Info Goes week 23 - 2024

Aanvragen omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende aanvragen om een omgevingsvergunning hebben ontvangen. De publicatie van ontvangen aanvragen heeft een informatief karakter. Tegen een aanvraag kan geen bezwaar worden gemaakt.

datum ontvangstzaaknummerlocatieomschrijving
24 mei 2024Z2024-00001377Populierenstraat 18 te Goeshet realiseren van een aanbouw met zadeldak aan de achterzijde van de garage
27 mei 2024Z2024-00001385Koningstraat 2B te Goeshet legaliseren van twee reeds geplaatste warmtepompen
28 mei 2024Z2024-00001399Sint Adriaanstraat 13/15 te Goeshet verbouwen van panden naar appartementen
28 mei 2024Z2024-00001402Nijverheidsstraat 4 te 's-Heer Arendskerkehet uitbreiden van bedrijfsruimte
28 mei 2024Z2024-00001406Grote Markt 14 te Goeshet plaatsen van zonnepanelen
28 mei 2024Z2024-00001410Oudelandseweg 8 te Wolphaartsdijkhet aanpassen van een dakkapel van 1 geheel naar 2 losse dakkapellen
28 mei 2024Z2024-00001411Laan der Verenigde Naties 86 te Goesuitbouw van de woonkamer
30 mei 2024Z2024-00001426Grote Markt 38 te Goeshet plaatsen van zonnepanelen

Na een afspraak met de afdeling Dienstverlening (telefoonnummer 14 0113 of e-mail vergunningen@goes.nl) zijn de aanvragen in te zien.

Verleende omgevingsvergunningen (regulier)

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij na toepassing van de reguliere voorbereidingsprocedure de volgende omgevingsvergunningen hebben verleend:

datum verzendingzaaknummerlocatieomschrijving
24 mei 2024Z2024-00001081Koningstraat 2 te Goeshet leggen van 9 zonnepanelen
27 mei 2024Z2024-00000564Boogstraat 46, 4458CB 's-Heer Arendskerkehet plaatsen van een uitgifteluik en touchscreenscherm voor medicijnenautomaat
28 mei 2024Z2024-00000697Geldeloozepad 1 te Goeshet realiseren van Goes Urban Sports Park
30 mei 2024Z2024-00000414Dusseldorpstraat 45 te Goeshet transformeren van een lokaal tot wijkleercentrum met nieuwe ingang in gevel 

Tegen een verleende vergunning hebben belanghebbenden binnen zes weken na de dag van verzending (zie vermelde datum) de mogelijkheid om een gemotiveerd bezwaarschrift in te dienen bij burgemeester en wethouders. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Wel heeft een belanghebbende die bezwaar heeft gemaakt de mogelijkheid om de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant te verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. Voor een verzoek is griffierecht nodig.

Door burgemeester en wethouders verleende vergunningen en ontheffingen 

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende vergunningen en ontheffingen hebben verleend:

datum verzendingzaaknummerlocatieomschrijving
24 mei 2024Z2024-00001235Muidenweg 221 te Wolphaartsdijkeen kampeerontheffing voor overnachten tijdens de jaarlijkse outdoor activiteiten van 24 juni tot en met 27 juni 2024 
27 mei 2024Z2024-00001361Westsingel ter hoogte van 136-148 en Tiendendreef te Goeshet leeg houden van parkeervakken voor transport/plaatsing tiny house op 3 juni 2024
27 mei 2024Z2024-00001356v.d. Spiegelstraat 102 te Goeshet tijdelijk gebruik van gemeentegrond op 31 mei 2024
27 mei 2024Z2024-00001366Hoek Europalaan - Adenauerhof te Goeshet plaatsen van een schaftwagen en mobiel toilet van 3 juni tot en met 28 juni 2024
28 mei 2024 Z2024-00001382Dr. W. Dreeslaan 35 te Goeshet plaatsen van een container van 29 mei tot en met 12 juni 2024
28 mei 2024Z2024-00001400Lewestraat 37 te Kloetinge

het plaatsen van een container van 28 mei tot en met 28 juni 2024

 

29 mei 2024Z202400001171terrein naast Muidenweg 221 te Wolphaartsdijkkamperen Kanoa van 26 augustus tot en met 30 augustus 2024
29 mei 2024Z2024-00001393Westwal te Goeshet plaatsen van een container op 3 juni tot en met 10 juni 2024
29 mei 2024Z2024-00001407Nachtegaallaan 49 tot en met 111 te Goeshet plaatsen van schaftunit en materiaalcontainer van 22 mei tot en met 26 juli 2024

Door de burgemeester verleende vergunningen en ontheffingen 

De burgemeester maakt bekend dat hij de volgende vergunningen en ontheffingen heeft verleend:

datum verzendingzaaknummerlocatieomschrijving
27 mei 2024Z2024-00001359Oostkerkestraat 24 te Wolphaartsdijkeen alcoholontheffing voor een poolparty op 6 juli 2024
27 mei 2024Z2024-00000956Oostkerkestraat 24 te Wolphaartsdijkeen evenementenvergunning voor een poolparty op 6 juli 2024
29 mei 2024Z2024-00000837Dooldijk 13 te Wolphaartsdijkeen evenementenvergunning voor Oogstfeest Wolphaartsdijk op 13 juli 2024
30 mei 2024Z2024-00000457Gemeente Goeseen evenementenvergunning voor Delta Ride for the Roses op 7 en 8 juni 2024 

Tegen een verleende vergunning of ontheffing hebben belanghebbenden binnen zes weken na de dag van verzending (zie vermelde datum) de mogelijkheid om een gemotiveerd bezwaarschrift in te dienen bij de burgemeester/burgemeester en wethouders. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Wel heeft een belanghebbende die bezwaar heeft gemaakt de mogelijkheid om de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant te verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. Voor een verzoek is griffierecht nodig.

Inzage van verleende vergunningen en ontheffingen

Na een afspraak met de afdeling Dienstverlening, telefoonnummer 14 0113 of e-mail vergunningen@goes.nl, zijn de verleende vergunningen in te zien.

Voornemen ambtshalve opneming van de adresgegevens als onbekend in de Basisregistratie Personen (BRP)

Burgemeester en wethouders maken bekend dat ze van plan zijn om van onderstaande personen de adresgegevens als onbekend op te nemen in de BRP. Uit onderzoek is gebleken dat onderstaande personen naar alle waarschijnlijkheid niet (meer) wonen op het adres waarmee ze in de BRP geregistreerd staan. De verhuisaangifte hebben wij niet ontvangen. Ook was het niet vast te stellen wat de huidige woonplaats is. In de artikelen 2.39 en 2.43 van de wet BRP staat dat men verplicht is het nieuwe adres door te geven aan de gemeente. 

Naam en voorlettersGeboortedatum
Osso Parra, J.J.10-04-1994

Een eventuele ambtshalve opname van de adresgegevens als onbekend in de BRP kan grote persoonlijke en/of financiële gevolgen hebben voor betrokkenen. Wij verzoeken u binnen 3 weken na datum publicatie uw verhuizing door te geven via www.goes.nl/verhuizen. Lukt dit niet, neem dan contact op met 14 0113. Bij geen reactie binnen drie weken nemen wij de adresgegevens definitief als onbekend op in de BRP.

Bekendmakingen via e-mail

Met de e-mailservice ‘Berichten in uw buurt’ ontvangt u de meest nieuwe bekendmakingen via de mail. Dit zijn berichten van de gemeente Goes, maar ook van andere overheidsorganisaties. Bijvoorbeeld de provincie en het waterschap.

Aanmelden voor de e-mailservice is mogelijk via de website overheid.nl. Wat moet u daarna doen?

  • inschrijven op e-mailadres met postcode;
  • uw interesses instellen;
  • overheidsorganisaties selecteren waarvan u berichten wilt ontvangen;
  • de aanmelding bevestigen.

U ontvangt vervolgens de berichten vanzelf in uw mailbox. Afmelden voor de service is via deze e-mails ook mogelijk.

AgendaGoes

DatumActiviteitTijdLocatie 
11 juniFractievergaderingen. Kijk voor de agenda op https://goes.raadsinformatie.nlVanaf 19:00 uurStadskantoor Goes

Houd voor actuele informatie onze website in de gaten, https://goes.raadsinformatie.nl. Kijk voor evenementen en activiteiten op www.goesisgoes.nl.

 

De markt verhuist twee keer naar de Oostwal

De weekmarkt van zaterdag 8 juni en de markt op dinsdag 11 juni verhuizen van de Grote Markt naar de Oostwal. De markt van 8 juni wordt verplaatst vanwege de DELTA Ride for the Roses. De markt van 11 juni verhuist vanwege het Sterren Muziekfeest op het Plein van AVROTROS op de Grote Markt. Op zaterdag 8 juni is er markt op de Oostwal van 9:00 tot 16:30 uur en op dinsdag 11 juni van 9:00 tot 16:00 uur.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met marktmeester Rebecca Schaap via het telefoonnummer 06 207 854 35 of via het e-mailadres r.schaap@goes.nl.