Info Goes week 22 - 2024

Voornemen verkoop gemeentegrond Brederodestraat 38

De gemeente Goes maakt bekend dat ze voornemens zijn een strook gemeentegrond aan de Brederodestraat ter grootte van ongeveer 6 m2 te verkopen aan de eigenaar van Brederodestraat 38. Deze strook gemeentegrond is bestemd als tuin. 

Voor inlichtingen naar aanleiding van deze publicatie kunt u contact opnemen met de heer L. Tavenier via het e-mailadres: l.tavenier@goes.nl.

Aanvragen omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende aanvragen om een omgevingsvergunning hebben ontvangen. De publicatie van ontvangen aanvragen heeft een informatief karakter. Tegen een aanvraag kan geen bezwaar worden gemaakt.

datum ontvangstzaaknummerlocatieomschrijving
13 mei 2024 Z2024-00001274

Bijsterweg 16A te Wolphaartsdijk

 

het bouwen van een berging, het plaatsen van een geluidsscherm en het aanpassen van de buitenzijde van de bestaande loods
13 mei 2024Z2024-00001275Dillenburglaan 11 te Goeseen container voor het opslaan van afval kozijnen en glas
14 mei 2024Z2024-00001287Lombardstraat 2 te Goeshet pand opsplitsen van 1 naar 2 winkels
15 mei 2024Z2024-00001300Grote Kade 34 te Goeshet plaatsen van gevelreclame 
15 mei 2024Z2024-00001301Goes Westherstructurering Goes-West, noordelijk plandeel
15 mei 2024Z2024-00001313 Van Hallstraat 27 te Goeshet plaatsen van een zorgunit
18 mei 2024Z2024-00001334Hoekweide 1A te Wolphaartsdijkhet aansluiten van de oprit aan de openbare weg
19 mei 2024Z2024-00001336Trumanlaan 2 te Goeshet plaatsen van een overkapping

Na een afspraak met de afdeling Dienstverlening (telefoonnummer 14 0113 of e-mail vergunningen@goes.nl) zijn de aanvragen in te zien.

Verleende omgevingsvergunningen (regulier)

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij na toepassing van de reguliere voorbereidingsprocedure de volgende omgevingsvergunningen hebben verleend:

datum verzendingZaaknummerlocatieomschrijving
16 mei 2024Z2024-00000641Anthony Fokkerstraat 100 te Goeshet plaatsen van een informatiebord bij opvanglocatie
23 mei 2024Z2024-00001143Abel Tasmanstraat 17 tot en met 27 (oneven) te Goeshet verwijderen van fundaties na sloop woningen

Tegen een verleende vergunning hebben belanghebbenden binnen zes weken na de dag van verzending (zie vermelde datum) de mogelijkheid om een gemotiveerd bezwaarschrift in te dienen bij burgemeester en wethouders. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Wel heeft een belanghebbende die bezwaar heeft gemaakt de mogelijkheid om de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant te verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. Voor een verzoek is griffierecht nodig.

Meldingen op basis van artikel 8.40 Wet milieubeheer

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende meldingen op grond van het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer hebben ontvangen:

datum ontvangstzaaknummerlocatieomschrijving
21 december 2023Z2023-00009316Albert Joachimikade 36 te Goeshet plaatsen van twee koelcontainers

Het publiceren van ontvangen meldingen is bedoeld om te informeren. Bezwaar maken tegen een aanvraag is niet mogelijk. Neem voor vragen of opmerkingen over ingediende meldingen contact op met de Regionale Uitvoeringsdienst Zeeland via het telefoonnummer (0115) 745 100 of via info@rud-zeeland.nl.

Door burgemeester en wethouders verleende vergunningen en ontheffingen 

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende vergunningen en ontheffingen hebben verleend:

datum verzendingzaaknummerlocatieomschrijving
16 mei 2024 Z2024-00001056Westwal te Goeshet verlengen van de eerder verleende vergunning tot en met 27 mei 2024 voor het plaatsen van een container
17 mei 2024 Z2024-00001276Appelstraat 22 te Goeshet plaatsen van een container van 22 mei tot en met 24 mei 2024
17 mei 2024 Z2024-00001293v.d.Spiegelstraat 102 te Goeshet gebruik van gemeentegrond op 24 mei 2024
17 mei 2024 Z2024-00001317Singelstraat te Goeshet plaatsen van een tijdelijk depot van 21 mei 2024 tot en met 19 juli 2024
21 mei 2024Z2024-00001331Westsingel te Goeshet plaatsen van een hoogwerker op 22 mei 2024
21 mei 2024Z2024-00001277Plein 30 te 's-Heer Hendrikskinderenhet plaatsen van een steiger van 12 juni tot en met 3 juli 2024
22 mei 2024Z2024-00001267Lange Kerkstraat 31 te Goeshet plaatsen van een autolaadkraan op 11 juni 2024
22 mei 2024Z2024-00001281Plein 10 te ’s-Heer Hendrikskinderenhet plaatsen van een afvalcontainer op 14 en 15 augustus 2024
24 mei 2024Z2024-00001348Walstraat ong. te 's-Heer Arendskerkehet plaatsen van een tijdelijk depot van 24 mei tot en met 19 juli 2024
24 mei 2024Z2024-00001349Heernisseweg 1A te Goeshet plaatsen van een puincontainer van 31 mei tot en met 14 juni 2024
     

Door de burgemeester verleende vergunningen en ontheffingen 

De burgemeester maakt bekend dat hij de volgende vergunningen en ontheffingen heeft verleend:

datum verzendingzaaknummerlocatieomschrijving
22 mei 2024 Z2024-00001269Olympiastraat 4 te Goeseen ontheffing alcoholwet voor exclusieve VIP avond op 22 mei 2024
22 mei 2024Z2024-00000609Nieuweweg te 's-Heer Hendrikskinderen (veld achter Café Oranjeboomeen ontheffing alcoholwet voor Oranjeboom festival op 8 juni 2024
22 mei 2024Z2024-00000648Nieuweweg te 's-Heer Hendrikskinderen (veld achter Café Oranjeboomeen ontheffing alcoholwet voor Glorification op 15 juni 2024
22 mei 2024Z2024-00000801Grote Kade 34 te Goeseen exploitatievergunning voor Wine and foodbar Mood
22 mei 2024Z2024-00000865Grote Kade 34 te Goeseen alcoholwetvergunning voor Wine and Foodbar Mood
22 mei 2024Z2024-000001196Grote Markt te Goeseen ontheffing alcoholwet tijdens het Muziekfeest op 12 juni 2024
23 mei 2024Z2024-00000684Noordeinde 5C te Kloetingeeen evenementenvergunning voor Vrienden van Kloetinge 7 Sfaer toernooi op 15 juni 2024
24 mei 2024Z2024-00000840rondom de Veste te Goeseen ontheffing alcoholwet voor Festival "DE VESTE" van 21 juni tot en met 23 juni 2024
27 mei 2024Z2024-00000839Stadspark "DE VESTE" en rondom de Veste te Goeseen evenementenvergunning Festival "DE VESTE" van 21 juni tot en met 23 juni 2024

Tegen een verleende vergunning of ontheffing hebben belanghebbenden binnen zes weken na de dag van verzending (zie vermelde datum) de mogelijkheid om een gemotiveerd bezwaarschrift in te dienen bij de burgemeester/burgemeester en wethouders. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Wel heeft een belanghebbende die bezwaar heeft gemaakt de mogelijkheid om de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant te verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. Voor een verzoek is griffierecht nodig.

Inzage van verleende vergunningen en ontheffingen

Na een afspraak met de afdeling Dienstverlening, telefoonnummer 14 0113 of e-mail vergunningen@goes.nl, zijn de verleende vergunningen in te zien.

Voornemen ambtshalve opneming van de adresgegevens als onbekend in de Basisregistratie Personen (BRP)

Burgemeester en wethouders maken bekend dat ze van plan zijn om van onderstaande personen de adresgegevens als onbekend op te nemen in de BRP. Uit onderzoek is gebleken dat onderstaande personen naar alle waarschijnlijkheid niet (meer) wonen op het adres waarmee ze in de BRP geregistreerd staan. De verhuisaangifte hebben wij niet ontvangen. Ook was het niet vast te stellen wat de huidige woonplaats is. In de artikelen 2.39 en 2.43 van de wet BRP staat dat men verplicht is het nieuwe adres door te geven aan de gemeente. 

Naam en voorlettersGeboortedatum
Makhynka, O.02-10-1984
Blom, R.07-09-1993
Odada, C.R. 01-01-1996
Erven, van J.M.24-12-1981
Meliefste, E.A.07-08-1990

Een eventuele ambtshalve opname van de adresgegevens als onbekend in de BRP kan grote persoonlijke en/of financiële gevolgen hebben voor betrokkenen. Wij verzoeken u binnen 3 weken na datum publicatie uw verhuizing door te geven via www.goes.nl/verhuizen. Lukt dit niet, neem dan contact op met 14 0113. Bij geen reactie binnen drie weken nemen wij de adresgegevens definitief als onbekend op in de BRP.

Besluit ambtshalve opneming van de adresgegevens als onbekend in de Basisregistratie Personen (BRP)

Burgemeester en wethouders hebben besloten op grond van artikel 2.22 wet BRP de adresgegevens van onderstaande personen naar een onbekend land op te nemen in de BRP. Uit onderzoek is gebleken dat onderstaande personen niet wonen op het adres waarmee ze in de BRP geregistreerd staan. Dit betekent dat zij niet meer op dit adres zijn ingeschreven, en ook niet meer geregistreerd staan als wonend in Nederland.

Naam en voorlettersGeboortedatumIngangsdatum 
Waśko, B.A.02-06-199929-04-2024
Curasevici, S. 14-12-199025-04-2024
Matsko, H. 21-12-195825-04-2024
Trymbach, S. 01-04-200525-04-2024
Ilescu, V. 23-07-199825-04-2024
Ilescu, G. 22-01-199525-04-2024
Dinu, D. 12-05-198925-04-2024

Tegen een opname van de adresgegevens in de BRP hebben belanghebbenden binnen zes weken na de dag van publicatie de mogelijkheid om een gemotiveerd bezwaarschrift in te dienen bij burgemeester en wethouders. Het indienen van een bezwaarschrift schorst niet de werking van dit besluit. Wel heeft een belanghebbende die bezwaar heeft gemaakt de mogelijkheid om de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant te verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. Voor een verzoek is griffierecht nodig.

Bekendmakingen via e-mail

Met de e-mailservice ‘Berichten in uw buurt’ ontvangt u de meest nieuwe bekendmakingen via de mail. Dit zijn berichten van de gemeente Goes, maar ook van andere overheidsorganisaties. Bijvoorbeeld de provincie en het waterschap.

Aanmelden voor de e-mailservice is mogelijk via de website overheid.nl. Wat moet u daarna doen?

  • inschrijven op e-mailadres met postcode;
  • uw interesses instellen;
  • overheidsorganisaties selecteren waarvan u berichten wilt ontvangen;
  • de aanmelding bevestigen.

U ontvangt vervolgens de berichten vanzelf in uw mailbox. Afmelden voor de service is via deze e-mails ook mogelijk.

AgendaGoes

DatumActiviteitTijdLocatie 
30 meiRaadsledenspreekuurVanaf 19:00 uurStadskantoor Goes, raadzaal
30 meiBeeldvormende raadVanaf 19:30 uurStadskantoor Goes, raadzaal
3 juniPresidiumVanaf 19:30Stadskantoor Goes

Houd voor actuele informatie onze website in de gaten, https://goes.raadsinformatie.nl. Kijk voor evenementen en activiteiten op www.goesisgoes.nl.