Info Goes week 24 - 2024

Aanvragen omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende aanvragen om een omgevingsvergunning hebben ontvangen. Het publiceren van ontvangen aanvragen is bedoeld om te informeren. Tegen een aanvraag kan geen bezwaar worden gemaakt.

datum ontvangstzaaknummerlocatieomschrijving
29 mei 2024Z2024-00001417Geertesplein 24 te Kloetingehet kappen van een zieke beuk
31 mei 2024Z2024-00001436Fruitlaan 3 te Goeshet nieuw bouwen van het Ostrea lyceum Goes
3 juni 2024Z2024-00001443Zilveren Schoe 2 te Goeshet uitbreiden van de woning
4 juni 2024Z2024-00001484Goese Dieplaan 47 te Goeshet aanleggen van een oprit
4 juni 2024Z2024-00001493Wijngaardstraat 53 te Goeshet verbouwen van de woning en opdelen in huur appartementen

Na een afspraak met de afdeling Dienstverlening (telefoonnummer 14 0113 of e-mail vergunningen@goes.nl) zijn de aanvragen in te zien.

Verleende omgevingsvergunningen (regulier)

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij na toepassing van de reguliere voorbereidingsprocedure de volgende omgevingsvergunningen hebben verleend:

datum verzendingZaaknummerlocatieomschrijving
3 juni 2024 Z2023-00001930Brederodestraat 18 te Kloetingehet bouwen van een woning 
3 juni  2024Z2024-00001050Brederodestraat 24 te Kloetingehet creëren van een uitweg over gemeentelijke grond
3 juni  2024 Z2023-00001033Geldeloozepad 11 te Goeshet plaatsen van een serre, inrichten van een wellness-tuin en parkeerterrein
3 juni 2024Z2024-00001158Kievitlaan 8 te Goeshet plaatsen van glasplaten aan binnenzijde balkon
3 juni 2024Z2024-00001159.Kievitlaan 14 te Goeshet plaatsen van glasplaten aan binnenzijde balkon
3 juni 2024Z2024-00001160Kievitlaan 30 te Goeshet plaatsen van glasplaten aan binnenzijde balkon 
4 juni 2024Z2024-00001176Marktveld 16 te Kloetingehet verbouwen van de woning
4 juni 2024Z2023-00001938Kostersweg ong, kadastraal bekend te Goes, sectie AE nummer 806het herbouwen van een schuur
5 juni 2024Z2024-00000805Tulpstraat 2 te Goeshet vervangen van de houten gevelkozijnen
7 juni 2024Z2024-00001099Montgomerystraat 53 te Goeshet vervangen houten kozijnen voor kunststof kozijnen
7 juni 2024Z2023-00001895Pykeswegje 18 tot en met 32 (even) en Luitstraat 1 tot en met 10 te Goeshet bouwen van 18 woningen
7 juni 2024Z2024-00001300Grote Kade 34 te Goeshet plaatsen van gevelreclame

Tegen een verleende vergunning hebben belanghebbenden binnen zes weken na de dag van verzending (zie vermelde datum) de mogelijkheid om een gemotiveerd bezwaarschrift in te dienen bij burgemeester en wethouders. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Wel heeft een belanghebbende die bezwaar heeft gemaakt de mogelijkheid om de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant te verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. Voor een verzoek is griffierecht nodig.

Geweigerde omgevingsvergunningen

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende aangevraagde omgevings-vergunningen hebben geweigerd:

datum verzendingzaaknummerlocatieomschrijving
6 juni 2024Z2024-00000808Reijmersweg 11 te Kattendijkehet plaatsen van een torenvalkkast op een paal 

Tegen een geweigerde vergunning kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de dag van verzending (zie vermelde datum) een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders.

Door burgemeester en wethouders verleende vergunningen en ontheffingen 

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende vergunningen en ontheffingen hebben verleend:

datum verzendingzaaknummerlocatieomschrijving
3 juni 2024Z2024-00001421Joannes Antonides van der Goeskade 75 te Goeshet plaatsen van een knikhoogwerker van 3 juni tot en met 7 juni 2024
6 juni 2024Z2024-00001465Attleestede 5 te Goeshet plaatsen van een container van 14 juni tot en met 21 juni 2024
7 juni 2024Z2024-00001498De Savornin Lohmanlaan ong. te Goeshet tijdelijk plaatsen van een depot van 6 juni tot en met 19 juni 2024
7 juni 2024Z2024-00001486Thorbeckelaan 6 te Goeshet plaatsen van een container van 10 juni tot en met 21 juni 2024

 

Door de burgemeester verleende vergunningen en ontheffingen 

De burgemeester maakt bekend dat zij de volgende vergunningen en ontheffingen heeft verleend:

datum verzendingzaaknummerlocatieomschrijving
3 juni 2024Z2024-00000935Manneeweg 7 te Kloetingeeen evenementenvergunning voor Klusdurpse dagen van 13 tot en met 16 augustus 2024 
3 juni 2024Z2024-00000937Manneeweg 7 te Kloetingeeen ontheffing nachtverblijf kindervakantieweek Kloetinge op 15 augustus 2024 
5 juni 2024EVG-2023-804 Grote Markt te Goeseen evenementenvergunning voor GoesisGoes Muziekfeest op 12 juni 2024
7 juni 2024Z2024-00000608Veld achter Café Oranjeboom, te 's-Heer Hendrikskindereneen evenementenvergunning voor Oranjeboom festival 8 juni 2024
7 juni 2024Z2024-00000647Veld achter Café Oranjeboom, te 's-Heer Hendrikskindereneen evenementenvergunning voor Glorification op 15 juni 2024

Tegen een verleende vergunning of ontheffing hebben belanghebbenden binnen zes weken na de dag van verzending (zie vermelde datum) de mogelijkheid om een gemotiveerd bezwaarschrift in te dienen bij de burgemeester/burgemeester en wethouders. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Wel heeft een belanghebbende die bezwaar heeft gemaakt de mogelijkheid om de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant te verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. Voor een verzoek is griffierecht nodig.

Inzage van verleende vergunningen en ontheffingen

Na een afspraak met de afdeling Dienstverlening, telefoonnummer 14 0113 of e-mail vergunningen@goes.nl, zijn de verleende vergunningen in te zien.

Voornemen ambtshalve opneming van de adresgegevens als onbekend in de Basisregistratie Personen (BRP)

Burgemeester en wethouders maken bekend dat ze van plan zijn om van onderstaande personen de adresgegevens als onbekend op te nemen in de BRP. Uit onderzoek is gebleken dat onderstaande personen naar alle waarschijnlijkheid niet (meer) wonen op het adres waarmee ze in de BRP geregistreerd staan. De verhuisaangifte hebben wij niet ontvangen. Ook was het niet vast te stellen wat de huidige woonplaats is. In de artikelen 2.39 en 2.43 van de wet BRP staat dat men verplicht is het nieuwe adres door te geven aan de gemeente. 

Naam en voorlettersGeboortedatum
Akbik, M.H.24-11-1975
G.A. Lamars 19-07-2003

Een eventuele ambtshalve opname van de adresgegevens als onbekend in de BRP kan grote persoonlijke en/of financiële gevolgen hebben voor betrokkenen. Wij verzoeken u binnen 3 weken na datum publicatie uw verhuizing door te geven via www.goes.nl/verhuizen. Lukt dit niet, neem dan contact op met 14 0113. Bij geen reactie binnen drie weken nemen wij de adresgegevens definitief als onbekend op in de BRP.

Bekendmakingen via e-mail

Met de e-mailservice ‘Berichten in uw buurt’ ontvangt u de meest nieuwe bekendmakingen via de mail. Dit zijn berichten van de gemeente Goes, maar ook van andere overheidsorganisaties. Bijvoorbeeld de provincie en het waterschap.

Aanmelden voor de e-mailservice is mogelijk via de website overheid.nl. Wat moet u daarna doen?

•            inschrijven op e-mailadres met postcode;

•            uw interesses instellen;

•            overheidsorganisaties selecteren waarvan u berichten wilt ontvangen;

•            de aanmelding bevestigen.

U ontvangt vervolgens de berichten vanzelf in uw mailbox. Afmelden voor de service is via deze e-mails ook mogelijk.

AgendaGoes

DatumActiviteitTijdLocatie 
13 juniOordeelsvormende raad19:30 uurRaadzaal, Stadskantoor Goes
17 juniAuditcommissie17:00 uur1.49, Stadskantoor Goes

Houd voor actuele informatie onze website in de gaten, https://goes.raadsinformatie.nl. Kijk voor evenementen en activiteiten op www.goesisgoes.nl.