Info Goes week 23

Hieronder vindt u de bekendmakingen van week 23. Deze zijn op woensdag 8 juni in de Bevelandse Bode gepubliceerd.

Aanvragen omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende aanvragen om een omgevingsvergunning hebben ontvangen. Het publiceren van ontvangen aanvragen is bedoeld om te informeren. Bezwaar maken tegen een aanvraag is niet mogelijk.

datum ontvangst

zaaknummer

locatie

omschrijving

30-05-2022

OMG-2022-0455

Stikkerstraat 45 te Goes

het plaatsen van een dakkapel

30-05-2022

OMG-2022-0453

Reijmersweg 11 (voorlopig) te Kattendijke

het afwijken van het bestemmingsplan voor Landgoed Kattendijk

30-05-2022

OMG-2022-0454

Ravensteinlaan 71 te Kloetinge

het verbouwen van een woning

30-05-2022

OMG-2022-0452

Veerweg 48 te Wolphaartsdijk

het wijzigen van de voorgevel

31-05-2022

OMG-2022-0458

Klein Frankrijk 29B te Goes

het aanbrengen van gevelsigning op het kantoorpand

01-06-2022

OMG-2022-0461

Lange Vorststraat 63 te Goes

het verbouwen van een pand

01-06-2022

OMG-2022-0464

Siemenwei 47 te Goes

het vervangen van een schutting

01-06-2022

OMG-2022-0462

Oostmolenweg 31 te Kloetinge

het verbouwen van een schuur

Na een afspraak met de afdeling Dienstverlening (telefoonnummer 14 0113 of e-mail vergunningen@goes.nl) zijn de aanvragen in te zien.

Verleende omgevingsvergunningen (regulier)

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij na toepassing van de reguliere voorbereidingsprocedure de volgende omgevingsvergunningen hebben verleend:

datum verzending

Zaaknummer

locatie

omschrijving

31-5-2022

OMG-2022-0220

Koningstraat 8 te Goes

het wijzigen van de verdeling van de kozijnen

31-5-2022

OMG-2022-0196

Albert Joachimikade 44 te Goes

het bouwen van een loods

Tegen een verleende vergunning hebben belanghebbenden binnen zes weken na de dag van verzending (zie vermelde datum) de mogelijkheid om een gemotiveerd bezwaarschrift in te dienen bij burgemeester en wethouders. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Wel heeft een belanghebbende die bezwaar heeft gemaakt de mogelijkheid om de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant te verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. Voor een verzoek is griffierecht nodig.

Verlenging beslistermijnen

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de termijn om te beslissen op de volgende aanvragen om een omgevingsvergunning met ten hoogste zes weken hebben verlengd:

zaaknummer

Locatie

omschrijving

nieuwe uiterste beslisdatum

OMG-2022-0055

Wijngaardstraat 11 01 te Goes

het legaal maken van een warmtepomp

13 juli 2022

OMG-2022-0304

Wissekerkseweg 6 te 's-Heer Arendskerke

het verbouwen van een gebouw

18 juli 2022

Door burgemeester en wethouders verleende vergunningen en ontheffingen

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende vergunningen en ontheffingen hebben verleend:

datum verzending

zaaknummer

locatie

omschrijving

31-5-2022

OOW-2022-004

Singelstraat te Goes

het plaatsen van stoelen en tafels op de openbare weg van 1 juni tot en met 1 oktober 2022

31-5-2022

OOW-2022-340

Joannes Antonides van der Goeskade 59 te Goes

het plaatsen van een laadkraan op 2 juni 2022

2-6-2022

OOW-2022-345

Westwal 11 te Goes

het plaatsen van een steiger van 7 tot en met 17 juni 2022

Door de burgemeester verleende vergunningen en ontheffingen

De burgemeester maakt bekend dat zij de volgende vergunningen en ontheffingen heeft verleend:

datum verzending

zaaknummer

locatie

omschrijving

31-5-2022

ALC_O-2022-231

Gebied rondom De Veste te Goes

een ontheffing voor het schenken van zwak-alcoholhoudende dranken tijdens Festival DE VESTE van 24 tot en met 26 juni 2022

31-5-2022

EVG-2022-015

Gemeente Goes

een evenementenvergunning voor DELTA Ride for the Roses op 11 juni 2022

Tegen een verleende vergunning of ontheffing hebben belanghebbenden binnen zes weken na de dag van verzending (zie vermelde datum) de mogelijkheid om een gemotiveerd bezwaarschrift in te dienen bij de burgemeester/burgemeester en wethouders. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Wel heeft een belanghebbende die bezwaar heeft gemaakt de mogelijkheid om de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant te verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. Voor een verzoek is griffierecht nodig.

Inzage van verleende vergunningen en ontheffingen

Na een afspraak met de afdeling Dienstverlening, telefoonnummer 14 0113 of e-mail vergunningen@goes.nl, zijn de verleende vergunningen in te zien.

Grondexploitatieovereenkomst 'Wolphaartsdijk Hoofdstraat 3'

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij op 23 mei 2022 de grondexploitatieovereenkomst over ‘Wolphaartsdijk Hoofdstraat 3’ zijn aangegaan met de eigenaar. Dit op grond van artikel 6.24 lid 3 van de Wet ruimtelijke ordening. Dit akkoord gaat over het slopen van de bestaande schuur voor de bouw van één vrijstaande schuurwoning met een bijgebouw. De zakelijke beschrijving van de inhoud van de grondexploitatieovereenkomst is vanaf 8 juni 2022 zes weken in te zien bij de receptie van het Stadskantoor aan de M.A. de Ruijterlaan 2 in Goes.

Werkzaamheden Binnenhof Kloetinge

Het Binnenhof Kloetinge wordt heringericht. De afronding van dit project start op woensdag 8 juni. Het gaat om de definitieve inrichting van de kruisingen met de J.Q.C. Lenshoeklaan. Tijdens de werkzaamheden zijn deze afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. De omliggende woningen zijn te voet wel bereikbaar. De herinrichting van het Binnenhof is naar verwachting vrijdag 17 juni afgerond.

Neem voor vragen over de werkzaamheden contact tijdens kantoortijden op met Anko den Engelsman (06-54 975 982). Of bel met Wiebe Wijga, toezichthouder van de gemeente Goes (14 0113).

ZLM Tour door Goes 

De ZLM Tour vindt op donderdag 9 juni plaats. De tweede etappe hiervan start dan in Veere en finisht in Goes bij het Omnium op de Ringbaan Oost. Voor wielrenners in het profpeloton is dit al jaren de ideale voorbereidingskoers op de Tour de France. En voor wielerliefhebbers is het een mooie gelegenheid om de coureurs in actie te zien.

De route

Het peloton rijdt rond 14:30 uur vanaf Katseveer/Zandkreekdam richting Goes. De renners fietsen dan eerst via Wilhelminadorp en het Goese Meer richting Kattendijke. Ze komen vervolgens door de Zak van Zuid-Beveland via Lewedorp, Wolphaartsdijk en Wilhelminadorp weer terug naar Goes. Daar finishen ze even na 16:00 uur op de Ringbaan Oost. 

Afzettingen Ringbaan Oost

Er zijn alleen afzettingen aan de Ringbaan Oost. Om het parcours van deze lange etappe vrij te houden, rijden er politiemotoren voor het peloton. De voorbereidingen voor de finish beginnen al vroeg. We sluiten om 10:00 uur een deel van de Ringbaan Oost af voor de opbouw van de finish. Het gaat om de rotonde bij de wijk Noordhoek tot de stoplichten bij de Albert Joachimikade. Verkeersregelaars staan op beide punten om het verkeer in goede banen te leiden. Omleidingen zijn er over Ringbaan Oost richting de Oranjeweg en via de Louise de Colignylaan naar Ringbaan West. De verwachting is dat de weg rond 22:00 uur weer vrij is.

Vragen handhaving pilot stadswinkel

We krijgen in de pilot stadswinkel regelmatig vragen over of aan handhaving. Teamleider Handhaving Robert Paling is op dinsdag 14 juni tussen 11:30 en 13:30 uur in de pilot stadswinkel aanwezig. Hij geeft u dan antwoord op al uw vragen.

Bekendmakingen via e-mail

Met de e-mailservice ‘Berichten in uw buurt’ ontvangt u de meest nieuwe bekendmakingen via de mail. Dit zijn berichten van de gemeente Goes, maar ook van andere overheidsorganisaties. Bijvoorbeeld de provincie en het waterschap.

Aanmelden voor de e-mailservice is mogelijk via de website overheid.nl. Wat moet u daarna doen?

  • inschrijven op e-mailadres met postcode;
  • uw interesses instellen;
  • overheidsorganisaties selecteren waarvan u berichten wilt ontvangen;
  • de aanmelding bevestigen.

U ontvangt vervolgens de berichten vanzelf in uw mailbox. Afmelden voor de service is via deze e-mails ook mogelijk.

AgendaGoes

Datum

Activiteit

Tijd

Locatie

9 jun

Agendacommissie

19:00 uur

Stadskantoor

9 jun

Oordeelsvormende raad. Kijk voor de agenda op www.goes.raadsinformatie.nl

19:30 uur

Stadskantoor

9 jun

Besluitvormende raad. Kijk voor de agenda op www.goes.raadsinformatie.nl

20:15 uur

Stadskantoor

Houd voor actuele informatie onze website in de gaten, www.goes.nl/gemeenteraad. Kijk voor evenementen en activiteiten op www.goesisgoes.nl.