Info Goes week 26 - 2024

Aanvragen omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende aanvragen om een omgevingsvergunning hebben ontvangen. Het publiceren van ontvangen aanvragen is bedoeld om te informeren. Tegen een aanvraag kan geen bezwaar worden gemaakt.

datum ontvangstzaaknummerlocatieomschrijving
12 juni 2024Z2024-00001560Krukweg 31 te Goeshet plaatsen van zonnepanelen bij het zonnepark de Goese golf
12 juni 2024Z2024-00001561Albert Joachimikade 9 te Goeshet verbouwen van het pand en bouwen van een carport
12 juni 2024Z2024-00001562Dusseldorpstraat 33 te Goeshet kappen van een kastanjeboom
15 juni 2024Z2024-00001593Dusseldorpstraat 33 te Goeshet plaatsen van kunststof kozijnen aan de voorzijde van de woning
17 juni 2024Z2024-00001604M.A.de Ruijterlaan 29 te Goeshet aanpassen van de gevel van het woonhuis
18 juni 2024Z2024-00001617Oude Rijksweg te 's-Heer Arendskerkehet aanleggen van een oprit

Na een afspraak met de afdeling Dienstverlening (telefoonnummer 14 0113 of e-mail vergunningen@goes.nl) zijn de aanvragen in te zien.

Verleende omgevingsvergunningen (regulier)

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij na toepassing van de reguliere voorbereidingsprocedure de volgende omgevingsvergunningen hebben verleend:

datum verzendingzaaknummerlocatieomschrijving
17 juni 2024 Z2024-00000523Koningin Wilhelminastraat ong. te Kloetingehet rooien en planten van een boom 
17 juni 2024 Z2024-00000942Spierenburgstraat 32 te Goeshet vernieuwen/ isoleren van het dak
18 juni 2024Z2024-00001101Tiendendreef 22 kavel 11 te Goeshet bouwen van een Tinyhouse
20 juni 2024Z2024-00001174Noordeinde 5A te Kloetingehet aanleggen van 2 padelbanen
20 juni 2024Z2024-00001484Goese Dieplaan 47 te Goeshet aanleggen van een oprit 

Tegen een verleende vergunning hebben belanghebbenden binnen zes weken na de dag van verzending (zie vermelde datum) de mogelijkheid om een gemotiveerd bezwaarschrift in te dienen bij burgemeester en wethouders. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Wel heeft een belanghebbende die bezwaar heeft gemaakt de mogelijkheid om de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant te verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. Voor een verzoek is griffierecht nodig.

Door burgemeester en wethouders verleende vergunningen en ontheffingen 

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende vergunningen en ontheffingen hebben verleend:

datum verzendingzaaknummerlocatieomschrijving
14 juni 2024Z2024-00001573Gasthuisstraat 3 te Goeshet plaatsen van voertuig met aanhanger
14 juni 20242024-00001548Torenring 6 te 's-Heer Arendskerkehet inrichten van een bouwplaats van 10 juni tot en met 31 augustus 2024
17 juni 2024Z2024-00000786Ganzenest ong. te Goeshet verlengen van de eerder verleende vergunning tot 5 juli 2024
18 juni 2024Z2024-00001563Wijngaardstraat 13-02 te Goeshet plaatsen van een container op 20 juni 2024
18 juni 2024Z2024-00000963Gardenierhof 19 te Wolphaartsdijkontheffing voor een nachtverblijf voor de Kindervakantiedagen Wolphaartsdijk van 13 augustus 2024 tot en met 16 augustus 2024
19 juni 2024Z2024-00001614Brederodestraat 3 te Kloetingehet plaatsen van een container van 18 juni 2024 tot en met 10 juli 2024
19 juni 2024Z2024-00001465Attleestede 5 te Goeshet verlengen van de eerder verleende vergunning tot en met 25 juni 2024
20 juni 2024Z2024-00001559M.D.de Grootstraat ong. te Goeshet inrichten van een bouwplaats voor opslag bouwmaterialen van 12 augustus 2024 tot en met 13 september 2024
20 juni 2024Z2024-00001623Piccardtstraat 36 te Goeshet plaatsen van een container van 24 juni tot en met 8 juli 2024
20 juni 2024Z2024-00001596Albert Joachimikade 3 te Goeshet plaatsen van een steiger van 16 september 2024 tot en met 16 oktober 2024
20 juni 2024Z2024-00001630Kleine Kade 43 te Goeshet plaatsen van een steiger, afvalcontainer en bouwkeet van 19 augustus 2024 tot en met 8 november 2024
     

Door de burgemeester verleende vergunningen en ontheffingen 

De burgemeester maakt bekend dat hij de volgende vergunningen en ontheffingen heeft verleend:

datum verzendingzaaknummerlocatieomschrijving
14 juni 2024Z2024-00001280Op en rond Plein 15 te 's-Heer HendrikskinderenKindervakantiedagen 's-Heer Hendrikskinderen 2024
17 juni 2024Z2024-00000961Kattendijksedijk 19 tot en met 31 en gebied Hollandsche Hoeve te Goeseen evenementenvergunning voor Hollandsche Hoeve-dag op 5 oktober 2024
17 juni 2024Z2024-00001256Bleekveld 9 te Goeseen evenementenvergunning voor Katoen XL op 10 augustus 2024
18 juni 2024Z2024-00001258Bleekveld 9 te Goesontheffing artikel 35 Alcoholwet tijdens  Katoen XL op 10 augustus 2024
18 juni 2024Z2024-00001564Koepoort kermisterrein  te Goeseen ontheffing voor het schenken van zwak-alcoholhoudende dranken bij de Poffertjeskraam tijdens de kermis van  9 augustus 2024 tot en met 15 augustus 2024
18 juni 2024Z2024-00001588Blaauwe Steen 5 te Goesaanpassing exploitatievergunning Feestcafé De Kelder
19 juni 2024Z2024-00001483Appelstraat 2A te GoesKindervakantieweek 2024 van 12 augustus 2024 tot en met 16 augustus 2024
19 juni 2024Z2024-00001438start en finish Singelstraat te Goeseen evenementenvergunning voor de WEA Stadsloop op 6 september 2024
20 juni 2024 Z2024-00001405Skatepark te Goes-Zuideen evenementenvergunning voor Southpark Cup Final Edition op 7 september 2024
20 juni 2024Z2024-00001540Industriestraat 17 te GoesNieuw Kantoor en Open Dag H4A op 6 en 7 september 2024
20 juni 2024Z2024-00001541Industriestraat 17 te Goesontheffing art. 35 Alcoholwet tijdens de opening en Open Dag op 6 en 7 september 2024
20 juni 2024Z2024-00001629Nieuwe Rijksweg 21 te 's-Heer HendrikskinderenHolland Oranjeboom House (HOH)

Tegen een verleende vergunning of ontheffing hebben belanghebbenden binnen zes weken na de dag van verzending (zie vermelde datum) de mogelijkheid om een gemotiveerd bezwaarschrift in te dienen bij de burgemeester/burgemeester en wethouders. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Wel heeft een belanghebbende die bezwaar heeft gemaakt de mogelijkheid om de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant te verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. Voor een verzoek is griffierecht nodig.

Inzage van verleende vergunningen en ontheffingen

Na een afspraak met de afdeling Dienstverlening, telefoonnummer 14 0113 of e-mail vergunningen@goes.nl, zijn de verleende vergunningen in te zien.

Voornemen ambtshalve opneming van de adresgegevens als onbekend in de Basisregistratie Personen (BRP)

Burgemeester en wethouders maken bekend dat ze van plan zijn om van onderstaande personen de adresgegevens als onbekend op te nemen in de BRP. Uit onderzoek is gebleken dat onderstaande personen naar alle waarschijnlijkheid niet (meer) wonen op het adres waarmee ze in de BRP geregistreerd staan. De verhuisaangifte hebben wij niet ontvangen. Ook was het niet vast te stellen wat de huidige woonplaats is. In de artikelen 2.39 en 2.43 van de wet BRP staat dat men verplicht is het nieuwe adres door te geven aan de gemeente. 

Naam en voorlettersGeboortedatum
Zhukovska, D.Z.17-07-1989
Zhukovska, D.D.29-12-2017

Een eventuele ambtshalve opname van de adresgegevens als onbekend in de BRP kan grote persoonlijke en/of financiële gevolgen hebben voor betrokkenen. Wij verzoeken u binnen 3 weken na datum publicatie uw verhuizing door te geven via www.goes.nl/verhuizen. Lukt dit niet, neem dan contact op met 14 0113. Bij geen reactie binnen drie weken nemen wij de adresgegevens definitief als onbekend op in de BRP.

Besluit ambtshalve opneming van de adresgegevens als onbekend in de Basisregistratie Personen (BRP)

Burgemeester en wethouders hebben besloten op grond van artikel 2.22 wet BRP de adresgegevens van onderstaande personen naar een onbekend land op te nemen in de BRP. Uit onderzoek is gebleken dat onderstaande personen niet wonen op het adres waarmee ze in de BRP geregistreerd staan. Dit betekent dat zij niet meer op dit adres zijn ingeschreven, en ook niet meer geregistreerd staan als wonend in Nederland.

Naam en voorlettersGeboortedatumIngangsdatum 
Hloza, Y. 05-04-200116-05-2024

Tegen een opname van de adresgegevens in de BRP hebben belanghebbenden binnen zes weken na de dag van publicatie de mogelijkheid om een gemotiveerd bezwaarschrift in te dienen bij burgemeester en wethouders. Het indienen van een bezwaarschrift schorst niet de werking van dit besluit. Wel heeft een belanghebbende die bezwaar heeft gemaakt de mogelijkheid om de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant te verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. Voor een verzoek is griffierecht nodig.

Reserveren gehandicaptenparkeerplaats

Burgemeester en wethouders hebben besloten een gehandicaptenparkeerplaats te reserveren op het kenteken van een gebruiker wonende te Goes in de buurt van of aan:

- Pollesteyn 16, ’s Heer Arendskerke
- Weidezicht 45, Goes

Tegen dit verkeersbesluit kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de dag van verzending verkeersbesluit (20 juni 2024) een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Wel kan een belanghebbende die bezwaar heeft gemaakt, de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant, Team Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda, verzoeken een voorlopige voorziening te treffen, indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Voor een dergelijk verzoek is griffierecht verschuldigd.

Hemelwateropvangsysteem geen verplichting meer
 

De gemeente Goes verkocht in het verleden verschillende bouwkavels in de wijken Ouverture en Mannee in Goes en een deel van de I.G.J. van den Boschstraat in Wilhelminadorp. Bij de verkoop legde de gemeente Goes een extra bouweis op. De bouweis was dat kopers verplicht waren om een hemelwateropvangsysteem aan te leggen, te onderhouden en te blijven gebruiken. 


De gemeente Goes handelde onrechtmatig door het hemelwateropvangsysteem verplicht te stellen. Daarom liet de gemeente Goes deze verplichting los. Heeft u een woning gebouwd of gekocht in de genoemde wijken of straat? En bent u van mening dat u bent benadeeld door deze extra bouweis? Dan kunt u bij de gemeente Goes een verzoek aanvragen tot schadevergoeding. Dit doet u door een e-mail te sturen met uw contactgegevens naar grijswater@goes.nl. Heeft u vragen? Bel dan naar 14 0113. 

Ontwerpbeschikking omgevingsvergunning afwijken bestemmingsplan Klein Frankrijk 15 en 15A t/m 15I te Goes

 

Burgemeester en wethouders maken, op grond van artikel 2.12 en paragraaf 3.3 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, bekend dat de ontwerpbeschikking ‘omgevingsvergunning Klein Frankrijk 15 en 15A t/m 15I te Goes’ en de bijbehorende stukken vanaf 27 juni 2024 voor zes weken digitaal te raadplegen zijn via www.ruimtelijkeplannen.nl. Digitaal inzien is als het nodig is ook mogelijk in het Stadskantoor, M.A. de Ruijterlaan 2 in Goes.

De ontwerpbeschikking gaat over de realisatie van appartementen voor het Leger des Heils, en de bouw van een loods voor opslag.   

Tijdens de genoemde periode heeft iedereen de mogelijkheid om schriftelijk of mondeling een zienswijze over de ontwerpbeschikking naar voren te brengen bij het college van burgemeester en wethouders. Voor het kenbaar maken van een mondelinge zienswijze binnen de genoemde periode kunt u contact opnemen met Tom Bogers. 

Goes sluit 2023 financieel positief af

Het jaar 2023 was financieel gezien een goed jaar voor de gemeente Goes. We hebben een positief resultaat van 6,4 miljoen euro. Dat blijkt uit onze jaarrekening. In een jaarrekening kijken we financieel en beleidsmatig terug op het afgelopen jaar. Kijk voor meer informatie op onze website: www.goes.nl/goes-sluit-het-jaar-2023-financieel-goed-af.

Infografic

Bekendmakingen via e-mail

Met de e-mailservice ‘Berichten in uw buurt’ ontvangt u de meest nieuwe bekendmakingen via de mail. Dit zijn berichten van de gemeente Goes, maar ook van andere overheidsorganisaties. Bijvoorbeeld de provincie en het waterschap.

Aanmelden voor de e-mailservice is mogelijk via de website overheid.nl. Wat moet u daarna doen?

•             inschrijven op e-mailadres met postcode;

•             uw interesses instellen;

•             overheidsorganisaties selecteren waarvan u berichten wilt ontvangen;

•             de aanmelding bevestigen.

U ontvangt vervolgens de berichten vanzelf in uw mailbox. Afmelden voor de service is via deze e-mails ook mogelijk.

AgendaGoes

DatumActiviteitTijdLocatie 
27 juniBesluitvormende raad19:30 uurRaadszaal, Stadskantoor Goes
2 juliFractievergaderingen. Kijk voor de agenda op https://goes.raadsinformatie.nlVanaf 19:00 uurStadskantoor Goes

Houd voor actuele informatie onze website in de gaten, https://goes.raadsinformatie.nl. Kijk voor evenementen en activiteiten op www.goesisgoes.nl.