Info Goes week 19

Hieronder vindt u de bekendmakingen van week 19. Deze zijn op woensdag 11 mei in de Bevelandse Bode gepubliceerd.

Aanvragen omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende aanvragen om een omgevingsvergunning hebben ontvangen. Het publiceren van ontvangen aanvragen is bedoeld om te informeren. Bezwaar maken tegen een aanvraag is niet mogelijk.

datum ontvangst

zaaknummer

locatie

omschrijving

29-04-2022

OMG-2022-0363

‘s-Heer Hendrikskinderendijk 83 te Goes

het vervangen van een dakkapel

29-04-2022

OMG-2022-0364

‘s-Heer Hendrikskinderendijk 83 te Goes

het plaatsen van een dakkapel aan de achterkant

02-05-2022

OMG-2022-0372

Begraafplaats te Kloetinge

het kappen van een boom

02-05-2022

OMG-2022-0370

Zomerweg, Vijverweg, Prinses Irenestraat en Koningin Julianastraat te Kloetinge

het kappen van zeven bomen

02-05-2022

OMG-2022-0371

Zusterstraat 4 te Goes

het verloden van de glas-in-lood panelen aan de voorgevel van de kerk en een reparatie en voegwerk

03-05-2022

OMG-2022-0376

Ganzepoortstraat 28 te Goes

het plaatsen van een handelsreclame, een uithangbord en twee vlaggen

04-05-2022

OMG-2022-0379

's-Gravenpolderseweg 114 te Goes

het plaatsen van een verlicht logo

04-05-2022

OMG-2022-0380

Ridderhof 8 te Goes

het veranderen van de gevels

05-05-2022

OMG-2022-0382

Geraniumstraat 12 te Goes

het uitbreiden van een woning

05-05-2022

OMG-2022-0381

Reijmersweg 11 te Kattendijke

het plaatsen van een raster, torenvalkkasten, oeverzwaluwwanden en mussenhotels

06-05-2022

OMG-2022-0383

Oude Zeedijk 4 te Kattendijke

het uitbreiden van een woning

06-05-2022

OMG-2022-0384

Vlaamseweg 3 te 's-Heer Arendskerke

het vervangen van het dak

Na een afspraak met de afdeling Dienstverlening (telefoonnummer 14 0113 of e-mail vergunningen@goes.nl) zijn de aanvragen in te zien.

Verleende omgevingsvergunningen (regulier)

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij na toepassing van de reguliere voorbereidingsprocedure de volgende omgevingsvergunningen hebben verleend:

datum verzending

Zaaknummer

locatie

omschrijving

3-5-2022

OMG-2022-0303

Golfzichtlaan 12 te Goes

het verbouwen van een woning

3-5-2022

OMG-2022-0216

Zuidvlietstraat 95 te Goes

het plaatsen van een dakkapel aan de voorkant

3-5-2022

OMG-2022-0347

Oostmolenweg 39 te Kloetinge

het wijzigen van agrarische grond naar tuingrond

Tegen een verleende vergunning hebben belanghebbenden binnen zes weken na de dag van verzending (zie vermelde datum) de mogelijkheid om een gemotiveerd bezwaarschrift in te dienen bij burgemeester en wethouders. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Wel heeft een belanghebbende die bezwaar heeft gemaakt de mogelijkheid om de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant te verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. Voor een verzoek is griffierecht nodig.

Verlenging beslistermijnen

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de termijn om te beslissen op de volgende aanvragen om een omgevingsvergunning met ten hoogste zes weken hebben verlengd:

zaaknummer

Locatie

omschrijving

nieuwe uiterste beslisdatum

OMG-2022-0197

Koningstraat 6 te Goes

het splitsen van het restaurant met een bovengelegen bedrijfswoning in een restaurant op de begane grond en drie appartementen

14 juni 2022

OMG-2022-0198

Lange Vorststraat 84 te Goes

het realiseren van een winkel en tien appartementen

14 juni 2022

OMG-2022-0077

Ganzepoortstraat te Goes

het realiseren van negen appartementen

16 juni 2022

Meldingen op basis van artikel 8.40 Wet milieubeheer

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende meldingen op grond van het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer hebben ontvangen:

datum ontvangst

zaaknummer

locatie

omschrijving

21-04-2022

M-ACT220162

Kureweg te Kattendijke

tijdelijke opslag van 450 m3 vaste stalmest

Het publiceren van ontvangen meldingen is bedoeld om te informeren. Bezwaar maken tegen een melding is niet mogelijk. Neem voor vragen of opmerkingen over ingediende meldingen contact op met de Regionale Uitvoeringsdienst Zeeland via het telefoonnummer (0115) 745 100 of via info@rud-zeeland.nl.

Door burgemeester en wethouders verleende vergunningen en ontheffingen

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende vergunningen en ontheffingen hebben verleend:

datum verzending

zaaknummer

locatie

omschrijving

3-5-2022

OOW-2022-280

Piet Heinstraat 25 te Goes

het plaatsen van een kraan op 9 mei 2022

3-5-2022

OOW-2022-284

Parkweg 9 te Goes

het gebruik van gemeentegrond voor de opslag van bouwmaterialen van 3 tot en met 24 mei 2022

3-5-2022

OOW-2022-286

Geertesplein te Kloetinge

het gebruik van gemeentegrond en een wegafsluiting vanwege losactiviteiten van bouwmaterialen

3-5-2022

OOW-2022-278

Brahmslaan 3 te Goes

het plaatsen van een container van 13 tot en met 16 mei 2022

3-5-2022

OOW-2022-203

Joannes Antonides van der Goeskade 73 te Goes

het verlengen van de eerder verleende vergunning voor het plaatsen van een container en een bouwkeet tot en met 16 mei 2022

4-5-2022

OOW-2022-289

Liesbethstraat 7 te 's-Heer Arendskerke

het plaatsen van een container van 5 tot en met 26 mei 2022

Door de burgemeester verleende vergunningen en ontheffingen

De burgemeester maakt bekend dat zij de volgende vergunningen en ontheffingen heeft verleend:

datum verzending

zaaknummer

locatie

omschrijving

3-5-2022

EVG-2022-122

Olympiastraat 2 te Goes

een evenementenvergunning voor het houden van een open dag Bax Music op 28 mei 2022

3-5-2022

EVG-2022-277

Singelstraat 21 te Goes

een evenementenvergunning voor Consortium #opleidendoenwesamen op 18 mei 2022

3-5-2022

EXH-2022-262

Grote Markt 22 te Goes

het actueel maken van de exploitatievergunning in verband met de uitbreiding met een terras

3-5-2022

ALC_V-2022-263

Grote Markt 22 te Goes

het actueel maken van de alcoholwetvergunning in verband met de uitbreiding met een terras

9-5-2022

EVG-2021-475

Grote Markt en omstreken te Goes

een evenementenvergunning voor Keverdag Goes 2022 op 5 juni 2022

Tegen een verleende vergunning of ontheffing hebben belanghebbenden binnen zes weken na de dag van verzending (zie vermelde datum) de mogelijkheid om een gemotiveerd bezwaarschrift in te dienen bij de burgemeester/burgemeester en wethouders. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Wel heeft een belanghebbende die bezwaar heeft gemaakt de mogelijkheid om de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant te verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. Voor een verzoek is griffierecht nodig.

Inzage van verleende vergunningen en ontheffingen

Na een afspraak met de afdeling Dienstverlening, telefoonnummer 14 0113 of e-mail vergunningen@goes.nl, zijn de verleende vergunningen in te zien.

Verordening Starterslening gemeente Goes 2022

De gemeenteraad van Goes heeft op 21 april 2022 besloten om de Verordening Starterslening gemeente Goes 2018 in te trekken. Ook heeft ze toen de Verordening Starterslening gemeente Goes 2022 vastgesteld. In de nieuwe verordening is de hoogte van de aankoopprijs veranderd van 190.000 euro naar 301.000 euro. De starterslening is naast een bestaande woning nu ook te gebruiken voor de aankoop van een nieuwbouwwoning. Verder is de hoogte van de lening gewijzigd van 38.000 euro naar 40.000 euro. De nieuwe verordening gaat in op de dag na de bekendmaking.

Bekendmakingen via e-mail

Met de e-mailservice ‘Berichten in uw buurt’ ontvangt u de meest nieuwe bekendmakingen via de mail. Dit zijn berichten van de gemeente Goes, maar ook van andere overheidsorganisaties. Bijvoorbeeld de provincie en het waterschap.

Aanmelden voor de e-mailservice is mogelijk via de website overheid.nl. Wat moet u daarna doen?

  • inschrijven op e-mailadres met postcode;
  • uw interesses instellen;
  • overheidsorganisaties selecteren waarvan u berichten wilt ontvangen;
  • de aanmelding bevestigen.

U ontvangt vervolgens de berichten vanzelf in uw mailbox. Afmelden voor de service is via deze e-mails ook mogelijk.

AgendaGoes

Datum

Activiteit

Tijd

Locatie

12 mei

Raadsledenspreekuur

19:00 uur

Stadskantoor

12 mei

Beeldvormende raad. Kijk voor de agenda op www.goes.raadsinformatie.nl

19:30 uur

Stadskantoor

Houd voor actuele informatie onze website in de gaten, www.goes.nl/gemeenteraad. Kijk voor evenementen en activiteiten op www.goesisgoes.nl.