Info Goes week 16

Hieronder vindt u de bekendmakingen van week 16. Deze zijn op woensdag 20 april in de Bevelandse Bode gepubliceerd.

Aanvragen omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende aanvragen om een omgevingsvergunning hebben ontvangen. Het publiceren van ontvangen aanvragen is bedoeld om te informeren. Bezwaar maken tegen een aanvraag is niet mogelijk.

datum ontvangst

zaaknummer

locatie

omschrijving

11-04-2022

OMG-2022-0298

Monnikendijk 32 te Kattendijke

het uitbreiden van een bestaande woning

11-04-2022

OMG-2022-0304

Wissekerkseweg 6 te 's-Heer Arendskerke

het verbouwen van een gebouw

11-04-2022

OMG-2022-0303

Golfzichtlaan 12 te Goes

het verbouwen van een woning

11-04-2022

OMG-2022-0298

Monnikendijk 32 te Kattendijke

het uitbreiden van een bestaande woning

12-04-2022

OMG-2022-0308

Oude Rijksweg te 's-Heer Arendskerke

het bouwen van een woning

12-04-2022

OMG-2022-0305

Zuidvlietstraat 95 te Goes

het plaatsen van een dakkapel

13-04-2022

OMG-2022-0311

Fluitweg 4A te Goes

het realiseren van een dakkapel

Na een afspraak met de afdeling Dienstverlening (telefoonnummer 14 0113 of e-mail vergunningen@goes.nl) zijn de aanvragen in te zien.

Verleende omgevingsvergunningen (regulier)

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij na toepassing van de reguliere voorbereidingsprocedure de volgende omgevingsvergunningen hebben verleend:

datum verzending

Zaaknummer

locatie

omschrijving

12-4-2022

OMG-2022-0151

Karrelanden 21 te Goes

het plaatsen van een tuinhuis

Tegen een verleende vergunning hebben belanghebbenden binnen zes weken na de dag van verzending (zie vermelde datum) de mogelijkheid om een gemotiveerd bezwaarschrift in te dienen bij burgemeester en wethouders. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Wel heeft een belanghebbende die bezwaar heeft gemaakt de mogelijkheid om de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant te verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. Voor een verzoek is griffierecht nodig.

Verleende omgevingsvergunning (uitgebreid - milieu)

Besluit tot vaststellen van maatwerkvoorschriften voor Supermarkt Bakkerij Slijterij de Koster VOF

Burgemeester en wethouders van Goes hebben maatwerkvoorschriften vastgesteld voor Supermarkt Bakkerij Slijterij de Koster VOF gelegen aan de Hoofdstraat 31 in Wolphaartsdijk. Het besluit gaat over maatwerkvoorschriften voor het aspect geluid.

De beschikking is te bekijken tot en met 31 mei 2022 bij de publieksbalie van de gemeente Terneuzen, Stadhuisplein 1 in Terneuzen van maandag tot en met vrijdag van 12:00 tot 16:30 uur. En/of tijdens openingstijden in het gemeentehuis van Goes, M.A. de Ruijterstraat 2 te Goes

Wanneer u hier belang bij heeft, heeft u tot en met 31 mei 2022 de mogelijkheid om tegen de beschikking schriftelijk bezwaar te maken tot het vaststellen van maatwerkvoorschriften bij de Gemeente Goes, Postbus 2118, 4460 MC Goes. Op het bezwaarschrift moeten uw naam en adres staan. Ook moet duidelijk zijn tegen welk besluit u bezwaar maakt en waarom. Daarnaast moeten op het bezwaarschrift de datum en uw handtekening staan.

Alleen wanneer u een bezwaarschrift heeft ingediend, is het mogelijk om een voorlopige voorziening aan te vragen. Met dat laatste begint de activiteit niet voordat over uw bezwaarschrift is besloten. Een voorlopige voorziening is aan te vragen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Zeeland-West Brabant of via de website https://www.rechtspraak.nl/. Bel voor meer informatie met de rechtbank via 088 361 15 53. Voor de behandeling van het verzoek moet u griffierecht betalen.     

Wanneer u de stukken over deze beschikking wilt bekijken, neemt u contact op met de RUD Zeeland (telefoonnummer (0115) 745 100). Voor een mondelinge toelichting en/of kopieën van de stukken belt u ook met deze organisatie.

De beschikking is geregistreerd onder het nummer W-MWP210017 / 00285057.

Meldingen op basis van artikel 8.40 Wet milieubeheer

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende meldingen op grond van het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer hebben ontvangen:

datum ontvangst

zaaknummer

locatie

omschrijving

10-3-2022

M-ACT220106

Scottweg 41 in Goes

het plaatsen van een hefbrug en een airco-systeem

Het publiceren van ontvangen meldingen is bedoeld om te informeren. Bezwaar maken tegen een aanvraag is niet mogelijk. Neem voor vragen of opmerkingen over ingediende meldingen contact op met de Regionale Uitvoeringsdienst Zeeland via het telefoonnummer (0115) 745 100 of via info@rud-zeeland.nl.

Door burgemeester en wethouders verleende vergunningen en ontheffingen

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende vergunningen en ontheffingen hebben verleend:

datum verzending

zaaknummer

locatie

omschrijving

13-4-2022

OOW-2022-235

Nieuwstraat 70 te Goes

het plaatsen van een container van 13 tot en met 15 april 2022

Door de burgemeester verleende vergunningen en ontheffingen

De burgemeester maakt bekend dat zij de volgende vergunningen en ontheffingen heeft verleend:

datum verzending

zaaknummer

locatie

omschrijving

11-4-2022

EVG-2022-044

Oostkerkestraat 24 te Wolphaartsdijk

een evenementenvergunning voor Koningsdag 2022 op 26 en 27 april 2022

11-4-2022

ALC_O-2022-158

Oostkerkestraat 24 te Wolphaartsdijk

een ontheffing schenken zwak-alcoholhoudende dranken tijdens Koningsdag 2022 op 26 en 27 april 2022

13-4-2022

EVG-2022-042

Zwembadweg te Goes

een evenementenvergunning voor Kingsnight op 26 april 2022

Tegen een verleende vergunning of ontheffing hebben belanghebbenden binnen zes weken na de dag van verzending (zie vermelde datum) de mogelijkheid om een gemotiveerd bezwaarschrift in te dienen bij de burgemeester/burgemeester en wethouders. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Wel heeft een belanghebbende die bezwaar heeft gemaakt de mogelijkheid om de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant te verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. Voor een verzoek is griffierecht nodig.

Inzage van verleende vergunningen en ontheffingen

Na een afspraak met de afdeling Dienstverlening, telefoonnummer 14 0113 of e-mail vergunningen@goes.nl, zijn de verleende vergunningen in te zien.

Bekendmakingen via e-mail

Met de e-mailservice ‘Berichten in uw buurt’ ontvangt u de meest nieuwe bekendmakingen via de mail. Dit zijn berichten van de gemeente Goes, maar ook van andere overheidsorganisaties. Bijvoorbeeld de provincie en het waterschap.

Aanmelden voor de e-mailservice is mogelijk via de website overheid.nl. Wat moet u daarna doen?

  • inschrijven op e-mailadres met postcode;
  • uw interesses instellen;
  • overheidsorganisaties selecteren waarvan u berichten wilt ontvangen;
  • de aanmelding bevestigen.

U ontvangt vervolgens de berichten vanzelf in uw mailbox. Afmelden voor de service is via deze e-mails ook mogelijk.

AgendaGoes

Datum

Activiteit

Tijd

Locatie

21 apr

Agendacommissie

19:00 uur

Stadskantoor

21 apr

Besluitvormende raad. Kijk voor de agenda op www.goes.nl/gemeenteraad

19:30 uur

Stadskantoor

Houd voor actuele informatie onze website in de gaten, www.goes.nl/gemeenteraad. Kijk voor evenementen en activiteiten op www.goesisgoes.nl.