Info Goes week 25

Hieronder vindt u de bekendmakingen van week 25. Deze zijn op woensdag 22 juni in de Bevelandse Bode gepubliceerd.

Aanvragen omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende aanvragen om een omgevingsvergunning hebben ontvangen. Het publiceren van ontvangen aanvragen is bedoeld om te informeren. Bezwaar maken tegen een aanvraag is niet mogelijk.

datum ontvangst

zaaknummer

locatie

omschrijving

11-06-2022

OMG-2022-0496

J.Q.C. Lenshoeklaan 14 te Kloetinge

het bouwen van een schuur

13-06-2022

OMG-2022-0500

Wijngaardstraat 66 te Goes

het plaatsen van gevelreclame

14-06-2022

OMG-2022-0502

Nieuwe Rijksweg te 's-Heer Hendrikskinderen

het bouwen van woningen

Na een afspraak met de afdeling Dienstverlening (telefoonnummer 14 0113 of e-mail vergunningen@goes.nl) zijn de aanvragen in te zien.

Verleende omgevingsvergunningen (regulier)

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij na toepassing van de reguliere voorbereidingsprocedure de volgende omgevingsvergunningen hebben verleend:

datum verzending

Zaaknummer

locatie

omschrijving

13-6-2022

OMG-2022-0329

Westwal te Goes

het kappen van een boom

13-6-2022

OMG-2022-0372

Kapelseweg 20 (begraafplaats) te Kloetinge

het kappen van een boom

13-6-2022

OMG-2022-0370

Zomerweg, Vijverweg, Prinses Irenestraat en Koningin Julianastraat te Kloetinge

het kappen van zeven bomen

13-6-2022

OMG-2022-0422

Marktveld 19 te Kloetinge

het kappen van een boom

13-6-2022

OMG-2022-0197

Koningstraat 6 te Goes

het splitsen van het restaurant met een bovengelegen bedrijfswoning in een restaurant op de begane grond en drie appartementen

13-6-2022

OMG-2022-0223

Sint Adriaanstraat 7 te Goes

het verbouwen van een opslag tot meerdere woonruimten

14-6-2022

OMG-2022-0077

Groene Weidje 21 tot en met 21H te Goes

het realiseren van negen appartementen

15-6-2022

OMG-2022-0430

Fluitekruidstraat 8 te Goes

het plaatsen van een tiny house

15-6-2022

OMG-2022-0407

Inlaag 54 te Wolphaartsdijk

het verbouwen van een woning

Tegen een verleende vergunning hebben belanghebbenden binnen zes weken na de dag van verzending (zie vermelde datum) de mogelijkheid om een gemotiveerd bezwaarschrift in te dienen bij burgemeester en wethouders. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Wel heeft een belanghebbende die bezwaar heeft gemaakt de mogelijkheid om de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant te verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. Voor een verzoek is griffierecht nodig.

Verlenging beslistermijnen

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de termijn om te beslissen op de volgende aanvragen om een omgevingsvergunning met ten hoogste zes weken hebben verlengd:

zaaknummer

Locatie

omschrijving

nieuwe uiterste beslisdatum

OMG-2022-0344

Keizersdijk 4C en 4D te Goes

het realiseren van twee appartementen en het bouwen van een dakopbouw

2 augustus 2022

OMG-2022-0276

v.d. Spiegelstraat 96 te Goes

het realiseren van drie appartementen en het plaatsen van garageboxen

27 juli 2022

Verleende omgevingsvergunning (uitgebreid)

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij na toepassing van de uitgebreide voorbereidingsprocedure uit de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) de volgende omgevingsvergunning hebben verleend:

zaaknummer

locatie

omschrijving

OMG-2021-0291

Bokkeweg 6 te Wolphaartsdijk

het verlengen van vleeskuikenstallen

De beschikking is wel gewijzigd ten opzichte van het ontwerp. De verleende omgevingsvergunning is met de stukken die daarbij horen vanaf 23 juni zes weken in te zien in het Stadskantoor. Maak voor inzage een afspraak met de afdeling Dienstverlening, telefoonnummer 14 0113 of e-mail vergunningen@goes.nl.

Tegen de verleende omgevingsvergunning hebben belanghebbenden tijdens de termijn van terinzagelegging de mogelijkheid om gemotiveerd beroep in te stellen bij de Rechtbank Zeeland-West-Brabant. De omgevingsvergunning gaat in op de dag na afloop van de beroepstermijn. Het indienen van een beroepschrift schorst de werking van het besluit niet. Wel heeft een belanghebbende die beroep heeft ingesteld de mogelijkheid om de voorzieningenrechter van de rechtbank te verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. Voor het indienen van een beroepschrift of een verzoek om een voorlopige voorziening is griffierecht nodig.

Reserveren gehandicaptenparkeerplaats Ruisdaelstraat

Burgemeester en wethouders hebben besloten een gehandicaptenparkeerplaats te reserveren op het kenteken van een gebruiker die in Goes woont in de buurt van of aan:

  • Ruisdaelstraat 11, Goes

Tegen dit verkeersbesluit hebben belanghebbenden binnen zes weken na de dag van verzending verkeersbesluit (16 juni 2022) de mogelijkheid om een gemotiveerd bezwaarschrift in te dienen bij burgemeester en wethouders. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Wel heeft een belanghebbende die bezwaar heeft gemaakt de mogelijkheid om de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant te verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. Voor een verzoek is griffierecht nodig.

Door burgemeester en wethouders verleende vergunningen en ontheffingen

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende vergunningen en ontheffingen hebben verleend:

datum verzending

zaaknummer

locatie

omschrijving

13-6-2022

OOW-2022-360

Wijngaardstraat 53 te Goes

het plaatsen van een steiger van 15 juni tot en met 15 augustus 2022

14-6-2022

OOW-2022-370

Westerschans te Goes

het gebruik van gemeentegrond vanwege een verhuizing op 18 juni 2022

14-6-2022

STP-2022-369

Gasthuisstraat te Goes

een standplaatsvergunning voor campagne op 20 en 21 juli 2022

Door de burgemeester verleende vergunningen en ontheffingen

De burgemeester maakt bekend dat zij de volgende vergunningen en ontheffingen heeft verleend:

datum verzending

zaaknummer

locatie

omschrijving

13-6-2022

EVG-2022-207

Kloetinge

een evenementenvergunning voor PUUR NATUUR Vikings op 2 juli 2022

14-6-2022

ALC_O-2022-208

Park ‘De Mirakel’

een ontheffing voor het schenken van zwak-alcoholhoudende dranken tijdens PUUR NATUUR Vikings op 2 juli 2022

Tegen een verleende vergunning of ontheffing hebben belanghebbenden binnen zes weken na de dag van verzending (zie vermelde datum) de mogelijkheid om een gemotiveerd bezwaarschrift in te dienen bij de burgemeester/burgemeester en wethouders. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Wel heeft een belanghebbende die bezwaar heeft gemaakt de mogelijkheid om de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant te verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. Voor een verzoek is griffierecht nodig.

Inzage van verleende vergunningen en ontheffingen

Na een afspraak met de afdeling Dienstverlening, telefoonnummer 14 0113 of e-mail vergunningen@goes.nl, zijn de verleende vergunningen in te zien.

Bekendmakingen via e-mail

Met de e-mailservice ‘Berichten in uw buurt’ ontvangt u de meest nieuwe bekendmakingen via de mail. Dit zijn berichten van de gemeente Goes, maar ook van andere overheidsorganisaties. Bijvoorbeeld de provincie en het waterschap.

Aanmelden voor de e-mailservice is mogelijk via de website overheid.nl. Wat moet u daarna doen?

  • inschrijven op e-mailadres met postcode;
  • uw interesses instellen;
  • overheidsorganisaties selecteren waarvan u berichten wilt ontvangen;
  • de aanmelding bevestigen.

U ontvangt vervolgens de berichten vanzelf in uw mailbox. Afmelden voor de service is via deze e-mails ook mogelijk.

Aangepaste openingstijden milieustraat zomermaanden

De milieustraat is in juli en augustus op aangepaste tijden geopend:

Maandag tot en met vrijdag
Van 8:00 tot 12:30 en van 13:00 tot 15:00 uur

Zaterdag
9:00 tot 15:00 uur

Informatiebijeenkomst Klimaattuinen

Kijk eens goed rond in uw tuin. Is die al klimaatbestendig? En zijn al die tegels wel echt nodig? Meer groen in uw tuin zorgt voor schaduw en verkoeling in de zomer. En tijdens nattere perioden voor betere opvang van regenwater.

Wilt u hier meer over weten? Kom dan dinsdag 28 juni van 19:00 tot 21:00 uur naar de informatiebijeenkomst Klimaattuinen in Het Bespaarhuis, Lijnbaan 14 in Goes. Laat u inspireren door de voorbeeldtuinen (ook kleine), informatie over groene daken, de subsidieregeling en nog veel meer.

Aanmelden is mogelijk via bespaarhuis@goes.nl of via 14 0113. De toegang is gratis. Kijk ook op www.goes.nl/bespaarhuis.

Gemeente Goes betaalt mee aan uw groene dak

Het is sinds 20 juni weer mogelijk om subsidie aan te vragen voor een groen dak. Een groen dak houdt regenwater vast, met hulp van planten. Zo kan de riolering grote hoeveelheden regenwater beter aan, bijvoorbeeld bij stortbuien. Bovendien wordt uw woning (garage of schuur) minder snel warm in de zomer en het is goed voor de biodiversiteit. De subsidie bedraagt 25 euro per m2, met een maximum van 2500 euro per adres.

Hellingshoek

De subsidie is aan te vragen als u eigenaar bent van een woning in de gemeente Goes. U moet dan ook zelf in dat huis wonen. Uw dak mag een hellingshoek hebben tot maximaal 35 graden. Verder moet het groene dak voldoen aan de gestelde specificaties. Na het krijgen van de subsidie moet u het dak minimaal vijf jaar onderhouden. U mag het laten aanleggen door een bedrijf, maar zélf aanleggen mag ook.

Subsidie aanvragen

Om de subsidieaanvraag makkelijker voor u te maken, hoeft u vooraf geen offerte meer in te dienen. De nieuwe regel is dat u binnen zes weken na het realiseren van het groene dak een factuur stuurt naar de gemeente Goes. Daarbij voegt u foto’s toe van de situatie vóór en na.

Meer informatie?

Wilt u meer weten over groene daken of over de subsidie? Kijk dan op www.goes.nl/subsidie-groene-daken. Of loop eens binnen bij het Bespaarhuis aan de Lijnbaan 14.

Optreden Muziekvereniging Euphonia

Muziekvereniging Euphonia verzorgt op zondag 26 juni tussen 13:00 en 15:30 uur op de Grote Markt in Goes een optreden. Dit doet ze samen met zustervereniging De Vriendenkring uit het Limburgse Montfort. Het concert bestaat uit een gevarieerd programma met muziek uit alle windstreken van Europa. De toegang is gratis. Bij slecht weer vindt het concert plaats in Het Wilhelminahuis in Wilhelminadorp.

AgendaGoes

Datum

Activiteit

Tijd

Locatie

23 jun

Raadsledenspreekuur

19:00 uur

Stadskantoor

23 jun

Beelvormende raad. Kijk voor de agenda op www.goes.raadsinformatie.nl

20:00 uur

Raadzaal, Stadskantoor

Houd voor actuele informatie onze website in de gaten, www.goes.nl/gemeenteraad. Kijk voor evenementen en activiteiten op www.goesisgoes.nl.