Info Goes week 33

Hieronder vindt u de aangevraagde en verleende vergunningen van week 33. Deze zijn op woensdag 18 augustus in de Bevelandse Bode gepubliceerd.

Aanvragen omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende aanvragen om een omgevingsvergunning hebben ontvangen. Het publiceren van ontvangen aanvragen is bedoeld om te informeren. Bezwaar maken tegen een aanvraag is niet mogelijk.

datum ontvangst

zaaknummer

locatie

omschrijving

25-07-2021

OMG-2021-0826

Aartjeskreek 1 te Goes

het legaal maken van een steiger

30-07-2021

W-AOV210408

Heulmeetken 14 te Goes

het realiseren van een gesloten bodemenergiesysteem

02-08-2021

OMG-2021-0812

Blokjesplaat 21 te Goes

het bouwen van een steiger

02-08-2021

OMG-2021-0814

Kropkreek 5 te Goes

het legaal maken van een steiger

02-08-2021

OMG-2021-0815

Blokjesplaat 37 te Goes

het legaal maken van een steiger

03-08-2021

OMG-2021-0818

Houtkade 22 te Goes

het slopen van een voormalig kantoorgebouw

03-08-2021

OMG-2021-0819

Sluisplaat 30 te Goes

het legaal maken van een steiger

04-08-2021

OMG-2021-0824

Zonnebloemstraat 57/59 te Goes

het realiseren van acht appartementen in een bestaande woning en winkel

04-08-2021

OMG-2021-0822

Aartjeskreek 7 te Goes

het legaal maken van een steiger

04-08-2021

OMG-2021-0823

v.d. Spiegelstraat 4 te Goes

het restaureren van het pand

04-08-2021

OMG-2021-0820

Blokjesplaat 32 te Goes

het legaal maken van een steiger en een vlonder

04-08-2021

OMG-2021-0828

Blokjesplaat 14 te Goes

het legaal maken van een steiger

05-08-2021

OMG-2021-0829

Veerweg 30 te Wolphaartsdijk

het verbouwen van een bestaande woning

06-08-2021

OMG-2021-0831

Mannee (kavel X 1538) te Goes

het bouwen van twee woningen

06-08-2021

OMG-2021-0832

Sint Adriaanstraat 13 te Goes

het verbouwen van een pand tot vijf zelfstandige woonfuncties en een kleine winkelfunctie

07-08-2021

OMG-2021-0833

Sluisplaat 28 te Goes

het legaal maken van een steiger

09-08-2021

OMG-2021-0843

Jonkerstraat 2 te 's-Heer Arendskerke

het verbouwen van een woning

09-08-2021

OMG-2021-0837

Aartjeskreek 9 te Goes

het legaal maken van een steiger

09-08-2021

OMG-2021-0836

Aartjeskreek 22 te Goes

het legaal maken van een steiger

09-8-2021

OMG-2021-0846

Aartjeskreek 20 te Goes

het legaal maken van een steiger

09-08-2021

OMG-2021-0841

Noordoordplaat 31 te Goes

het legaal maken van een steiger

10-08-2021

OMG-2021-0844

Zaagmolenstraat 22 te Goes

het kappen van een boom

10-08-2021

OMG-2021-0845

Ch de Bourbonweg 25 te Goes

het plaatsen van een dakkapel

10-08-2021

OMG-2021-0842

Nieuwe Diep 9 te Goes

het legaal maken van een vlonder

10-8-2021

OMG-2021-0840

Sluisplaat 7 te Goes

het legaal maken van een steiger

10-8-2021

OMG-2021-0839

Aartjeskreek 21 te Goes

het legaal maken van een steiger

Na een afspraak met de afdeling Dienstverlening (telefoonnummer 14 0113 of e-mail vergunningen@goes.nl), zijn de verleende vergunningen in te zien.

Verleende omgevingsvergunningen (regulier)

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij na toepassing van de reguliere voorbereidingsprocedure de volgende omgevingsvergunningen hebben verleend:

datum verzending

Zaaknummer

locatie

omschrijving

2-8-2021

OMG-2021-0774

Blokjesplaat 24 te Goes

het legaal maken van een steiger

2-8-2021

OMG-2021-0782

Nieuwe Diep 34 te Goes

het legaal maken ven een steiger

2-8-2021

OMG-2021-0766

Oude Diep 2 te Goes

het legaal maken van een steiger

2-8-2021

OMG-2021-0769

Sluisplaat 8 te Goes

het legaal maken van een steiger

2-8-2021

OMG-2021-0789

Aartjeskreek 15 te Goes

het legaal maken van een steiger

2-8-2021

OMG-2021-0790

Sluisplaat 9 te Goes

het legaal maken van een steiger

2-8-2021

OMG-2021-0758

Blokjesplaat 13 te Goes

het legaal maken van een steiger

2-8-2021

OMG-2021-0560

Vleugelweg 3 te Goes

het bouwen van een woning

2-8-2021

OMG-2021-0791

Noordoordplaat 36 te Goes

het legaal maken van een steiger

3-8-2021

OMG-2021-0618

Sluisplaat 6 te Goes

het vergroten van een steiger

4-8-2021

OMG-2020-1039

Albert Joachimikade 22 en 22 01 tot en met 22 14 te Goes

het bouwen van veertien appartementen met parkeergarage

5-8-2021

OMG-2021-0741

Bachlaan 58 te Goes

het plaatsen van een tuinhuis met een veranda

5-8-2021

OMG-2021-0770

Prinsenhof 7 te Goes

het plaatsen van een dakkapel

5-8-2021

OMG-2021-0597

Geertesplein 24 te Kloetinge

het restaureren van de kerktoren

6-8-2021

OMG-2021-0783

Vivaldipad 3 te Goes

het kappen van een boom

6-8-2021

OMG-2021-0693

Brederodestraat te Kloetinge

het kappen van twee bomen

10-8-2021

OMG-2021-0778

Aartjeskreek 24 te Goes

het legaal maken van een steiger

10-8-2021

OMG-2021-0810

Sluisplaat 25 te Goes

het legaal maken van een botenhelling

10-8-2021

OMG-2021-0799

Kropkreek 13 te Goes

het legaal maken van een steiger

10-8-2021

OMG-2021-0807

Nieuwe Diep 31 te Goes

het legaal maken van een steiger

10-8-2021

OMG-2021-0678

Nieuwe Diep 26 te Goes

het legaal maken van een steiger

10-8-2021

OMG-2021-0806

Noordoordplaat 23 te Goes

het legaal maken van een steiger

10-8-2021

OMG-2021-0624

Lange Achterweg 44 te 's-Heer Arendskerke

het aanleggen van een in- of uitrit

11-8-2021

OMG-2021-0814

Kropkreek 5 te Goes

het legaal maken van een steiger

11-8-2021

OMG-2021-0815

Blokjesplaat 37 te Goes

het legaal maken van een steiger

11-8-2021

OMG-2021-0822

Aartjeskreek 7 te Goes

het legaal maken van een steiger

11-8-2021

OMG-2021-0720

Blokjesplaat 36 te Goes

het legaal maken van een steiger

11-8-2021

OMG-2021-0819

Sluisplaat 30 te Goes

het legaal maken van een steiger

11-8-2021

OMG-2021-0593

Zwembadweg 3 te Goes

het plaatsen van twaalf warmtepompen en een buffervat

11-8-2021

OMG-2021-0812

Blokjesplaat 21 te Goes

het bouwen van een steiger

12-8-2021

OMG-2021-0836

Aartjeskreek 22 te Goes

het legaal maken van een steiger

12-8-2021

OMG-2021-0833

Sluisplaat 28 te Goes

het legaal maken van een steiger

12-8-2021

OMG-2021-0837

Aartjeskreek 9 te Goes

het legaal maken van een steiger

12-8-2021

OMG-2021-0662

Oude Zeedijk 4 te Kattendijke

het aanleggen van een overdekt terras

12-8-2021

OMG-2021-0777

Aartjeskreek 2 te Goes

het legaal maken van een steiger en het uitbreiden van een steiger

13-8-2021

OMG-2021-0842

Nieuwe Diep 9 te Goes

het legaal maken van een vlonder

Tegen een verleende vergunning hebben belanghebbenden binnen zes weken na de dag van verzending (zie vermelde datum) de mogelijkheid om een gemotiveerd bezwaarschrift in te dienen bij burgemeester en wethouders. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Wel heeft een belanghebbende die bezwaar heeft gemaakt de mogelijkheid om de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant te verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. Voor een verzoek is griffierecht verschuldigd.

Verlenging beslistermijnen

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de termijn om te beslissen op de volgende aanvragen om een omgevingsvergunning met ten hoogste zes weken hebben verlengd:

zaaknummer

Locatie

omschrijving

nieuwe uiterste beslisdatum

OMG-2021-0619

Bierkade 3 te Goes

het vernieuwen en schilderen van de voorgevel

28 september 2021

OMG-2021-0570

Eberhardtweg te Goes

het bouwen van een bedrijfspand

19 september 2021

OMG-2021-0476

Hoofdstraat 31 te Wolphaartsdijk

het uitbreiden van een supermarkt

23 september 2021

Verleende omgevingsvergunning (uitgebreid)

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij na toepassing van de uitgebreide voorbereidingsprocedure uit de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) de volgende omgevingsvergunning hebben verleend:

zaaknummer

locatie

omschrijving

OMG-2021-0062

Grote Markt 26

het verbouwen van een pand fase II

De beschikking is gewijzigd ten opzichte van het ontwerp. Met ingang van 19 augustus 2021 is de verleende omgevingsvergunning voor de komende zes weken in te zien in het Stadskantoor. Maak voor inzage een afspraak met de afdeling Dienstverlening, telefoonnummer 14 0113 of e-mail vergunningen@goes.nl.

 

Tegen de verleende omgevingsvergunning hebben belanghebbenden tijdens de termijn van terinzagelegging de mogelijkheid om gemotiveerd beroep in te stellen bij de Rechtbank Zeeland-West-Brabant, Team Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda.

De omgevingsvergunning treedt in werking met ingang van de dag na afloop van de beroepstermijn. Het indienen van een beroepschrift schorst de werking van het besluit niet. Wel heeft een belanghebbende die beroep heeft ingesteld de mogelijkheid om de voorzieningenrechter van de rechtbank te verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. Voor het indienen van een beroepschrift of een verzoek is griffierecht verschuldigd.

Meldingen op basis van artikel 8.40 Wet milieubeheer

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende meldingen op grond van het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer hebben ontvangen:

datum ontvangst

zaaknummer

locatie

omschrijving

03-08-2021

M-ACT210485

Noord Kraaijertsedijk 2 te 's-Heer Arendskerke

een melding in het kader van het Activiteitenbesluit, over de actualisatie van de inrichting

De publicatie van ontvangen meldingen is bedoeld om te informeren. Bezwaar maken tegen een melding is niet mogelijk. Neem voor vragen of opmerkingen over ingediende meldingen contact opnemen met de Regionale Uitvoeringsdienst Zeeland door te bellen naar het telefoonnummer (0115) 745 100 of via info@rud-zeeland.nl.

Door burgemeester en wethouders verleende vergunningen en ontheffingen

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende vergunningen en ontheffingen hebben verleend:

datum verzending

zaaknummer

locatie

omschrijving

3-8-2021

OOW-2021-123

Oostsingel 166 te Goes

het verlengen van de eerder verleende vergunning voor het plaatsen van een container en een dixi tot en met 30 september 2021

3-8-2021

OOW-2021-372

De Graaffstraat 33 te Goes

het plaatsen van twee containers van 28 juli tot en met 31 augustus 2021

3-8-2021

OOW-2021-334

Couwervestraat 57 te Goes

het verlengen van de eerder verleende vergunning voor het plaatsen van een container tot en met 23 augustus 2021

3-8-2021

OOW-2021-378

Middelburgsestraat 72 te Goes

het plaatsen van een container van 30 juli tot en met 9 augustus 2021

4-8-2021

OOW-2021-379

Kleine Kade 43 te Goes

het plaatsen van een steiger, een bouwlift, een opslagcontainer en een keet op ponton van 6 september 2021 tot en met 8 april 2022

4-8-2021

OOW-2021-380

Westsingel, Zuidvlietstraat en Naereboutstraat te Goes

het plaatsen van een hoogwerker op 23 augustus 2021

5-8-2021

STP-2021-358

Grote Markt te Goes

een standplaatsvergunning voor de verkoop van oliebollen et cetera van 1 tot en met 31 december 2021

6-8-2021

GHO-2021-365

Houtkade, Zwembadweg, Ringbaan Oost, Middelburgsestraat, Tiendenplein en Nansenbaan te Goes

een ontheffing voor het uitvoeren van geluid producerende werkzaamheden op 29 en 30 september 2021

6-8-2021

OOW-2021-377

Oostsingel te Goes

het plaatsen van een scherm/afzetting op de stoep van 30 augustus tot en met 17 september 2021

6-8-2021

OOW-2021-350

Piet Heinstraat 9 te Goes

het plaatsen van een hoogwerker op 25 en 26 augustus 2021

11-8-2021

OOW-2021-381

Lange Kerkstraat 30 te Goes

het plaatsen van een steiger van 13 tot en met 27 september 2021

11-8-2021

OOW-2021-388

Schuttershof 10 / v.d. Spiegelstraat te Goes

het inrichten van een bouwplaats van 1 oktober 2021 tot en met 1 oktober 2022

11-8-2021

OOW-2021-386

Bessestraat / Kersestraat te Goes

het plaatsen van een hoogwerker van 16 tot en met 30 augustus 2021

12-8-2021

OOW-2021-382

Pyntorenstraat 5 te Goes

het plaatsen van een container op 12 augustus 2021

11-8-2021

OOW-2021-173

Grote Markt 26 te Goes

een aanvulling op de eerdere vergunning voor het plaatsen van een kraan op 20 en 22 september 2021

Door de burgemeester verleende vergunningen en ontheffingen

De burgemeester maakt bekend dat zij de volgende vergunningen en ontheffingen heeft verleend:

datum verzending

zaaknummer

locatie

omschrijving

6-8-2021

DHW_V-2021-295

Courtinestraat, Kavel B1841 te Goes

een drank- & horecavergunning voor Lima Beach

6-8-2021

EXH-2021-294

Courtinestraat, Kavel B1841 te Goes

een exploitatievergunning voor Lima Beach

6-8-2021

EVG-2021-327

Klein Frankrijk 17 te Goes

een evenementenvergunning voor het houden van een braderie op 4 september 2021

6-8-2021

EVG-2021-282

Wolfertsplein te Wolphaartsdijk

een evenementenvergunning voor het houden van Kick III Wolphaartsdijk op 14 augustus 2021

11-8-2021

EXH-2019-090

Hudsonweg 23 te Goes

een wijziging op de eerder verleende exploitatievergunning voor Burger King Goes

11-8-2021

DHW_V-2021-079

Beestenmarkt 10 te Goes

een vergunning drank- en horecawet voor Grieks Taverne Kalimera

13-8-2021

EXH-2021-351

Kreukelmarkt 3 te Goes

een exploitatievergunning voor Het Geveltje

13-8-2021

EXH-2021-298

Nieuwe Rijksweg 21 te 's-Heer Hendrikskinderen

een exploitatievergunning voor Café Restaurant De Oranjeboom

13-8-2021

DHW_V-2021-299

Nieuwe Rijksweg 21 te 's-Heer Hendrikskinderen

een drank- en horecavergunning voor Café Restaurant De Oranjeboom

Tegen een verleende vergunning of ontheffing hebben belanghebbenden binnen zes weken na de dag van verzending (zie vermelde datum) de mogelijkheid om een gemotiveerd bezwaarschrift in te dienen bij de burgemeester/burgemeester en wethouders. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Wel heeft een belanghebbende die bezwaar heeft gemaakt de mogelijkheid om de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant te verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. Voor een verzoek is griffierecht verschuldigd.

Inzage van verleende vergunningen en ontheffingen

Na een afspraak met de afdeling Dienstverlening, telefoonnummer 14 0113 of e-mail vergunningen@goes.nl, zijn de verleende vergunningen in te zien.

Huurkorting COVID19/corona

Verkeert uw bedrijf financieel nog steeds in zwaar weer door de coronacrisis? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor een huurkorting van de gemeente. Als huurder of erfpachter van gemeentelijk vastgoed (gebouw of grond) is het mogelijk dat u nog steeds resterend omzetverlies heeft van uw bedrijf of organisatie. En dat ondanks eerdere landelijke COVID-19 steunmaatregelen. Het is mogelijk om bij de gemeente een verzoek in te dienen voor huurkorting COVID19/corona. Maar alleen als u minimaal aan deze voorwaarden voldoet:

  1. u overlegt een positieve beschikking van uw beroep op de landelijke steunregeling TVl en
  2. u huurt of erfpacht in 2020 een ruimte in een gemeentelijk gebouw of een stuk grond. Het gaat dan om een ruimte of een stuk grond dat door de opgelegde lockdown niet of voor een deel te gebruiken was voor de bestemde doeleinden. Deze staan genoemd in de overeenkomst die u hiervoor met de gemeente heeft afgesloten.

Of u ook echt in aanmerking komt voor huurkorting is pas te beoordelen als we de nodige informatie van u hebben ontvangen.

Kijk voor alle voorwaarden en het aanvragen op www.goes.nl/huurkorting-covid19corona.

AgendaGoes

Houd voor actuele informatie onze website in de gaten, www.goes.nl/gemeenteraad. Kijk voor evenementen en activiteiten op www.goesisgoes.nl.