Info Goes week 15 - 2024

Hieronder vindt u de bekendmakingen van week 15. Deze zijn op woensdag 10 april 2024 in de Bevelandse Bode gepubliceerd.

Aanvragen omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende aanvragen om een omgevingsvergunning hebben ontvangen. De publicatie van ontvangen aanvragen heeft een informatief karakter. Tegen een aanvraag kan geen bezwaar worden gemaakt.

datum ontvangstzaaknummerlocatieomschrijving
27 maart 2024Z2024-00000879Stephensonweg 23 te Goeshet uitleggen van de bestaande staalconstructie ten behoeve van de bouw van een treinenfabriek
28 maart 2024Z2024-00000894Turfkade 15 te Goeshet splitsen van het bestaande pand in drie zelfstandige appartementen
29 maart 2024Z2024-00000896Westwal 17 te Goeshet onderhoud en plaatsen van een dakkapel
29 maart 2024Z2024-00000899Stationspark 1-3 te Goeshet nieuw plaatsen van een carport en fietsenberging
29 maart 2024Z2024-00000900Jachthuisstraat 4 te Kloetingehet realiseren van een atelier in bestaande garage/berging
2 april 2024Z2024-00000909Buys Ballotstraat 32 te Goeshet renoveren van een dakkapel
2 april 2024Z2024-00000911's-Gravenpolderseweg 110 te Goeshet aan de achterzijde en zijzijde uitbreiden van een bestaande woning

Na een afspraak met de afdeling Dienstverlening (telefoonnummer 14 0113 of e-mail vergunningen@goes.nl) zijn de aanvragen in te zien.

Verleende omgevingsvergunningen (regulier)

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij na toepassing van de reguliere voorbereidingsprocedure de volgende omgevingsvergunningen hebben verleend:

datum verzendingzaaknummerlocatieomschrijving
28 maart 2024 Z2023-00001899Huyssenstraat 2, 2A, 4, 4A, 6, 6A en 8 te Kattendijkede nieuwbouw van zeven woningen
28 maart 2024Z2024-00000330Zwembadweg te Goeshet plaatsen van twee noodlokalen
2 april 2024Z2023-00001752Patijnweg 70 te Goeshet plaatsen van zonnepanelen in de tuin
4 april 2024Z2023-00001905Groeweg 2 te Goeshet bouwen van een woning
4 april 2024Z2023-00001871Louise de Colignylaan 2 te Goeshet uitbreiden van de activiteitenruimte
4 april 2024Z2023-00001933Repelweg ong, kadastraal bekend, sectie V, nummer 196 te Goeshet aanleggen van e-bekabeling
4 april 2024Z2023-00001900Goese Dieplaan 105 te Goeshet bouwen van een woning
4 april 2024Z2023-00001941Vlaamseweg GOE00-U-427, 's-Heer Arendskerkehet realiseren van een batterijopslag
5 april 2024Z2024-00000184Terlucht 1 te 's-Heer Arendskerkehet gewijzigd uitvoeren van de woning

Tegen een verleende vergunning hebben belanghebbenden binnen zes weken na de dag van verzending (zie vermelde datum) de mogelijkheid om een gemotiveerd bezwaarschrift in te dienen bij burgemeester en wethouders. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Wel heeft een belanghebbende die bezwaar heeft gemaakt de mogelijkheid om de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant te verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. Voor een verzoek is griffierecht nodig.

Meldingen op basis van artikel 8.40 Wet milieubeheer

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende meldingen op grond van het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer hebben ontvangen:

datum ontvangstzaaknummerlocatieomschrijving
6 maart 2024Z2024-00000905Augusta de Witlaan 4 te Kloetingehet aanleggen van een gesloten bodemenergiesysteem
28 maart 2024Z2024-00000906Korenweg 22A te Lewedorp  het plaatsen van een mestbassin

Het publiceren van ontvangen meldingen is bedoeld om te informeren. Bezwaar maken tegen een aanvraag is niet mogelijk. Neem voor vragen of opmerkingen over ingediende meldingen contact op met de Regionale Uitvoeringsdienst Zeeland via het telefoonnummer (0115) 745 100 of via info@rud-zeeland.nl.

Door burgemeester en wethouders verleende vergunningen en ontheffingen 

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende vergunningen en ontheffingen hebben verleend:

datum verzendingzaaknummerlocatieomschrijving
2 april 2024Z2024-00000904Europalaan te Goeshet plaatsen van glasbokken, een afval- en opslagcontainer van 1 april 2024 tot en met 13 mei 2024
3 april 2024Z2024-00000880Lange Kerkstraat 35 te Goeshet plaatsen van een mini kraan op 5 april 2024
4 april 2024Z2024-00000901Stadhouderslaan 1 te Goeshet plaatsen van een afvalcontainer van 12 april 2024 tot en met 26 april 2024
4 april 2024Z2024-00000897Schuttershof te Goeshet plaatsen van een bouwstelling van 8 april 2024 tot en met 19 april 2024
4 april 2024Z2024-00000881Kreukelmarkt 35 te Goeshet plaatsen van een hoogwerker op 9 april 2024
4 april 2024Z2024-00000921Nieuwstraat te Goeshet verlengen van de eerder verleende vergunning obstakels op openbare weg tot en met 12 mei 2024
5 april 2024Z2024-00000908Albert Joachimikade te Goeshet tijdelijk opslaan van stenen van 8 april 2024 tot en met 8 juli 2024
5 april 2024Z2024-00000912Lange Vorststraat 98-100 te Goeshet plaatsen van een hoogwerker van 8 april 2024 tot en met 19 april 2024
5 april 2024Z2024-00000920Nieuwstraat e.o. te Goeshet verlengen van de eerder verleende vergunning obstakels op openbare weg tot en met 3 mei 2024 

Door de burgemeester verleende vergunningen en ontheffingen 

De burgemeester maakt bekend dat hij de volgende vergunningen en ontheffingen heeft verleend:

datum verzendingzaaknummerlocatieomschrijving
28 maart 2024Z2024-00000597Singelstraat 21 te Goeseen evenementenvergunning voor Mannenkoor Elim Zangconcert op 27 april 2024
28 maart 2024 Z2024-00000677Sint Jacobstraat 48 te Goeseen exploitatievergunning tijdelijk extra terras Eric's Bar - La Strada
28 maart 2024Z2024-00000252Zwembadweg 3 te Goeseen evenementenvergunning voor Enfusion op 6 april 2024
4 april 2024Z2024-00000817Elenbaasstraat 34B te 's-Heer Arendskerkeeen ontheffing artikel 35 en artikel 4 lid 4 Alcoholwet / 2:34b APV op 25 mei 2024
4 april 2024Z2024-00000545Louise de Colignylaan 177 te Goeseen evenementenvergunning voor een ontmoetingsdag op 1 juni 2024
4 april 2024Z2024-00000253Grote Markt te Goeseen evenementenvergunning voor Koningsdag grote markt Goes op 27 april 2024 
4 april 2024Z2024-00000874Oostkerkestraat 24 te Wolphaartsdijkeen ontheffing artikel 35 Alcoholwet Koningsdag Wolphaartsdijk op 27 april 2024
5 april 2024Z2024-00000891Voorstad 17 te Goeseen ontheffing artikel 35 Alcoholwet café Baarends op 26 en 27 april 2024

Tegen een verleende vergunning of ontheffing hebben belanghebbenden binnen zes weken na de dag van verzending (zie vermelde datum) de mogelijkheid om een gemotiveerd bezwaarschrift in te dienen bij de burgemeester/burgemeester en wethouders. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Wel heeft een belanghebbende die bezwaar heeft gemaakt de mogelijkheid om de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant te verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. Voor een verzoek is griffierecht nodig.

Inzage van verleende vergunningen en ontheffingen

Na een afspraak met de afdeling Dienstverlening, telefoonnummer 14 0113 of e-mail vergunningen@goes.nl, zijn de verleende vergunningen in te zien.

Bekendmakingen via e-mail

Met de e-mailservice ‘Berichten in uw buurt’ ontvangt u de meest nieuwe bekendmakingen via de mail. Dit zijn berichten van de gemeente Goes, maar ook van andere overheidsorganisaties. Bijvoorbeeld de provincie en het waterschap.

Aanmelden voor de e-mailservice is mogelijk via de website overheid.nl. Wat moet u daarna doen?

  • inschrijven op e-mailadres met postcode;
  • uw interesses instellen;
  • overheidsorganisaties selecteren waarvan u berichten wilt ontvangen;
  • de aanmelding bevestigen.

U ontvangt vervolgens de berichten vanzelf in uw mailbox. Afmelden voor de service is via deze e-mails ook mogelijk.

AgendaGoes

DatumActiviteitTijdLocatie 
11 aprilAgendacommissie 19:00 uurStadskantoor Goes
11 aprilBesluitvormende Raad19:30 uurRaadzaal, Stadskantoor Goes
15 aprilPresidium19:30 uurStadskantoor Goes
16 aprilFractievergaderingen. Kijk voor de agenda op https://goes.raadsinformatie.nlVanaf 19:00 uurStadskantoor Goes

Houd voor actuele informatie onze website in de gaten, https://goes.raadsinformatie.nl. Kijk voor evenementen en activiteiten op www.goesisgoes.nl.