Info Goes week 34

Hieronder vindt u de bekendmakingen van week 34. Deze zijn op woensdag 24 augustus in de Bevelandse Bode gepubliceerd.

Aanvragen omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende aanvragen om een omgevingsvergunning hebben ontvangen. Het publiceren van ontvangen aanvragen is bedoeld om te informeren. Bezwaar maken tegen een aanvraag is niet mogelijk.

datum ontvangst

zaaknummer

locatie

omschrijving

15-08-2022

OMG-2022-0677

Noordweegseweg 4 te 's-Heer Arendskerke

het plaatsen van zeecontainers voor tijdelijke opslag

16-08-2022

OMG-2022-0679

Klein Frankrijk 29B te Goes

het aanbrengen van een logo aan de kant van de weg

16-08-2022

OMG-2022-0680

Courtinestraat 16 te Goes

het realiseren van een Pop-up beachbar (verlenging van de vorige vergunning)

16-08-2022

OMG-2022-0681

Albert Joachimikade 30 te Goes

het plaatsen van een tijdelijk camerasysteem

17-08-2022

OMG-2022-0684

Stationsplein 15 te Goes

het gebruik van het pand in strijd met het huidige bestemmingsplan

Na een afspraak met de afdeling Dienstverlening (telefoonnummer (0113) 249 700 of e-mail vergunningen@goes.nl) zijn de aanvragen in te zien.

Verleende omgevingsvergunningen (regulier)

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij na toepassing van de reguliere voorbereidingsprocedure de volgende omgevingsvergunningen hebben verleend:

datum verzending

Zaaknummer

locatie

omschrijving

17-8-2022

OMG-2022-0569

Albert Joachimikade 3 te Goes

het slopen van twee schoorstenen

17-8-2022

OMG-2022-0546

Kolveniershof 44 te Goes

het vervangen van de bestaande koel- en vriescondensor op het dak

17-8-2022

OMG-2022-0577

Kamperfoeliestraat 7 te Goes

het realiseren van een inrit

Tegen een verleende vergunning hebben belanghebbenden binnen zes weken na de dag van verzending (zie vermelde datum) de mogelijkheid om een gemotiveerd bezwaarschrift in te dienen bij burgemeester en wethouders. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Wel heeft een belanghebbende die bezwaar heeft gemaakt de mogelijkheid om de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant te verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. Voor een verzoek is griffierecht nodig.

Meldingen op basis van artikel 8.40 Wet milieubeheer

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende meldingen op grond van het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer hebben ontvangen:

datum ontvangst

zaaknummer

locatie

omschrijving

18-07- 2022

M-ACT220317

Boomdijk 26 te Wolphaartsdijk

het starten van een bedrijf voor de verkoop van testbanken voor landbouwmechanisatiebedrijven

Het publiceren van ontvangen meldingen is bedoeld om te informeren. Bezwaar maken tegen een melding is niet mogelijk. Neem voor vragen of opmerkingen over ingediende meldingen contact op met de Regionale Uitvoeringsdienst Zeeland via het telefoonnummer (0115) 745 100 of via info@rud-zeeland.nl.

Door burgemeester en wethouders verleende vergunningen en ontheffingen

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende vergunningen en ontheffingen hebben verleend:

zaaknummer

locatie

omschrijving

OOW-2022-497

Burgemeester Hackstraat 11 te Wolphaartsdijk

het plaatsen van een kraan op 19 augustus 2022

OOW-2022-496

Noordhoeklaan 19 te Goes

het plaatsen van een container op 20 augustus 2022

OOW-2022-479

Schimmelpenninckstraat 12 te Kloetinge

het plaatsen van een kraan op 7 en 8 september 2022

Tegen een verleende vergunning of ontheffing hebben belanghebbenden binnen zes weken na de dag van verzending (zie vermelde datum) de mogelijkheid om een gemotiveerd bezwaarschrift in te dienen bij burgemeester en wethouders. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Wel heeft een belanghebbende die bezwaar heeft gemaakt de mogelijkheid om de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant te verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. Voor een verzoek is griffierecht nodig.

Inzage van verleende vergunningen en ontheffingen

Na een afspraak met de afdeling Dienstverlening, telefoonnummer (0113) 249 700 of e-mail vergunningen@goes.nl, zijn de verleende vergunningen in te zien.

Voornemen ambtshalve opneming van de adresgegevens als onbekend in de Basisregistratie Personen (BRP)

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij van plan zijn om van onderstaande personen de adresgegevens als onbekend op te nemen in de BRP. Uit onderzoek is gebleken dat onderstaande personen naar alle waarschijnlijkheid niet (meer) wonen op het adres waarmee ze in de BRP geregistreerd staan. De verhuisaangifte hebben wij niet ontvangen. Ook was het niet vast te stellen wat de huidige woonplaats is. In de artikelen 2.39 en 2.43 van de wet BRP staat dat men verplicht is het nieuwe adres door te geven aan de gemeente.  

Geslachtsnaam en voorletters

Geboortedatum

Mirea, G.C.

16-04-1981

Baloh, M.K.

11-10-2005

Baloh, O.B.

13-06-1963

Crauciuc, G.

25-02-1997

Een eventuele ambtshalve opname van de adresgegevens als onbekend in de BRP kan grote persoonlijke en/of financiële gevolgen hebben voor betrokkenen. Wij verzoeken u binnen drie weken na de datum van publicatie uw verhuizing door te geven via www.goes.nl/verhuizen. Lukt dit niet, neem dan contact op met 14 0113. Bij geen reactie binnen drie weken nemen wij de adresgegevens definitief als onbekend op in de BRP.

Besluit ambtshalve opneming van de adresgegevens als onbekend in de Basisregistratie Personen (BRP)

Burgemeester en wethouders hebben besloten op grond van artikel 2.22 wet BRP de adresgegevens van onderstaande personen naar een onbekend land op te nemen in de BRP. Uit onderzoek is gebleken dat zij niet wonen op het adres waarmee ze in de BRP geregistreerd staan. Dit betekent dat onderstaande personen niet meer op dit adres zijn ingeschreven, en ook niet meer geregistreerd staan als wonend in Nederland.

Geslachtsnaam en voorletters

Geboortedatum

Ingangsdatum 

Al-Awadi, N.C.F.

00-00-1963

01-07-2022

Barendse, C.J.W.

26-11-1960

01-07-2022

Benabdelouahed, M.

25-01-2001

08-07-2022

Dobre, M.L.

13-10-1985

15-07-2022

Dobre, B.

06-02-1987

15-07-2022

Tegen een opname van de adresgegevens in de BRP hebben belanghebbenden binnen zes weken na de dag van publicatie de mogelijkheid om een gemotiveerd bezwaarschrift in te dienen bij burgemeester en wethouders. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Wel heeft een belanghebbende die bezwaar heeft gemaakt de mogelijkheid om de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant te verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. Voor een verzoek is griffierecht nodig.

Wethouder Vermeulen aanwezig in pilot stadswinkel

Om inwoners te ontmoeten, is wethouder Martijn Vermeulen donderdag 25 augustus tussen 14:00 en 16:00 uur aanwezig in de pilot stadswinkel. Wilt u hem wat vragen of iets met hem bespreken? Loop dan gerust binnen in de Touristshop aan de Singelstraat in Goes.

Bekendmakingen via e-mail

Met de e-mailservice ‘Berichten in uw buurt’ ontvangt u de meest nieuwe bekendmakingen via de mail. Dit zijn berichten van de gemeente Goes, maar ook van andere overheidsorganisaties. Bijvoorbeeld de provincie en het waterschap.

Aanmelden voor de e-mailservice is mogelijk via de website overheid.nl. Wat moet u daarna doen?

  • inschrijven op e-mailadres met postcode;
  • uw interesses instellen;
  • overheidsorganisaties selecteren waarvan u berichten wilt ontvangen;
  • de aanmelding bevestigen.

U ontvangt vervolgens de berichten vanzelf in uw mailbox. Afmelden voor de service is via deze e-mails ook mogelijk.

Aangepaste openingstijden milieustraat augustus

De milieustraat is in augustus nog op aangepaste tijden geopend:

Maandag tot en met vrijdag
Van 8:00 tot 12:30 en van 13:00 tot 15:00 uur

Zaterdag
9:00 tot 15:00 uur

AgendaGoes

Datum

Activiteit

Tijd

Locatie

29 aug

Agendacommissie. Kijk voor de agenda op www.goes.raadsinformatie.nl

19:30 uur

Stadskantoor

Houd voor actuele informatie onze website in de gaten, www.goes.nl/gemeenteraad. Kijk voor evenementen en activiteiten op www.goesisgoes.nl.