Info Goes week 18 - 2024

Hieronder vindt u de bekendmakingen van week 18. Deze zijn op woensdag 1 mei 2024 in de Bevelandse Bode gepubliceerd.

Aanvragen omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende aanvragen om een omgevingsvergunning hebben ontvangen. De publicatie van ontvangen aanvragen heeft een informatief karakter. Tegen een aanvraag kan geen bezwaar worden gemaakt.

datum ontvangstzaaknummerlocatieomschrijving
17 april 2024Z2024-00001139GOE00-V-1556een nieuwbouw bedrijfspand
18 april 2024Z2024-00001095Da Vinciplein 1 te Goeshet vervangen van de reclameborden voor een LED scherm
19 april 2024Z2024-00001098Lewestraat 8 te Goeseen nieuwbouw tuinberging met overkapping
20 april 2024Z2024-00001099Montgomerystraat 53 te Goeshet vervangen van de houten kozijnen voor kunststof kozijnen
20 april 2024Z2024-00001101Tiendendreef kavel 11 te Goeshet bouwen van een tiny house
22 april 2024Z2024-00001106Klokstraat 5 te Goeshet plaatsen van pandreclame
22 april 2024Z2024-00001108Westwal 9-11 te Goes

het splitsen van het pand in 3 appartementen

 

22 april 2024Z2024-00001115Bechlaan 29 te Goeshet realiseren van een zorgunit achter de woning
23 april 2024Z2024-00001121Evertsenstraat 9 te Goeshet plaatsen van een 3 meter hoge kokowall geluidsscherm
23 april 2024Z2024-00001124Oudelandseweg te Oud-Sabbingehet aanleggen van elektrakabels
23 april 2024Z2024-00001126Oud-Sabbinge, Oudelandsedijk en Prins Bernhardstraathet aanleggen van elektrakabels
23 april 2024Z2024-00001135Westeinde 7 te Kloetingehet tijdelijk plaatsen van containers voor opslag
24 april 2024Z2024-00001140John Lennonlaan 44 te Goeshet verbouwen van de woning
24 april 2024Z2024-00001142Keizerstraat 3 te Goeshet plaatsen van een houten vrijstaande overkapping op het dakterras
25 april 2024Z2024-00001143Abel Tasmanstraat 17 tot en met 27 te Goeshet verwijderen van fundaties na de sloop van woningen

Na een afspraak met de afdeling Dienstverlening (telefoonnummer 14 0113 of e-mail vergunningen@goes.nl) zijn de aanvragen in te zien.

Verleende omgevingsvergunningen (regulier)

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij na toepassing van de reguliere voorbereidingsprocedure de volgende omgevingsvergunningen hebben verleend:

datum verzendingzaaknummerlocatieomschrijving
23 april 2024Z2023-00001677Hoofdstraat 51 te Wolphaartsdijkhet bouwen van een nieuwbouwwoning

Tegen een verleende vergunning hebben belanghebbenden binnen zes weken na de dag van verzending (zie vermelde datum) de mogelijkheid om een gemotiveerd bezwaarschrift in te dienen bij burgemeester en wethouders. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Wel heeft een belanghebbende die bezwaar heeft gemaakt de mogelijkheid om de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant te verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. Voor een verzoek is griffierecht nodig.

Door burgemeester en wethouders verleende vergunningen en ontheffingen 

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende vergunningen en ontheffingen hebben verleend:

datum verzendingzaaknummerlocatieomschrijving
23 april 2024 Z2024-00001089Hollandiaplein 1 te Goeshet verlengen van de eerder verleende vergunning tot en met 23 april 2024 voor het plaatsen van een autolaadkraan
23 april 2024 Z2024-00001094Kloetingseweg 62 te Goeshet plaatsen van een telescoopkraan op 23 april 2024 
23 april 2024 Z2024-00000852Raadhuisstraat ong. te 's-Heer Arendskerkehet verlengen van de eerder verleende vergunning tot en met 31 mei 2024 voor het inrichten van een tijdelijk depot 
24 april 2024 Z2024-00001078Marconistraat 12 te Goeshet plaatsen van 2 hoogwerkers en een dixie van 18 april tot en met 3 mei 2024
24 april 2024 Z2024-00001127Grote Markt 23 te Goeshet plaatsen van een hoogwerker van 22 april tot en met 24 mei 2024
25 april 2024 Z2024-00001056Westwal te Goeshet plaatsen van een container van 29 april 2024 tot en met 6 mei 2024
25 april 2024 Z2024-00001041Terrein Camping 'De Veerhoeve' in Wolphaartsdijkeen standplaatsvergunning voor de verkoop van friet, snacks en frisdranken tot 1 mei 2025 
25 april 2024 Z2024-00001113Thorbeckelaan 39 te Goeshet plaatsen van een afvalcontainer op 3 mei 2024

Door de burgemeester verleende vergunningen en ontheffingen 

De burgemeester maakt bekend dat hij de volgende vergunningen en ontheffingen heeft verleend:

datum verzendingzaaknummerlocatieomschrijving
23 april 2024Z2024-00000353Beestenmarkt 3 te Goes

een ontheffing alcoholwet voor 't Beest Brult op 7 september 2024

 

24 april 2024Z2024-00000815Singelstraat 21 te Goeseen ontheffing alcoholwet voor een bijeenkomst op 22 mei 2024
24 april 2024Z2024-00000857Singelstraat 21 te Goes een evenementenvergunning voor Bruiloft op 5 juli 2024
25 april 2024Z2024-00000454Grote Markt 20 te Goeseen melding voor het wijzigen van de leidinggevende(n) voor horecabedrijf café Pompe
26 april 2024Z2024-00000166  Grote Markt 30 te GoesJo de Roo toertocht met fietsers op 23 juni 2024

Tegen een verleende vergunning of ontheffing hebben belanghebbenden binnen zes weken na de dag van verzending (zie vermelde datum) de mogelijkheid om een gemotiveerd bezwaarschrift in te dienen bij de burgemeester/burgemeester en wethouders. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Wel heeft een belanghebbende die bezwaar heeft gemaakt de mogelijkheid om de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant te verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. Voor een verzoek is griffierecht nodig.

Inzage van verleende vergunningen en ontheffingen

Na een afspraak met de afdeling Dienstverlening, telefoonnummer 14 0113 of e-mail vergunningen@goes.nl, zijn de verleende vergunningen in te zien.

Voornemen ambtshalve opneming van de adresgegevens als onbekend in de Basisregistratie Personen (BRP)

Burgemeester en wethouders maken bekend dat ze van plan zijn om van onderstaande personen de adresgegevens als onbekend op te nemen in de BRP. Uit onderzoek is gebleken dat onderstaande personen naar alle waarschijnlijkheid niet (meer) wonen op het adres waarmee ze in de BRP geregistreerd staan. De verhuisaangifte hebben wij niet ontvangen. Ook was het niet vast te stellen wat de huidige woonplaats is. In de artikelen 2.39 en 2.43 van de wet BRP staat dat men verplicht is het nieuwe adres door te geven aan de gemeente. 

Naam en voorlettersGeboortedatum
Curasevici, S.14-12-1990
Matsko, H. 21-12-1958
Trymbach, S.01-04-2005
Ilescu, V. 23-07-1998
Ilescu, G. 22-01-1995
Raiter, S.30-06-2012
Dinu, D. 12-05-1989

Een eventuele ambtshalve opname van de adresgegevens als onbekend in de BRP kan grote persoonlijke en/of financiële gevolgen hebben voor betrokkenen. Wij verzoeken u binnen 3 weken na datum publicatie uw verhuizing door te geven via www.goes.nl/verhuizen. Lukt dit niet, neem dan contact op met 14 0113. Bij geen reactie binnen drie weken nemen wij de adresgegevens definitief als onbekend op in de BRP.

Besluit ambtshalve opneming van de adresgegevens als onbekend in de Basisregistratie Personen (BRP)

Burgemeester en wethouders hebben besloten op grond van artikel 2.22 wet BRP de adresgegevens van onderstaande personen naar een onbekend land op te nemen in de BRP. Uit onderzoek is gebleken dat onderstaande personen niet wonen op het adres waarmee ze in de BRP geregistreerd staan. Dit betekent dat zij niet meer op dit adres zijn ingeschreven, en ook niet meer geregistreerd staan als wonend in Nederland.

Naam en voorlettersGeboortedatumIngangsdatum 
Iatco, C. 16-08-199921-03-2024
Szabo, D. 27-11-199021-03-2024

Tegen een opname van de adresgegevens in de BRP hebben belanghebbenden binnen zes weken na de dag van publicatie de mogelijkheid om een gemotiveerd bezwaarschrift in te dienen bij burgemeester en wethouders. Het indienen van een bezwaarschrift schorst niet de werking van dit besluit. Wel heeft een belanghebbende die bezwaar heeft gemaakt de mogelijkheid om de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant te verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. Voor een verzoek is griffierecht nodig.

Reserveren gehandicaptenparkeerplaats

Burgemeester en wethouders hebben besloten een gehandicaptenparkeerplaats te reserveren op het kenteken van een gebruiker die woont in Goes in de buurt van of aan:

  • Paul van Zeelandlaan 33, Goes

Tegen dit verkeersbesluit hebben belanghebbenden binnen zes weken na de dag van verzending verkeersbesluit (25 april 2024) de mogelijkheid om een gemotiveerd bezwaarschrift in te dienen bij burgemeester en wethouders. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Wel heeft een belanghebbende die bezwaar heeft gemaakt de mogelijkheid om de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant te verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. Voor een verzoek is griffierecht verschuldigd.

Bekendmakingen via e-mail

Met de e-mailservice ‘Berichten in uw buurt’ ontvangt u de meest nieuwe bekendmakingen via de mail. Dit zijn berichten van de gemeente Goes, maar ook van andere overheidsorganisaties. Bijvoorbeeld de provincie en het waterschap.

Aanmelden voor de e-mailservice is mogelijk via de website overheid.nl. Wat moet u daarna doen?

  • inschrijven op e-mailadres met postcode;
  • uw interesses instellen;
  • overheidsorganisaties selecteren waarvan u berichten wilt ontvangen;
  • de aanmelding bevestigen.

U ontvangt vervolgens de berichten vanzelf in uw mailbox. Afmelden voor de service is via deze e-mails ook mogelijk.

AgendaGoes

DatumActiviteitTijdLocatie 
7 meiFractievergaderingen. Kijk voor de agenda op https://goes.raadsinformatie.nlVanaf 19:00 uurStadskantoor Goes

Houd voor actuele informatie onze website in de gaten, https://goes.raadsinformatie.nl. Kijk voor evenementen en activiteiten op www.goesisgoes.nl.