Info Goes week 30 - 2023

Hieronder vindt u de bekendmakingen van week 30. Deze zijn op woensdag 26 juli 2023 in de Bevelandse Bode gepubliceerd.

Aanvragen omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende aanvragen om een omgevingsvergunning hebben ontvangen. Het publiceren van ontvangen aanvragen is bedoeld om te informeren. Bezwaar maken tegen een aanvraag is niet mogelijk.

datum ontvangstzaaknummerlocatieomschrijving
04-07-2023Z2023-00000657Goese Dieplaan 122 te Goeshet plaatsen van een raamkozijn
07-07-2023Z2023-00000678Contrabasweg te Goes - Kavel 6 perceel GOE00 V1266het bouwen van een vrijstaande woning
07-07-2023Z2023-00000676Dr. A.F. Philipsstraat 9 te Goeshet plaatsen van een brandveiligheidskast
07-07-2023Z2023-00000679Dr. A.F. Philipsstraat 9 te Goeshet plaatsen van een brandveiligheidskast
09-07-2023Z2023-00000683Oude Rijksweg 118 te 's-Heer Arendskerkehet kappen van drie iepen en terug planten van 15 nieuwe bomen
11-07-2023Z2023-00000698Leliestraat 45 te Goeshet plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde
12-07-2023Z2023-00000704Van Maelstedestraat 16A te 's-Heer Hendrikskinderenhet realiseren van vier onzelfstandige woonruimtes (kamergewijze verhuur)
14-07-2023Z2023-00000719Ramsusstraat te Goeshet realiseren van een inrit voor een parkeerplaats met laadpaal
14-07-2023Z2023-00000718Lange Kerkstraat 20 te Goeshet renoveren van het dak
17-07-2023Z2023-00000722Fluitekruidstraat 133 te Goeshet realiseren van een inrit voor een parkeerplaats met laadpaal
17-07-2023Z2023-00000729Kostersweg 1 te Wolphaartsdijkhet renoveren van een schuur
18-07-2023Z2023-00000732Stelleweg 2 te Kloetingehet kappen van zeven essen
18-07-2023Z2023-00000730Wijngaardstraat 66 te Goeshet plaatsen van lichtreclame
18-07-2023Z2023-00000731Van Doornestraat 2 te Goeshet plaatsen van een PostNL Pakket- en briefautomaat
19-07-2023Z2023-00000738Stanleyweg 11 te Goeshet kappen van twee bomen

Na een afspraak met de afdeling Dienstverlening (telefoonnummer 14 0113 of e-mail vergunningen@goes.nl) zijn de aanvragen in te zien.

Verleende omgevingsvergunningen (regulier)

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij na toepassing van de reguliere voorbereidingsprocedure de volgende omgevingsvergunningen hebben verleend:

datum verzendingzaaknummerlocatieomschrijving
06-07-2023 Z2023-00000048Oosthavendijk 21, 21 01, 21 09, 21 10 en 21 16 te Wilhelminadorphet realiseren van vijf appartementen in de voormalige Meestoof
17-07-2023Z2023-00000406Korenbloemstraat 24, 4461ZJ Goeshet vervangen van de kozijnen en voordeur voor kunststof kozijnen en kunststof voordeur
17-07-2023OMG-2023-0271Lange Vorststraat 106 en 108 te Goeshet verbouwen van het pand
18-07-2023Z2023-00000491Zaagmolenstraat 22 te Goeshet realiseren van een oprit
19-07-2023Z2023-00000545M.A. de Ruijterlaan 2 te Goeshet plaatsen van een tijdelijke koelvoorziening voor het Stadskantoor
20-07-2023Z2023-00000666Courtinestraat 9 te Goeshet uitvoeren van graafwerkzaamheden in een archeologisch waardevol gebied
20-07-2023Z2023-00000551Ter hoogte van Voorstad 11 te Goesde kap van één paardenkastanje

Tegen een verleende vergunning hebben belanghebbenden binnen zes weken na de dag van verzending (zie vermelde datum) de mogelijkheid om een gemotiveerd bezwaarschrift in te dienen bij burgemeester en wethouders. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Wel heeft een belanghebbende die bezwaar heeft gemaakt de mogelijkheid om de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant te verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. Voor een verzoek is griffierecht nodig.

Verlenging beslistermijnen

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de termijn om te beslissen op de volgende aanvragen om een omgevingsvergunning met ten hoogste zes weken hebben verlengd:

zaaknummerlocatieomschrijvingnieuwe uiterste beslisdatum
Z2023-00000471Cort van der Lindenstraat 3 te Goeshet verbouwen van een woning11-09-2023
Z2023-00000135Jachthuisstraat 27 te Kloetingehet plaatsen van een dakkapel14-09-2023
Z2023-00000155Etty Hillesumstraat 24Ahet plaatsen van een schuur17-08-2023

Door burgemeester en wethouders verleende vergunningen en ontheffingen 

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende vergunningen en ontheffingen hebben verleend:

datum verzendingzaaknummerlocatieomschrijving
10-7-2023EVG-2023-355Rond en bij Bleekveld 9 te Goeseen vergunningen voor het evenement Katoen XL op 12 augustus 2023
18-07-2023EVG-2022-703Parkeerterrein van fysiopraktijk De Klavers en het (parkeer)terrein achter Podium ’t Beest te Goeseen vergunning voor ’t Beest Brult op 9 september 2023
19-07-2023KBK-2023-196Gardenierhof 19 te Wolphaartsdijkeen vergunning voor een nachtverblijf buiten het kampeerterrein tijdens de Kindervakantiedagen van 22 tot en met 25 augustus 2023
19-07-2023EVG-2023-192Gardenierhof 19 te Wolphaartsdijkeen vergunning voor de Kindervakantiedagen van 22 tot en met 25 augustus 2023
19-07-2023OOW-2023-472Vlasmarkt te Goeseen vergunning voor het gebruik van gemeentegrond op 5 en 6 juli 2023
19-07-2023 EVG-2023-424In en om Buurthuis de Pit te Goeseen vergunning voor de Kindervakantieweek van 21 tot en met 25 augustus 2023 
19-07-2023ALC_O-2023-441Dooldijk 13 te Wolphaartsdijkeen ontheffing voor het schenken van zwak-alcoholhoudende dranken tijdens het Oogstfeest op 29 juli 2023
19-07-2023ALC_O-2023-442Oostkerkestraat 24 te Wolphaartsdijkeen ontheffing voor het schenken van zwak-alcoholhoudende dranken tijdens de 15 van Wolphaartsdijk
19-07-2023ALC_O-2022-705Parkeerterrein achter Podium ’t Beest te Goeseen ontheffing voor het schenken van zwak-alcoholhoudende dranken tijdens 't Beest Brult
19-07-2023OOW-2023-471Oude Singel te Goeshet plaatsen van een opslag- en afvalcontainer
19-07-2023OOW-2023-470Westsingel 58 te Goeseen vergunning voor het tijdelijk gebruiken van de openbare ruimte

Tegen een verleende vergunning of ontheffing hebben belanghebbenden binnen zes weken na de dag van verzending (zie vermelde datum) de mogelijkheid om een gemotiveerd bezwaarschrift in te dienen bij de burgemeester/burgemeester en wethouders. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Wel heeft een belanghebbende die bezwaar heeft gemaakt de mogelijkheid om de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant te verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. Voor een verzoek is griffierecht nodig.

Inzage van verleende vergunningen en ontheffingen

Na een afspraak met de afdeling Dienstverlening, telefoonnummer 14 0113 of e-mail vergunningen@goes.nl, zijn de verleende vergunningen in te zien.

Voornemen ambtshalve opneming van de adresgegevens als onbekend in de Basisregistratie Personen (BRP)

Burgemeester en wethouders maken bekend dat ze van plan zijn om van onderstaande personen de adresgegevens als onbekend op te nemen in de BRP. Uit onderzoek is gebleken dat onderstaande personen naar alle waarschijnlijkheid niet (meer) wonen op het adres waarmee ze in de BRP geregistreerd staan. De verhuisaangifte hebben wij niet ontvangen. Ook was het niet vast te stellen wat de huidige woonplaats is. In de artikelen 2.39 en 2.43 van de wet BRP staat dat men verplicht is het nieuwe adres door te geven aan de gemeente. 

Naam en voorlettersGeboortedatum
Izaz, H.11-07-1993
Aârabe, W.11-05-1993

Een eventuele ambtshalve opname van de adresgegevens als onbekend in de BRP kan grote persoonlijke en/of financiële gevolgen hebben voor betrokkenen. Wij verzoeken u binnen drie weken na de datum van publicatie uw verhuizing door te geven via www.goes.nl/verhuizen. Lukt dit niet, neem dan contact op met 14 0113. Bij geen reactie binnen drie weken nemen wij de adresgegevens definitief als onbekend op in de BRP.

Besluit ambtshalve opneming van de adresgegevens als onbekend in de Basisregistratie Personen (BRP)

Burgemeester en wethouders hebben besloten op grond van artikel 2.22 wet BRP de adresgegevens van onderstaande personen naar een onbekend land op te nemen in de BRP. Uit onderzoek is gebleken dat onderstaande personen niet wonen op het adres waarmee ze in de BRP geregistreerd staan. Dit betekent dat zij niet meer op dit adres zijn ingeschreven, en ook niet meer geregistreerd staan als wonend in Nederland.

Naam en voorlettersGeboortedatumIngangsdatum 
Kawczynski, B.K. 05-02-198421-06-2023

Tegen een opname van de adresgegevens in de BRP hebben belanghebbenden binnen zes weken na de dag van publicatie de mogelijkheid om een gemotiveerd bezwaarschrift in te dienen bij burgemeester en wethouders. Het indienen van een bezwaarschrift schorst niet de werking van dit besluit. Wel heeft een belanghebbende die bezwaar heeft gemaakt de mogelijkheid om de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant te verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. Voor een verzoek is griffierecht nodig.

Bekendmakingen via e-mail

Met de e-mailservice ‘Berichten in uw buurt’ ontvangt u de meest nieuwe bekendmakingen via de mail. Dit zijn berichten van de gemeente Goes, maar ook van andere overheidsorganisaties. Bijvoorbeeld de provincie en het waterschap.

Aanmelden voor de e-mailservice is mogelijk via de website overheid.nl. Wat moet u daarna doen?

  • inschrijven op e-mailadres met postcode;
  • uw interesses instellen;
  • overheidsorganisaties selecteren waarvan u berichten wilt ontvangen;
  • de aanmelding bevestigen.

U ontvangt vervolgens de berichten vanzelf in uw mailbox. Afmelden voor de service is via deze e-mails ook mogelijk.

Agenda Goes

Houd voor actuele informatie onze website in de gaten, https://goes.raadsinformatie.nl. Kijk voor evenementen en activiteiten op www.goesisgoes.nl