Info Goes week 26

Hieronder vindt u de aangevraagde en verleende vergunningen van week 26. Deze zijn op woensdag 30 juni in de Bevelandse Bode gepubliceerd.

Aanvragen omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende aanvragen om een omgevingsvergunning hebben ontvangen. Het publiceren van ontvangen aanvragen is bedoeld om te informeren. Bezwaar maken tegen een aanvraag is niet mogelijk.

datum ontvangst

zaaknummer

locatie

omschrijving

21-06-2021

OMG-2021-0618

Sluisplaat 6 te Goes

het vergroten van een steiger

22-06-2021

OMG-2021-0620

Proeftuin (kavel W9a) te Wilhelminadorp

het bouwen van een woning

22-06-2021

OMG-2021-0619

Bierkade 3 te Goes

het herstellen en schilderen van de voorgevel

23-06-2021

OMG-2021-0627

Blokjesplaat 28 te Goes

het legaal maken van een steiger

23-06-2021

OMG-2021-0628

Middelburgsestraat 70 te Goes

het verbouwen van een bestaande woning

23-06-2021

OMG-2021-0624

Lange Achterweg 44 te 's-Heer Arendskerke

het aanleggen van een in- of uitrit

23-06-2021

OMG-2021-0625

Terlucht 1 te 's-Heer Arendskerke

het aanleggen van een aarden wal

23-06-2021

OMG-2021-0626

Nassaulaan 28 te Goes

het plaatsen van een schutting

25-06-2021

OMG-2021-0638

Nieuwe Diep 38 te Goes

het legaal maken van een steiger

25-06-2021

OMG-2021-0640

Nieuwe Diep 8 te Goes

het legaal maken van een steiger

27-06-2021

OMG-2021-0642

Noordoordplaat 40 te Goes

het legaal maken van een steiger

Na een afspraak met de afdeling Dienstverlening (telefoonnummer 14 0113 of e-mail vergunningen@goes.nl), zijn de aanvragen in te zien.

Aanvragen omgevingsvergunning (milieu)

datum ontvangst

Zaaknummer

locatie

omschrijving

21-06-2021

W-AOV210336 / 00278711

Ketelkade 150 tot en met 164 in Goes

het aanleggen van gesloten bodemsystemen bij de appartementen

Neem voor vragen of opmerkingen over een ingediende aanvraag contact op met de Regionale Uitvoeringsdienst Zeeland via het telefoonnummer (0115) 745 100 of via info@rud-zeeland.nl.

Verleende omgevingsvergunningen (regulier)

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij na toepassing van de voorbereidingsprocedure de volgende omgevingsvergunningen hebben toegekend:

datum verzending

Zaaknummer

locatie

omschrijving

21-6-2021

OMG-2021-0537

Boogstraat 7 te 's-Heer Arendskerke

het plaatsen van een dakkapel

21-6-2021

OMG-2021-0592

Oesterbank 1 te Goes

het bouwen van een slootplank aan een bestaande steiger

22-6-2021

OMG-2021-0539

Dirk Dronkersweg 12 en 12A te Goes

het aanpassen van de voorgevel en het  plaatsen van een verdiepingsvloer

23-6-2021

OMG-2021-0453

Blokjesplaat 7 te Goes

het bouwen van een steiger

23-6-2021

OMG-2021-0456

Wissekerkseweg 1D te 's-Heer Arendskerke

het plaatsen van vier units voor een tijdelijke bewoning tijdens de bouw van de woning

23-6-2021

OMG-2021-0451

Bijsterweg 36 te Wolphaartsdijk

het verbreden en aanpassen van de dakkapel

23-6-2021

OMG-2021-0428

Goese Dieplaan 99  te Goes

het bouwen van een woning

23-6-2021

OMG-2021-0478

Oudelandseweg 8 te Wolphaartsdijk

het plaatsen van een dakkapel

24-6-2021

OMG-2021-0417

Ch de Bourbonweg 7 te Goes

het plaatsen van een berging

24-6-2021

OMG-2021-0395

Noordeinde 5C te Kloetinge

het omvormen van een natuurgrasveld naar een kunstgrasveld

25-6-2021

OMG-2021-0458

Sint Jacobstraat 17 te Goes

het plaatsen van een zonneluifel

25-6-2021

OMG-2021-0460

Sint Jacobstraat 48 te Goes

het plaatsen van een zonneluifel

Er is een mogelijkheid om tegen een verleende vergunning een gemotiveerd bezwaarschrift in te dienen bij burgemeester en wethouders. Dit geldt voor inwoners die het aangaat. Zij hebben tot zes weken na de dag van verzending (zie vermelde datum) om dit te doen. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Wel heeft iemand die bezwaar heeft gemaakt de mogelijkheid om de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant te verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. Voor een dergelijk verzoek is griffierecht verschuldigd.

Verleende omgevingsvergunning (uitgebreid)

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij na toepassing van de uitgebreide voorbereidingsprocedure uit de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) de volgende omgevingsvergunning hebben verleend:

zaaknummer

locatie

omschrijving

OMG-2021-0244

Schimmelpenninckstraat 14 te Kloetinge

het maken van een slaapkamer in een bestaande ruimte

De beschikking is niet gewijzigd ten opzichte van het ontwerp. Met ingang van 1 juli 2021 is de verleende omgevingsvergunning voor zes weken in te zien in het Stadskantoor. Samen met de stukken die daarmee te maken hebben. Maak voor inzage een afspraak met de afdeling Dienstverlening, telefoonnummer 14 0113 of e-mail vergunningen@goes.nl.

Tegen de verleende omgevingsvergunning is tijdens de periode van het inzien gemotiveerd beroep in te stellen. Dit is mogelijk bij de Rechtbank Zeeland-West-Brabant, Team Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda, door:

 • iemand die betrokken is en die een standpunt naar voren heeft gebracht over de ontwerpbeschikking;
 • iemand die betrokken is. En aan wie niet te verwijten is dat hij geen standpunt naar voren heeft gebracht over de ontwerpbeschikking.

De omgevingsvergunning gaat in op de dag na afloop van de beroepstermijn. Het indienen van een beroepschrift beëindigt de werking van het besluit niet. Wel heeft iemand die beroep heeft ingesteld de mogelijkheid om de voorzieningenrechter van de rechtbank te vragen om een voorlopige voorziening in stellen. Dit wanneer er is sprake is van spoed. Voor het indienen van een beroepschrift of een verzoek om een voorlopige voorziening is griffierecht verplicht.

Melding op basis van artikel 8.40 Wet milieubeheer

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende meldingen op grond van het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer hebben ontvangen:

datum ontvangst

zaaknummer

locatie

omschrijving

  3-6-2021

M-ACT210381

Bierkade 7 te Goes

het starten van Eeterij Polly’s

21-6-2021

M-ACT210416

Noord Kraaijertsedijk in 's-Heer Arendskerke

het tijdelijk opslaan van biologische schapenmest

Het publiceren van ontvangen meldingen is bedoeld om te informeren. Bezwaar maken tegen een melding is niet mogelijk. Neem voor vragen of opmerkingen over ingediende meldingen contact op met de Regionale Uitvoeringsdienst Zeeland via het telefoonnummer (0115) 745 100 of via info@rud-zeeland.nl.

Door de burgemeester verleende vergunningen en ontheffingen

De burgemeester maakt bekend dat zij de volgende vergunningen en ontheffingen heeft verleend:

datum verzending

zaaknummer

locatie

omschrijving

28-6-2021

EVG-2021-180

De Perponcherpolderweg 1 te Wolphaartsdijk

Evenementenvergunning voor PUUR NATUUR op 3 juli 2021

28-6-2021

DHW_O-2021-181

De Perponcherpolderweg 1 te Wolphaartsdijk

het toestaan van het schenken van zwak- alcoholhoudende dranken tijdens PUUR NATUUR op 3 juli 2020

Tegen een verleende vergunning of ontheffing hebben belanghebbenden binnen zes weken na de dag van verzending (zie vermelde datum) de mogelijkheid om een gemotiveerd bezwaarschrift in te dienen bij de burgemeester. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Wel kan een belanghebbende die bezwaar heeft gemaakt, de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant, Team Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda, verzoeken een voorlopige voorziening te treffen, indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Voor een dergelijk verzoek is griffierecht verschuldigd.

Inzage van verleende vergunningen en ontheffingen

Na een afspraak met de afdeling Dienstverlening, telefoonnummer 14 0113 of e-mail vergunningen@goes.nl, zijn de verleende vergunningen in te zien.

Reserveren gehandicaptenparkeerplaats Kennedylaan en Attleestede 

Burgemeester en wethouders hebben besloten een gehandicaptenparkeerplaats te reserveren op het kenteken van een gebruiker die woont in Goes in de buurt van of aan:

 • Kennedylaan 38, Goes (23 juni 2021);
 • Attleestede 17, Goes (24 juni 2021).

Er is een mogelijkheid om tegen dit verkeersbesluit een gemotiveerd bezwaarschrift in te dienen bij burgemeester en wethouders. Dit geldt voor inwoners die het aangaat. Zij hebben tot zes weken na de dag van verzending (23 en 24 juni) om dit te doen. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Wel heeft iemand die bezwaar heeft gemaakt de mogelijkheid om de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant te verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. Voor een verzoek is griffierecht verschuldigd.

Alle bekendmakingen, meldingen en kennisgevingen per 1 juli op één website

De Wet elektronische publicaties (WEP) geldt vanaf 1 juli. Het doel van deze wet is om burgers digitaal volledig te informeren over besluiten die invloed hebben op hun leefomgeving. U bekijkt dan op www.officielebekendmakingen.nl alle algemene bekendmakingen, mededelingen en kennisgevingen van de overheid.

Informatie van de gemeente Goes vinden op www.officielebekendmakingen.nl

 • U gaat naar de website www.officielebekendmakingen.nl;
 • U klikt bovenaan op ‘Uitgebreid zoeken’;
 • Daarna klikt u links op > Officiële bekendmakingen;
 • In het midden onder ‘Documentsoort en gedetailleerde gegevens’ vinkt u ‘Gemeenteblad’ aan;
 • U vult rechts onder ‘Publicerende organisatie(s)’ in: Goes. En daarna klikt u gemeente Goes aan;
 • Vervolgens klikt u rechts onderin op de oranje knop ‘Start zoekopdracht.

Nu ziet u alle bekendmakingen, meldingen en kennisgevingen van de gemeente Goes. De nieuwste staat bovenaan.

Ontvang nieuwe bekendmakingen, meldingen en kennisgevingen in uw mailbox

Voor uw gemak is het mogelijk om in te schrijven voor de emailservice. U krijgt dan de nieuwste berichten over uw buurt in uw mailbox. Gebruikmaken van deze service? Volg dan de stappen op www.overheid.nl/attenderingsservice.

Nieuwe berichten ook in de Scheldepost

We blijven de nieuwste bekendmakingen, meldingen en kennisgevingen ook in de Scheldepost plaatsen. Deze informatie is een extra service, geen officiële bron voor bekendmakingen. 

Nieuwe website online

De gemeentelijke website is voor veel inwoners een belangrijke informatiebron. Wie iets wil weten van of over de gemeente gaat al snel naar www.goes.nl. Het is dus belangrijk dat de informatie die hier staat voor zo veel mogelijk mensen begrijpelijk en toegankelijk is. Als gemeente zijn we verplicht om een digitoegankelijke website te hebben. Daarom is onze website vernieuwd. Deze is sinds maandag 28 juni in de lucht.

Mensen met een verstandelijke en/of fysieke beperking hebben door de veranderingen makkelijker toegang tot de informatie op onze website. Als u een kijkje neemt, ziet u dat het er heel anders uitziet. Sommige dingen vallen niet direct op, maar helpen om informatie voor zoveel mogelijk inwoners beschikbaar te maken. Bijvoorbeeld:

 • video’s zijn ondertiteld;
 • teksten zijn makkelijker geschreven;
 • afbeeldingen hebben een alt-tekst die beschrijft wat er op de foto’s te zien is. Mensen die blind zijn, weten daardoor via een voorleesprogramma ook wat er op het plaatje staat;
 • pdf-bestanden vindt u niet meer op de nieuwe website. Wilt u een stuk inzien, bijvoorbeeld het collegeprogramma? Op de bijbehorende pagina staat aangegeven hoe dit op te vragen is. Ons klantcontactcentrum zorgt ervoor dat u het juiste bestand krijgt.

De nieuwe website is nog niet helemaal af. We doen er alles aan om u zo snel mogelijk van de juiste (digitoegankelijke) informatie te voorzien.

Duurzaam wonen? Bezoek het Bespaarhuis

Duurzaam wonen vergroot comfort en bespaart kosten. In het Bespaarhuis ziet u hoe oplossingen voor isolatie, energieopwekking en verwarming er in het echt uit zien. Ook is het mogelijk om vragen te stellen.

Het Bespaarhuis is open op dinsdagen tussen 15:00 en 21:00 uur. U bent van harte welkom. U vindt het Bespaarhuis aan de Lijnbaan 14 in Goes.

Let op: in verband met de zomervakantie is het Bespaarhuis in de maand augustus gesloten.

Transitievisie Warmte Goes

Elke gemeente moet van de Rijksoverheid voor eind 2021 een Transitievisie Warmte vaststellen. Hiermee maken gemeenten duidelijk wanneer welke dorpen en wijken geen aardgas meer hebben. 

We onderzoeken nu hoe we de overstap naar een aardgasvrije gemeente in het juiste tempo gaan maken. We kijken welke wijken en dorpen op welke manier overgaan op andere manieren van verwarmen. En welke tussenstappen nu al mogelijk zijn om te nemen. We nemen daar op dit moment nog geen besluiten over. De visie geeft alleen de mogelijkheden en kansen in Goes aan.

We hebben in november 2020 inwoners via een online vragenlijst gevraagd hierover mee te denken. Toen kwam uit dat veel mensen weten dat we op zoek moeten naar andere, duurzame manieren van verwarmen. En dat er behoefte is aan informatie.

Aanmelden voor de online informatiebijeenkomst

De online informatiebijeenkomst vindt op dinsdag 20 juli om 19:30 uur plaats. Mensen die veel over energieverandering weten, leggen tijdens de bijeenkomst uit wat de transitievisie voor u betekent. En waar we nu staan. Zij beantwoorden vragen en u hebt de mogelijkheid om aandachtspunten voor de gemeente door te geven. De bijeenkomst duurt anderhalf uur.

Aanmelden is verplicht en mogelijk via www.goes.nl/transitievisie-warmte.

AgendaGoes

Houd voor actuele informatie onze website in de gaten, www.goes.nl/gemeenteraad. Kijk voor evenementen en activiteiten op www.goesisgoes.nl.