Info Goes week 36

Hieronder vindt u de bekendmakingen van week 36. Deze zijn op woensdag 7 september in de Bevelandse Bode gepubliceerd.

Aanvragen omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende aanvragen om een omgevingsvergunning hebben ontvangen. Het publiceren van ontvangen aanvragen is bedoeld om te informeren. Bezwaar maken tegen een aanvraag is niet mogelijk.

datum ontvangst

zaaknummer

locatie

omschrijving

26-08-2022

W-AOV220429

v.d. Spiegelstraat 73 te Goes

het plaatsen van verkeersbarrières

30-08-2022

OMG-2022-0706

De Poel te Goes

de aanleg en het verwijderen van 50kV-verbinding De Poel, Goes

31-08-2022

OMG-2022-0707

Terlucht 4 te 's-Heer Arendskerke

het kappen van een boom

31-08-2022

OMG-2022-0709

Ketelkade 1 tot en met 75 te Goes

het bouwen van een fietsenstalling

31-08-2022

OMG-2022-0711

Lange Kerkstraat 18 te Goes

het plaatsen van gevelreclame

2-9-2022

OMG-2022-0714

Noordeinde 2 te Kloetinge

het leggen van een glasvezelkabel

02-09-2022

OMG-2022-0716

Ravelijn de Grenadier 13 te Goes

het plaatsen van zonnepanelen

03-09-2022

OMG-2022-0719

Wulfaertstraat 16 te Goes

het realiseren van een uitrit

03-09-2022

OMG-2022-0718

Trumanlaan 7 te Goes

het schilderen van de achterkant van een schuur

Na een afspraak met de afdeling Dienstverlening (telefoonnummer 14 0113 of e-mail vergunningen@goes.nl) zijn de aanvragen in te zien.

Verleende omgevingsvergunningen (regulier)

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij na toepassing van de reguliere voorbereidingsprocedure de volgende omgevingsvergunningen hebben verleend:

datum verzending

Zaaknummer

locatie

omschrijving

30-8-2022

OMG-2022-0570

Friesestraat 23 te Wolphaartsdijk

het vervangen van vuilwaterriolering, het aanleggen van regenwaterriolering en het herinrichten van de straat

30-8-2022

OMG-2022-0646

Noordeinde 5C te Kloetinge

het plaatsen van twee tijdelijke opslagunits

30-8-2022

OMG-2022-0636

Noordoordplaat 31 te Goes

het vernieuwen van een dakkapel

31-8-2022

OMG-2022-0654

Joannes Antonides van der Goeskade 73 te Goes

het plaatsen van isolatieglas op de eerste verdieping en voor een deel op de begane grond

31-8-2022

OMG-2022-0547

Kolveniershof 32, 34 en 36 te Goes

het plaatsen van een elektrische deur

31-8-2022

OMG-2022-0601

Korte Vorststraat 42 en 42A te Goes

het verbouwen van een opslagruimte tot een berging met een bovenwoning

2-9-2022

OMG-2022-0585

Nassaulaan 40-130 te Goes

het herstellen van de bestemming wonen

2-9-2022

OMG-2022-0599

Boomdijk 26 te Wolphaartsdijk

het realiseren van een bedrijf in een loods

Tegen een verleende vergunning hebben belanghebbenden binnen zes weken na de dag van verzending (zie vermelde datum) de mogelijkheid om een gemotiveerd bezwaarschrift in te dienen bij burgemeester en wethouders. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Wel heeft een belanghebbende die bezwaar heeft gemaakt de mogelijkheid om de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant te verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. Voor een verzoek is griffierecht nodig.

Ontwerp-omgevingsvergunning voor bouwen 45 woningen in Aria-Zuid

Burgemeester en wethouders van de gemeente Goes maken bekend dat zij het voornemen hebben een omgevingsvergunning te verlenen. Het gaat om toestemming voor het bouwen van 45 woningen in het gebied Aria-Zuid, ten zuiden van het Pykeswegje. Dit gebeurt met toepassing van artikel 2.12, eerste lid, aanhef en onder a, onder 3°, en paragraaf 3.3 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo). Het gaat om vrijstaande woningen, twee-onder-één-kapwoningen, rijhuizen en levensloopbestendige woningen. De ontwikkeling loopt vooruit op een nieuw bestemmingsplan voor Aria-Zuid.

Het initiatief past niet in het geldende bestemmingsplan ‘Aria’, omdat voor de gronden waar de 45 woningen komen te staan een bestemming "Wonen - Uit te werken - 2" geldt. Daardoor zijn er geen bouwmogelijkheden. Burgemeester en wethouders zijn van plan met de omgevingsvergunning af te wijken van het bestemmingsplan.

Het ontwerp van de te verlenen omgevingsvergunning is met de stukken die daarbij horen van 8 september tot en met 19 oktober 2022 in te zien. De ontwerpbeschikking is online te vinden op www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.0664.OVGZ09-ON99. Digitaal inzien is als het nodig is ook mogelijk in het Stadskantoor, M.A. de Ruijterlaan 2 in Goes.

Tijdens de termijn heeft iedereen schriftelijk of mondeling de mogelijkheid om een zienswijze over de ontwerpbeschikking naar voren te brengen bij de burgemeester en wethouders van de gemeente Goes, Postbus 2118, 4460 MC Goes. Voor het kenbaar maken van een mondelinge zienswijze binnen de genoemde periode is het noodzakelijk op tijd vooraf een afspraak te maken met Peter Daniëlse via p.danielse@goes.nl

Meldingen op basis van artikel 8.40 Wet milieubeheer

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende meldingen op grond van het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer hebben ontvangen:

datum ontvangst

zaaknummer

locatie

omschrijving

29-08-2022

M-ACT220370

Kolveniershof 15 te Goes

het starten van een afhaal/bezorgrestaurant

Het publiceren van ontvangen meldingen is bedoeld om te informeren. Bezwaar maken tegen een melding is niet mogelijk. Neem voor vragen over ingediende meldingen contact op met de Regionale Uitvoeringsdienst Zeeland via het telefoonnummer (0115) 745 100 of via info@rud-zeeland.nl.

Door burgemeester en wethouders verleende vergunningen en ontheffingen

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende vergunningen en ontheffingen hebben verleend:

datum verzending

zaaknummer

locatie

omschrijving

30-8-2022

OOW-2022-511

Schengestraat te Goes

een vergunning voor het plaatsen van een keetwagen, een toilet en een container van 5 september tot en met 11 november 2022

31-8-2022

OOW-2022-512

Lange Kerkstraat 5 te Goes

het plaatsen van een container/aanhanger van 5 september tot en met 30 november 2022

31-8-2022

OOW-2022-515

Singelstraat te Goes

het gebruik van gemeentegrond van 17 oktober 2022 tot en met 30 juli 2023

31-8-2022

OOW-2022-514

Singelstraat te Goes

het inrichten van een bouwplaats van 5 september tot en met 16 oktober 2022

31-8-2022

OOW-2022-518

Vlasmarkt te Goes

het plaatsen van een hoogwerker en een dixi van 31 augustus tot en met 12 september 2022

1-9-2022

OOW-2022-513

Beukenstraat 233 te Goes

het plaatsen van een container van 30 augustus tot en met 30 september 2022

2-9-2022

OOW-2022-523

Lange Achterweg 2 te ’s-Heer Arendskerke

het plaatsen van een container van 1 tot en met 21 september 2022

2-9-2022

OOW-2022-522

Piet Heinstraat 9 61 t Goes

het plaatsen van een hoogwerker van 17 tot en met 18 oktober 2022

Door de burgemeester verleende vergunningen en ontheffingen

De burgemeester maakt bekend dat zij de volgende vergunningen en ontheffingen heeft verleend:

datum verzending

zaaknummer

locatie

omschrijving

30-8-2022

EVG-2022-426

Grote Markt en omgeving Goes

een evenementenvergunning voor ‘Open Monumentendag’ op 10 september 2022

1-9-2022

EVG-2022-361

Zwembadweg 3 te Goes

een evenementenvergunning voor Summer Festival 2022 op 10 september 2022

1-9-2022

EVG-2022-394

Oostkerkestraat, Wolfertplein, Burgemeester C. Koertstraat te Wolphaartsdijk

een evenementenvergunning voor de open dag ter ere van het 100-jarig bestaan van Brandweer Wolphaartsdijk op 10 september 2022

1-9-2022

ALC_V-2022-489

Kreukelmarkt 8 te Goes

een vergunning Alcoholwet LIKE Sushi

1-9-2022

ALC_O-2022-362

Zwembadweg 3 te Goes

een ontheffing voor het schenken van zwak-alcoholhoudende dranken tijdens Summer Festival 2022 op 10 september 2022

Tegen een verleende vergunning of ontheffing hebben belanghebbenden binnen zes weken na de dag van verzending (zie vermelde datum) de mogelijkheid om een gemotiveerd bezwaarschrift in te dienen bij de burgemeester/burgemeester en wethouders. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Wel heeft een belanghebbende die bezwaar heeft gemaakt de mogelijkheid om de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant te verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. Voor een verzoek is griffierecht nodig.

Inzage van verleende vergunningen en ontheffingen

Na een afspraak met de afdeling Dienstverlening, telefoonnummer (0113) 249 700 of e-mail vergunningen@goes.nl, zijn de verleende vergunningen in te zien.

Bekendmakingen via e-mail

Met de e-mailservice ‘Berichten in uw buurt’ ontvangt u de meest nieuwe bekendmakingen via de mail. Dit zijn berichten van de gemeente Goes, maar ook van andere overheidsorganisaties. Bijvoorbeeld de provincie en het waterschap.

Aanmelden voor de e-mailservice is mogelijk via de website overheid.nl. Wat moet u daarna doen?

  • inschrijven op e-mailadres met postcode;
  • uw interesses instellen;
  • overheidsorganisaties selecteren waarvan u berichten wilt ontvangen;
  • de aanmelding bevestigen.

U ontvangt vervolgens de berichten vanzelf in uw mailbox. Afmelden voor de service is via deze e-mails ook mogelijk.

AgendaGoes

Datum

Activiteit

Tijd

Locatie

8 sep

Raadsledenspreekuur

19:00 uur

Stadskantoor

8 sep

Beeldvormende raad. Kijk voor de agenda op www.goes.raadsinformatie.nl

19:30 uur

Raadzaal, Stadskantoor

Houd voor actuele informatie onze website in de gaten, www.goes.nl/gemeenteraad. Kijk voor evenementen en activiteiten op www.goesisgoes.nl.