Info Goes week 20

Hieronder vindt u de bekendmakingen van week 20. Deze zijn op woensdag 18 mei in de Bevelandse Bode gepubliceerd.

Aanvragen omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende aanvragen om een omgevingsvergunning hebben ontvangen. Het publiceren van ontvangen aanvragen is bedoeld om te informeren. Bezwaar maken tegen een aanvraag is niet mogelijk.

datum ontvangst

zaaknummer

locatie

omschrijving

09-05-2022

OMG-2022-0397

Albert Joachimikade 35 te Goes

het bouwen van een kantoorpand

10-05-2022

OMG-2022-0399

Leliestraat 26 te Goes

het vervangen en uitbreiden van een dakkapel

11-05-2022

OMG-2022-0404

Goese Poort 4 te Goes

het plaatsen van een pakket en een briefautomaat

11-05-2022

OMG-2022-0403

Nieuwe Rijksweg en omstreken te 's-Heer Hendrikskinderen

het aanleggen van een persriool

12-05-2022

OMG-2022-0407

Inlaag 54 te Wolphaartsdijk

het verbouwen van een woning

13-05-2022

OMG-2022-0411

Scottweg 8 te Goes

het uitbreiden van een loods

Na een afspraak met de afdeling Dienstverlening (telefoonnummer 14 0113 of e-mail vergunningen@goes.nl) zijn de aanvragen in te zien.

Verleende omgevingsvergunningen (regulier)

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij na toepassing van de reguliere voorbereidingsprocedure de volgende omgevingsvergunningen hebben verleend:

datum verzending

Zaaknummer

locatie

omschrijving

10-5-2022

OMG-2022-0217

Dorpsstraat 5 te Kattendijke

het plaatsen van een tuinhuis

10-5-2022

OMG-2022-0330

Oude Rijksweg 77B te 's-Heer Hendrikskinderen

het vervangen van een schoorsteen

11-5-2022

OMG-2022-0319

Piet Heinstraat 37 te Goes

het plaatsen van handelsreclame

12-5-2022

OMG-2021-1267

Ch. de Bourbonweg 1 en 1 01 tot en met 1 51 te Goes

het bouwen van 51 appartementen

Tegen een verleende vergunning hebben belanghebbenden binnen zes weken na de dag van verzending (zie vermelde datum) de mogelijkheid om een gemotiveerd bezwaarschrift in te dienen bij burgemeester en wethouders. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Wel heeft een belanghebbende die bezwaar heeft gemaakt de mogelijkheid om de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant te verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. Voor een verzoek is griffierecht nodig.

Verlenging beslistermijnen

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de termijn om te beslissen op de volgende aanvragen om een omgevingsvergunning met ten hoogste zes weken hebben verlengd:

zaaknummer

Locatie

omschrijving

nieuwe uiterste beslisdatum

OMG-2022-0221

Voorstad 1 te Goes

het wijzigen van de indeling en het realiseren van vijf appartementen

23 juni 2022

OMG-2021-1233

Groene Weidje 2 te Goes

het bouwen van een stadsvilla

23 juni 2022

OMG-2022-0113

Albert Joachimikade 3 te Goes

het plaatsen van nieuw glas

24 juni 2022

OMG-2022-0225

Ravelijn de Groene Jager 2 te Goes

het verbreden van een dakkapel aan de voorkant

25 juni 2022

Meldingen op basis van artikel 8.40 Wet milieubeheer

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende meldingen op grond van het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer hebben ontvangen:

datum ontvangst

zaaknummer

locatie

omschrijving

28-01-2022

M-ACT220043

Grote Markt 26 te Goes

verschillende verbouwingen aan het bestaande pand

Het publiceren van ontvangen meldingen is bedoeld om te informeren. Bezwaar maken tegen een melding is niet mogelijk. Neem voor vragen of opmerkingen over ingediende meldingen contact op met de Regionale Uitvoeringsdienst Zeeland via het telefoonnummer (0115) 745 100 of via info@rud-zeeland.nl.

Reserveren gehandicaptenparkeerplaats Cort van der Lindenstraat

Burgemeester en wethouders hebben besloten een gehandicaptenparkeerplaats te reserveren op het kenteken van een gebruiker die in Goes woont in de buurt van of aan de:

  • Cort van der Lindenstraat 174, Goes

Tegen dit verkeersbesluit hebben belanghebbenden binnen zes weken na de dag van verzending verkeersbesluit (11 mei 2022) de mogelijkheid om een gemotiveerd bezwaarschrift in te dienen bij burgemeester en wethouders. Dit schorst de werking van het besluit niet. Wel heeft een belanghebbende die bezwaar heeft gemaakt de mogelijkheid om de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant te verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. Voor een verzoek is griffierecht nodig.

Ontwerp-omgevingsvergunning afwijken bestemmingsplan voor bouwen praktijkruimte Nieuwe Rijksweg 2B te ’s-Heer Hendrikskinderen

Burgemeester en wethouders van de gemeente Goes maken bekend dat zij het voornemen hebben een omgevingsvergunning te verlenen voor het bouwen van een praktijkruimte bij de woning aan de Nieuwe Rijksweg 2B in ’s-Heer Hendrikskinderen. Dit met toepassing van artikel 2.12, eerste lid, aanhef en onder a, onder 3°, en paragraaf 3.3 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo). De activiteiten in het pand bestaan uit het geven van advies, coaching en behandeling bij hulpvragen op psychiatrisch, psychologisch en pedagogisch gebied.

Het initiatief past niet in het geldende bestemmingsplan ‘Nieuwe Rijksweg 2B ’s-Heer Hendrikskinderen. Dit omdat het bouwwerk staat op voor ‘Tuin’ aangewezen gronden, en het bouwen van een praktijkruimte is daar niet toegestaan. Burgemeester en wethouders zijn van plan met de omgevingsvergunning af te wijken van het bestemmingsplan.

Het ontwerp van de te verlenen omgevingsvergunningen is met de stukken die daarbij horen van 19 mei tot en met 29 juni 2022 in te zien. De ontwerpbeschikking is digitaal te lezen op www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.0664.OVHH01-ON99. Digitaal inzien is als het nodig is ook mogelijk in het Stadskantoor, M.A. de Ruijterlaan 2 in Goes.

Tijdens de genoemde periode heeft iedereen de mogelijkheid om schriftelijk of mondeling een zienswijze over de ontwerpbeschikking naar voren te brengen bij burgemeester en wethouders van de gemeente Goes, Postbus 2118, 4460 MC Goes. Voor het kenbaar maken van een mondelinge zienswijze binnen de genoemde periode is het noodzakelijk tijdig vooraf een afspraak te maken met Peter Daniëlse via p.danielse@goes.nl.

Door burgemeester en wethouders verleende vergunningen en ontheffingen

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende vergunningen en ontheffingen hebben verleend:

datum verzending

zaaknummer

locatie

omschrijving

9-5-2022

OOW-2022-291

Zuidvlietstraat te Goes

het plaatsen van een container van 9 tot en met 23 mei 2022

9-5-2022

OOW-2022-232

Ganzepoortstraat / Groene Weidje te Goes

het verlengen van de eerder verleende vergunning voor het plaatsen van een hoogwerker tot en met 27 mei 2022

11-5-2022

OOW-2022-247

Hornikswei 32 te Goes

wijzigen van de eerder verleende vergunning en het plaatsen van twee containers van 10 mei tot en met 8 juli 2022

12-5-2022

OOW-2022-301

Couwervestraat 49 te Goes

het gebruik van gemeentegrond voor de opslag van tuinmaterialen van 25 mei tot en met 8 juni 2022

12-5-2022

OOW-2021-173

Grote Markt 26 te Goes

een aanvulling op de eerder verleende vergunning voor het gebruik van gemeentegrond op 2 juni 2022

12-5-2022

OOW-2022-305

Koningstraat 5 te Goes

het plaatsen van een hijskraan en een container op 30 mei 2022

Door de burgemeester verleende vergunningen en ontheffingen

De burgemeester maakt bekend dat zij de volgende vergunningen en ontheffingen heeft verleend:

datum verzending

zaaknummer

locatie

omschrijving

10-5-2022

EVG-2022-118

Oostweg te 's Heer Arendskerke

een evenementenvergunning voor Alternativemarkt op 18 juni 2022

10-5-2022

EVG-2022-234

Gemeente Goes

een evenementenvergunning voor Jo de Roo toertocht op 19 juni 2022

Tegen een verleende vergunning of ontheffing hebben belanghebbenden binnen zes weken na de dag van verzending (zie vermelde datum) de mogelijkheid om een gemotiveerd bezwaarschrift in te dienen bij de burgemeester/burgemeester en wethouders. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Wel heeft een belanghebbende die bezwaar heeft gemaakt de mogelijkheid om de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant te verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. Voor een verzoek is griffierecht nodig.

Inzage van verleende vergunningen en ontheffingen

Na een afspraak met de afdeling Dienstverlening, telefoonnummer 14 0113 of e-mail vergunningen@goes.nl, zijn de verleende vergunningen in te zien.

Asfalteringswerkzaamheden A58

KWS Infra voert van 20 mei 5:00 uur tot en met 23 mei 5:00 uur asfalteringswerkzaamheden uit aan de A58. Dit gebeurt tussen Heinkenszand en knooppunt De Poel en geldt alleen voor verkeer dat richting Goes en Bergen op Zoom gaat. Via de N254, de N665 en de N666 is een omleiding ingesteld.

Koningstraat op 30 mei afgesloten

De Koningstraat in Goes is op maandag 30 mei vanwege een kraan die daar staat tot het einde van de middag afgesloten. Het verkeer krijgt te maken met een omleiding via de Magdalenastraat.

Muziek Festival 4 You

Op de Grote Markt in Goes vindt zaterdag 21 mei tussen 11:30 en 16:00 uur het Muziek Festival 4 You plaats. Dit is het Goese festival voor amateurmuziekverenigingen uit Zeeland. De entree is gratis.

Bekendmakingen via e-mail

Met de e-mailservice ‘Berichten in uw buurt’ ontvangt u de meest nieuwe bekendmakingen via de mail. Dit zijn berichten van de gemeente Goes, maar ook van andere overheidsorganisaties. Bijvoorbeeld de provincie en het waterschap.

Aanmelden voor de e-mailservice is mogelijk via de website overheid.nl. Wat moet u daarna doen?

  • inschrijven op e-mailadres met postcode;
  • uw interesses instellen;
  • overheidsorganisaties selecteren waarvan u berichten wilt ontvangen;
  • de aanmelding bevestigen.

U ontvangt vervolgens de berichten vanzelf in uw mailbox. Afmelden voor de service is via deze e-mails ook mogelijk.

AgendaGoes

Houd voor actuele informatie onze website in de gaten, www.goes.nl/gemeenteraad. Kijk voor evenementen en activiteiten op www.goesisgoes.nl.