Info Goes week 31

Hieronder vindt u de bekendmakingen van week 31. Deze zijn op woensdag 3 augustus in de Bevelandse Bode gepubliceerd.

Aanvragen omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende aanvragen om een omgevingsvergunning hebben ontvangen. De publicatie van ontvangen aanvragen is bedoeld om te informeren. Bezwaar maken tegen een aanvraag is niet mogelijk.

datum ontvangst

zaaknummer

locatie

omschrijving

25-07-2022

OMG-2022-0620

Opril Grote Markt 11 en 13 te Goes

het verbouwen van de verdieping tot appartementen

25-07-2022

OMG-2022-0621

Kortedijk 2 te Wolphaartsdijk

het plaatsen van een erfafscheiding

25-07-2022

OMG-2022-0625

Manneeweg 3 te Kloetinge

het verbouwen van de woning

25-07-2022

OMG-2022-0618

Johnsonlaan 54 te Goes

het plaatsen van een overkapping

25-07-2022

OMG-2022-0622

Stationspark 28 te Goes

het plaatsen van een handelsreclame

27-07-2022

OMG-2022-0627

Hudsonweg te Goes

het bouwen van een loods

28-07-2022

OMG-2022-0630

Nieuwe Rijksweg 22 te 's-Heer Arendskerke

het vervangen van het dak

28-07-2022

OMG-2022-0631

Blokjesplaat 5 te Goes

het verbouwen van een woning

29-07-2022

OMG-2022-0635

Reijmersweg te Kattendijke

het bouwen van een woning

29-07-2022

OMG-2022-0634

Oostmolenweg 31 te Kloetinge

het wijzigingen van bestemming van agrarisch naar tuingrond

30-07-2022

OMG-2022-0636

Noordoordplaat 31 te Goes

het vernieuwen van een dakkapel

Na een afspraak met de afdeling Dienstverlening (telefoonnummer (0113) 249 700 of e-mail vergunningen@goes.nl) zijn de aanvragen in te zien.

Verleende omgevingsvergunningen (regulier)

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij na toepassing van de reguliere voorbereidingsprocedure de volgende omgevingsvergunningen hebben verleend:

datum verzending

Zaaknummer

locatie

omschrijving

25-7-2022

OMG-2022-0233

Westwal 3 te Goes

het realiseren van een take away

25-7-2022

OMG-2022-0520

Jacoba van Beierenstraat 1 te 's-Heer Hendrikskinderen

het uitbreiden van de woning

25-7-2022

OMG-2022-0578

Tervatenseweg 46 te Kloetinge

het plaatsen van een schuur

26-7-2022

OMG-2022-0500

Wijngaardstraat 66 te Goes

het plaatsen van gevelreclame

27-7-2022

OMG-2022-0364

's-Heer Hendrikskinderendijk 83 te Goes

het vervangen van de dakkapel aan de voorzijde

27-7-2022

OMG-2022-0510

Columbusweg 35  te Goes

het bouwen van een woning

27-7-2022

OMG-2022-0580

Bouwensputseweg 1 te Wolphaartsdijk

het plaatsen van drie woonunits voor tijdelijke huisvesting

Tegen een verleende vergunning hebben belanghebbenden binnen zes weken na de dag van verzending (zie vermelde datum) de mogelijkheid om een gemotiveerd bezwaarschrift in te dienen bij burgemeester en wethouders. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Wel heeft een belanghebbende die bezwaar heeft gemaakt, de mogelijkheid om de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant, Team Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda, te verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. Voor een dergelijk verzoek is griffierecht nodig.

Verlenging beslistermijnen

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de termijn om te beslissen op de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning, met ten hoogste zes weken hebben verlengd:

zaaknummer

Locatie

omschrijving

nieuwe uiterste beslisdatum

OMG-2022-0468

Korte Kerkstraat 14 te Goes

het plaatsen van een zonnescherm en windscherm

9 september 2022

OMG-2022-0469

Lange Vorststraat 46 te Goes

het splitsen van een pand met twee appartementen

11 september 2022

OMG-2022-0446

Nieuwe Rijksweg 32 te 's-Heer Arendskerke

het aanleggen van een inrit

12 september 2022

OMG-2022-0383

Oude Zeedijk 4 te Kattendijke

het uitbreiden van een woning

9 september 2022

Door burgemeester en wethouders verleende vergunningen en ontheffingen

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende vergunningen en ontheffingen hebben verleend:

datum verzending

zaaknummer

locatie

omschrijving

25-7-2022

OOW-2022-448

Zonnebloemstraat 45 te Goes

het plaatsen van twee containers van 25 juli t/m 15 augustus 2022

26-7-2022

SPD-2022-358

's-Heer Hendrikskinderen

Vergunningaanvraag spandoeken voor de 26e Ronde van Goes 10 september 2022

26-7-2022

SPD-2022-465

Het Sas 10 te Wilhelminadorp en Bleekveld 1 te Goes

het plaatsen van vlaggen voor het Nazomerfestival van 26 augustus t/m 3 september 2022

29-7-2022

OOW-2022-480

Zusterstraat 2 te Goes

het plaatsen van een container van 1 augustus t/m 18 september 2022

29-7-2022

OOW-2022-476

Kastanjestraat 89 te Goes

het plaatsen van een container van 28 t/m 30 juli 2022

29-7-2022

OOW-2022-477

Buys Ballotstraat 48 te Goes

het plaatsen van een container van 29 juli t/m 29 augustus 2022

29-7-2022

OOW-2022-413

Pruimestraat 5 te Goes

het plaatsen van een container van 22 augustus t/m 9 september 2022

Door de burgemeester verleende vergunningen en ontheffingen

De burgemeester maakt bekend dat zij de volgende vergunningen en ontheffingen heeft verleend:

datum verzending

zaaknummer

locatie

omschrijving

28-7-2022

EXH-2022-237

Magdalenastraat 4 te Goes

een exploitatievergunning voor My Sushi & Fusion

29-7-2022

ALC_O-2022-380

Geldeloozepad 5C te Goes

ontheffing schenken zwak-alcoholhoudende dranken tijdens  G.O.E.S. - Jong Feyenoord op 27 juli 2022

Tegen een verleende vergunning of ontheffing hebben belanghebbenden binnen zes weken na de dag van verzending (zie vermelde datum) de mogelijkheid om een gemotiveerd bezwaarschrift in te dienen bij de burgemeester/burgemeester en wethouders. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Wel heeft een belanghebbende die bezwaar heeft gemaakt, de mogelijkheid om de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant, Team Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda, te verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. Voor een dergelijk verzoek is griffierecht nodig.

Inzage van verleende vergunningen en ontheffingen

Na een afspraak met de afdeling Dienstverlening, telefoonnummer (0113) 249 700 of e-mail vergunningen@goes.nl, zijn de verleende vergunningen in te zien op het Stadskantoor.

Verplaatsing weekmarkten op zaterdag 13 augustus en dinsdag 16 augustus 2022 naar de Oostwal

In verband met de Kermis op de Grote Markt in Goes worden de weekmarkten op zaterdag 13 augustus en dinsdag 16 augustus 2022 verplaatst naar de Oostwal in Goes.

In verband met de zaterdagmarkt is het parkeerterrein Oostwal, vanaf vrijdag 12 augustus 2022 18:00 uur tot zaterdag 13 augustus 2022 18:00 uur, slechts gedeeltelijk toegankelijk.

In verband met de dinsdagmarkt is het parkeerterrein Oostwal, vanaf maandag 15 augustus 2022 18:00 uur tot dinsdag 16 augustus 2022 18:00 uur, niet toegankelijk.

Aangepaste openingstijden milieustraat zomermaanden

De milieustraat is in augustus open:

  • Van maandag tot en met vrijdag:
    van 8:00 tot 12:30 uur en van 13:00 tot 15:00 uur.
  • Op zaterdag:
    van 9:00 tot 15:00 uur.

Bekendmakingen via e-mail

Met de e-mailservice ‘Berichten in uw buurt’ ontvangt u de meest nieuwe bekendmakingen via de mail. Dit zijn berichten van de gemeente Goes, maar ook van andere overheidsorganisaties. Bijvoorbeeld de provincie en het waterschap.

Aanmelden voor de e-mailservice is mogelijk via de website overheid.nl. Wat moet u daarna doen?

  • inschrijven op e-mailadres met postcode;
  • uw interesses instellen;
  • overheidsorganisaties selecteren waarvan u berichten wilt ontvangen;
  • de aanmelding bevestigen.

U ontvangt vervolgens de berichten vanzelf in uw mailbox. Afmelden voor de service is via deze e-mails ook mogelijk.

AgendaGoes

Houd voor actuele informatie onze website in de gaten, www.goes.nl/gemeenteraad. Kijk voor evenementen en activiteiten op www.goesisgoes.nl.

 

 

 

BRP BEKENDMAKINGEN

 

Voornemen ambtshalve opneming van de adresgegevens als onbekend in de Basisregistratie Personen (BRP).

 

Burgemeester en wethouders maken bekend dat het van plan is om van onderstaande personen de adresgegevens als onbekend op te nemen in de BRP. Uit onderzoek is gebleken dat onderstaande personen naar alle waarschijnlijkheid niet (meer) wonen op het adres waarmee ze in de BRP geregistreerd staan. De verhuisaangifte hebben wij niet ontvangen. Ook was het niet vast te stellen wat de huidige woonplaats is. In de artikelen 2.39 en 2.43 van de wet BRP staat dat men verplicht is het nieuwe adres door te geven aan de gemeente.  

 

Geslachtsnaam en voorletters

Geboortedatum

Groenbast, W.M.

09-07-1982

 

 

I.v.m. de kermis is de Koepoort, Singelstraat, de Markt en gedeeltelijk de Zusterstraat afgesloten voor verkeer van 9-8-22 19.00 t/m 19-8-22 12.00.

 

Een eventuele ambtshalve opname van de adresgegevens als onbekend in de BRP kan grote persoonlijke en/of financiële gevolgen hebben voor betrokkenen. Wij verzoeken u binnen 3 weken na datum publicatie uw verhuizing door te geven via www.goes.nl/verhuizen. Lukt dit niet, neem dan contact op met 14 0113. Bij geen reactie binnen drie weken nemen wij de adresgegevens definitief als onbekend op in de BRP.