Info Goes week 22

Hieronder vindt u de bekendmakingen van week 22. Deze zijn op woensdag 1 juni in de Bevelandse Bode gepubliceerd.

Aanvragen omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende aanvragen om een omgevingsvergunning hebben ontvangen. Het publiceren van ontvangen aanvragen is bedoeld om te informeren. Bezwaar maken tegen een aanvraag is niet mogelijk.

datum ontvangst

zaaknummer

locatie

omschrijving

23-05-2022

OMG-2022-0438

's-Heer Hendrikskinderenstraat 4 te Goes

het vervangen van de voorgevel

28-05-2022

OMG-2022-0446

Nieuwe Rijksweg 32 te 's-Heer Arendskerke

het aanleggen van een inrit

Na een afspraak met de afdeling Dienstverlening (telefoonnummer 14 0113 of e-mail vergunningen@goes.nl) zijn de aanvragen in te zien.

Verlenging beslistermijnen

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de termijn om te beslissen op de volgende aanvragen om een omgevingsvergunning met ten hoogste zes weken hebben verlengd:

zaaknummer

Locatie

omschrijving

nieuwe uiterste beslisdatum

OMG-2022-0233

Westwal 3 te Goes

het realiseren van een take away

8 juli 2022

Meldingen op basis van artikel 8.40 Wet milieubeheer

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende meldingen op grond van het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer hebben ontvangen:

datum ontvangst

zaaknummer

locatie

omschrijving

16-05-2022

V-MMP22012/ 00301926

Domeinplaatweg 2 te 's-Heer Arendskerke

het in gebruik hebben van een mobiele puinbreekinstallatie

Het publiceren van ontvangen meldingen is bedoeld om te informeren. Bezwaar maken tegen een aanvraag is niet mogelijk. Neem voor vragen of opmerkingen over ingediende meldingen contact op met de Regionale Uitvoeringsdienst Zeeland via het telefoonnummer (0115) 745 100 of via info@rud-zeeland.nl.

Door burgemeester en wethouders verleende vergunningen en ontheffingen

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende vergunningen en ontheffingen hebben verleend:

datum verzending

zaaknummer

locatie

omschrijving

23-5-2022

STP-2022-222

Grote Markt te Goes

een standplaatsvergunning voor de inzameling van fietsen op 10 en 11 juni 2022

24-5-2022

OOW-2022-290

Kapelseweg te Kloetinge

het plaatsen van een informatiebord van 24 mei tot en met 24 juni 2022

25-5-2022

OOW-2022-329

Joannes Antonides van der Goeskade 51 te Goes

het plaatsen van een vrachtwagen met een kraan op 1 juni 2022

Door de burgemeester verleende vergunningen en ontheffingen

De burgemeester maakt bekend dat zij de volgende vergunningen en ontheffingen heeft verleend:

datum verzending

zaaknummer

locatie

omschrijving

25-5-2022

EVG-2022-229

De Veste en omgeving te Goes

een evenementenvergunning voor Festival DE VESTE van 24 tot en met 26 juni 2022

25-5-2022

EVG-2022-053

Houtkade en omgeving te Goes

een evenementenvergunning voor de ZLM Tour op 9 juni 2022

Tegen een verleende vergunning of ontheffing hebben belanghebbenden binnen zes weken na de dag van verzending (zie vermelde datum) de mogelijkheid om een gemotiveerd bezwaarschrift in te dienen bij de burgemeester/burgemeester en wethouders. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Wel heeft een belanghebbende die bezwaar heeft gemaakt de mogelijkheid om de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant te verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. Voor een verzoek is griffierecht nodig.

Inzage van verleende vergunningen en ontheffingen

Na een afspraak met de afdeling Dienstverlening, telefoonnummer 14 0113 of e-mail vergunningen@goes.nl, zijn de verleende vergunningen in te zien.

Vragen handhaving pilot stadswinkel

We krijgen in de pilot stadswinkel regelmatig vragen over of aan handhaving. Om daar antwoord op te geven, is Teamleider Handhaving Robert Paling op twee momenten aanwezig in de pilot stadswinkel, namelijk:

  • Donderdag 2 juni 2022 van 15:00 tot 17:00 uur
  • Dinsdag 14 juni van 11:30 tot 13:30 uur

We ontvangen u op die tijden heel graag met uw vragen over handhaving.

Gemeentelijke diensten gesloten

De gemeentelijke diensten zijn vanwege Tweede Pinksterdag maandag 6 juni gesloten. Bel alleen voor spoedgevallen buiten kantooruren met de calamiteitentelefoon (06-53 298 141).

Bekendmakingen via e-mail

Met de e-mailservice ‘Berichten in uw buurt’ ontvangt u de meest nieuwe bekendmakingen via de mail. Dit zijn berichten van de gemeente Goes, maar ook van andere overheidsorganisaties. Bijvoorbeeld de provincie en het waterschap.

Aanmelden voor de e-mailservice is mogelijk via de website overheid.nl. Wat moet u daarna doen?

  • inschrijven op e-mailadres met postcode;
  • uw interesses instellen;
  • overheidsorganisaties selecteren waarvan u berichten wilt ontvangen;
  • de aanmelding bevestigen.

U ontvangt vervolgens de berichten vanzelf in uw mailbox. Afmelden voor de service is via deze e-mails ook mogelijk.

Gewijzigde ophaaldagen gft-afval en papier

Op maandag 6 juni wordt er geen gft-afval opgehaald in: Goese Meer, Kattendijke, Wilhelminadorp, Buitengebied, Mannee, Goes West, Het Sas, Goese Schans. De gewijzigde ophaaldag is dinsdag 7 juni. Er wordt ook geen gft-afval opgehaald in de verzamelroute bij de hoogbouw. De gewijzigde ophaaldag is donderdag 9 juni.

Op maandag 6 juni wordt er ook geen papier opgehaald in Goese Polder (eerste maandag overdag en maandagavond). De gewijzigde ophaaldag voor de maandagroute (overdag) is dinsdag 7 juni. De gewijzigde ophaaldag voor de maandagroute (avond) is dinsdagavond 7 juni.

AgendaGoes

Datum

Activiteit

Tijd

Locatie

2 jun

Installatie nieuw college + benoeming en beëdiging nieuwe raadsleden. Kijk voor de agenda op https://goes.raadsinformatie.nl/

20:30 uur

Stadskantoor

Houd voor actuele informatie onze website in de gaten, www.goes.nl/gemeenteraad. Kijk voor evenementen en activiteiten op www.goesisgoes.nl.