Info Goes week 2 - 2023

Hieronder vindt u de bekendmakingen van week 2. Deze zijn op woensdag 11 januari 2023 in de Bevelandse Bode gepubliceerd.

Aanvragen omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende aanvragen om een omgevingsvergunning hebben ontvangen. Het publiceren van ontvangen aanvragen is bedoeld om te informeren. Bezwaar maken tegen een aanvraag is niet mogelijk.

datum ontvangst

zaaknummer

locatie

omschrijving

28-12-2022

OMG-2022-1060

Parkweg 9 te Goes

het plaatsen van een schutting

29-12-2022

OMG-2022-1062

Albardastraat 42 te Goes

het vervangen van een schutting

31-12-2022

OMG-2022-1065

Domeinplaatweg 1 te 's-Heer Arendskerke

het plaatsen van een nieuwe aanbouw

02-01-2023

OMG-2023-0004

Noorddijk te Goes

het kappen van een strook groen voor de aanleg van een nieuw riool

03-01-2023

OMG-2023-0008

v.d.Spiegelstraat 4 te Goes

het aanpassen van het pand vanwege functieverandering

03-01-2023

OMG-2023-0009

Simon Carmiggeltlaan 6 te Kloetinge

het plaatsen van een dakkapel

03-01-2023

OMG-2023-0010

Veerweg 73 te Wolphaartsdijk

het handelen in strijd met de regels ruimtelijke ordening

03-01-2023

OMG-2023-0007

Kievitlaan 64 te Goes

het brandveilig gebruik van het Gasthuis te Goes

04-01-2023

OMG-2023-0013

Het Sas 12 te Wilhelminadorp

het bouwen van een loods sloop

04-01-2023

OMG-2023-0011

Frank van Borsselenstraat 28 te 's-Heer Hendrikskinderen

het plaatsen van een dakkapel

04-01-2023

OMG-2023-0017

Muidenweg 9A te Wolphaartsdijk

het plaatsen van een staalhekwerk

Na een afspraak met de afdeling Dienstverlening (telefoonnummer 14 0113 of e-mail vergunningen@goes.nl) zijn de aanvragen in te zien.

Verleende omgevingsvergunningen (regulier)

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij na toepassing van de reguliere voorbereidingsprocedure de volgende omgevingsvergunningen hebben verleend:

datum verzending

Zaaknummer

locatie

omschrijving

3-1-2023

OMG-2022-0943

Stationsplein 11, 11A tot en met C, 13 en 15 te Goes

het verbouwen van het trappenhuis

3-1-2023

OMG-2022-0866

Peperstraat 1 te Kloetinge

het aanbrengen van dakisolatie (gedeelte Geertesplein)

3-1-2023

OMG-2022-0960

Oude Rijksweg 46 te 's-Heer Hendrikskinderen

het bouwen van een schuur

3-1-2023

OMG-2022-0937

Deestraat 3 te 's-Heer Arendskerke

het brandveilig gebruik voor een pand

4-1-2023

OMG-2022-0844

Fort Oriental 38 te Goes

het bouwen van een bedrijfspand en het aanleggen van meerdere inritten

6-1-2023

OMG-2022-1047

Turfkade en omstreken te Goes

het bouwen van een sloepensteiger van de Goese kade

Tegen een verleende vergunning hebben belanghebbenden binnen zes weken na de dag van verzending (zie vermelde datum) de mogelijkheid om een gemotiveerd bezwaarschrift in te dienen bij burgemeester en wethouders. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Wel heeft een belanghebbende die bezwaar heeft gemaakt de mogelijkheid om de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant te verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. Voor een verzoek is griffierecht nodig.

Vergunning inzameling kleding huis-aan-huis 2023

De volgende organisaties hebben een vergunning gekregen om in 2023 in de gemeente Goes huis-aan-huis kleding in te zamelen:

1e kwartaal:     Clini Clowns
2e kwartaal:     Stichting Medische Hulp Oost-Europa
3e kwartaal:     Stichting Steun 22Q11
4e kwartaal:     Hartstichting

Reserveren gehandicaptenparkeerplaats

Burgemeester en wethouders hebben besloten een gehandicaptenparkeerplaats te reserveren op het kenteken van een gebruiker die woont in de buurt van of aan:

  • Van Hogendorplaan 30, Goes

Tegen dit verkeersbesluit hebben belanghebbenden binnen zes weken na de dag van de verzending van dit verkeersbesluit (5 januari 2023) de mogelijkheid om een gemotiveerd bezwaarschrift in te dienen bij burgemeester en wethouders. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Wel heeft een belanghebbende die bezwaar heeft gemaakt de mogelijkheid om de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant te verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. Voor een verzoek is griffierecht nodig.

Door burgemeester en wethouders verleende vergunningen en ontheffingen

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende vergunningen en ontheffingen hebben verleend:

datum verzending

zaaknummer

locatie

omschrijving

4-1-2023

OOW-2023-002

's-Heer Hendrikskinderendijk 83 te Goes

het plaatsen van een afvalcontainer van 12 januari tot en met 12 februari 2023

Door de burgemeester verleende vergunningen en ontheffingen

De burgemeester maakt bekend dat zij de volgende vergunningen en ontheffingen heeft verleend:

datum verzending

zaaknummer

locatie

omschrijving

23-12-2022

EXH-2022-580

Katseveerweg 2 te Wilhelminadorp

een exploitatievergunning voor restaurant ‘Katseveer’

23-12-2022

ALC_V-2022-581

Katseveerweg 2 te Wilhelminadorp

een alcoholwetvergunning voor restaurant ‘Katseveer’

28-12-2022

ALC_V-2022-343

Koningstraat 6 te Goes

een alcoholwetvergunning voor Terra Mia

28-12-2022

EXH-2022-304

Koningstraat 6 te Goes

een exploitatievergunning voor Terra Mia

3-1-2023

ALC_O-2022-545

Nieuwe Rijksweg 21 te 's-Heer Hendrikskinderen

een ontheffing voor het schenken van zwak-alcoholhoudende dranken tijdens Oranjeboom Winterfest op 28 januari 2023

3-1-2023

EVG-2022-544

Nieuwe Rijksweg 21 te 's-Heer Hendrikskinderen

een evenementenvergunning voor Oranjeboom Winterfest op 28 januari 2023

3-1-2023

EVG-2022-636

Albert Plesmanweg 23 te Goes

een evenementenvergunning voor het Delta Bier Festival op 19 maart 2023

4-1-2023

EVG-2022-599

Grote Kerk te Goes

een evenementenvergunning voor Kerkenbeurs Zuid op 30 maart 2023

Tegen een verleende vergunning of ontheffing hebben belanghebbenden binnen zes weken na de dag van verzending (zie vermelde datum) een gemotiveerd bezwaarschrift in te dienen bij de burgemeester/burgemeester en wethouders. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Wel heeft een belanghebbende die bezwaar heeft gemaakt de mogelijkheid om de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant te verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. Voor een verzoek is griffierecht nodig.

Inzage van verleende vergunningen en ontheffingen

Na een afspraak met de afdeling Dienstverlening, telefoonnummer 14 0113 of e-mail vergunningen@goes.nl, zijn de verleende vergunningen in te zien.

Voornemen ambtshalve opneming van de adresgegevens als onbekend in de Basisregistratie Personen (BRP)

Burgemeester en wethouders maken bekend dat ze van plan zijn om van onderstaande personen de adresgegevens als onbekend op te nemen in de BRP. Uit onderzoek is gebleken dat onderstaande personen naar alle waarschijnlijkheid niet (meer) wonen op het adres waarmee ze in de BRP geregistreerd staan. De verhuisaangifte hebben wij niet ontvangen. Ook was het niet vast te stellen wat de huidige woonplaats is. In de artikelen 2.39 en 2.43 van de wet BRP staat dat men verplicht is het nieuwe adres door te geven aan de gemeente.  

Naam en voorletters

Geboortedatum

Nowak, K.S.

10-01-1980

Een eventuele ambtshalve opname van de adresgegevens als onbekend in de BRP kan grote persoonlijke en/of financiële gevolgen hebben voor betrokkenen. Wij verzoeken u binnen drie weken na de datum van publicatie uw verhuizing door te geven via www.goes.nl/verhuizen. Lukt dit niet, neem dan contact op met 14 0113. Bij geen reactie binnen drie weken nemen wij de adresgegevens definitief als onbekend op in de BRP.

Bekendmakingen via e-mail

Met de e-mailservice ‘Berichten in uw buurt’ ontvangt u de meest nieuwe bekendmakingen via de mail. Dit zijn berichten van de gemeente Goes, maar ook van andere overheidsorganisaties. Bijvoorbeeld de provincie en het waterschap.

Aanmelden voor de e-mailservice is mogelijk via de website overheid.nl. Wat moet u daarna doen?

  • inschrijven op e-mailadres met postcode;
  • uw interesses instellen;
  • overheidsorganisaties selecteren waarvan u berichten wilt ontvangen;
  • de aanmelding bevestigen.

U ontvangt vervolgens de berichten vanzelf in uw mailbox. Afmelden voor de service is via deze e-mails ook mogelijk.

AgendaGoes

Datum

Activiteit

Tijd

Locatie

12 jan

Beeldvormende raad. Kijk voor de agenda op https://goes.raadsinformatie.nl

19:30 uur

Raadzaal, Stadskantoor

Houd voor actuele informatie onze website in de gaten, www.goes.nl/gemeenteraad. Kijk voor evenementen en activiteiten op www.goesisgoes.nl.