Info Goes week 21 - 2024

Aanvragen omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende aanvragen om een omgevingsvergunning hebben ontvangen. De publicatie van ontvangen aanvragen heeft een informatief karakter. Tegen een aanvraag kan geen bezwaar worden gemaakt.

datum ontvangstzaaknummerlocatieomschrijving
15 mei 2024Z2024-00001298Sint Adriaanstraat 13/15 te Goeshet verbouwen van panden naar appartementen
15 mei 2024Z2024-00001306Zonnebloemstraat 35 te Goeshet verbouwen van een bestaande dakopbouw

Na een afspraak met de afdeling Dienstverlening (telefoonnummer 14 0113 of e-mail vergunningen@goes.nl) zijn de aanvragen in te zien.

Verleende omgevingsvergunningen (regulier)

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij na toepassing van de reguliere voorbereidingsprocedure de volgende omgevingsvergunningen hebben verleend:

datum verzendingzaaknummerlocatieomschrijving
13 mei 2024Z2023-00001921Kromme Weide, kadastraal bekend Goes, sectie U, nummer 355het aanleggen van een waterbassin
13 mei 2024Z2023-00001942Korte Vorststraat 29 te Goeshet renoveren van een pand tot een woning
13 mei 2024Z2024-00000729Houtkade 12 te Goeshet renoveren van het dak van een loods
16 mei 2024Z2024-00000168Zusterstraat 2A te Goeshet vervangen van de bestaande reclame
16 mei 2024Z2024-00000900Jachthuisstraat 4 te Kloetingehet realiseren van een atelier in de bestaande garage/berging
16 mei 2024Z2024-00001175Klokstraat 5 te Goeshet aanbrengen van gevelreclame

Tegen een verleende vergunning hebben belanghebbenden binnen zes weken na de dag van verzending (zie vermelde datum) de mogelijkheid om een gemotiveerd bezwaarschrift in te dienen bij burgemeester en wethouders. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Wel heeft een belanghebbende die bezwaar heeft gemaakt de mogelijkheid om de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant te verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. Voor een verzoek is griffierecht nodig.

Meldingen op basis van artikel 8.40 Wet milieubeheer

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende meldingen op grond van het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer hebben ontvangen:

datum ontvangstzaaknummerlocatieomschrijving
7 mei 2024Z2024-00032106Goese Poort te Goeshet opslaan van gevaarlijke stoffen in verpakking
2 mei 2024Z2024-00031985Albert Plesmanweg 10 te Goeshet in gebruik nemen van een koelinstallatie

Het publiceren van ontvangen meldingen is bedoeld om te informeren. Bezwaar maken tegen een aanvraag is niet mogelijk. Neem voor vragen of opmerkingen over ingediende meldingen contact op met de Regionale Uitvoeringsdienst Zeeland via het telefoonnummer (0115) 745 100 of via info@rud-zeeland.nl.

Door burgemeester en wethouders verleende vergunningen en ontheffingen 

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende vergunningen en ontheffingen hebben verleend:

datum verzendingzaaknummerlocatieomschrijving
13 mei 2024Z2024-00000586Damplein en Keizersdijk 16 te Goeshet verlengen van de eerder verleende vergunning tot 18 mei 2024
13 mei 2024Z2024-00001232Marconistraat 12 te Goeshet plaatsen van een schaftkeet, dixie en twee hoogwerkers van 6 mei tot en met 27 mei 2024
15 mei 2024Z2024-00001260

Hollandiaplein ong. Goes

 

het plaatsen van een schaftkeet, toilet en hoogwerker van 13 mei tot en met 31 mei 2024

 

15 mei 2024Z2024-00001266Goese Dieplaan 105 te Goes

het inrichten van een bouwplaats van 20 mei tot en met 19 augustus 2024

 

16 mei 2024Z2024-00001228Geldeloozepad 5G te Goeshet plaatsen van vijf tenten van 7 augustus tot en met 8 augustus 2024
16 mei 2024Z2024-00001236Wissekerkseweg 6 te 's-Heer Arendskerkeeen stookontheffing voor het kampvuur tijdens de kindervakantieweek op 14 augustus 2024

Door de burgemeester verleende vergunningen en ontheffingen 

De burgemeester maakt bekend dat hij de volgende vergunningen en ontheffingen heeft verleend:

datum verzendingzaaknummerlocatieomschrijving
13 mei 2024Z2024-00000582Noordeinde 5C te Kloetingeseizoensafsluiting van VV Kloetinge op 1 juni 2024
15 mei 2024EXH-2023-195Torenring 46 te 's-Heer Arendskerkehet actualiseren van de exploitatievergunning 
15 mei 2024EXH-2023-536Grote Markt 22 te Goeshet actualiseren van de exploitatievergunning 
15 mei 2024Z2024-00001128Noordeinde 5C te Kloetingeeen ontheffing Alcoholwet voor de laatste thuiswedstrijd van Kloetinge 1 op 25 mei 2024
15 mei 2024Z2024-00001164Noordeinde 5C te Kloetingeeen ontheffing Alcoholwet voor de seizoensafsluiting van VV Kloetinge op 1 juni 2024
15 mei 2024Z2024-00000686Noordeinde 5C te Kloetingeeen ontheffing Alcoholwet voor het Kloetinge 7 Sfaer toernooi op 15 juni 2024 
16 mei 2024Z2024-00000986Manneeweg 7 te Kloetingeeen ontheffing Alcoholwet voor een feestavond op 15 augustus 2024
16 mei 2024Z2024-00001213Veerweg 48 te Wolphaartsdijkeen ontheffing Alcoholwet voor tijdens en na de bijeenkomst op 14 juni 2024

Tegen een verleende vergunning of ontheffing hebben belanghebbenden binnen zes weken na de dag van verzending (zie vermelde datum) de mogelijkheid om een gemotiveerd bezwaarschrift in te dienen bij de burgemeester/burgemeester en wethouders. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Wel heeft een belanghebbende die bezwaar heeft gemaakt de mogelijkheid om de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant te verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. Voor een verzoek is griffierecht nodig.

Inzage van verleende vergunningen en ontheffingen

Na een afspraak met de afdeling Dienstverlening, telefoonnummer 14 0113 of e-mail vergunningen@goes.nl, zijn de verleende vergunningen in te zien.

Voornemen ambtshalve opneming van de adresgegevens als onbekend in de Basisregistratie Personen (BRP)

Burgemeester en wethouders maken bekend dat ze van plan zijn om van onderstaande personen de adresgegevens als onbekend op te nemen in de BRP. Uit onderzoek is gebleken dat onderstaande personen naar alle waarschijnlijkheid niet (meer) wonen op het adres waarmee ze in de BRP geregistreerd staan. De verhuisaangifte hebben wij niet ontvangen. Ook was het niet vast te stellen wat de huidige woonplaats is. In de artikelen 2.39 en 2.43 van de wet BRP staat dat men verplicht is het nieuwe adres door te geven aan de gemeente. 

Naam en voorlettersGeboortedatum
Hloza, Y.05-04-2001
Tharu, A.08-07-1999

Een eventuele ambtshalve opname van de adresgegevens als onbekend in de BRP kan grote persoonlijke en/of financiële gevolgen hebben voor betrokkenen. Wij verzoeken u binnen 3 weken na datum publicatie uw verhuizing door te geven via www.goes.nl/verhuizen. Lukt dit niet, neem dan contact op met 14 0113. Bij geen reactie binnen drie weken nemen wij de adresgegevens definitief als onbekend op in de BRP.

Bekendmakingen via e-mail

Met de e-mailservice ‘Berichten in uw buurt’ ontvangt u de meest nieuwe bekendmakingen via de mail. Dit zijn berichten van de gemeente Goes, maar ook van andere overheidsorganisaties. Bijvoorbeeld de provincie en het waterschap.

Aanmelden voor de e-mailservice is mogelijk via de website overheid.nl. Wat moet u daarna doen?

  • inschrijven op e-mailadres met postcode;
  • uw interesses instellen;
  • overheidsorganisaties selecteren waarvan u berichten wilt ontvangen;
  • de aanmelding bevestigen.

U ontvangt vervolgens de berichten vanzelf in uw mailbox. Afmelden voor de service is via deze e-mails ook mogelijk.

AgendaGoes

DatumActiviteitTijdLocatie  
23 meiAgendacommissie19:00 uur 
28 meiFractievergaderingen. Kijk voor de agenda op https://goes.raadsinformatie.nlVanaf 19:00 uurStadskantoor Goes

Houd voor actuele informatie onze website in de gaten, https://goes.raadsinformatie.nl. Kijk voor evenementen en activiteiten op www.goesisgoes.nl.