Info Goes week 35 - 2023

Hieronder vindt u de bekendmakingen van week 35. Deze zijn op woensdag 30 augustus 2023 in de Bevelandse Bode gepubliceerd.

Aanvragen omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende aanvragen om een omgevingsvergunning hebben ontvangen. Het publiceren van ontvangen aanvragen is bedoeld om te informeren. Bezwaar maken tegen een aanvraag is niet mogelijk. 

datum ontvangstzaaknummerlocatieOmschrijving
07-08-2023Z2023-00000838Kattenstraatje, Bleekstraat, Ostendestraat, Stalstraat, Vuilstraat, Sint Jacobstraat, Papegaaistraat, Schuttershof en Rijfelstraat te Goeshet plaatsen van tijdelijke kunstwerken
22-08-2023Z2023-00000826Beukenstraat 127 te Goeshet uitbreiden van de perceelafscheiding
22-08-2023Z2023-00000830Pasteurstraat 1 te Goes

het bouwen van een berging

 

22-08-2023Z2023-00000878Oude Vismarkt 1 te Goeshet plaatsen van een reclameframe aan de zijkant van de muur van de Balletstudio
22-08-2023Z2023 -00000894Zomerweg 35 te Kloetingehet plaatsen van nieuwe kozijnen
22-08-2023Z2023-00000904Locatie Goese Polder, kruising Troelstralaan te Goeshet aanleggen van e-bekabeling
22-08-2023Z2023-00000917Monnikendijk 24 te Kattendijkehet bouwen van een nieuwbouwwoning
22-08-2023Z2023-00000919Westhavendijk 8 te Wilhelminadorphet kappen van een beukenboom

Na een afspraak met de afdeling Dienstverlening (telefoonnummer 14 0113 of e-mail vergunningen@goes.nl) zijn de aanvragen in te zien.

Aanvragen omgevingsvergunning (milieu)

datum ontvangst zaaknummer locatie omschrijving 
15-08-2023 Z2023-00004818 Omgeving Kaaidijk te Wolphaartsdijkhet in gebruik nemen van een mestbassin

Heeft u vragen of opmerkingen over een ingediende aanvraag? Neem dan contact op met de Regionale Uitvoeringsdienst Zeeland via telefoonnummer (0115) 745 100 of via info@rud-zeeland.nl.

Verleende omgevingsvergunningen (regulier)

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij na toepassing van de reguliere voorbereidingsprocedure de volgende omgevingsvergunningen hebben verleend:

datum verzending zaaknummer locatie omschrijving 
18-08-2023 Z2023-00000657 Goese Dieplaan 122 te Goes het plaatsen van een raamkozijn 
18-08-2023 Z2023-00000365 Marten Toonderlaan 21 te Kloetinge  het plaatsen van een terrasvlonder 
18-08-2023 Z2023-00000473 Gasthuisstraat 20 te Goes het vervangen van de kozijnen  
18-08-2023 Z2023-00000483 Terlucht 1 te ’s-Heer Arendskerke het realiseren van een tijdelijke bouwinrit N664
21-08-2023 Z2023-00000334 Oostwal 34 tot en met 34 20 te Goes het realiseren van 21 wooneenheden 
21-08-2023 OMG-2022-1052 Toldijk 3 te 's-Heer Arendskerke. het bouwen van een schuurwoning 
24-08-2023 Z2023-00000838 Kattenstraatje, Bleekerstraat, Ostendestraat, Stalstraat, Vuilstraat, Sint Jacobstraat, Papegaaistraat en Schuttershof te Goeshet tijdelijk plaatsen van kunstwerken

Tegen een verleende vergunning hebben belanghebbenden binnen zes weken na de dag van verzending (zie vermelde datum) de mogelijkheid om een gemotiveerd bezwaarschrift in te dienen bij burgemeester en wethouders. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Wel heeft een belanghebbende die bezwaar heeft gemaakt de mogelijkheid om de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant te verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. Voor een verzoek is griffierecht nodig.

Verleende omgevingsvergunning (uitgebreid - milieu)

datum ontvangst zaaknummer locatie omschrijving 
24-08-2023 00318159 Bleekveld 5, 8 tot en met 14 en 9 tot en met 15 en Wijngaardstraat 7 te Goes maatwerk voor het vastleggen van een geluidbronvermogen warmtepomp

Door burgemeester en wethouders verleende vergunningen en ontheffingen 

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende vergunningen en ontheffingen hebben verleend:

datum verzending zaaknummer locatie omschrijving 
21-08-2023 OOW-2023-544 Kolveniershof 92 te Goes het plaatsen van een container 
21-08-2023 OOW-2023-563 ‘s-Heer Hendrikskinderendijk 76 te Goeshet plaatsen van een container 
21-08-2023 OOW-2023-569 Van Goghstraat en Breitnerstraat te Goes het inrichten van een bouwplaats 
24-08-2023 OOW-2023-572 Oostkerkestraat te Wolphaartsdijk het plaatsen van een mobiele kraan 
24-08-2023 OOW-2023-564 Zaagmolenstraat 58 te Goeshet plaatsen van een container en pallets met sierbestrating 
24-08-2023 OOW-2023-566 Laan der Verenigde Naties 62 te Goeshet plaatsen van big bags en pallets met tegels 
24-08-2023 OOW-2023-565 Grote Kade 44 te Goes het plaatsen van een verhuislift 

Tegen een verleende vergunning of ontheffing hebben belanghebbenden binnen zes weken na de dag van verzending (zie vermelde datum) de mogelijkheid om een gemotiveerd bezwaarschrift in te dienen bij de burgemeester/burgemeester en wethouders. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Wel heeft een belanghebbende die bezwaar heeft gemaakt de mogelijkheid om de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant te verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. Voor een verzoek is griffierecht nodig.

Inzage van verleende vergunningen en ontheffingen

Na een afspraak met de afdeling Dienstverlening, telefoonnummer 14 0113 of e-mail vergunningen@goes.nl, zijn de verleende vergunningen in te zien.

Kennisgeving verleende 12 dagen regeling ontheffing geluid

datum verzendingzaaknummer locatie omschrijving 
24-08-2023 GHO-2023-546 Grote Markt 10 te Goeseen incidentele festiviteit (geluidshinder) voor muziek met DJ op 26 augustus 2023 van 20:00 tot 01:00 uur in Bodega de Kookclub

Gehandicaptenparkeerplaats

Burgemeester en wethouders hebben besloten een gehandicaptenparkeerplaats te reserveren op het kenteken van een gebruiker wonende te Goes in de buurt van of aan:

  • Troelstrapad 56, Goes
  • Karel Doormanstraat 21, Goes

Tegen dit verkeersbesluit kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de dag van verzending verkeersbesluit (24 augustus 2023) een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Wel kan een belanghebbende die bezwaar heeft gemaakt, de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen. Voor een dergelijk verzoek is griffierecht nodig.

Bekendmakingen via e-mail

Met de e-mailservice ‘Berichten in uw buurt’ ontvangt u de meest nieuwe bekendmakingen via de mail. Dit zijn berichten van de gemeente Goes, maar ook van andere overheidsorganisaties. Bijvoorbeeld de provincie en het waterschap.

Aanmelden voor de e-mailservice is mogelijk via de website overheid.nl. Wat moet u daarna doen?

  • inschrijven op e-mailadres met postcode;
  • uw interesses instellen;
  • overheidsorganisaties selecteren waarvan u berichten wilt ontvangen;
  • de aanmelding bevestigen.

U ontvangt vervolgens de berichten vanzelf in uw mailbox. Afmelden voor de service is via deze e-mails ook mogelijk.

Agenda Goes

DatumActiviteitTijdLocatie 
31 augustusRaadsledenspreekuur19:00 uurStadskantoor Goes
31 augustusBeeldvormende raad19:30 uurRaadzaal, Stadskantoor Goes

Houd voor actuele informatie onze website in de gaten, https://goes.raadsinformatie.nl. Kijk voor evenementen en activiteiten op www.goesisgoes.nl