Info Goes week 20 - 2024

Hieronder vindt u de bekendmakingen van week 20. Deze zijn op woensdag 15 mei 2024 in de Bevelandse Bode gepubliceerd.

Aanvragen omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende aanvragen om een omgevingsvergunning hebben ontvangen. De publicatie van ontvangen aanvragen heeft een informatief karakter. Tegen een aanvraag kan geen bezwaar worden gemaakt.

datum ontvangstzaaknummerlocatieomschrijving
4 mei 2024Z2024-00001229Wagnerlaan 15 te Goeshet plaatsen van nieuwe kozijnen
6 mei 2024Z2024-00001238Brederodestraat 20 te Kloetingehet aanpassen van een kapconstructie in de bijkeuken en garage
6 mei 2024Z2024-00001239Beukenstraat 135 te Goeshet plaatsen van een dakkapel
7 mei 2024Z2024-00001241Bugelweg 2 te Goeshet aanbrengen van reclame-uitingen
8 mei 2024Z2024-00001250Dirk Dronkersweg 15A te Goeshet renoveren van de gevel

Na een afspraak met de afdeling Dienstverlening (telefoonnummer 14 0113 of e-mail vergunningen@goes.nl) zijn de aanvragen in te zien.

Verleende omgevingsvergunningen (regulier)

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij na toepassing van de reguliere voorbereidingsprocedure de volgende omgevingsvergunningen hebben verleend:

datum verzendingzaaknummerlocatieomschrijving
7 mei 2024Z2024-00000486Oranjeplaatweg 4 te 's-Heer Arendskerkehet bouwen van een nieuw waterzuiveringsgebouw
7 mei 2024Z2023-00001841Dillenburglaan 9 te Goeshet plaatsen van een dakkapel 

Tegen een verleende vergunning hebben belanghebbenden binnen zes weken na de dag van verzending (zie vermelde datum) de mogelijkheid om een gemotiveerd bezwaarschrift in te dienen bij burgemeester en wethouders. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Wel heeft een belanghebbende die bezwaar heeft gemaakt de mogelijkheid om de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant te verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. Voor een verzoek is griffierecht nodig.

Meldingen op basis van artikel 8.40 Wet milieubeheer

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende meldingen op grond van het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer hebben ontvangen:

datum ontvangstzaaknummerlocatieomschrijving
29 april 2024Z2024-00001246Marquesweg 4 te Goestestopstelling waterstofgenerator

Het publiceren van ontvangen meldingen is bedoeld om te informeren. Bezwaar maken tegen een aanvraag is niet mogelijk. Neem voor vragen of opmerkingen over ingediende meldingen contact op met de Regionale Uitvoeringsdienst Zeeland via het telefoonnummer (0115) 745 100 of via info@rud-zeeland.nl.

Door burgemeester en wethouders verleende vergunningen en ontheffingen 

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende vergunningen en ontheffingen hebben verleend:

datum verzendingzaaknummerlocatieomschrijving
3 mei 2024Z2024-00000360Geldeloozepad 1 te Goesjeugd- en volwassenfondssportdag op 28 mei 2024
6 mei 2024Z2024- 00001225Turfkade 3 te Goeshet plaatsen van een rolsteiger van 6 mei tot en met 10 mei 2024 
6 mei 2024Z2024-00001191Brederodestraat 18 te Kloetingehet plaatsen van een container van 10 mei tot en met 7 juni 2024
6 mei 2024Z2024-00001056Westwal ong. te Goeshet verlengen van de eerder verleende vergunning tot en met 20 mei 2024 
6 mei 2024Z2024-00000586Damplein en Keizersdijk 16 te Goeshet verlengen van de eerder verleende vergunning tot en met 8 mei 2024
7 mei 2024Z2024-00001230Calsstraat 38 te Goeshet plaatsen van een container van 10 mei tot en met 7 juni 2024

Door de burgemeester verleende vergunningen en ontheffingen 

De burgemeester maakt bekend dat hij de volgende vergunningen en ontheffingen heeft verleend:

datum verzendingzaaknummerlocatieomschrijving
6 mei 2024Z2024-00001084Joseph Lunslaan 15 te Goeswijkfeest Goese Polder op 28 juni 2024 
7 mei 2024Z2024-00000862Wissekerkseweg 6 te 's-Heer Arendskerkekindervakantieweek 's-Heer Arendskerke van 12 augustus tot en met 14 augustus 2024 
7 mei 2024Z2024-00001037Geldeloozepad 5G te Goeskindervakantieweek de Goese Polder van 5 augustus tot en met 9 augustus 2024

Tegen een verleende vergunning of ontheffing hebben belanghebbenden binnen zes weken na de dag van verzending (zie vermelde datum) de mogelijkheid om een gemotiveerd bezwaarschrift in te dienen bij de burgemeester/burgemeester en wethouders. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Wel heeft een belanghebbende die bezwaar heeft gemaakt de mogelijkheid om de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant te verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. Voor een verzoek is griffierecht nodig.

Inzage van verleende vergunningen en ontheffingen

Na een afspraak met de afdeling Dienstverlening, telefoonnummer 14 0113 of e-mail vergunningen@goes.nl, zijn de verleende vergunningen in te zien.

Besluit ambtshalve opneming van de adresgegevens als onbekend in de Basisregistratie Personen (BRP)

Burgemeester en wethouders hebben besloten op grond van artikel 2.22 wet BRP de adresgegevens van onderstaande personen naar een onbekend land op te nemen in de BRP. Uit onderzoek is gebleken dat onderstaande personen niet wonen op het adres waarmee ze in de BRP geregistreerd staan. Dit betekent dat zij niet meer op dit adres zijn ingeschreven, en ook niet meer geregistreerd staan als wonend in Nederland.

Naam en voorlettersGeboortedatumIngangsdatum 
Cevaal, M.M.16-07-197402-04-2024
Chorąży, A.01-04-198402-04-2024

Tegen een opname van de adresgegevens in de BRP hebben belanghebbenden binnen zes weken na de dag van publicatie de mogelijkheid om een gemotiveerd bezwaarschrift in te dienen bij burgemeester en wethouders. Het indienen van een bezwaarschrift schorst niet de werking van dit besluit. Wel heeft een belanghebbende die bezwaar heeft gemaakt de mogelijkheid om de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant te verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. Voor een verzoek is griffierecht nodig.

Europees Parlementsverkiezing 2024
De burgemeester van Goes maakt het volgende bekend:
 

 1. Voor de verkiezing van de Nederlandse leden van het Europees Parlement op 6 juni 2024 kunt u stemmen op de volgende stembureaus:
NaamAdresPlaats
Het OmniumZwembadweg 3 Goes
Zorgcentrum Ter ValckeLouise de Colignylaan 2Goes
Gymzaal Mannee de KrulHilleweg 3 Goes
Wijkcentrum Jan LigthartBergweg 12 Goes
StadskantoorM.A. de Ruijterlaan 2 Goes
De ZuidwesterRommerswalestraat 1 Goes
Wijkcentrum de Spinne Joseph Lunslaan 7 Goes
Wooncentrum ErasmusparkTroelstralaan 160 Goes
Wijkcentrum de PitAppelstraat 2 AGoes
Zorgcentrum Ter WeelJoannaplantsoen 1Goes
't BeestBeestenmarkt 3 Goes
Serviceflat de HorstDe Horst 48 Goes
EmergisOostmolenweg 101Kloetinge
Dorpshuis AmicitiaSchimmelpenninckstraat 14 Kloetinge
Dorpshuis het WilhelminahuisMeestoofweg 2 Wilhelminadorp
Dorpshuis 't KatshuisVan Heenvlietstraat 12 Kattendijke
Het SamenspelBurgemeester C. Koertstraat 2 Wolphaartsdijk
Dorpshuis Heer HendrikhuisTe Werfstraat 18 's-Heer Hendrikskinderen
Dorpshuis Heer ArendhuisTorenring 46 's-Heer Arendskerke
OntmoetingskerkKornetstraat 4 Goes
Gymzaal Brede school De SymfonieElvis Presleylaan 110 Goes

 

 1. Het gemeentelijk stembureau houdt een openbare zitting waar controles worden verricht van de processen-verbaal van alle stembureaus in de gemeente Goes. Het Stadskantoor, M.A. de Ruijterlaan 2, Goes, is aangewezen als locatie van het gemeentelijke stembureau. Het aanvangstijdstip van de openbare zitting van het gemeentelijk stembureau is op vrijdag 7 juni 9:30 uur.

   
 2. Het is een kiezer toegestaan zijn stem uit te brengen in een andere gemeente met een kiezerspas. Zie voor meer informatie: www.goes.nl/verkiezingen.

   
 3. Het is een kiezer toegestaan bij volmacht te stemmen. Zie voor meer informatie: www.goes.nl/verkiezingen.

Bekendmakingen via e-mail

Met de e-mailservice ‘Berichten in uw buurt’ ontvangt u de meest nieuwe bekendmakingen via de mail. Dit zijn berichten van de gemeente Goes, maar ook van andere overheidsorganisaties. Bijvoorbeeld de provincie en het waterschap.

Aanmelden voor de e-mailservice is mogelijk via de website overheid.nl. Wat moet u daarna doen?

 • inschrijven op e-mailadres met postcode;
 • uw interesses instellen;
 • overheidsorganisaties selecteren waarvan u berichten wilt ontvangen;
 • de aanmelding bevestigen.

U ontvangt vervolgens de berichten vanzelf in uw mailbox. Afmelden voor de service is via deze e-mails ook mogelijk.

AgendaGoes

DatumActiviteitTijdLocatie 
21 meiFractievergaderingen. Kijk voor de agenda op https://goes.raadsinformatie.nlVanaf 19:00 uurStadskantoor Goes

Houd voor actuele informatie onze website in de gaten, https://goes.raadsinformatie.nl. Kijk voor evenementen en activiteiten op www.goesisgoes.nl.