Info Goes week 24 - 2023

Hieronder vindt u de bekendmakingen van week 24. Deze zijn op woensdag 14 juni 2023 in de Bevelandse Bode gepubliceerd.

Aanvragen omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende aanvragen om een omgevingsvergunning hebben ontvangen. Het publiceren van ontvangen aanvragen is bedoeld om te informeren. Bezwaar maken tegen een aanvraag is niet mogelijk.

datum ontvangst

zaaknummer

locatie

omschrijving

2-06-2023

Z2023-00000466

Tiendendreef, Goes

het bouwen van een Tiny House

2-06-2023

Z2023-00000463

Nieuwe Rijksweg, 's-Heer Hendrikskinderen

het realiseren van negen sociale huurwoningen

2-06-2023

Z2023-00000465

Stelleweg 2, 4481NA Kloetinge

het restaureren van een schuurdak

2-06-2023

Z2023-00000467

Anthony Fokkerstraat 22, 4462ET Goes

het realiseren van een grootverbruik aansluiting en vervangen trafo

5-06-2023

Z2023-00000471

Cort van der Lindenstr 3, 4463VD Goes

het verbouwen van een woning

5-06-2023

Z2023-00000473

Gasthuisstraat 20, 4461JS Goes

het vervangen van de kozijnen

5-06-2023

Z2023-00000472

Nachtegaallaan 43, 4461RJ Goes

het wijzigen van een bestemmingsplan

5-06-2023

Z2023-00000475

Oesterbank 4, 4465AR Goes

het verbouwen van een woning

6-06-2023

Z2023-00000476

Deltastraat 35, 4474AK Kattendijke

het kappen van een boom

6-06-2023

Z2023-00000483

Terlucht 1, 4458SC 's-Heer Arendskerke

het realiseren van een tijdelijke bouwinrit N664

7-06-2023

Z2023-00000485

Schubertlaan 21, 4462KA Goes

het plaatsen van een berging onder een overkapping

7-06-2023

Z2023-00000487

Edisonstraat, Goes

het realiseren van een aansluiting railinzetplek met de Edisonstraat

7-06-2023

Z2023-00000490

Tiendendreef, Goes

het bouwen van een woning

8-06-2023

Z2023-00000491

Zaagmolenstraat 22, 4461BL Goes

het realiseren van een oprit

Na een afspraak met de afdeling Dienstverlening (telefoonnummer 14 0113 of e-mail vergunningen@goes.nl) zijn de aanvragen in te zien.

Verleende omgevingsvergunningen (regulier)

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij na toepassing van de reguliere voorbereidingsprocedure de volgende omgevingsvergunningen hebben verleend:

datum verzending

zaaknummer

locatie

omschrijving

8-6-2023

OMG-2023-0040

Lange Kerkstraat 37 te Goes

het plaatsen van handelsreclame

8-6-2023

OMG-2022-0868

Vermetstraat 12 te 's-Heer Arendskerke

het vernieuwen van een schuur

9-6-2023

Z2023-00000046

Nansenbaan te Goes

het plaatsen van bouwborden voor de aankondiging van het aanleggen van glasvezel

Tegen een verleende vergunning hebben belanghebbenden binnen zes weken na de dag van verzending (zie vermelde datum) de mogelijkheid om een gemotiveerd bezwaarschrift in te dienen bij burgemeester en wethouders. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Wel heeft een belanghebbende die bezwaar heeft gemaakt de mogelijkheid om de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant te verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. Voor een verzoek is griffierecht nodig

Verlenging beslistermijnen

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de termijn om te beslissen op de volgende aanvragen om een omgevingsvergunning met ten hoogste zes weken hebben verlengd:

zaaknummer

locatie

omschrijving

nieuwe uiterste beslisdatum

OMG-2023-0272

Van Doornestraat 9A te Goes

het bouwen van 33 garageboxen

22 juni 2023

OMG-2022-0845

Nazareth 61 te Wolphaartsdijk

het plaatsen van regenkappen voor teeltondersteuning

31 juli 2023

OMG-2023-0271

Lange Vorststraat 108 te Goes

het verbouwen van het pand

20 juli 2023

Meldingen op basis van artikel 8.40 Wet milieubeheer

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende meldingen op grond van het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer hebben ontvangen:

datum ontvangst

zaaknummer

locatie

omschrijving

8-05-2023

Z2023-00001611

Kokuitsweg te Kattendijke

tijdelijke opslag van ongeveer 400 m3 vaste stalmest

Het publiceren van ontvangen meldingen is bedoeld om te informeren. Bezwaar maken tegen een aanvraag is niet mogelijk. Neem voor vragen of opmerkingen over ingediende meldingen contact op met de Regionale Uitvoeringsdienst Zeeland via het telefoonnummer (0115) 745 100 of via info@rud-zeeland.nl.

Door burgemeester en wethouders verleende vergunningen en ontheffingen

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende vergunningen en ontheffingen hebben verleend:

datum verzending

zaaknummer

locatie

omschrijving

5-6-2023

KBK-2023-396

Muidenweg 225 te Wolphaartsdijk

een ontheffing voor een nachtverblijf buiten een kampeerterrein van 3 tot en met 7 juli 2023

5-6-2023

GHO-2023-389

Joannaplantsoen 1 te Goes

een ontheffing voor geluidshinder tijdens een personeelsbijeenkomst op 5 juli 2023

5-6-2023

OOW-2023-398

Spierenburgstraat, Golda Meirstraat, van Kleffenstraat en Spaakstraat te Goes

het inrichten van een bouwplaats van 12 juni 2023 tot en met 1 april 2024

8-6-2023

OOW-2023-406

Lange Kerkstraat 5 te Goes

het plaatsen van een container op 8 en 9 juni 2023

8-6-2023

OOW-2023-412

Vermetstraat 26 te 's-Heer Arendskerke

het plaatsen van een container van 7 tot en met 23 juni 2023

8-6-2023

OOW-2023-414

Klokstraat 8 en 10 te Goes

het plaatsen van een hoogwerker van 19 tot en met 23 juni 2023

Door de burgemeester verleende vergunningen en ontheffingen

De burgemeester maakt bekend dat zij de volgende vergunningen en ontheffingen heeft verleend:

datum verzending

zaaknummer

locatie

omschrijving

5-6-2023

EVG-2023-261

Goese Meer te Goes

een evenementenvergunning voor Concert at the Lake op 1 juli 2023

8-6-2023

ALC_O-2023-392

Geldeloozepad 5C te Goes

Ontheffing voor het schenken van zwak alcoholische dranken tijdens de vriendschappelijke wedstrijd VV Goes - AA Gent op 8 juli 2023

8-6-2023

EVG-2023-097

Schuverweg 2 Goes

een evenementenvergunning voor DELTA Ride for the Roses op 10 juni 2023

8-6-2023

ALC_O-2023-316

Geldeloozepad 5C te Goes

ontheffing voor het schenken van zwak-alcoholhoudende dranken tijdens Benefietwedstrijd tegen ALS 22 juli 2023

8-6-2023

EXH-2023-339

Vlasmarkt 14 te Goes

een exploitatievergunning voor American Spareribs

8-6-2023

ALC_O-2023-276

Meestoofweg te Wilhelminadorp

ontheffing alcoholwetvergunning op 8 en 9 juli 2023 voor een dorpsfeest in Wilhelminadorp

8-6-2023

ALC_V-2023-408

Torenring 46 te 's-Heer Arendskerke

Het actualiseren van een alcoholwetvergunning voor het Heer Arendhuis

8-6-2023

EXH-2023-195

Torenring 46 te 's-Heer Arendskerke

een exploitatievergunning voor een terras

8-6-2023

ALC_O-2023-392

Geldeloozepad 5C te Goes

een ontheffing voor het schenken van zwak alcoholische dranken tijdens de vriendschappelijke wedstrijd VV Goes - AA Gent op 8 juli 2023

8-6-2023

ALC_O-2023-393

Geldeloozepad 5C te Goes

een ontheffing voor het schenken van zwak alcoholische dranken tijdens de oefenwedstrijd VV Goes - VV Kloetinge op 4 augustus 2023

8-6-2023

EXH-2019-329

Magdalenastraat 7 te Goes

het actualiseren van een exploitatievergunning

8-6-2023

EXH-2022-173

Grote Markt 20 te Goes

het actualiseren van een exploitatievergunning

8-6-2023

DHW_V-2019-330

Magdalenastraat 7 te Goes

het actualiseren van een exploitatievergunning

8-6-2023

ALC_V-2022-0174

Grote Markt 20 te Goes

het actualiseren van een exploitatievergunning

12-6-2023

EVG-2023-297

Oranjeweg te Goes

een evenementenvergunning voor PUUR NATUUR Tijdmachine op 1 juli 2023

Tegen een verleende vergunning of ontheffing hebben belanghebbenden binnen zes weken na de dag van verzending (zie vermelde datum) de mogelijkheid om een gemotiveerd bezwaarschrift in te dienen bij de burgemeester/burgemeester en wethouders. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Wel heeft een belanghebbende die bezwaar heeft gemaakt de mogelijkheid om de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant te verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. Voor een verzoek is griffierecht nodig.

Inzage van verleende vergunningen en ontheffingen

Na een afspraak met de afdeling Dienstverlening, telefoonnummer 14 0113 of e-mail vergunningen@goes.nl, zijn de verleende vergunningen in te zien.

Besluit ambtshalve opneming van de adresgegevens als onbekend in de Basisregistratie Personen (BRP).

Burgemeester en wethouders hebben besloten op grond van artikel 2.22 wet BRP de adresgegevens van onderstaande personen naar een onbekend land op te nemen in de BRP. Uit onderzoek is gebleken dat onderstaande personen niet wonen op het adres waarmee ze in de BRP geregistreerd staan. Dit betekent dat zij niet meer op dit adres zijn ingeschreven, en ook niet meer geregistreerd staan als wonend in Nederland.

Naam en voorletters

Geboortedatum

Ingangsdatum 

Zhuravel, V.

14-02-1993

26-04-2023

Matterny, I.J.

02-08-1963

26-04-2023

Guimarães Azevedo D.

22-10-1980

26-04-2023

Guimarães Azevedo D.

22-04-1989

26-04-2023

Mynarík, S.

31-10-1970

26-04-2023

Tegen een opname van de adresgegevens in de BRP hebben belanghebbenden binnen zes weken na de dag van publicatie de mogelijkheid om een gemotiveerd bezwaarschrift in te dienen bij burgemeester en wethouders. Het indienen van een bezwaarschrift schorst niet de werking van dit besluit. Wel heeft een belanghebbende die bezwaar heeft gemaakt de mogelijkheid om de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant te verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. Voor een verzoek is griffierecht nodig.

Bekendmakingen verkoop gemeentegrond

De gemeente Goes maakt bekend dat ze een strook gemeentegrond ter grootte van ongeveer 1303 m2 verkoopt aan de eigenaren van de Stelleweg 2.

Deze strook gemeentegrond is bestemd voor verkeersdoeleinden, groen en waterberging.

Voor inlichtingen naar aanleiding van deze publicatie kunt u contact opnemen met de heer L. Tavenier, emailadres: l.tavenier@goes.nl.

Afscheid burgemeester Margo Mulder

Afscheid burgemeester Margo Mulder

Bekendmakingen via e-mail

Met de e-mailservice ‘Berichten in uw buurt’ ontvangt u de meest nieuwe bekendmakingen via de mail. Dit zijn berichten van de gemeente Goes, maar ook van andere overheidsorganisaties. Bijvoorbeeld de provincie en het waterschap.

Aanmelden voor de e-mailservice is mogelijk via de website overheid.nl. Wat moet u daarna doen?

  • inschrijven op e-mailadres met postcode;
  • uw interesses instellen;
  • overheidsorganisaties selecteren waarvan u berichten wilt ontvangen;
  • de aanmelding bevestigen.

U ontvangt vervolgens de berichten vanzelf in uw mailbox. Afmelden voor de service is via deze e-mails ook mogelijk.