Info Goes week 21 - 2023

Hieronder vindt u de bekendmakingen van week 21. Deze zijn op woensdag 24 mei 2023 in de Bevelandse Bode gepubliceerd.

Kennisgeving van verkoop van en/of zakelijke rechten op onroerende zaken

Publicatiedatum: 17 mei 2023

Deze kennisgeving betreft het voornemen tot het (tijdelijk) in gebruik geven van grond voor de bouw van flexwoningen en het vestigen van een zakelijk recht in het kader van het project Flexwonen De Bevelanden.

De gemeente Goes heeft het voornemen om de tijdelijke locatie, nabij Stationspark 8 en Stationspark 2, in gebruik te geven aan woningcorporatie Beveland Wonen en hiervoor een zakelijk recht van opstal te vestigen. Het is voor de bouw van circa 48 flexwoningen in de sociale huursector voor de duur van 10 jaar. De gemeente Goes stelt zich op het standpunt dat alleen de woningcorporatie Beveland Wonen als serieuze gegadigde hiervoor in aanmerking komt.

Meer informatie vindt u op www.officielebekendmakingen.nl. Heeft u vragen? Neem dan contact op met mevrouw Y. Pronk via y.pronk@goes.nl.

Voornemen tot het aangaan van een overeenkomst

Publicatiedatum: 24 mei 2023

Met deze kennisgeving wordt uitvoering gegeven aan de publicatieverplichting zoals verwoord in het arrest van de Hoge raad van 26 november 2021 (Didam-arrest ECLI:NL:HR:2021:1778).

Gemeente is sinds 2018 in gesprek met MIII Architecten uit Rijswijk over de herontwikkeling van de voormalige Kloetingse School te Kloetinge. De gemeente wil de kavel geschikt maken voor de ontwikkeling van 14 wooneenheden. MIII Architecten heeft hiervoor een ontwerp gemaakt en zal dit plan zonder ontwikkelaar op de markt zetten. Op basis van de op 25 oktober 2022 gesloten intentieovereenkomst met MIII Projectontwikkeling B.V. is gemeente voornemens om een ontwikkelovereenkomst aan te gaan met MIII Projectontwikkeling B.V. Als gemeente zullen we de planologische procedure voeren en de grond aan de individuele kopers leveren. Naast MIII Projectontwikkeling B.V. zijn er geen andere partijen bekend om op deze wijze het project te realiseren. Gelet op het vorenstaande wil de gemeente dit project samen met MIII Projectontwikkeling B.V. realiseren en de bouwkavel niet op de markt beschikbaar stellen.

Meer informatie vindt u op www.officielebekendmakingen.nl. Heeft u vragen? Neem dan contact op met de heer W. van den Haak via w.vanden.haak@goes.nl.

Bekendmakingen via e-mail

Met de e-mailservice ‘Berichten in uw buurt’ ontvangt u de meest nieuwe bekendmakingen via de mail. Dit zijn berichten van de gemeente Goes, maar ook van andere overheidsorganisaties. Bijvoorbeeld de provincie en het waterschap.

Aanmelden voor de e-mailservice is mogelijk via de website overheid.nl. Wat moet u daarna doen?

  • inschrijven op e-mailadres met postcode;
  • uw interesses instellen;
  • overheidsorganisaties selecteren waarvan u berichten wilt ontvangen;
  • de aanmelding bevestigen.
     

U ontvangt vervolgens de berichten vanzelf in uw mailbox. Afmelden voor de service is via deze e-mails ook mogelijk