Info Goes week 36

Hieronder vindt u de aangevraagde en verleende vergunningen van week 36. Deze zijn op woensdag 8 september in de Bevelandse Bode gepubliceerd.

Aanvragen omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende aanvragen om een omgevingsvergunning hebben ontvangen. Het publiceren van ontvangen aanvragen is bedoeld om te informeren. Bezwaar maken tegen een aanvraag is niet mogelijk.

datum ontvangst

zaaknummer

locatie

omschrijving

28-08-2021

OMG-2021-0884

Kropkreek 6 te Goes

het legaal maken van een steiger

30-08-2021

OMG-2021-0890

Hoofdstraat 13 te Wolphaartsdijk

het bouwen van een kamer aan de woning

30-08-2021

OMG-2021-0886

Goese Poort (onderdeel ZLM-terrein) te Goes

het verleggen van de inrit

01-09-2021

OMG-2021-0894

Westwal 79 te Goes

het vervangen van een carport

01-09-2021

OMG-2021-0892

Grote Markt 14 te Goes

het plaatsen van een luifel aan de achterkant van het pand

01-09-2021

OMG-2021-0893

Kapelseweg 61 te Kloetinge

het slopen van een afgebrande schuur en het uitvoeren van graafwerkzaamheden

02-09-2021

OMG-2021-0897

’s-Gravenpolderseweg 22 te Goes

het aanleggen van een inrit

02-09-2021

OMG-2021-0898

Nieuwstraat 2 te Goes

het bouwen van een tuinkamer en het opsplitsen van het pand in drie woningen

02-09-2021

OMG-2021-0899

Noordoordplaat 14 te Goes

het legaal maken van een steiger

02-09-2021

OMG-2021-0900

Noordoordplaat 33 te Goes

het legaal maken van een steiger

03-09-2021

OMG-2021-0901

Oude Diep 10 te Goes

het legaal maken van een steiger

04-09-2021

OMG-2021-0903

Plein 30 te 's-Heer Hendrikskinderen

het verduurzamen en vernieuwen van een woning

04-09-2021

OMG-2021-0904

Lange Kerkstraat 5 te Goes

splitsing Lange Kerkstraat 5 te Goes

04-09-2021

OMG-2021-0905

Wijngaardstraat 51C te Goes

het plaatsen van een spandoek

05-09-2021

OMG-2021-0908

Oude Diep 6 te Goes

het legaal maken van een steiger

Na een afspraak met de afdeling Dienstverlening (telefoonnummer 14 0113 of vergunningen@goes.nl), zijn de aanvragen in te zien.

Verleende omgevingsvergunningen (regulier)

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij na toepassing van de reguliere voorbereidingsprocedure de volgende omgevingsvergunningen hebben verleend:

datum verzending

Zaaknummer

locatie

omschrijving

31-8-2021

OMG-2021-0477

's-Heer Elsdorpweg 37 te Goes

het realiseren van een in- en uitrit

1-9-2021

OMG-2021-0732

Papegaaistraat 14A te Goes

het vervangen van de ramen

1-9-2021

OMG-2021-0752

Dokter Vosstraat 2 te Wolphaartsdijk

het uitbreiden van een bestaande woning en het plaatsen van een dakopbouw op de garage

Tegen een verleende vergunning hebben belanghebbenden binnen zes weken na de dag van verzending (zie vermelde datum) de mogelijkheid om een gemotiveerd bezwaarschrift in te dienen bij burgemeester en wethouders. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Wel heeft een belanghebbende die bezwaar heeft gemaakt de mogelijkheid om de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant te verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. Voor een verzoek is griffierecht verschuldigd.

Geweigerde omgevingsvergunningen

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende aangevraagde omgevings-vergunningen hebben geweigerd:

datum verzending

zaaknummer

locatie

omschrijving

31-08-2021

OMG-2021-0477

's-Heer Elsdorpweg 37 te Goes

het bouwen van een garage

Tegen een geweigerde vergunning hebben belanghebbenden binnen zes weken na de dag van verzending (zie vermelde datum) de mogelijkheid om een gemotiveerd bezwaarschrift in te dienen bij burgemeester en wethouders.

Verlenging beslistermijnen

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de termijn om te beslissen op de volgende aanvragen om een omgevingsvergunning met ten hoogste zes weken hebben verlengd:

zaaknummer

locatie

omschrijving

nieuwe uiterste beslisdatum

OMG-2021-0548

Brouwersgang 1 te Goes

het plaatsen van vier buitenunits voor airco

17 oktober 2021

OMG-2021-0412

Anthony Fokkerstraat 4A te Goes

het verbouwen van een bedrijfspand

12 oktober 2021

OMG-2021-0604

Oude Rijksweg 40 te 's-Heer Hendrikskinderen

het isoleren van de buitengevel en vervangen van kozijnen

16 oktober 2021

OMG-2021-0726

Fruitlaan 20 te Goes

het bouwen van een opslagruimte

21 oktober 2021

Door burgemeester en wethouders verleende vergunningen en ontheffingen

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende vergunningen en ontheffingen hebben verleend:

datum verzending

zaaknummer

locatie

omschrijving

1-9-2021

OOW-2021-421

Wilgenstraat 28 te Goes

het plaatsen van een kraan op 1 september 2021

Door de burgemeester verleende vergunningen en ontheffingen

De burgemeester maakt bekend dat zij de volgende vergunningen en ontheffingen heeft verleend:

datum verzending

zaaknummer

locatie

omschrijving

1-9-2021

DHW_O-2021-235

Geldeloozepad te Goes

ontheffing voor het schenken zwak alcoholhoudende dranken tijdens Zomerliefde op 3 september en Summer Festival Goes op 4 september 2021

1-9-2021

EVG-2021-234

Geldeloozepad te Goes

een evenementenvergunning voor Zomerliefde 3 september en  Summer Festival Goes op 4 september 2021

Tegen een verleende vergunning of ontheffing hebben belanghebbenden binnen zes weken na de dag van verzending (zie vermelde datum) de mogelijkheid om een gemotiveerd bezwaarschrift in te dienen bij de burgemeester/burgemeester en wethouders. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Wel heeft een belanghebbende die bezwaar heeft gemaakt de mogelijkheid om de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant te verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. Voor een verzoek is griffierecht verschuldigd.

Inzage van verleende vergunningen en ontheffingen

Na een afspraak met de afdeling Dienstverlening, telefoonnummer 14 0113 of e-mail vergunningen@goes.nl, zijn de verleende vergunningen in te zien.

Het Bespaarhuis is elke dinsdag open!

Duurzaam wonen vergroot comfort en bespaart kosten. In het Bespaarhuis ziet u hoe oplossingen voor isolatie, energieopwekking en verwarming er in het echt uit zien en kunt u al uw vragen stellen.

Het Bespaarhuis is geopend op dinsdagen tussen 15.00 en 21.00 uur. U bent van harte welkom. U vindt het Bespaarhuis aan de Lijnbaan 14 in Goes.

Open Monumentendag 2021

'Mijn monument is jouw monument'

‘Inclusieve monumenten, daar draait het dit jaar om tijdens Open Monumentendag. Inclusiviteit houdt in dat iedereen mee kan doen in de samenleving, ondanks de verschillen die er tussen mensen zijn. Met het landelijke thema ‘Mijn monument is jouw monument’ krijgen historische plekken die verbonden zijn met inclusiviteit extra aandacht. En dat is meer dan terecht. Het thema past goed bij één van onze speerpunten, toegankelijkheid. Want in Goes hoort iedereen erbij en moet elke inwoner mee kunnen doen. Dat was vroeger al zo, en dat is vandaag de dag niet anders.

Open Monumentendag vond vorig jaar digitaal plaats, maar dit jaar staat er gelukkig weer een fysieke editie op de agenda. Helaas is het evenement door corona wel ‘uitgekleed’. Toch willen we u een aantal prachtige, historische en inclusieve plaatsen in de gemeente Goes niet onthouden.

Denk bijvoorbeeld aan het oude Stadhuis, dat sinds vorig jaar rolstoelvriendelijk is. Inwoners die slecht ter been zijn of in een rolstoel zitten, hebben nu ook de mogelijkheid om dit prachtige gebouw te bezoeken. Of de Grote of Maria Magdalenakerk in het centrum, een plaats waar de deur altijd open staat en iedereen welkom is. Ook Buitenplaats Kloetinge is een aanrader. De historische tuin hiervan staat vol met verschillende planten en struiken. En ook in ’s-Heer Arendskerke en Eindewege is genoeg te doen. Zo zijn er bijvoorbeeld in de Petruskerk fietsroutes te krijgen. Die leiden u door het veelzijdige landschap van de Bevelanden naar de eindbestemming, molen Nooitgedacht.

Ook op de andere panden of plekken die u kunt bezoeken, mogen we trots zijn. Ze laten iets van de historie van onze gemeente zien. Op www.goes.nl/open-monumentendag leest u om welke monumenten het gaat en wat er precies waar te doen is.

Ik wens u veel plezier tijdens Open Monumentendag. En ik zou zeggen: laat uzelf verrassen door de wondere wereld van de Goese geschiedenis!’

André van der Reest
Wethouder Cultureel Erfgoed en Archief

Rooms-katholieke kerk en de Grote of Maria Magdalenakerk

AgendaGoes

Datum

Activiteit

Tijd

Locatie

9 sept

Agendacommissie

19:15 uur

Stadskantoor

9 sept

Raadscommissie, zie voor agenda > www.goes.nl > Gemeenteraad > Vergaderschema

20:00 uur

Stadskantoor

Houd voor actuele informatie onze website in de gaten, www.goes.nl/gemeenteraad. Kijk voor evenementen en activiteiten op www.goesisgoes.nl.