Info Goes week 21

Hieronder vindt u de bekendmakingen van week 21. Deze zijn op woensdag 25 mei in de Bevelandse Bode gepubliceerd.

Aanvragen omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende aanvragen om een omgevingsvergunning hebben ontvangen. Het publiceren van ontvangen aanvragen is bedoeld om te informeren. Bezwaar maken tegen een aanvraag is niet mogelijk.

datum ontvangst

zaaknummer

locatie

omschrijving

16-05-2022

OMG-2022-0417

Kamperfoeliestraat te Goes

het uitbreiden van bouwnummer 3

16-05-2022

OMG-2022-0416

Hoofdstraat 3 te Wolphaartsdijk

het realiseren van een schuurwoning

18-05-2022

OMG-2022-0422

Marktveld 19 te Kloetinge

het kappen van een boom

20-05-2022

OMG-2022-0428

Zusterstraat 9A te Goes

het plaatsen van een dakraam en zonnepanelen

20-05-2022

OMG-2022-0429

Lange Kerkstraat 31 te Goes

het opsplitsen van een bestaand winkelpand in een winkel op de begane grond en een woning

20-05-2022

OMG-2022-0430

Fluitekruidstraat 8 te Goes

het plaatsen van een tiny house

20-05-2022

OMG-2022-0431

Aria Fase 12 te Goes

het bouwen van 45 woningen

22-05-2022

OMG-2022-0433

Frans den Hollanderlaan 16 te Goes

het vervangen van een schutting

22-05-2022

OMG-2022-0432

Simone Veilhof 21 te Goes

het kappen van een boom

Na een afspraak met de afdeling Dienstverlening (telefoonnummer 14 0113 of e-mail vergunningen@goes.nl) zijn de aanvragen in te zien.

Verleende omgevingsvergunningen (regulier)

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij na toepassing van de reguliere voorbereidingsprocedure de volgende omgevingsvergunningen hebben verleend:

datum verzending

Zaaknummer

locatie

omschrijving

16-5-2022

OMG-2022-0281

Lageweg 4 te Wolphaartsdijk

het tijdelijk plaatsen van twee stacaravans

17-5-2022

OMG-2022-0230

Lewestraat 23 te Kloetinge

het uitbreiden van een woning

17-5-2022

OMG-2022-0234

Houtkade 9 te Goes

het bouwen van drie garages

17-5-2022

OMG-2022-0117

Lange Vorststraat 77-79 te Goes

het verbouwen van een bovenwoning

18-5-2022

OMG-2022-0289

Lange Kerkstraat 40 te Goes

het legaal maken van handelsreclame

18-5-2022

OMG-2022-0225

Ravelijn de Groene Jager 2 te Goes

het verbreden van een dakkapel aan de voorkant

18-5-2022

OMG-2022-0244

Columbusweg 35A te Goes

het bouwen van een bedrijfsloods

18-5-2022

OMG-2022-0331

Arjaan Katsmanstraat 12 tot en met 22 te Wolphaartsdijk

het wijzigen van een vergunning die al eerder is verleend

20-5-2022

OMG-2022-0250

Thorbeckelaan 8A te Goes

het verbouwen van een pand tot een woonruimte en het aanpassen van de gevel

20-5-2022

OMG-2022-0113

Albert Joachimikade 3 te Goes

het plaatsen van nieuw glas

20-5-2022

OMG-2022-0261

Arjaan Katsmanstraat te Wolphaartsdijk

het bouwen van een twee-onder-één-kapwoning

Tegen een verleende vergunning hebben belanghebbenden binnen zes weken na de dag van verzending (zie vermelde datum) de mogelijkheid om een gemotiveerd bezwaarschrift in te dienen bij burgemeester en wethouders. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Wel heeft een belanghebbende die bezwaar heeft gemaakt de mogelijkheid om de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant te verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. Voor een verzoek is griffierecht nodig.

Ingetrokken omgevingsvergunningen

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende omgevingsvergunningen hebben ingetrokken:

datum verzending

zaaknummer

locatie

omschrijving

18-5-2022

OMG_INT-2022-0307

Frambozestraat 11A te Goes

het voor een deel intrekken van OMG-2021-0747

Tegen een ingetrokken vergunning hebben belanghebbenden binnen zes weken na de dag van verzending (zie vermelde datum) de mogelijkheid om een gemotiveerd bezwaarschrift in te dienen bij burgemeester en wethouders.

Verlenging beslistermijnen

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de termijn om te beslissen op de volgende aanvragen om een omgevingsvergunning met ten hoogste zes weken hebben verlengd:

zaaknummer

Locatie

omschrijving

nieuwe uiterste beslisdatum

OMG-2022-0223

Sint Adriaanstraat 7 te Goes

het verbouwen van een opslag tot meerdere woonruimten

28 juni 2022

OMG-2021-1231

Ganzepoortstraat 12-16 en Groene Weidje 3-9 te Goes

het realiseren van twintig appartementen

1 juli 2022

Verleende omgevingsvergunning (uitgebreid)

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij na toepassing van de uitgebreide voorbereidingsprocedure uit de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) de volgende omgevingsvergunning hebben verleend:

zaaknummer

locatie

omschrijving

OMG-2021-1219

Elvis Presleylaan 12 te Goes

het bouwen van een woning

De beschikking is wel gewijzigd ten opzichte van het ontwerp. De verleende omgevingsvergunning is met de stukken die erbij horen vanaf 25 mei 2022 voor zes weken in te zien in het Stadskantoor. Maak voor inzage een afspraak met de afdeling Dienstverlening, telefoonnummer 14 0113 of e-mail vergunningen@goes.nl.

Tegen de verleende omgevingsvergunning hebben belanghebbenden tijdens de periode van terinzagelegging de mogelijkheid om gemotiveerd beroep in te stellen bij de Rechtbank Zeeland-West-Brabant. De omgevingsvergunning gaat in op de dag na afloop van de beroepstermijn. Het indienen van een beroepschrift schorst de werking van het besluit niet. Wel heeft een belanghebbende die beroep heeft ingesteld de mogelijkheid om de voorzieningenrechter van de rechtbank te verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. Voor het indienen van een beroepschrift of een verzoek om een voorlopige voorziening is griffierecht nodig.

Ontwerp bestemmingsplan 'Bijsterweg 16a Wolphaartsdijk'

Burgemeester en wethouders van Goes maken op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat het ontwerpbestemmingsplan ‘Bijsterweg 16a Wolphaartsdijk’ van 26 mei tot en met 6 juli 2022 ter inzage ligt. Het ontwerpbestemmingsplan is online te vinden op www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.0664.BPLG14-ON99. Digitaal inzien is als het nodig is ook mogelijk in het Stadskantoor aan de M.A. de Ruijterlaan 2 in Goes.

Het ontwerpbestemmingsplan gaat over het perceel Bijsterweg 16a in Wolphaartsdijk, waar een constructiebedrijf is gevestigd. Aan de oostkant van het terrein is een strook grond die bedoeld is voor landbouw. Deze is in gebruik bij het constructiebedrijf. In het ontwerpbestemmingsplan staat dat deze strook grond voor een bedrijfsmatig doel gebruikt mag worden. Maar wel onder voorwaarde dat bedrijfsmatige gronden ten noorden van de bestaande organisatiebebouwing passend zijn in het landschap. De agrarische bestemming van de strook vervalt daarmee. Verder zijn in het bestemmingsplan alleen de feitelijk aanwezige bedrijfsmatige gebruiks- en bouwmogelijkheden toegestaan. Dat betekent dat de strook grond niet te gebruiken is voor constructiewerkzaamheden en buitenopslag.

Iedereen heeft tijdens de periode van inzage schriftelijk of mondeling de mogelijkheid om een zienswijze over het ontwerpbestemmingsplan naar voren te brengen bij de raad van de gemeente Goes, Postbus 2118, 4460 MC Goes. Voor het kenbaar maken van een mondelinge zienswijze is het nodig om op tijd een afspraak te maken met Peter Daniëlse via p.danielse@goes.nl.

Omgevingsvergunning afwijken bestemmingsplan Elvis Presleylaan 12 Goes

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij na toepassing van de uitgebreide voorbereidingsprocedure uit de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) de volgende omgevingsvergunning hebben verleend:

zaaknummer

locatie

omschrijving

OMG-2021-1219

Elvis Presleylaan 12 Goes

het bouwen van een woning

De beschikking is gewijzigd ten opzichte van het ontwerp. De wijzigingen zijn benoemd in de antwoordnota zienswijzen. De verleende omgevingsvergunning is met de stukken die daarbij horen vanaf 26 mei 2022 voor zes weken digitaal te vinden op http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.0664.OVGZ07-VA99. Maak voor inzage een afspraak met de afdeling Dienstverlening, telefoonnummer 14 0113 of e-mail vergunningen@goes.nl. Tegen de verleende omgevingsvergunning hebben belanghebbenden tijdens de termijn van terinzagelegging de mogelijkheid om gemotiveerd beroep in te stellen bij de Rechtbank Zeeland-West-Brabant. De omgevingsvergunning gaat in op de dag na afloop van de beroepstermijn. Het indienen van een beroepschrift schorst de werking van het besluit niet. Wel heeft een belanghebbende die beroep heeft ingesteld de mogelijkheid om de voorzieningenrechter van de rechtbank te verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. Voor het indienen van een beroepschrift of een verzoek om een voorlopige voorziening is griffierecht nodig.

Door burgemeester en wethouders verleende vergunningen en ontheffingen

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende vergunningen en ontheffingen hebben verleend:

datum verzending

zaaknummer

locatie

omschrijving

16-5-2022

OOW-2022-269

Violenstraat te Goes

het plaatsen van een container, een keet, een biobox en verschillende glasbokken van 23 mei tot en met 7 augustus 2022

17-5-2022

OOW-2022-307

Westsingel, Zuidvlietstraat en Naereboutstraat te Goes

het plaatsen van een hoogwerker op 23 mei 2022

20-5-2022

OOW-2022-312

's-Heer Hendrikskinderenstraat 25 te Goes

het plaatsen van een hoogwerker op 25 mei 2022

20-5-2022

OOW-2022-321

Joannes Antonides van der Goeskade 3 te Goes

het plaatsen van een container van 24 tot en met 27 mei 2022

Door de burgemeester verleende vergunningen en ontheffingen

De burgemeester maakt bekend dat zij de volgende vergunningen en ontheffingen heeft verleend:

datum verzending

zaaknummer

locatie

omschrijving

18-5-2022

ALC_O-2022-214

Torenring 46 te 's-Heer Arendskerke

een ontheffing voor het schenken van zwak-alcoholhoudende dranken tijdens Sraskersedag op 18 juni 2022

18-5-2022

EVG-2022-028

Torenring s'-Heer Arendskerke

een evenementenvergunning voor het houden van Sraskersedag op 18 juni 2022

19-5-2022

ALC_O-2022-319

Noordeinde 5C te Kloetinge

een ontheffing voor het schenken van zwak-alcoholhoudende dranken tijdens de kampioenswedstrijd op 20 mei 2022

20-5-2022

EVG-2022-260

Kattendijksedijk 27 te Goes

een evenementenvergunning voor een Openluchtdienst op 26 juni 2022

20-5-2022

EVG-2022-016

Gemeente Goes

een evenementenvergunning voor DELTA Ladies Night Ride op 10 juni 2022

20-5-2022

EXH-2022-155

Zusterstraat 1 te Goes

een exploitatievergunning voor het Grieks hoekje

20-5-2022

EVG-2022-114

Nieuwe Rijksweg 21 te 's-Heer Hendrikskinderen

een evenementenvergunning voor Oranjeboom Festival op 11 juni 2022

20-5-2022

ALC_O-2022-115

Nieuwe Rijksweg 21 / Nieuweweg te 's-Heer Hendrikskinderen

een ontheffing voor het schenken van zwak-alcoholhoudende dranken tijdens Oranjeboom Festival op 11 juni 2022

20-5-2022

EXH-2022-155

Zusterstraat 1 te Goes

een exploitatievergunning voor het Grieks hoekje

20-5-2022

EVG-2022-275

Muidenweg te Goes

een ontheffing nachtverblijf buiten tijdens Outdoordagen van 11 tot en met 14 juli 2022

20-5-2022

ALC_O-2022-138

Nieuwe Rijksweg 21 / Nieuweweg te 's-Heer Hendrikskinderen

een ontheffing voor het schenken van zwak-alcoholhoudende dranken tijdens Glorification op 18 juni 2022

23-5-2022

EVG-2022-137

Nieuwe Rijksweg 21 te 's-Heer Hendrikskinderen

een evenementenvergunning voor Glorification op 18 juni 2022

Tegen een verleende vergunning of ontheffing hebben belanghebbenden binnen zes weken na de dag van verzending (zie vermelde datum) de mogelijkheid om een gemotiveerd bezwaarschrift in te dienen bij de burgemeester/burgemeester en wethouders. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Wel heeft een belanghebbende die bezwaar heeft gemaakt de mogelijkheid om de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant te verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. Voor een verzoek is griffierecht nodig.

Inzage van verleende vergunningen en ontheffingen

Na een afspraak met de afdeling Dienstverlening, telefoonnummer 14 0113 of e-mail vergunningen@goes.nl, zijn de verleende vergunningen in te zien.

Bekendmakingen via e-mail

Met de e-mailservice ‘Berichten in uw buurt’ ontvangt u de meest nieuwe bekendmakingen via de mail. Dit zijn berichten van de gemeente Goes, maar ook van andere overheidsorganisaties. Bijvoorbeeld de provincie en het waterschap.

Aanmelden voor de e-mailservice is mogelijk via de website overheid.nl. Wat moet u daarna doen?

  • inschrijven op e-mailadres met postcode;
  • uw interesses instellen;
  • overheidsorganisaties selecteren waarvan u berichten wilt ontvangen;
  • de aanmelding bevestigen.

U ontvangt vervolgens de berichten vanzelf in uw mailbox. Afmelden voor de service is via deze e-mails ook mogelijk.

Gemeentelijke diensten gesloten

De gemeentelijke diensten zijn donderdag 26 en vrijdag 27 mei gesloten. Bel alleen voor spoedgevallen buiten kantooruren met de calamiteitentelefoon (06-53 298 141).

AgendaGoes

Datum

Activiteit

Tijd

Locatie

25 mei

Oordeelsvormende raad. Kijk voor de agenda op https://goes.raadsinformatie.nl/

19:30 uur

Stadskantoor

Houd voor actuele informatie onze website in de gaten, www.goes.nl/gemeenteraad. Kijk voor evenementen en activiteiten op www.goesisgoes.nl.