Info Goes week 26

Hieronder vindt u de bekendmakingen van week 26. Deze zijn op woensdag 29 juni in de Bevelandse Bode gepubliceerd.

Aanvragen omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende aanvragen om een omgevingsvergunning hebben ontvangen. Het publiceren van ontvangen aanvragen is bedoeld om te informeren. Bezwaar maken tegen een aanvraag is niet mogelijk.

datum ontvangst

zaaknummer

locatie

omschrijving

17-06-2022

OMG-2022-0508

Hudsonweg te Goes

het bouwen van een bedrijfsloods

17-06-2022

OMG-2022-0507

Frank van Borsselenstraat 28 te 's-Heer Hendrikskinderen

het plaatsen van een dakkapel

18-06-2022

OMG-2022-0510

Columbusweg 35 te Goes

het bouwen van een woning

19-06-2022

OMG-2022-0511

Beethovenlaan 11 te Goes

het plaatsen van een erfafscheiding

20-06-2022

OMG-2022-0517

Zomerweg 23 te Kloetinge

het plaatsen van een aanbouw

20-06-2022

OMG-2022-0520

Jacoba van Beierenstraat 1 te 's-Heer Hendrikskinderen

het uitbreiden van de woning

20-06-2022

OMG-2022-0518

Goese Dieplaan 89 te Goes

het plaatsen van een berging

20-06-2022

OMG-2022-0521

Fransen van de Puttestraat (Kavel E) te Goes

het bouwen van een woning

21-06-2022

OMG-2022-0523

Fluitekruidstraat te Goes

het bouwen van zeven patiowoningen

22-06-2022

OMG-2022-0527

Repelstraat (Perceel V180 en V326) te Goes

het hoger maken van percelen

22-06-2022

OMG-2022-0528

Johnsonlaan 54A te Goes

het aanvragen van een gebruiksvergunning

22-06-2022

OMG-2022-0529

Joseph Lunslaan 5 te Goes

het aanvragen van een gebruiksvergunning

23-06-2022

OMG-2022-0533

Lewestraat 44 te Kloetinge

het plaatsen van een aanbouw

24-06-2022

OMG-2022-0539

Repelweg 3 te Goes

het uitbreiden van OS Goes de Poel

24-06-2022

OMG-2022-0540

Zuidvlietstraat 67 te Goes

het verwijderen van een draagmuur in de woning

Na een afspraak met de afdeling Dienstverlening (telefoonnummer 14 0113 of e-mail vergunningen@goes.nl) zijn de aanvragen in te zien.

Verleende omgevingsvergunningen (regulier)

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij na toepassing van de reguliere voorbereidingsprocedure de volgende omgevingsvergunningen hebben verleend:

datum verzending

Zaaknummer

locatie

omschrijving

20-6-2022

OMG-2022-0464

Siemenwei 47 te Goes

het vervangen van een schutting

20-6-2022

OMG-2022-0335

Brugstraat 24 te Wilhelminadorp

het realiseren van een in- en uitrit

21-6-2022

OMG-2022-0411

Scottweg 8 te Goes

het uitbreiden van een loods

21-6-2022

OMG-2022-0429

Lange Kerkstraat 31 te Goes

het opsplitsen van een bestaand winkelpand in een winkel op de begane grond en een woning

22-6-2022

OMG-2022-0380

Ridderhof 8 te Goes

het veranderen van de gevels

23-6-2022

OMG-2022-0221

Voorstad 1 te Goes

het wijzigen van de indeling en het realiseren van vijf appartementen

24-6-2022

OMG-2022-0381

Reijmersweg 11 te Kattendijke

het plaatsen van een raster, oeverzwaluwwanden en mussenhotels

24-6-2022

OMG-2022-0452

Veerweg 48 te Wolphaartsdijk

het wijzigen van de voorgevel

Tegen een verleende vergunning hebben belanghebbenden binnen zes weken na de dag van verzending (zie vermelde datum) de mogelijkheid om een gemotiveerd bezwaarschrift in te dienen bij burgemeester en wethouders. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Wel heeft een belanghebbende die bezwaar heeft gemaakt de mogelijkheid om de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant te verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. Voor een verzoek is griffierecht nodig.

Verlenging beslistermijnen

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de termijn om te beslissen op de volgende aanvragen om een omgevingsvergunning met ten hoogste zes weken hebben verlengd:

zaaknummer

Locatie

omschrijving

nieuwe uiterste beslisdatum

OMG-2022-0311

Fluitweg 4A te Goes

het realiseren van een dakkapel

29 juli 2022

OMG-2022-0270

Dorpsstraat 32 te Kattendijke

het plaatsen van een stalen buitentrap

3 juli 2022

Verleende omgevingsvergunning (uitgebreid)

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij na toepassing van de uitgebreide voorbereidingsprocedure uit de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) de volgende omgevingsvergunning hebben verleend:

zaaknummer

locatie

omschrijving

OMG-2021-0697

Jachthuisstraat 17 te Kloetinge

het verbouwen van een bestaande woning

De beschikking is niet gewijzigd ten opzichte van het ontwerp. De verleende omgevingsvergunning is met de stukken die daarbij horen vanaf 30 juni 2022 voor zes weken in te zien in het Stadskantoor. Maak voor inzage een afspraak met de afdeling Dienstverlening, telefoonnummer 14 0113 of e-mail vergunningen@goes.nl. Tegen de verleende omgevingsvergunning hebben belanghebbenden tijdens de periode van terinzagelegging de mogelijkheid om gemotiveerd beroep in te stellen bij de Rechtbank Zeeland-West-Brabant.

De omgevingsvergunning gaat in op de dag na afloop van de beroepstermijn. Het indienen van een beroepschrift schorst de werking van het besluit niet. Wel heeft een belanghebbende die beroep heeft ingesteld de mogelijkheid om de voorzieningenrechter van de rechtbank te verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. Voor het indienen van een beroepschrift of een verzoek om een voorlopige voorziening is griffierecht nodig.

Reserveren gehandicaptenparkeerplaatsen

Burgemeester en wethouders hebben besloten een gehandicaptenparkeerplaats te reserveren op het kenteken van een gebruiker die woont in de buurt van of aan:

  • Wilsonstraat 29, Goes (20 juni)
  • Wilsonstraat 3, Goes (20 juni)
  • Vermetstraat 21, ’s-Heer Arendskerke (22 juni)

Tegen dit verkeersbesluit hebben belanghebbenden binnen zes weken na de dag van verzending verkeersbesluit (zie datum) de mogelijkheid om een gemotiveerd bezwaarschrift in te dienen bij burgemeester en wethouders. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Wel heeft een belanghebbende die bezwaar heeft gemaakt de mogelijkheid om de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant te verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. Voor een verzoek is griffierecht nodig.

Door burgemeester en wethouders verleende vergunningen en ontheffingen

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende vergunningen en ontheffingen hebben verleend:

datum verzending

zaaknummer

locatie

omschrijving

20-6-2022

OOW-2022-378

Westsingel 42 te Goes

het parkeren van een bus van 20 juni tot en met 9 juli 2022

20-6-2022

OOW-2022-376

Beatrixlaan 40 te Goes

het plaatsen van een container en een keet van 4 juli tot en met 5 augustus 2022

21-6-2022

OOW-2022-390

Veerweg 17 te Wolphaartsdijk

een vergunning voor het plaatsen van een pallet stenen van 20 juni tot en met 9 juli 2022

24-6-2022

OOW-2022-395

Jan van Tourainestraat 21 te 's-Heer Hendrikskinderen

een vergunning voor het plaatsen van een container van 22 juni tot en met 15 juli 2022

Door de burgemeester verleende vergunningen en ontheffingen

De burgemeester maakt bekend dat zij de volgende vergunningen en ontheffingen heeft verleend:

datum verzending

zaaknummer

locatie

omschrijving

20-6-2022

EVG-2022-251

Jim Morrisonpad te Goes

een evenementenvergunning voor de SouthparkCup op 16 juli 2022

20-6-2022

ALC_O-2022-27

Oostkerkestraat te Wolphaartsdijk

een ontheffing voor het schenken van zwak-alcoholhoudende dranken tijdens Poolparty Wolphaartsdijk op 23 juli 2022

22-6-2022

EVG-2022-241

Bleekveld te Goes

een evenementenvergunning voor Goes Bruist - BeachGames 21 tot en met 22 juli 2022 gewijzigd in 19, 20 en 21 juli 2022

Tegen een verleende vergunning of ontheffing hebben belanghebbenden binnen zes weken na de dag van verzending (zie vermelde datum) de mogelijkheid om een gemotiveerd bezwaarschrift in te dienen bij de burgemeester/burgemeester en wethouders. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Wel heeft een belanghebbende die bezwaar heeft gemaakt de mogelijkheid om de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant te verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. Voor een verzoek is griffierecht nodig.

Inzage van verleende vergunningen en ontheffingen

Na een afspraak met de afdeling Dienstverlening, telefoonnummer 14 0113 of e-mail vergunningen@goes.nl, zijn de verleende vergunningen in te zien.

Aangepaste openingstijden milieustraat zomermaanden

De milieustraat is in juli en augustus op aangepaste tijden geopend:

Maandag tot en met vrijdag
Van 8:00 tot 12:30 en van 13:00 tot 15:00 uur

Zaterdag
9:00 tot 15:00 uur

AgendaGoes

Houd voor actuele informatie onze website in de gaten, www.goes.nl/gemeenteraad. Kijk voor evenementen en activiteiten op www.goesisgoes.nl.