Info Goes week 24

Hieronder vindt u de bekendmakingen van week 24. Deze zijn op woensdag 15 juni in de Bevelandse Bode gepubliceerd.

Aanvragen omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende aanvragen om een omgevingsvergunning hebben ontvangen. Het publiceren van ontvangen aanvragen is bedoeld om te informeren. Bezwaar maken tegen een aanvraag is niet mogelijk.

datum ontvangst

zaaknummer

Locatie

omschrijving

02-06-2022

OMG-2022-0465

Livingstoneweg 5Z te Goes

het wijzigen van het bestemmingsplan

02-06-2022

OMG-2022-0466

Hornikswei 32 te Goes

het bouwen van een schuur

03-06-2022

OMG-2022-0468

Korte Kerkstraat 14 te Goes

het plaatsen van een zonnescherm

03-06-2022

OMG-2022-0467

Koningin Wilhelminastraat te Kloetinge

het kappen van vijf essen

05-06-2022

OMG-2022-0469

Lange Vorststraat 46 te Goes

het splitsen van een pand met twee appartementen

06-06-2022

OMG-2022-0470

Sportweg 4 te Wolphaartsdijk

het plaatsen van een container op Sportpark Wolphaartsdijk

07-06-2022

OMG-2022-0482

Zandkreekweg 4A te Wolphaartsdijk

het aanbrengen van een terreinafscheiding op de middendam

08-06-2022

OMG-2022-0487

Nieuwe Kraaijertsedijk 37 te 's-Heer Arendskerke

het bouwen van een kantoor met een werkplaats

09-06-2022

OMG-2022-0489

Ambachtsweg 6 te 's-Heer Arendskerke

het tijdelijk plaatsen van een keet/portocabin

10-06-2022

OMG-2022-0495

Abel Tasmanstraat 29 te Goes

het realiseren van een aanbouw

10-06-2022

OMG-2022-0494

Nieuwe Rijksweg te ’s Heer Hendrikskinderen

het realiseren van rij- en levensloop woningen

Na een afspraak met de afdeling Dienstverlening (telefoonnummer 14 0113 of e-mail vergunningen@goes.nl) zijn de aanvragen in te zien.

Verleende omgevingsvergunningen (regulier)

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij na toepassing van de reguliere voorbereidingsprocedure de volgende omgevingsvergunningen hebben verleend:

datum verzending

Zaaknummer

locatie

omschrijving

3-6-2022

OMG-2022-0288

Kloetingseweg 42 te Goes

het kappen van een boom

7-6-2022

OMG-2022-0280

Hoofdstraat 65 te Wolphaartsdijk

het plaatsen van kunststof kozijnen en een voordeur en het dichtmaken van de tweede deur aan de voorkant

7-6-2022

OMG-2022-0294

Brugstraat 24 te Wilhelminadorp

het bouwen van een nieuwe schuur met een carport

9-6-2022

OMG-2022-0417

Kamperfoeliestraat 88 te Goes

het uitbreiden van de woning

9-6-2022

OMG-2021-1233

Oostwal 73B te Goes

het bouwen van een stadsvilla

9-6-2022

OMG-2022-0313

Stationspark 1-3 te Goes

het bouwen van een kantoorpand

9-6-2022

OMG-2022-0348

Goese Dieplaan 31 te Goes

het wijzigen van een verleende vergunning voor het aanleggen van een steiger

Tegen een verleende vergunning hebben belanghebbenden binnen zes weken na de dag van verzending (zie vermelde datum) de mogelijkheid om een gemotiveerd bezwaarschrift in te dienen bij burgemeester en wethouders. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Wel heeft een belanghebbende die bezwaar heeft gemaakt de mogelijkheid om de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant te verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. Voor een verzoek is griffierecht nodig.

Meldingen op basis van artikel 8.40 Wet milieubeheer

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende meldingen op grond van het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer hebben ontvangen:

datum ontvangst

zaaknummer

locatie

omschrijving

02-06-2022

M-ACT220236

Nieuwe Kraaijertsedijk 37 te 's-Heer Arendskerke

de nieuwbouw van een kantoorpand en houtbewerkingsafdeling.

 

Het publiceren van ontvangen meldingen is bedoeld om te informeren. Bezwaar maken tegen een aanvraag is niet mogelijk. Neem voor vragen of opmerkingen over ingediende meldingen contact op met de Regionale Uitvoeringsdienst Zeeland via het telefoonnummer (0115) 745 100 of via info@rud-zeeland.nl.

Door burgemeester en wethouders verleende vergunningen en ontheffingen

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende vergunningen en ontheffingen hebben verleend:

datum verzending

zaaknummer

Locatie

omschrijving

2-6-2022

OOW-2022-345

Westwal 11 te Goes

het plaatsen van een steiger van 7 tot en met 17 juni 2022

3-6-2022

OOW-2022-328

van Dusseldorpstraat te Goes

het verlenen van toegang tot de bouwkavel van 6 juni tot en met 29 juli 2022

8-6-2022

OOW-2022-350

Lindenstraat 13 te Goes

het plaatsen van een container op 1 en 2 september 2022

9-6-2022

OOW-2022-339

Nieuwstraat 4 te Goes

het plaatsen van een container van 23 juni tot en met 22 juli 2022

10-06-2022

STP-2022-352

Oostkerkestraat te Wolphaartsdijk

een standplaatsvergunning voor een zomermarkt in juli en augustus 2022

Door de burgemeester verleende vergunningen en ontheffingen

De burgemeester maakt bekend dat zij de volgende vergunningen en ontheffingen heeft verleend:

datum verzending

zaaknummer

locatie

omschrijving

3-6-2022

EXH-2022-201

Opril Grote Markt 2 te Goes

een exploitatievergunning voor Le Jardin

3-6-2022

ALC_O-2022-333

Noordeinde 5C te Kloetinge

een ontheffing voor het schenken van zwak-alcoholhoudende dranken tijdens Toernooidag Senioren op 18 juni 2022

8-6-2022

EXH-2022-265

Wijngaardstraat 66 te Goes

een exploitatievergunning voor Club Boca

8-6-2022

ALC_V-2022-266

Wijngaardstraat 66 te Goes

een vergunning Alcoholwet voor Club Boca

9-6-2022

EVG-2022-186

Geldeloozepad 5G te Goes

een evenementenvergunning voor een Rommelmarkt op 9 juli 2022

9-6-2022

EVG-2022-257

Westhavendijk 4 te Wilhelminadorp

een evenementenvergunning voor een triatlon op 8 juli 2022

9-6-2022

EVG-2022-185

Wissekerkseweg 6 te 's-Heer Arendskerke

een evenementenvergunning voor De kinderkaravaan van Circus Snor op 23 juli 2022

Tegen een verleende vergunning of ontheffing hebben belanghebbenden binnen zes weken na de dag van verzending (zie vermelde datum) de mogelijkheid om een gemotiveerd bezwaarschrift in te dienen bij de burgemeester/burgemeester en wethouders. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Wel heeft een belanghebbende die bezwaar heeft gemaakt de mogelijkheid om de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant te verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. Voor een verzoek is griffierecht nodig.

Inzage van verleende vergunningen en ontheffingen

Na een afspraak met de afdeling Dienstverlening, telefoonnummer 14 0113 of e-mail vergunningen@goes.nl, zijn de verleende vergunningen in te zien.

Bekendmakingen via e-mail

Met de e-mailservice ‘Berichten in uw buurt’ ontvangt u de meest nieuwe bekendmakingen via de mail. Dit zijn berichten van de gemeente Goes, maar ook van andere overheidsorganisaties. Bijvoorbeeld de provincie en het waterschap.

Aanmelden voor de e-mailservice is mogelijk via de website overheid.nl. Wat moet u daarna doen?

  • inschrijven op e-mailadres met postcode;
  • uw interesses instellen;
  • overheidsorganisaties selecteren waarvan u berichten wilt ontvangen;
  • de aanmelding bevestigen.

U ontvangt vervolgens de berichten vanzelf in uw mailbox. Afmelden voor de service is via deze e-mails ook mogelijk.

Informatiebijeenkomst Klimaattuinen

Kijk eens goed rond in uw tuin. Is die al klimaatbestendig? En zijn al die tegels wel echt nodig? Meer groen in uw tuin zorgt voor schaduw en verkoeling in de zomer. En tijdens nattere perioden voor betere opvang van regenwater.

Wilt u hier meer over weten? Kom dan dinsdag 28 juni van 19.00 tot 21.00 uur naar de informatiebijeenkomst Klimaattuinen in Het Bespaarhuis, Lijnbaan 14 in Goes. Laat u inspireren door de voorbeeldtuinen (ook kleine), informatie over groene daken, de subsidieregeling en nog veel meer.

Aanmelden is mogelijk via bespaarhuis@goes.nl of via 14 0113. De toegang is gratis. Kijk ook op www.goes.nl/bespaarhuis.

AgendaGoes

Houd voor actuele informatie onze website in de gaten, www.goes.nl/gemeenteraad. Kijk voor evenementen en activiteiten op www.goesisgoes.nl.