Info Goes week 27

Hieronder vindt u de aangevraagde en verleende vergunningen van week 27. Deze zijn op woensdag 7 juli in de Bevelandse Bode gepubliceerd.

Aanvragen omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende aanvragen om een omgevingsvergunning hebben ontvangen. Het publiceren van ontvangen aanvragen is bedoeld om te informeren. Bezwaar maken tegen een aanvraag is niet mogelijk.

datum ontvangst

zaaknummer

locatie

omschrijving

28-06-2021

OMG-2021-0643

Veerweg 48 te Wolphaartsdijk

het bouwen van recreatiewoningen

28-06-2021

OMG-2021-0646

Sluisplaat 4 te Goes

het legaal maken van een boothelling

28-06-2021

OMG-2021-0644

Blokjesplaat 10 te Goes

het legaal maken van een steiger

28-06-2021

OMG-2021-0648

Kropkreek 14 te Goes

het aanpassen van een steiger

29-06-2021

OMG-2021-0651

Oude Diep 3 te Goes

het verbreden van de dakkapel en het vervangen van een serre

29-06-2021

OMG-2021-0650

Sluisplaat 5 te Goes

het vernieuwen van een steiger

30-06-2021

OMG-2021-0654

Mosselbank 8 te Goes

het legaal maken van twee bootliften en een vlonder

30-06-2021

OMG-2021-0655

Noordoordplaat 38 te Goes

het legaal maken van een steiger

30-06-2021

OMG-2021-0656

Veerweg 40 te Wolphaartsdijk

het realiseren van een koffietuin

01-07-2021

OMG-2021-0658

Beestenmarkt 3 te Goes

het plaatsen van een muurschildering

01-07-2021

OMG-2021-0659

Schimmelpenninckstraat 30 te Kloetinge

het plaatsen van een carport

01-07-2021

OMG-2021-0661

Nieuwe Diep 51 te Goes

het legaal maken van een steiger

01-07-2021

OMG-2021-0662

Oude Zeedijk 4 te Kattendijke

het aanleggen van een overdekt terras

03-07-2021

OMG-2021-0665

Blokjesplaat 4 te Goes

het legaal maken van een helling

03-07-2021

OMG-2021-0666

Sluisplaat 26 te Goes

het legaal maken van een steiger

04-07-2021

OMG-2021-0667

Noordoordplaat 41 te Goes

het legaal maken van een steiger

Na een afspraak met de afdeling Dienstverlening (telefoonnummer 14 0113 of e-mail vergunningen@goes.nl), zijn de aanvragen in te zien.

Aanvraag om maatwerkvoorschriften LIMA Beach B.V.

Burgemeester en wethouders van Goes hebben op 10 juni 2021 een aanvraag ontvangen van LIMA Beach B.V. voor het vaststellen van maatwerkvoorschriften. Hierbij geldt de geregelde manier van voorbereiden. De aanvraag gaat over maatwerk voor het ontbreken van een vetafscheider en voor de hoogte en richting van de afzuiginstallatie. U hebt de mogelijkheid om de aanvraag te bekijken. Om hiertegen een bezwaarschrift in te dienen, moet u eerst het besluit op de aanvraag afwachten.

Neem voor het bekijken van de stukken over de aanvraag contact op met de heer P. Valk (telefoonnummer +31 (0)6 5120 2869 / 0115 – 745 100). Uitleg over en kopieën van de stukken zijn ook via hem te krijgen.

De aanvraag staat geregistreerd onder kenmerk: W-MWP210009 / 00278291.

Verleende omgevingsvergunningen (regulier)

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij na toepassing van de voorbereidingsprocedure de volgende omgevingsvergunningen hebben toegekend:

datum verzending

Zaaknummer

locatie

omschrijving

28-6-2021

OMG-2021-0571

Anthony Edenlaan 38 te Goes

het plaatsen van een dakkapel en het vervangen van twee kozijnen

30-6-2021

OMG-2021-0595

Aartjeskreek 18 te Goes

het legaal maken van een steiger

30-6-2021

OMG-2021-0413

Mecklenburglaan 29 te Goes

het legaal maken van een berging

2-7-2021

OMG-2021-0600

Sluisplaat 3 te Goes

het legaal maken van een steiger

Er is een mogelijkheid om tegen een verleende vergunning een gemotiveerd bezwaarschrift in te dienen bij burgemeester en wethouders. Dit geldt voor inwoners die het aangaat. Zij hebben tot zes weken na de dag van verzending (zie vermelde datum) om dit te doen. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Wel heeft iemand die bezwaar heeft gemaakt de mogelijkheid om de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant te verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. Voor een dergelijk verzoek is griffierecht verschuldigd.

Verlenging beslistermijnen 

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de termijn om te beslissen op de volgende aanvragen om een omgevingsvergunning met ten hoogste zes weken hebben verlengd:

zaaknummer

Locatie

omschrijving

nieuwe uiterste beslisdatum

OMG-2021-0370

Leliestraat 24 te Goes

het verbouwen van een bedrijfsloods naar een woning

11 augustus 2021

Melding op basis van artikel 8.40 Wet milieubeheer

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende meldingen op grond van het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer hebben ontvangen:

datum ontvangst

zaaknummer

locatie

omschrijving

14-01-2021

M-ACT210042

Hudsonweg 16 te Goes

het oprichten van een inrichting voor het wassen van auto’s

11-05-2021

M-ACT210325

Magdalenastraat 4 te Goes

het starten van het bedrijf MyWok Goes

28-06-2021

M-ACT210426.

Bredeweg 9 te Goes

het hebben van een vaste propaantank en een mobiele propaantank die werken

Het publiceren van ontvangen meldingen is bedoeld om te informeren. Bezwaar maken tegen een melding is niet mogelijk. Neem voor vragen of opmerkingen over ingediende meldingen contact op met de Regionale Uitvoeringsdienst Zeeland via het telefoonnummer (0115) 745 100 of via info@rud-zeeland.nl.

Reserveren gehandicaptenparkeerplaats Westsingel

Burgemeester en wethouders hebben besloten een gehandicaptenparkeerplaats te reserveren op het kenteken van een gebruiker die woont in Goes in de buurt van of aan:

  • Westsingel 62, Goes

Er is een mogelijkheid om tegen dit verkeersbesluit een gemotiveerd bezwaarschrift in te dienen bij burgemeester en wethouders. Dit geldt voor inwoners die het aangaat. Zij hebben tot zes weken na de dag van verzending (1 juli 2021) om dit te doen. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Wel heeft iemand die bezwaar heeft gemaakt de mogelijkheid om de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant te verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. Voor een verzoek is griffierecht verschuldigd.

Door de burgemeester en wethouders verleende vergunningen en ontheffingen

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende vergunningen en ontheffingen hebben verleend:

datum verzending

zaaknummer

locatie

omschrijving

28-6-2021

OOW-2021-288

Korte Kerkstraat 9 te Goes

het plaatsen van een steiger van 25 juni tot en met 16 juli 2021

29-6-2021

OOW-2021-278

Brouwersgang te Goes

het plaatsen van een hoogwerker van 1 tot en met 16 juli 2021

29-6-2021

OOW-2021-292

Stamperiusstraat 6 te Wilhelminadorp

het plaatsen van een container van 1 tot en met 29 juli 2021

29-6-2021

OOW-2021-291

Kievitlaan 25 te Goes

het plaatsen van een container van 2 tot en met 30 juli 2021

30-6-2021

OOW-2021-218

Pierson-, Treub- en Goeman Borgesiusstraat te Goes

het gebruik van gemeentegrond en tijdelijke wegafsluitingen voor de opslag van bouwmaterialen, tijdelijk gronddepot en afvalcontainers van 14 juni tot en met 31 december 2021

30-6-2021

OOW-2021-296

M.A.de Ruijterlaan 2 te Goes

het plaatsen van een container en het opslaan van steigermaterialen op 19 en 20 juli 2021

1-7-2021

OOW-2021-297

Joannes Antonides van der Goeskade 65 te Goes

het plaatsen van een rolsteiger van 29 juni tot en met 6 juli 2021

2-7-2021

OOW-2021-303

Schuttershof te Goes

het plaatsen van een container van 5 tot en met 9 juli 2021

Tegen een verleende vergunning of ontheffing hebben belanghebbenden binnen zes weken na de dag van verzending (zie vermelde datum) de mogelijkheid om een gemotiveerd bezwaarschrift in te dienen bij burgemeester en wethouders. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Wel heeft iemand die bezwaar heeft gemaakt de mogelijkheid om de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant te verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. Voor een dergelijk verzoek is griffierecht verschuldigd.

Inzage van verleende vergunningen en ontheffingen

Na een afspraak met de afdeling Dienstverlening, telefoonnummer 14 0113 of e-mail vergunningen@goes.nl, zijn de verleende vergunningen in te zien.

Opsturen gehandicaptenparkeerkaart

Wie invalide of slecht ter been is en recht heeft op een gehandicaptenparkeerkaart, krijgt deze vanaf 1 juli (samen met de beschikking) thuisgestuurd.

Hierdoor hoeft een inwoner die zo’n kaart ontvangt niet meer naar het Stadskantoor te komen. Voor het overmaken van de leges, ontvangt hij of zij een aparte brief met een factuur. Met deze verandering zetten we als gemeente weer een stap in onze dienstverlening.
 

Transitievisie Warmte Goes

Elke gemeente moet van de Rijksoverheid voor eind 2021 een Transitievisie Warmte vaststellen. Hiermee maken gemeenten duidelijk wanneer welke dorpen en wijken geen aardgas meer hebben.

We onderzoeken nu hoe we de overstap naar een aardgasvrije gemeente in het juiste tempo gaan maken. We kijken welke wijken en dorpen op welke manier overgaan op andere manieren van verwarmen. En welke tussenstappen we nu al mogelijk zijn om te nemen. We nemen daar op dit moment nog geen besluiten over. De visie geeft alleen de mogelijkheden en kansen in Goes aan.

We hebben in november 2020 inwoners via een online vragenlijst gevraagd hierover mee te denken. Toen kwam uit dat veel mensen weten dat we op zoek moeten naar andere, duurzame manieren van verwarmen. En dat er behoefte is aan informatie.

Aanmelden voor de online informatiebijeenkomst

De online informatiebijeenkomst vindt op dinsdag 20 juli vindt om 19:30 uur plaats. Mensen die veel over energieverandering weten, leggen tijdens de bijeenkomst uit wat de transitievisie voor u betekent. En waar we nu staan. Zij beantwoorden vragen en u hebt de mogelijkheid om aandachtspunten voor de gemeente doorgeven. De bijeenkomst duurt anderhalf uur.

Aanmelden is verplicht en mogelijk via www.goes.nl/transitievisie-warmte.

Duurzaam wonen? Bezoek het Bespaarhuis

Duurzaam wonen vergroot comfort en bespaart kosten. In het Bespaarhuis ziet u hoe oplossingen voor isolatie, energieopwekking en verwarming er in het echt uit zien. Ook is het mogelijk om al uw vragen te stellen.

Het Bespaarhuis is open op dinsdagen tussen 15:00 en 21:00 uur. U bent van harte welkom. U vindt het Bespaarhuis aan de Lijnbaan 14 in Goes.

Let op: in verband met de zomervakantie is het Bespaarhuis in de maand augustus gesloten.

Albert Joachimikade op 12 juli afgesloten

De Albert Joachimikade is maandag 12 juli tussen de Oostwal en de verkeerslichten bij Ringbaan Oost afgesloten voor verkeer. Dit in verband met werkzaamheden aan het asfalt. Wie met de auto gaat, moet omrijden via Ringbaan Oost, de Louise de Colignylaan, Beatrixstraat en de Anjelierstraat. Verkeersborden geven de route aan. Fietsers en voetgangers hoeven niet om te rijden. De werkzaamheden duren tot ongeveer 16:00 uur.

Neem voor vragen over de asfaltwerkzaamheden contact op met de heer Rinus Vermue van de gemeente Goes. Hij is te bereiken door te bellen naar 06-51 650 632 of te mailen naar r.vermue@goes.nl.

AgendaGoes

Datum

Activiteit

Tijd

Locatie

8 jul

Agendacommissie

19:15 uur

Digitaal

8 jul

Raadscommissie, zie voor agenda > www.goes.nl > Gemeenteraad > Vergaderschema

20:00 uur

Digitaal

Houd voor actuele informatie onze website in de gaten, www.goes.nl/gemeenteraad. Kijk voor evenementen en activiteiten op www.goesisgoes.nl.