Info Goes week 32 - 2023

Hieronder vindt u de bekendmakingen van week 32. Deze zijn op woensdag 9 augustus 2023 in de Bevelandse Bode gepubliceerd.

Aanvragen omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende aanvragen om een omgevingsvergunning hebben ontvangen. Het publiceren van ontvangen aanvragen is bedoeld om te informeren. Bezwaar maken tegen een aanvraag is niet mogelijk.

datum ontvangstzaaknummerlocatieomschrijving
19-07-2023Z2023-00000755’s-Gravenpolderseweg 114 te Goeshet aanpassen van de brandscheiding van het personeelsrestaurant
20-07-2023Z2023-00000764Muidenweg 193 te Wolphaartsdijkhet plaatsen van een dakkapel op het achterdakvlak
21-07-2023Z2023-00000764Ostendestraat 8 te Goeshet verbouwen van het pand
21-07-2023Z2023-00000765Voorstad 7A, 4461KK Goeshet uitbreiden van de woning
23-07-2023Z2023-00000767Koningin Wilhelminastraat 15 te Kloetinge het uitbouwen van de woning
24-07-2023Z2023-00000718Lange Kerkstraat 20 te Goeshet renoveren van het dak
25-07-2023Z2023-00000784Louise de Colignylaan 2 te Goeshet uitbreiden van de activiteitenruimte
25-07-2023Z2023-00000783Groene Kruisstraat 1 tot en met 7 te Wolphaartsdijkhet uitvoeren van een dakrenovatie
26-07-2023Z2023-00000800Lange Vorststraat 69 en 71 te Goeshet verbouwen van het pand   
27-07-2023Z2023-00000805Stationspark, perceel GOE00 C 6179het realiseren van 48 tijdelijke flexwoningen
29-07-2023Z2023-00000810Bijsterweg 26, 4471PR Wolphaartsdijkhet vernieuwen van de kozijnen
31-07-2023Z2023-00000812Tiendendreef 18 te Goeshet bouwen van een tiny house
01-08-2023Z2023-00000816Arendstraat 2B, 4458AS ’s-Heer Arendskerkehet aanbouwen van een opslagruimte

Na een afspraak met de afdeling Dienstverlening (telefoonnummer 14 0113 of e-mail vergunningen@goes.nl) zijn de aanvragen in te zien.

Verleende omgevingsvergunningen (regulier)

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij na toepassing van de reguliere voorbereidingsprocedure de volgende omgevingsvergunningen hebben verleend:

datum verzendingzaaknummerlocatieomschrijving
30-06-2023Z2023-00000116Vogelzangsweg 64 te Goeshet bouwen van een tuinhuis
24-07-2023OMG-2022-0845Nazareth 61 te Wolphaartsdijkhet plaatsen van regenkappen voor de teeltondersteuning
25-07-2023Z2023-00000581Lange Vorststraat 80 te Goeshet plaatsen van PV panelen
25-07-2023Z2023-00000528Stelleweg 1 te Kloetingehet plaatsen van zonnepanelen in de tuin
25-07-2023Z2023-00000465Stelleweg 2 te Kloetingehet restaureren van een schuurdak
25-07-2023Z2023-00000663Oostmolenweg 105 te Kloetingehet aanpassen van een ouderenpsychiatrie
25-07-2023Z2023-00000437Oostkerkestraat 13 te Wolphaartsdijkhet realiseren van een nieuwbouwwoning
25-07-2023Z2023-00000467Anthony Fokkerstraat 22 te Goeshet realiseren van een grootverbruik aansluiting en het vervangen van een trafo
26-07-2023Z2023-00000597Lange Vorststraat 35 te Goeshet plaatsen van een reclame-uiting
26-07-2023Z2023-00000568Jan Wolkerslaan 48 te Kloetingehet vervangen van een erfafscheiding
01-08-2023Z2023-00000475Oesterbank 4 te Goeshet verbouwen van de woning
01-08-2023Z2023-00000129's-Gravenpolderseweg 5 te Goeshet handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening
01-08-2023Z2023-00000167Nieuwe Kraaijertsedijk 11 te 's-Heer Arendskerkehet plaatsen van een hobbykas

Tegen een verleende vergunning hebben belanghebbenden binnen zes weken na de dag van verzending (zie vermelde datum) de mogelijkheid om een gemotiveerd bezwaarschrift in te dienen bij burgemeester en wethouders. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Wel heeft een belanghebbende die bezwaar heeft gemaakt de mogelijkheid om de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant te verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. Voor een verzoek is griffierecht nodig.

Meldingen op basis van artikel 8.40 Wet milieubeheer

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende meldingen op grond van het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer hebben ontvangen:

datum ontvangstzaaknummerlocatieOmschrijving
17-07-2023Z2023-00002851Oudelandseweg 11 te Wolphaartsdijkhet houden van veertig schapen
3-08-2023Z2023-00004037Dr. A.F. Philipsstraat 9, 4462EW Goeshet installeren van een nieuw stofafzuigsysteem

Het publiceren van ontvangen meldingen is bedoeld om te informeren. Bezwaar maken tegen een aanvraag is niet mogelijk. Neem voor vragen of opmerkingen over ingediende meldingen contact op met de Regionale Uitvoeringsdienst Zeeland via het telefoonnummer (0115) 745 100 of via info@rud-zeeland.nl.

Verlenging beslistermijnen

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de termijn om te beslissen op de volgende aanvragen om een omgevingsvergunning met ten hoogste zes weken hebben verlengd:

zaaknummerlocatieomschrijvingnieuwe uiterste beslisdatum
Z2023-00000463H. van Baarsdorpstraat te 's-Heer Hendrikskinderenhet realiseren van negen sociale huurwoningen08-09-2023
Z2023-00000475Oesterbank 4 te Goeshet verbouwen van een woning11-09-2023
Z2023-00000539Bachlaan 42 te Goeshet plaatsen van een dakkapel25-09-2023
Z2023-00000362Van Walenburghof 8 te Wolphaartsdijkhet plaatsen van nieuwe kozijnen aan de voorzijde25-09-2023

Meldingen op basis van artikel 8.42 Wet milieubeheer

Burgemeester en wethouders van gemeente Goes maken bekend dat zij maatwerkvoorschrift(en) vaststellen. Dit op grond van artikel 8.42, derde lid van de Wet milieubeheer juncto artikel 2.20, vijfde lid van het Activiteitenbesluit milieubeheer.

datum ontvangstzaaknummerlocatieomschrijving
3-08-2023W-MWP220023Bleekveld 5, 8 tot en met 14 en 9 tot en met 15 en Wijngaardstraat 7 te GoesMaatwerk voor het vastleggen van het geluidbronvermogen van een warmtepomp voor Houtelgroep B.V.

Belanghebbenden kunnen tot en met 18 september 2023 tegen dit besluit schriftelijk bezwaar maken bij de gemeente Goes, Postbus 2118, 4460 MC Goes. Het bezwaarschrift moet uw naam en adres bevatten, duidelijk maken tegen welk besluit u bezwaar maakt en gemotiveerd, gedateerd en ondertekend zijn. U kunt alleen om een voorlopige voorziening vragen als u een bezwaarschrift indient. U richt dit verzoek aan de voorzieningenrechter van de rechtbank Zeeland-West Brabant, locatie Breda, team bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda. Voor de behandeling van het verzoek is griffierecht nodig.

Wilt u meer informatie? Neem dan contact op met een medewerker van RUD Zeeland via het telefoonnummer 0115-745100.

Het verlengingsbesluit staat geregistreerd onder nummer 00318159.

Door burgemeester en wethouders verleende vergunningen en ontheffingen 

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende vergunningen en ontheffingen hebben verleend:

datum verzendingzaaknummerlocatieomschrijving
24-07-2023OOW-2023-476's-Heer Hendrikskinderenstraat 4 te Goeshet tijdelijk afsluiten van de straat voor het leggen van een smeervloer op 17 juli 2023
24-07-2023OOW-2023-481Torenring 8 te 's-Heer Arendskerkehet tijdelijk in gebruik nemen van een stukje grond van 5 juli tot 31 augustus 2023
24-07-2023KBK-2023-423Sportpark Het Schenge te Goeseen ontheffing voor het kamperen buiten de kampeerinrichting tijdens de kindervakantieweek in de nacht van woensdag 16 op donderdag 17 augustus 2023
24-07-2023OOW-2023-489Koningin Julianastraat 18 te Kloetingehet verlengen en plaatsen van een container tot en met 12 augustus 2023
25-07-2023OOW-2023-498Nieuwe Rijksweg te 's-Heer Hendrikskinderenhet gebruiken van gemeentegrond op 4 augustus 2023
25-07-2023OOW-2023-496Pauwenhof 43 te Goeshet plaatsen van een container
25-07-2023

KBK-2023-200

 

Zwembadweg 1 te Goeshet kamperen buiten een kampeerbedrijf van 4 tot en met 8 september 2023
26-07-2023OOW-2023-508Blanckstraat te Goeshet tijdelijk gebruiken van een stukje grond van 10 juli tot 1 september 2023
26-07-2023

OOW-2023-504

 

Lange Kerkstraat 18-20 en Korte Vorststraat te Goeshet plaatsen van steigers en een bouwlift van 28 augustus tot en met 3 november 2023
26-07-2023

OOW-2023-515

 

Albert Joachimikade te Goeshet tijdelijk gebruiken van een stukje grond van 14 augustus tot 25 december 2023
31-07-2023OOW-2023-513Grote Markt 23 te Goeshet plaatsen van een hoogwerker
31-07-2023OOW-2023-501Magdalenastraat 11 te Goeshet plaatsen van een container van 30 augustus tot en met 22 september 2023
1-08-2023GHO-2023-477Gemeente Goesspoorwerkzaamheden van 16 september 2023 tot en met 18 september 2023
02-08-2023OOW-2023-527Jan van Tourainestraat te 's-Heer Hendrikskinderenhet tijdelijk gebruiken van een stukje grond van 3 augustus tot en met 8 augustus 2023
02-08-2023

OOW-2023-524

 

Vermetstraat 12 te 's-Heer Arendskerkehet tijdelijk gebruiken van een stukje grond van 27 juli tot en met 29 september 2023
02-08-2023

OOW-2023-532

 

M.A. de Ruijterlaan te Goeshet tijdelijk gebruiken van een stukje grond van 28 augustus tot en met 10 november 2023
02-08-2023

OOW-2023-528

 

Krommemeet 26 te Goeshet tijdelijk gebruiken van een stukje grond van 2 augustus tot en met 16 augustus 2023
02-08-2023

OOW-2023-517

 

Houtkade 300 te Goeshet plaatsen van een springkussen voor zaterdag 9 september 2023

Door de burgemeester verleende vergunningen en ontheffingen 

De burgemeester maakt bekend dat zij de volgende vergunningen en ontheffingen heeft verleend:

datum verzendingzaaknummerlocatieomschrijving
24-07-2023EVG-2023-369Plein 15 te 's-Heer Hendrikskindereneen evenement voor kinderen van ’s-Heer Hendrikskinderen of met een binding via de school De Poeljeugd op 22 en 23 augustus 2023
24-07-2023

EVG-2023-422

 

Sportpark Het Schenge te Goeskindervakantieweek 2023 van 14 tot en met 18 augustus 2023
24-07-2023EVG-2023-252Wissekerkseweg 6 te ’s Heer Arendskerkekindervakantieweek in ’s-Heer Arendskerke
25-07-2023EVG-2023-448Binnenstad te GoesW.E.A. Stadsloop 8 september 2023
25-07-2023EVG-2023-446Bleekveld te GoesGos Bruist van 11 tot en met 18 september 2023
26-07-2023ALC_O-2023-380Kreukelmarkt/Singelstraat te Goeseen ontheffing voor het schenken zwak-alcoholhoudende dranken tijdens Kinderstad 2023 op zaterdag 26 augustus
26-07-2023EVG-2023-379 Binnenstad te GoesGoes Kinderstad op 26 augustus 2023
26-07-2023EVG-2023-427's-Heer Elsdorpweg 12 te Goeseen wijkfeest in de Goese Polder op 9 september 2023 
31-07-2023EVG-2023-500Goes en de omliggende dorpenOpen Monumentendag op 9 september 2023 
31-07-2023EVG-2023-454Olympiastraat 4 te Goesevenement Gestoord op vrijdag 15 september 2023
31-07-2023EVG-2023-449Olympiastraat 4 te Goesevenement FIJN Outdoor op 16 september 2023
31-07-2023EVG-2023-080Nieuwe Rijksweg 21 's-Heer Hendrikskinderenevenement de Jo de Roo Gravelrit
31-07-2023ALC_O-2023-450Olympiastraat 4 te Goeseen ontheffing voor het schenken van zwak-alcoholische dranken tijdens het evenement FIJN Outdoor op 16 september 2023
31-07- 2023ALC_O-2023-455Olympiastraat 4 te Goeseen ontheffing voor het schenken van zwak-alcoholische dranken tijdens het evenement Gestoord op vrijdag 15 september 2023
2-08-2023ALC_O-2023-491Olympiastraat 4 te Goeseen ontheffing voor het schenken van zwak-alcoholische dranken tijdens de ondernemersbijeenkomst Contact Goes
3-08-2023ALC_V-2023-349Elenbaasstraat 34B te 's-Heer Arendskerkehet actualiseren van de alcoholwetvergunning 
2-08-2023EXH-2023-348Elenbaasstraat 34B te 's-Heer Arendskerkehet actualiseren van de exploitatievergunning 

Tegen een verleende vergunning of ontheffing hebben belanghebbenden binnen zes weken na de dag van verzending (zie vermelde datum) de mogelijkheid om een gemotiveerd bezwaarschrift in te dienen bij de burgemeester/burgemeester en wethouders. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Wel heeft een belanghebbende die bezwaar heeft gemaakt de mogelijkheid om de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant te verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. Voor een verzoek is griffierecht nodig.

Inzage van verleende vergunningen en ontheffingen

Na een afspraak met de afdeling Dienstverlening, telefoonnummer 14 0113 of e-mail vergunningen@goes.nl, zijn de verleende vergunningen in te zien.

Voornemen ambtshalve opneming van de adresgegevens als onbekend in de Basisregistratie Personen (BRP)

Burgemeester en wethouders maken bekend dat ze van plan zijn om van onderstaande personen de adresgegevens als onbekend op te nemen in de BRP. Uit onderzoek is gebleken dat onderstaande personen naar alle waarschijnlijkheid niet (meer) wonen op het adres waarmee ze in de BRP geregistreerd staan. De verhuisaangifte hebben wij niet ontvangen. Ook was het niet vast te stellen wat de huidige woonplaats is. In de artikelen 2.39 en 2.43 van de wet BRP staat dat men verplicht is het nieuwe adres door te geven aan de gemeente. 

Naam en voorlettersGeboortedatum
Schoenmaker, E.C.13-10-1961
Flietstra, J.10-10-1968
Sonke, J.S.15-01-1985
Malecki, P.T.15-09-1987

Een eventuele ambtshalve opname van de adresgegevens als onbekend in de BRP kan grote persoonlijke en/of financiële gevolgen hebben voor betrokkenen. Wij verzoeken u binnen drie weken na de datum van publicatie uw verhuizing door te geven via www.goes.nl/verhuizen. Lukt dit niet, neem dan contact op met 14 0113. Bij geen reactie binnen drie weken nemen wij de adresgegevens definitief als onbekend op in de BRP.

Besluit ambtshalve opneming van de adresgegevens als onbekend in de Basisregistratie Personen (BRP)

Burgemeester en wethouders hebben besloten op grond van artikel 2.22 wet BRP de adresgegevens van onderstaande personen naar een onbekend land op te nemen in de BRP. Uit onderzoek is gebleken dat onderstaande personen niet wonen op het adres waarmee ze in de BRP geregistreerd staan. Dit betekent dat zij niet meer op dit adres zijn ingeschreven, en ook niet meer geregistreerd staan als wonend in Nederland.

Naam en voorlettersGeboortedatumIngangsdatum 
Van Esch, J. 30-01-199930-06-2023
Correia Neves, J.R. 26-08-199630-06-2023
Krediet, L. 21-06-198430-06-2023
Zinveliu, A. 01-10-200307-07-2023
Zinveliu, R.M. 26-06-202207-07-2023
Butoi, A.D. 23-03-199007-07-2023
Chmielewski, S.P. 27-02-198507-07-2023
Budai, A. 09-06-197207-07-2023
Krayenbrink, R. 15-05-198414-07-2023

Tegen een opname van de adresgegevens in de BRP hebben belanghebbenden binnen zes weken na de dag van publicatie de mogelijkheid om een gemotiveerd bezwaarschrift in te dienen bij burgemeester en wethouders. Het indienen van een bezwaarschrift schorst niet de werking van dit besluit. Wel heeft een belanghebbende die bezwaar heeft gemaakt de mogelijkheid om de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant te verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. Voor een verzoek is griffierecht nodig.

Weekmarkt verplaatst naar de Oostwal op zaterdag 12 en dinsdag 15 augustus 

Vanwege de kermis op de Grote Markt is de weekmarkt op zaterdag 12 en dinsdag 15 augustus op de Oostwal in Goes.

Parkeren Oostwal op 12 en 15 augustus

Vanwege de zaterdagmarkt op 12 augustus is het parkeerterrein aan de Oostwal van vrijdag 11 augustus 18:00 uur tot zaterdag 12 augustus 18:00 uur gedeeltelijk beschikbaar voor auto’s.

Vanwege de dinsdagmarkt op 15 augustus is het parkeerterrein aan de Oostwal van maandag 14 augustus 18:00 uur tot dinsdag 15 augustus 18:00 uur niet beschikbaar voor auto’s.

Bekendmakingen via e-mail

Met de e-mailservice ‘Berichten in uw buurt’ ontvangt u de meest nieuwe bekendmakingen via de mail. Dit zijn berichten van de gemeente Goes, maar ook van andere overheidsorganisaties. Bijvoorbeeld de provincie en het waterschap.

Aanmelden voor de e-mailservice is mogelijk via de website overheid.nl. Wat moet u daarna doen?

  • inschrijven op e-mailadres met postcode;
  • uw interesses instellen;
  • overheidsorganisaties selecteren waarvan u berichten wilt ontvangen;
  • de aanmelding bevestigen.

U ontvangt vervolgens de berichten vanzelf in uw mailbox. Afmelden voor de service is via deze e-mails ook mogelijk.