplanten van een boom
31-08-2023Z2023-00000044Van Goghstraat te Goeshet kappen en herbeplanten van een haagbeuk

Tegen een verleende vergunning hebben belanghebbenden binnen zes weken na de dag van verzending (zie vermelde datum) de mogelijkheid om een gemotiveerd bezwaarschrift in te dienen bij burgemeester en wethouders. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Wel heeft een belanghebbende die bezwaar heeft gemaakt de mogelijkheid om de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant te verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. Voor een verzoek is griffierecht nodig.

Door burgemeester en wethouders verleende vergunningen en ontheffingen 

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende vergunningen en ontheffingen hebben verleend:

datum verzendingzaaknummerlocatieomschrijving
28-08-2023OOW-2023-528Krommemeet 26 te Goeseen verlenging voor het gebruik van gemeentegrond voor de opslag van materialen tot en met 8 september 2023
29-08-2023OOW-2023-576Singelstraat 1 te Goes het plaatsen van een steiger

Door de burgemeester verleende vergunningen en ontheffingen 

De burgemeester maakt bekend dat zij de volgende vergunningen en ontheffingen heeft verleend:

datum verzendingzaaknummerlocatieomschrijving
28-08-2023EVG-2023-520Ponyclub 't Hummeltje te ’s-Heer Hendrikskinderenhet organiseren van het evenement Zeeland Nazomerfestival 2023 Zanger Zonder Volk
28-08-2023EVG-2023-362Hollandsche Hoeve te Goeseen vergunning voor de Hollandsche Hoevedag op 7 oktober 2023
31-08-2023ALC_V-2023-461Wijngaardstraat 66 te Goeshet verlenen van een alcoholwetvergunning
31-08-2023EXH-2023-460Wijngaardstraat 66 te Goeshet verlenen van een exploitatievergunning

Tegen een verleende vergunning of ontheffing hebben belanghebbenden binnen zes weken na de dag van verzending (zie vermelde datum) de mogelijkheid om een gemotiveerd bezwaarschrift in te dienen bij de burgemeester/burgemeester en wethouders. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Wel heeft een belanghebbende die bezwaar heeft gemaakt de mogelijkheid om de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant te verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. Voor een verzoek is griffierecht nodig.

Inzage van verleende vergunningen en ontheffingen

Na een afspraak met de afdeling Dienstverlening, telefoonnummer 14 0113 of e-mail vergunningen@goes.nl, zijn de verleende vergunningen in te zien.

Ontheffing incidentele festiviteiten (twaalfdagenregeling) voor het geluid

Voor bedrijven waarbij het Activiteitenbesluit van de Wet milieubeheer van toepassing is, is er een mogelijkheid ontheffing te krijgen van de geluidsvoorschriften gedurende 12 keer per jaar. Hierbij moet door het bedrijf gezorgd worden dat er geen overmatige hinder ontstaat. 

De volgende meldingen zijn binnengekomen:

29-08-2023 GHO-2023-541 Klok’uus te ’s-Heer Arendskerke8 september 2023 van 21:00 tot 01:00 uur
29-08-2023GHO-2023-542Klok’uus te ’s-Heer Arendskerke14 september 2023 van 21:00 tot 01:00 uur
29-08-2023GHO-2023-543Klok’uus te ’s-Heer Arendskerke15 september 2023 van 21:00 tot 01:00 uur
29-08-2023GHO-2023-540’t Blokhuis te Kattendijke2 september 2023 van 17:00 tot 24:00 uur 

Voornemen ambtshalve opneming van de adresgegevens als onbekend in de Basisregistratie Personen (BRP)

Burgemeester en wethouders maken bekend dat ze van plan zijn om van onderstaande personen de adresgegevens als onbekend op te nemen in de BRP. Uit onderzoek is gebleken dat onderstaande personen naar alle waarschijnlijkheid niet (meer) wonen op het adres waarmee ze in de BRP geregistreerd staan. De verhuisaangifte hebben wij niet ontvangen. Ook was het niet vast te stellen wat de huidige woonplaats is. In de artikelen 2.39 en 2.43 van de wet BRP staat dat men verplicht is het nieuwe adres door te geven aan de gemeente. 

Naam en voorlettersGeboortedatum
Szöke, M. 07-09-1981

Een eventuele ambtshalve opname van de adresgegevens als onbekend in de BRP kan grote persoonlijke en/of financiële gevolgen hebben voor betrokkenen. Wij verzoeken u binnen drie weken na de datum van publicatie uw verhuizing door te geven via www.goes.nl/verhuizen. Lukt dit niet, neem dan contact op met 14 0113. Bij geen reactie binnen drie weken nemen wij de adresgegevens definitief als onbekend op in de BRP.

Besluit ambtshalve opneming van de adresgegevens als onbekend in de Basisregistratie Personen (BRP)

Burgemeester en wethouders hebben besloten op grond van artikel 2.22 wet BRP de adresgegevens van onderstaande personen naar een onbekend land op te nemen in de BRP. Uit onderzoek is gebleken dat onderstaande personen niet wonen op het adres waarmee ze in de BRP geregistreerd staan. Dit betekent dat zij niet meer op dit adres zijn ingeschreven, en ook niet meer geregistreerd staan als wonend in Nederland.

Naam en voorlettersGeboortedatumIngangsdatum 
Yahyaoui Khali, S.  10-01-198111-07-2023
Malecki, P.T. 15-09-198704-08-2023
Sonke, J.S.15-01-198503-08-2023

Tegen een opname van de adresgegevens in de BRP hebben belanghebbenden binnen zes weken na de dag van publicatie de mogelijkheid om een gemotiveerd bezwaarschrift in te dienen bij burgemeester en wethouders. Het indienen van een bezwaarschrift schorst niet de werking van dit besluit. Wel heeft een belanghebbende die bezwaar heeft gemaakt de mogelijkheid om de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant te verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. Voor een verzoek is griffierecht nodig.

Vanaf 20 september geen nieuwe bestemmingsplannen meer

Op 1 januari 2024 treedt de Omgevingswet in werking. Door deze nieuwe wet komt de Wet ruimtelijke ordening te vervallen. Dat betekent dat de gemeente door het vervallen van deze wet geen nieuwe bestemmingsplannen meer kan vaststellen.

Overgangssituatie

Vanaf 20 september gaat de gemeente Goes langzaam over van bestemmingsplannen naar omgevingsplan. Daardoor kan de gemeente na 20 september geen bestemmingsplannen meer in behandeling nemen. Heeft u nog een ontwerpbestemmingsplan dat niet kan wachten? Stuur dat dan voor 20 september in, zodat de gemeente Goes het in behandeling kan nemen. Let er op dat het bestemmingsplan compleet is. Plannen die niet compleet zijn ingediend, kunnen we ook niet meer in behandeling nemen.

Uitzondering

Voor lopende projecten kan een uitzondering worden gemaakt op de gestelde datum van 20 september 2023. Daarbij moet het duidelijk zijn dat terinzagelegging van een ontwerpbestemmingsplan nog voor 1 januari 2024 gehaald kan worden. Dit gebeurt uitsluitend in overleg met en na instemming van de gemeente. We raden u aan om uw situatie voor te leggen aan de gemeente Goes om te bespreken wat voor u de beste optie is.

Bekendmakingen via e-mail

Met de e-mailservice ‘Berichten in uw buurt’ ontvangt u de meest nieuwe bekendmakingen via de mail. Dit zijn berichten van de gemeente Goes, maar ook van andere overheidsorganisaties. Bijvoorbeeld de provincie en het waterschap.

Aanmelden voor de e-mailservice is mogelijk via de website overheid.nl. Wat moet u daarna doen?

  • inschrijven op e-mailadres met postcode;
  • uw interesses instellen;
  • overheidsorganisaties selecteren waarvan u berichten wilt ontvangen;
  • de aanmelding bevestigen.

U ontvangt vervolgens de berichten vanzelf in uw mailbox. Afmelden voor de service is via deze e-mails ook mogelijk.

Agenda Goes

DatumActiviteitTijdLocatie 
12 septemberFractievergaderingen. Kijk voor de agenda op https://goes.raadsinformatie.nl19:30 uurStadskantoor Goes

Houd voor actuele informatie onze website in de gaten, https://goes.raadsinformatie.nl. Kijk voor evenementen en activiteiten op www.goesisgoes.nl