Info Goes week 28 - 2023

Hieronder vindt u de bekendmakingen van week 28. Deze zijn op woensdag 12 juli 2023 in de Bevelandse Bode gepubliceerd.

Aanvragen omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende aanvragen om een omgevingsvergunning hebben ontvangen. Het publiceren van ontvangen aanvragen is bedoeld om te informeren. Bezwaar maken tegen een aanvraag is niet mogelijk.

datum ontvangst

zaaknummer

locatie

omschrijving

12 juni 2023

Z2023-00000528

Stelleweg 1, 4481NA Kloetinge

het plaatsen van zonnepanelen in de tuin

12 juni 2023

Z2023-00000532

Oranjeweg te Goes

de herinrichting van korfbalveld De Weitjes

13 juni 2023

Z2023-00000539

Bachlaan 42, 4462JK Goes

het plaatsen van een dakkapel

14 juni 2023

Z2023-00000545

M.A. de Ruijterlaan 2, 4461GE Goes

het plaatsen van een tijdelijke koelvoorziening voor het Stadskantoor

14 juni 2023

Z2023-00000549

Albert Joachimikade 41, 4463AA Goes

het in stand houden van een loods

14 juni 2023

Z2023-00000546

Dr. A.F. Philipsstraat 9, 4462EW Goes

het installeren van een nieuw stofafzuigsysteem

15 juni 2023

Z2023-00000551

Ter hoogte van Voorstad 11, 4461KK Goes

het kappen van één paardenkastanje

15 juni 2023

Z2023-00000554

Siemenwei 8, 4464BX Goes

het uitbreiden van de woning

15 juni 2023

Z2023-00000555

Wijngaardstraat 68, 4461DD Goes

het plaatsen van gevelreclame en een luchtbehandeling op het dak

15 juni 2023

Z2023-00000557

Albert Joachimikade 36, 4463AA Goes

het plaatsen van koelcontainers

16 juni 2023

Z2023-00000559

Tiendendreef 20 te Goes

het bouwen van een tiny house

16 juni 2023

Z2023-00000561

Livingstoneweg 8, 4462GL Goes

het slopen van opstallen

19 juni 2023

Z2023-00000568

Jan Wolkerslaan 48, 4481DZ Kloetinge

het vervangen van een erfafscheiding

20 juni 2023

Z2023-00000581

Lange Vorststraat 80, 4461JR Goes

het plaatsen van PV panelen

21 juni 2023

Z2023-00000584

Kostersweg te Wolphaartsdijk

het bestendig maken van het (nacht)recreatieve medegebruik van een schuur

22 juni 2023

Z2023-00000592

Veerweg 50, 4471NC Wolphaartsdijk

het in stand laten van een berging en overkappingen op de Veersekreek

22 juni 2023

Z2023-00000591

Nieuwe Rijksweg te 's-Heer Hendrikskinderen

het plaatsen van een nieuw landgoed

22 juni 2023

Z2023-00000590

 s-Heer Hendrikskinderendijk 149, 4461EB Goes

het aanbouwen aan een rundveestal voor dierenwelzijn

23 juni 2023

Z2023-00000597

Lange Vorststraat 35, 4461JM Goes

het plaatsen van een haakse uitsteker bij Vodafone Goes (gevelreclame)

23 juni 2023

Z2023-00000599

Opril Beestenmarkt 1, 4461AM Goes

het vervangen van de buitenkozijnen

23 juni 2023

Z2023-00000601

Moelmeedt te Goes (gesitueerd tussen 9 en 13)

het bouwen van een woning

25 juni 2023

Z2023-00000603

s-Heer Hendrikskinderendijk 3, 4461DT Goes

het aanleggen van een inrit

26 juni 2023

Z2023-00000608

Ridderstraat 20, 4458BN 's-Heer Arendskerke

het vergroten/verhogen van de bungalow met twee studio's

28 juni 2023

Z2023-00000617

Marquesweg 7, 4462HD Goes

het bouwen van een ‘poetsruimte’

28 juni 2023

Z2023-00000618

Geldeloozepad 11, 4463AJ Goes

het inrichten van een ‘wellness-tuin’

28 juni 2023

Z2023-00000623

Oostmolenweg 52, 4481PL Kloetinge

het plaatsen van een airconditioning

28 juni 2023

Z2023-00000624

Monnikendijk 61, 4474NC Kattendijke

het isoleren van de buitengevel

28 juni 2023

Z2023-00000619

Westsingel 134, 4461DR Goes

het plaatsen van een airconditioning

29 juni 2023

Z2023-00000628

Donkerstraat 22, 4463VV Goes

het plaatsen van een buitenunit van de warmtepomp

2 juli 2023

Z2023-00000631

Zonnebloemstraat 35, 4461PK Goes

het isoleren van het dak en veranderen van de voorgevel

3 juli 2023

Z2023-00000635

Tiendendreef, Perceel I94, Goes

het bouwen van een tiny house

4 juli 2023

Z2023-00000657

Goese Dieplaan 122, 4463LA Goes

het plaatsen van een raamkozijn

4 juli 2023

Z2023-00000654

Lange Vorststraat 39-41-43, 4461JM Goes

het verbouwen van Lange Vorststraat 39-41-43 en Korte Vorststraat 32

4 juli 2023

Z2023-00000658

Vuilstraat 6, 4461AX Goes

het herstellen van brandschade

5 juli 2023

Z2023-00000659

Terlucht 1, 4458SC 's-Heer Arendskerke

het verzorgen van het grondwerk voor de nieuwbouw van de woning

5 juli 2023

Z2023-00000663

Oostmolenweg 105, 4481PM Kloetinge

het aanpassen van een ouderenpsychiatrie

5 juli 2023

Z2023-00000666

Courtinestraat 9, 4463AN Goes

een bodemverstoring in een archeologisch gebied

Na een afspraak met de afdeling Dienstverlening (telefoonnummer (0113) 249 700 of e-mail vergunningen@goes.nl), kunt u de aanvragen inzien in het Stadskantoor.

Verleende omgevingsvergunningen (regulier)

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij na toepassing van de reguliere voorbereidingsprocedure de volgende omgevingsvergunningen hebben verleend:

datum verzending

zaaknummer

locatie

omschrijving

14 juni 2023

Z2023-00000232

Oosthavendijk 21.02 tot en met 21.08 en 21.11 tot en met 21.15 te Wilhelminadorp

het bouwen van een paviljoen

21 juni 2023

Z2023-00000231

Marconistraat 11, 4461HH Goes

het aanleggen van 16 parkeerplaatsen op eigen terrein

26 juni 2023

OMG-2023-0083

Albert Joachimikade 13 te Goes

het bouwen van een schuur

28 juni 2023

Z2023-00000016

Humphreyshof 1 te 's-Heer Hendrikskinderen

het bouwen van een vrijstaande woning

6 juli 2023

OMG-2023-0208

Brugstraat 47 te Wilhelminadorp

het bouwen van een ecologische woning

Tegen een verleende vergunning hebben belanghebbenden binnen zes weken na de dag van verzending (zie vermelde datum) de mogelijkheid om een gemotiveerd bezwaarschrift in te dienen bij burgemeester en wethouders. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Wel heeft een belanghebbende die bezwaar heeft gemaakt de mogelijkheid om de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant te verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. Voor een verzoek is griffierecht nodig.

Meldingen op basis van artikel 8.40 Wet milieubeheer

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende meldingen op grond van het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer hebben ontvangen:

datum ontvangst

zaaknummer

locatie

omschrijving

26 oktober 2022

00315515

Van Doornestraat 11 te Goes

het plaatsen van drie airconditioning units, het plaatsen en in gebruik nemen van een straalkast, poedercoating apparaat en een kameroven

9 november 2022

00316271

Voorstad 41 te Goes

het structureel beëindigen van de bedrijfsactiviteiten

8 mei 2023

Z2023-00001571

Columbusweg 4C te Goes

de opslag van apparatuur, 250 kilogram natriumhypochloriet en 250 kilogram hydrofobeermiddel

Het publiceren van ontvangen meldingen is bedoeld om te informeren. Bezwaar maken tegen een aanvraag is niet mogelijk. Neem voor vragen of opmerkingen over ingediende meldingen contact op met de Regionale Uitvoeringsdienst Zeeland via het telefoonnummer (0115) 745 100 of via info@rud-zeeland.nl.

Door burgemeester en wethouders verleende vergunningen en ontheffingen

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende vergunningen en ontheffingen hebben verleend:

datum verzending

zaaknummer

locatie

omschrijving

19 juni 2023

OMG-2023-0201

Oostmolenweg 103 4481PM Kloetinge

het brandveiliggebruik van een pand

Door de burgemeester verleende vergunningen en ontheffingen

De burgemeester maakt bekend dat zij de volgende vergunningen en ontheffingen heeft verleend:

datum verzending

zaaknummer

locatie

omschrijving

3 juli 2023

EVG-2023-324

Dooldijk 13 te Wolphaartsdijk

een vergunning voor het evenement Oogstfeest op 29 juli 2023

4 juli 2023

EVG-2023-299

Voor Herberg de Griffioen en een deel van de Oostkerkestraat

een vergunning voor het evenement Poolparty op 15 juli 2023

4 juli 2023

EVG-2023-336

Hoofdstraat 12 te Wolphaartsdijk

een vergunning voor het evenement de 15 van Wolphaartsdijk op 12 augustus 2023

4 juli 2023

EVG-2023-053

Binnenstad te Goes

een vergunning voor de kermis van 11 tot en met 17 augustus 2023

4 juli 2023

EVG-2023-234

Parkeerterrein Jumbofood te Goes

een vergunning voor het verzetten van Walk 4 Life van 23 juni 2023 naar 2 september 2023

4 juli 2023

VGB-2023-416

Diverse plaatsen gemeente Goes

een vergunning voor de toertocht met automobielen op 2 september 2023

5 juli 2023

EVG-2023-355

Bleekveld te Goes

een vergunning voor het evenement Katoen XL op 12 augustus 2023

5 juli 2023

ALC_O-2023-356

 

Bleekveld te Goes

een ontheffing voor het schenken van zwak-alcoholhoudende dranken tijdens het evenement Katoen XL op 12 augustus 2023

5 juli 2023

STV_O-2023-418

 

Een perceel tegenover de Wissekerkseweg 6 te ’s Heer Arendskerke

een vergunning voor een vreugdevuur tijdens de Kindervakantieweek op 23 augustus 2023

Tegen een verleende vergunning of ontheffing hebben belanghebbenden binnen zes weken na de dag van verzending (zie vermelde datum) de mogelijkheid om een gemotiveerd bezwaarschrift in te dienen bij de burgemeester/burgemeester en wethouders. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Wel heeft een belanghebbende die bezwaar heeft gemaakt de mogelijkheid om de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant te verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. Voor een verzoek is griffierecht nodig.

Inzage van verleende vergunningen en ontheffingen

Na een afspraak met de afdeling Dienstverlening, telefoonnummer 14 0113 of e-mail vergunningen@goes.nl, zijn de verleende vergunningen in te zien.

Voornemen ambtshalve opneming van de adresgegevens als onbekend in de Basisregistratie Personen (BRP)

Burgemeester en wethouders maken bekend dat ze van plan zijn om van onderstaande personen de adresgegevens als onbekend op te nemen in de BRP. Uit onderzoek is gebleken dat onderstaande personen naar alle waarschijnlijkheid niet (meer) wonen op het adres waarmee ze in de BRP geregistreerd staan. De verhuisaangifte hebben wij niet ontvangen. Ook was het niet vast te stellen wat de huidige woonplaats is. In de artikelen 2.39 en 2.43 van de wet BRP staat dat men verplicht is het nieuwe adres door te geven aan de gemeente. 

Naam en voorletters

Geboortedatum

Zinveliu, A.

01-10-2003

Zinveliu, R.M.

26-06-2022

Butoi, A.D.

23-03-1990

Chmielewski, S.P.

27-02-1985

Budai, A.

09-06-1972

Een eventuele ambtshalve opname van de adresgegevens als onbekend in de BRP kan grote persoonlijke en/of financiële gevolgen hebben voor betrokkenen. Wij verzoeken u binnen drie weken na de datum van publicatie uw verhuizing door te geven via www.goes.nl/verhuizen. Lukt dit niet, neem dan contact op met 14 0113. Bij geen reactie binnen drie weken nemen wij de adresgegevens definitief als onbekend op in de BRP.

Bekendmakingen via e-mail

Met de e-mailservice ‘Berichten in uw buurt’ ontvangt u de meest nieuwe bekendmakingen via de mail. Dit zijn berichten van de gemeente Goes, maar ook van andere overheidsorganisaties. Bijvoorbeeld de provincie en het waterschap.

Aanmelden voor de e-mailservice is mogelijk via de website overheid.nl. Wat moet u daarna doen?

  • inschrijven op e-mailadres met postcode;
  • uw interesses instellen;
  • overheidsorganisaties selecteren waarvan u berichten wilt ontvangen;
  • de aanmelding bevestigen.

U ontvangt vervolgens de berichten vanzelf in uw mailbox. Afmelden voor de service is via deze e-mails ook mogelijk.

AgendaGoes

Datum

Activiteit

Tijd

Locatie

13 juli

P&C Cyclus

18:30 uur

Stadskantoor Goes

Houd voor actuele informatie onze website in de gaten, https://goes.raadsinformatie.nl. Kijk voor evenementen en activiteiten op www.goesisgoes.nl.