Info Goes week 17 - 2023

Hieronder vindt u de bekendmakingen van week 17. Deze zijn op woensdag 26 april 2023 in de Bevelandse Bode gepubliceerd.

Aanvragen omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende aanvragen om een omgevingsvergunning hebben ontvangen. Het publiceren van ontvangen aanvragen is bedoeld om te informeren. Bezwaar maken tegen een aanvraag is niet mogelijk.

datum ontvangst

zaaknummer

locatie

omschrijving

13-04-2023

Z2023-00000149

Lange Vorststraat 89, 4461JN Goes

het realiseren van een dakterras

13-04-2023

Z2023-00000146

Populierenstraat te Goes

het realiseren van groot onderhoud voor 87 woningen

14-04-2023

Z2023-00000154

Columbusweg 14, 4462HB Goes

het realiseren van een extra nooduitgang

14-04-2023

Z2023-00000155

Etty Hillesumlaan 24A, 4481DE Kloetinge

het bouwen van een schuur

15-04-2023

Z2023-00000156

Dillenburglaan 19, 4461TJ Goes

het vervangen van de kozijnen

17-04-2023

Z2023-00000165

Spanjaardstraat 12 te ’s-Heer Hendrikskinderen

het isoleren van het dak en vernieuwen van de dakpannen

17-04-2023

Z2023-00000167

Nieuwe Kraaijertsedijk 11, 4458NK 's-Heer Arendskerke

het plaatsen van een hobbykas

18-04-2023

Z2023-00000175

Edisonstraat te Goes

het realiseren van een aansluiting voor een railinzetplaats

18-04-2023

Z2023-00000174

Goese Dieplaan 19, 4463LA Goes

het plaatsen van een overkapping

18-04-2023

Z2023-00000176

Repelweg 3, 4462ET Goes

het bouwen van trafovelden met een bijbehorend veldhuisje

19-04-2023

Z2023-00000181

Molendijk 20 te Wolphaartsdijk

het legaliseren van een balkon met trap

Na een afspraak met de afdeling Dienstverlening (telefoonnummer 14 0113 of e-mail vergunningen@goes.nl) zijn de aanvragen in te zien.

Verleende omgevingsvergunningen (regulier)

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij na toepassing van de reguliere voorbereidingsprocedure de volgende omgevingsvergunningen hebben verleend:

datum verzending

zaaknummer

locatie

omschrijving

17-4-2023

OMG-2023-0172

Heernisseweg 32 te Goes

het vervangen van de kozijnen voor kunststof kozijnen

17-4-2023

OMG-2023-0127

Hoofdstraat 26 te Wolphaartsdijk

het isoleren van de woning en aanpassen van de indeling op de begane grond

18-4-2023

OMG-2023-0183

Kapelseweg 34 te Kloetinge

het bouwen van een camperberging

19-4-2023

OMG-2023-0203

Marconistraat 11 te Goes

het plaatsen van een outdoor-Parcellocker

19-4-2023

OMG-2023-0082

Sint Adriaanstraat 4, 6 tot en met 6C en Wijngaardstraat 16 tot en met 16C te Goes

het vervangen van de kozijnen

19-4-2023

OMG-2022-0906

Ketelkade 195 tot en met 221 en Goese Dieplaan 62 tot en met 98 en 98A te Goes

het bouwen van 33 appartementen

20-4-2023

OMG-2023-0204

Middelmeet 73 te Goes

het plaatsen van een overkapping met berging

20-4-2023

OMG-2023-0089

Ganzepoortstraat 11 en Keizersdijk 18 en 18A te Goes

het realiseren van appartementen

21-4-2023

OMG-2023-0231

Chopinlaan 12 te Goes

het plaatsen van een serre

21-4-2023

OMG-2023-0234

Appelstraat 68 te Goes

het verbouwen van de woonkamer en keuken

21-4-2023

OMG-2022-1065

Domeinplaatweg 1 te ’s-Heer Arendskerke

het plaatsen van een nieuwe aanbouw

Tegen een verleende vergunning hebben belanghebbenden binnen zes weken na de dag van verzending (zie vermelde datum) de mogelijkheid om een gemotiveerd bezwaarschrift in te dienen bij burgemeester en wethouders. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Wel heeft een belanghebbende die bezwaar heeft gemaakt de mogelijkheid om de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant te verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. Voor een verzoek is griffierecht nodig.

Verlenging beslistermijnen

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de termijn om te beslissen op de volgende aanvragen om een omgevingsvergunning met ten hoogste zes weken hebben verlengd:

zaaknummer

locatie

omschrijving

nieuwe uiterste beslisdatum

OMG-2023-0131

Ketelkade Kavel F te Goes

het bouwen van een loods en bedrijfswoning

29 mei 2023

OMG-2023-0231

Chopinlaan 12 te Goes

het plaatsen van een serre

1 juni 2023

Ontwerpbeschikking

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij het voornemen hebben om de volgende omgevingsvergunning te verlenen. Dit op basis van de uitgebreide voorbereidingsprocedure uit de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo).

zaaknummer

locatie

omschrijving

OMG-2023-0201

Oostmolenweg 103 te Kloetinge

het brandveilig gebruik van een pand

De ontwerpbeschikking is met de stukken die daarbij horen vanaf 28 april voor zes weken in te zien. Maak voor inzage een afspraak met de afdeling Dienstverlening, telefoonnummer 14 0113 of e-mail vergunningen@goes.nl.

Over de ontwerpbeschikking heeft iedereen tijdens de termijn van terinzagelegging de mogelijkheid om naar keuze schriftelijk of mondeling een gemotiveerde zienswijze naar voren te brengen bij burgemeester en wethouders. Voor het geven van een mondelinge zienswijze tijdens een hoorzitting binnen de genoemde periode is het noodzakelijk tijdig een afspraak te maken via het secretariaat van de afdeling Dienstverlening, telefoonnummer 14 0113. Belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet te verwijten is dat zij geen zienswijze over de ontwerpbeschikking naar voren hebben gebracht, worden mogelijk niet-ontvankelijk verklaard in een later beroep bij de rechtbank.

Verleende omgevingsvergunning (uitgebreid)

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij na toepassing van de uitgebreide voorbereidingsprocedure uit de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) de volgende omgevingsvergunning hebben verleend:

zaaknummer

locatie

omschrijving

OMG-2022-0523

Fluitekruidstraat 71 tot en met 83 te Goes

het bouwen van zeven patiowoningen

De beschikking is niet gewijzigd ten opzichte van het ontwerp. Vanaf 27 april 2023 ligt de verleende omgevingsvergunning, met de daarop betrekking hebbende stukken, zes weken ter inzage in het Stadskantoor. Wilt u de omgevingsvergunning inzien? Maak dan een afspraak met de afdeling Dienstverlening via telefoonnummer 14 0113 of via vergunningen@goes.nl.

Tegen de verleende omgevingsvergunning kunnen belanghebbenden met ingang van 27 april 2023 zes weken beroep instellen bij de Rechtbank Zeeland -West-Brabant. De omgevingsvergunning treedt met ingang van de dag na afloop van de beroepstermijn in werking. Het indienen van een beroepschrift schorst de werking van het besluit niet. Wel kan een belanghebbende die beroep heeft ingesteld, de voorzieningenrechter van de rechtbank verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen. Voor het indienen van een beroepschrift of een verzoek om voorlopige voorziening is griffierecht nodig.

Door burgemeester en wethouders verleende vergunningen en ontheffingen

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende vergunningen en ontheffingen hebben verleend:

datum verzending

zaaknummer

locatie

omschrijving

17-4-2023

SPD-2023-146

Omgeving Wolphaartsdijk

een vergunning voor het ophangen van 30 spandoeken bij de wielerronde van Wolphaartsdijk op 13 mei 2023

18-4-2023

OOW-2023-262

De Spinne 56 te Goes

het plaatsen van een springkussen op 3 juni 2023

18-4-2023

OOW-2023-293

Turfkade/Kleine Kade te Goes

het plaatsen van een hoogwerker op 18 april 2023

18-4-2023

OOW-2023-287

Middelburgsestraat 35 te Goes

het plaatsen van een container van 29 mei tot en met 9 juni 2023

18-4-2023

OOW-2023-286

Oostwal 57 te Goes

het plaatsen van een mobiele kraan op 17 april 2023

18-4-2023

OOW-2022-706

Joannes Antonides van der Goeskade 73 te Goes

het verlengen van de eerder verleende vergunning en het plaatsen van bouwmaterialen, een afvalcontainer en een hoogwerker tot en met 31 mei 2023

18-4-2023

OOW-2023-137

Van Karnebeekstraat 10 te Goes

het verlengen van de eerder verleende vergunning voor het plaatsen van een container tot 1 mei 2023

20-4-2023

OOW-2023-238

Noordeinde 3C te Kloetinge

het plaatsen van een tijdelijke woonunit op 11 juli 2023

21-4-2023

OOW-2023-301

Kleine Kade 34 te Goes

het plaatsen van een steiger van 24 tot en met 26 april 2023

21-4-2023

OOW-2023-306

Hoofdstraat 26 te Wolphaartsdijk

het plaatsen van een rolsteiger en bouwhek van 19 april tot en met 17 mei 2023

 

OOW-2023-296

Thorbeckelaan te Goes

het plaatsen van een container, glasbokken en een dixi met bouwhekken van 1 mei tot en met 29 september 2023

Door de burgemeester verleende vergunningen en ontheffingen

De burgemeester maakt bekend dat zij de volgende vergunningen en ontheffingen heeft verleend:

datum verzending

zaaknummer

locatie

omschrijving

17-4-2023

EVG-2023-068

Voorstad en omgeving te Goes

een evenementenvergunning voor Koningsdag 2023 op 27 april 2023

17-4-2023

EVG-2023-020

Vlaamseweg 9 te 's-Heer Arendskerke

een evenementenvergunning voor Equi-Amica 2023 op 24 juni 2023

17-4-2023

EVG-2023-070

Appelstraat en omgeving te Goes

een evenementenvergunning voor de Avond4daagse Goes van 22 tot en met 25 mei 2023

18-4-2023

EVG-2023-055

Het Vrouwenputje aan de Oostweg te Goes

een evenementenvergunning voor de ‘Alternatieve Markt’ op 24 juni 2023

18-4-2023

ALC_O-2023-275

Oostkerkestraat 24 te Wolphaartsdijk

een ontheffing artikel 35 Alcoholwet voor Koningsnacht en Koningsdag op 26 en 27 april 2023

18-4-2023

ALC_O-2023-056

Het Vrouwenputje aan de Oostweg te 's-Heer Arendskerke

een ontheffing voor het schenken van zwak-alcoholhoudende dranken tijdens de ‘Alternatieve Markt’ op 24 juni 2023

20-4-2023

ALC_O-2023-121

Nieuwe Rijksweg 21/Nieuweweg te 's-Heer Hendrikskinderen

een ontheffing voor het schenken van zwak-alcoholhoudende dranken tijdens Oranjeboom Festival op 20 mei 2023

20-4-2023

ALC_O-2023-207

Vlaamseweg 9 te 's-Heer Arendskerke

een ontheffing voor het schenken van zwak-alcoholhoudende dranken tijdens het evenement Equi-Amica op 24 juni 2023

20-4-2023

ALC_O-2023-102

Nieuwe Rijksweg 21/Nieuweweg te 's-Heer Hendrikskinderen

een ontheffing voor het schenken van zwak-alcoholhoudende dranken tijdens Glorification op 13 mei 2023

21-4-2023

EVG-2023-101

Het veld achter café Oranjeboom te 's-Heer Hendrikskinderen

een evenementenvergunning voor Glorification op 13 mei 2023

21-4-2023

EVG-2023-120

Nieuwe Rijksweg 21 te 's-Heer Hendrikskinderen

een evenementenvergunning voor Oranjeboom Festival op 20 mei 2023

Tegen een verleende vergunning of ontheffing hebben belanghebbenden binnen zes weken na de dag van verzending (zie vermelde datum) de mogelijkheid om een gemotiveerd bezwaarschrift in te dienen bij de burgemeester/burgemeester en wethouders. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Wel heeft een belanghebbende die bezwaar heeft gemaakt de mogelijkheid om de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant te verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. Voor een verzoek is griffierecht nodig.

Inzage van verleende vergunningen en ontheffingen

Na een afspraak met de afdeling Dienstverlening, telefoonnummer 14 0113 of e-mail vergunningen@goes.nl, zijn de verleende vergunningen in te zien.

Voornemen ambtshalve opneming van de adresgegevens als onbekend in de Basisregistratie Personen (BRP)

Burgemeester en wethouders maken bekend dat ze van plan zijn om van onderstaande personen de adresgegevens als onbekend op te nemen in de BRP. Uit onderzoek is gebleken dat onderstaande personen naar alle waarschijnlijkheid niet (meer) wonen op het adres waarmee ze in de BRP geregistreerd staan. De verhuisaangifte hebben wij niet ontvangen. Ook was het niet vast te stellen wat de huidige woonplaats is. In de artikelen 2.39 en 2.43 van de wet BRP staat dat men verplicht is het nieuwe adres door te geven aan de gemeente. 

Naam en voorletters

Geboortedatum

Hassan, A.

01-07-1997

Koval, M.

21-02-1987

Koval, Y.

09-01-1994

Een eventuele ambtshalve opname van de adresgegevens als onbekend in de BRP kan grote persoonlijke en/of financiële gevolgen hebben voor betrokkenen. Wij verzoeken u binnen drie weken na de datum van publicatie uw verhuizing door te geven via www.goes.nl/verhuizen. Lukt dit niet, neem dan contact op met 14 0113. Bij geen reactie binnen drie weken nemen wij de adresgegevens definitief als onbekend op in de BRP

Besluit ambtshalve opneming van de adresgegevens als onbekend in de Basisregistratie Personen (BRP)

Burgemeester en wethouders hebben besloten op grond van artikel 2.22 wet BRP de adresgegevens van onderstaande personen naar een onbekend land op te nemen in de BRP. Uit onderzoek is gebleken dat onderstaande personen niet wonen op het adres waarmee ze in de BRP geregistreerd staan. Dit betekent dat zij niet meer op dit adres zijn ingeschreven, en ook niet meer geregistreerd staan als wonend in Nederland.

Naam en voorletters

Geboortedatum

Ingangsdatum 

Ruijter, de W.F.J.

18-11-1988

14-03-2023

Vries, de V.C.

26-05-1993

14-03-2023

Koch, D.

22-08-2001

14-03-2023

Tegen een opname van de adresgegevens in de BRP hebben belanghebbenden binnen zes weken na de dag van publicatie de mogelijkheid om een gemotiveerd bezwaarschrift in te dienen bij burgemeester en wethouders. Het indienen van een bezwaarschrift schorst niet de werking van dit besluit. Wel heeft een belanghebbende die bezwaar heeft gemaakt de mogelijkheid om de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant te verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. Voor een verzoek is griffierecht nodig.

Reserveren gehandicaptenparkeerplaatsen

Burgemeester en wethouders hebben besloten een gehandicaptenparkeerplaats te reserveren op het kenteken van een gebruiker wonend in Goes in de buurt van of aan:

 • Klaverpad 14 te Goes
 • Weegbreepad 72 te Goes
 • Oude Rijksweg 7A te 's-Heer Hendrikskinderen

Tegen dit verkeersbesluit hebben belanghebbenden binnen zes weken na de dag van verzending van dit verkeersbesluit (19 april 2023) de mogelijkheid om een gemotiveerd bezwaarschrift in te dienen bij burgemeester en wethouders. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Wel heeft een belanghebbende die bezwaar heeft gemaakt de mogelijkheid om de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant te verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. Voor een verzoek is griffierecht nodig.

Verleende omgevingsvergunning voor bouwen zeven patiowoningen hoek Fluitekruidstraat – J.P. Coenstraat in Goes

Burgemeester en wethouders van Goes maken bekend dat zij een omgevingsvergunning hebben verleend voor het bouwen van zeven levensloopbestendige woningen op een braakliggend perceel op de hoek van de Fluitekruidstraat en de J.P. Coenstraat in Goes. Dit is met toepassing van artikel 2.12, eerste lid, aanhef en onder a, onder 3°, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo). De beschikking is voorbereid met toepassing van paragraaf 3.3 van de Wabo en niet gewijzigd ten opzichte van het ontwerp.

Het initiatief past niet in het huidige bestemmingsplan ‘Goes West’, omdat voor de gronden een bestemming ‘Maatschappelijk’ geldt. Hierdoor is het bouwen van woningen niet toegestaan. Met de verleende omgevingsvergunning wordt er afgeweken van het bestemmingsplan.

De verleende omgevingsvergunning is samen met de stukken die daarbij horen vanaf donderdag 27 april tot en met donderdag 8 juni in te zien. De vergunning en de overige stukken zijn te bekijken op de website www.ruimtelijkeplannen.nl/viewer. Digitaal inzien is ook mogelijk in het Stadskantoor, M.A. de Ruijterlaan 2 in Goes.


Tegen de verleende vergunning hebben belanghebbenden met ingang van 27 april 2023 zes weken de mogelijkheid om beroep in te stellen bij de Rechtbank Zeeland-West-Brabant. De omgevingsvergunning treedt op grond van artikel 6.2 van de Wabo onmiddellijk na bekendmaking in werking. Het indienen van een beroepsschrift schorst de werking van het besluit niet. Wel heeft een belanghebbende die beroep instelt de mogelijkheid om de voorzieningenrechter van de rechtbank te verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. Voor het indienen van een beroepschrift of een verzoek om een voorlopige voorziening is griffierecht nodig.

Koningsdag: wijziging ophaaldag gft-afval en gemeentelijke diensten gesloten

De gemeentelijke diensten zijn op Koningsdag gesloten en het gft-afval halen we op een andere dag op. Hieronder leest u de wijzigingen.

Wijziging ophaaldag gft-afval

Op donderdag 27 april halen wij geen gft-afval op in de volgende wijken:

 • Binnenstad
 • Goese Polder
 • Wolphaartsdijk
 • Oud-Sabbinge
 • Buitengebied

De gewijzigde ophaaldag is vrijdag 28 april.

Gemeentelijke diensten gesloten op Koningsdag

Op koningsdag zijn de gemeentelijke diensten gesloten. Bel alleen voor spoedgevallen buiten kantooruren naar 06 – 532 981 41.

Bekendmakingen via e-mail

Met de e-mailservice ‘Berichten in uw buurt’ ontvangt u de meest nieuwe bekendmakingen via de mail. Dit zijn berichten van de gemeente Goes, maar ook van andere overheidsorganisaties. Bijvoorbeeld de provincie en het waterschap.

Aanmelden voor de e-mailservice is mogelijk via de website overheid.nl. Wat moet u daarna doen?

 • inschrijven op e-mailadres met postcode;
 • uw interesses instellen;
 • overheidsorganisaties selecteren waarvan u berichten wilt ontvangen;
 • de aanmelding bevestigen.

U ontvangt vervolgens de berichten vanzelf in uw mailbox. Afmelden voor de service is via deze e-mails ook mogelijk.

AgendaGoes

Houd voor actuele informatie onze website in de gaten, https://goes.raadsinformatie.nl. Kijk voor evenementen en activiteiten op www.goesisgoes.nl.