Info Goes week 14 - 2024

Hieronder vindt u de bekendmakingen van week 14. Deze zijn op woensdag 3 april 2024 in de Bevelandse Bode gepubliceerd.

Aanvragen omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende aanvragen om een omgevingsvergunning hebben ontvangen. Het publiceren van ontvangen aanvragen is bedoeld om te informeren. Bezwaar maken tegen een aanvraag is niet mogelijk.

datum ontvangstzaaknummerlocatieomschrijving
22 maart 2024 Z2024-0000082Repelweg ong. te Goeshet bouwen van een nieuw schakelgebouw en het slopen van de oude kantine
24 maart 2024Z2024-00000835Brederodestraat 18 te Kloetingehet slopen van de huidige woning
25 maart 2024Z2024-00000845Albardastraat 1 te Goeshet bouwen van een tuinhuis
25 maart 2024 Z2024-00000851Kleine Kade 15 te Goeshet plaatsen van isolatieglas
25 maart 2024Z2024-00000861 Aardebolleweg 5 te Goes het gebruiken van een agrarische woning voor recreatieve verhuur

Na een afspraak met de afdeling Dienstverlening (telefoonnummer 14 0113 of e-mail vergunningen@goes.nl) zijn de aanvragen in te zien.

Verleende omgevingsvergunningen (regulier)

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij na toepassing van de reguliere voorbereidingsprocedure de volgende omgevingsvergunningen hebben verleend:

datum verzendingzaaknummerlocatieomschrijving
22 maart 2024Z2023-00001628Ketelkade en Westhavendijk te Goeshet realiseren van een steiger aan de  Ketelkade en het aanpassen van de steiger bij roeivereniging Scaldis
22 maart 2024Z2024-00000105Westhavendijk 30 te Wilhelminadorphet plaatsen van een tijdelijke woonunit bij een te verbouwen woning
25 maart 2024Z2024-00000363Bewestenwege 7 te 's-Heer Arendskerkehet aanpassen van de goten en gevelbekleding van de kopgevels

Tegen een verleende vergunning hebben belanghebbenden binnen zes weken na de dag van verzending (zie vermelde datum) de mogelijkheid om een gemotiveerd bezwaarschrift in te dienen bij burgemeester en wethouders. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Wel heeft een belanghebbende die bezwaar heeft gemaakt de mogelijkheid om de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant te verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. Voor een verzoek is griffierecht nodig.

Geweigerde omgevingsvergunningen

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende aangevraagde omgevings-vergunningen hebben geweigerd:

datum verzendingzaaknummerlocatieomschrijving
26 maart 2024Z2023-00001889Zonnebloemstraat 32 te Goeshet plaatsen van een airco-buitenunit

Tegen een geweigerde vergunning kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de dag van verzending (zie vermelde datum) een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders.

Door burgemeester en wethouders verleende vergunningen en ontheffingen 

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende vergunningen en ontheffingen hebben verleend:

datum verzendingzaaknummerlocatieomschrijving
25 maart 2024Z2024-00000364Grote Markt te Goeshet plaatsen van een springkussen op 31 juli 2024 
26 maart 2024Z2024-00000759

Grasveld naast parkeerplaats de Vierlinden te Goes

 

Ontheffing voor een nachtverblijf van de Scouting van 19 april tot en met 20 april 2024

 

26 maart 2024Z2024-00000578 Singelstraat 1 te Goeshet plaatsen van tafels en stoelen van 1 april 2024 tot en met 31 oktober 2024
26 maart 2024Z2024-00000852Raadhuisstraat ong. te 's-Heer Arendskerkehet inrichten van een tijdelijk depot van 2 april 2024 tot 30 april 2024
27 maart 2024 Z2024-00000850Beatrixlaan 9 te Goeshet gebruik van gemeentegrond wegens hijswerkzaamheden op 27 maart 2024
28 maart 2024Z2024-00000878Albert Joachimikade te Goeshet plaatsen van een bouwkeet, containers en materialen van 27 maart 2024 tot en met 12 april 2024
28 maart 2024Z2024-00000828Ketelkade en Goese Dieplaan te Goeshet deels afsluiten van de Ketelkade in verband met bouwactiviteiten van 26 maart 2024 tot en met 1 september 2025
28 maart 2024Z2024-00000877Bocht van Guinea 6 te Goeshet plaatsen van een hoogwerker van 2 april 2024 tot en met 19 april 2024
28 maart 2024Z2024-00000846Tiendendreef 5 te Goeshet plaatsen van een klein springkussen op 19 april 2024

Door de burgemeester verleende vergunningen en ontheffingen 

De burgemeester maakt bekend dat zij de volgende vergunningen en ontheffingen heeft verleend:

datum verzendingzaaknummerlocatieomschrijving
22 maart 2024Z2024-00000498Burg. Hackstraat te Wolphaartsdijkeen evenementenvergunning voor de wieler wedstrijd Ronde van Wolphaartsdijk
25 maart 2024Z2024-00000070Oude Vismarkt 2 te Goeseen exploitatievergunning voor een horecabedrijf
25 maart 2024Z2024-00000077Oude Vismarkt 2 te Goeseen alcoholwetvergunning voor El Toro Goes BV 
26 maart 2024Z2024-00000170Binnenstad Goeseen evenementenvergunning voor vriendinnendagen op 12 en 13 april 2024
26 maart 2024 Z2024-00000676Muidenweg 219 te Goeseen exploitatievergunning voor Paviljoen Meerzicht
28 maart 2024Z2024-00000347start/finish Appelstraat 2A te Goes (Buurthuis De Pit)een evenementenvergunning voor Avondvierdaagse Goes van 13 mei 2024 tot en met 16 mei 2024

Tegen een verleende vergunning of ontheffing hebben belanghebbenden binnen zes weken na de dag van verzending (zie vermelde datum) de mogelijkheid om een gemotiveerd bezwaarschrift in te dienen bij de burgemeester/burgemeester en wethouders. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Wel heeft een belanghebbende die bezwaar heeft gemaakt de mogelijkheid om de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant te verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. Voor een verzoek is griffierecht nodig.

Inzage van verleende vergunningen en ontheffingen

Na een afspraak met de afdeling Dienstverlening, telefoonnummer 14 0113 of e-mail vergunningen@goes.nl, zijn de verleende vergunningen in te zien.

Besluit ambtshalve opneming van de adresgegevens als onbekend in de Basisregistratie Personen (BRP)

Burgemeester en wethouders hebben besloten op grond van artikel 2.22 wet BRP de adresgegevens van onderstaande personen naar een onbekend land op te nemen in de BRP. Uit onderzoek is gebleken dat onderstaande personen niet wonen op het adres waarmee ze in de BRP geregistreerd staan. Dit betekent dat zij niet meer op dit adres zijn ingeschreven, en ook niet meer geregistreerd staan als wonend in Nederland.

Naam en voorlettersGeboortedatumIngangsdatum 
Roncon Azevedo, O.M.12-12-195628-02-2024

Tegen een opname van de adresgegevens in de BRP hebben belanghebbenden binnen zes weken na de dag van publicatie de mogelijkheid om een gemotiveerd bezwaarschrift in te dienen bij burgemeester en wethouders. Het indienen van een bezwaarschrift schorst niet de werking van dit besluit. Wel heeft een belanghebbende die bezwaar heeft gemaakt de mogelijkheid om de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant te verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. Voor een verzoek is griffierecht nodig.

Bekendmakingen via e-mail

Met de e-mailservice ‘Berichten in uw buurt’ ontvangt u de meest nieuwe bekendmakingen via de mail. Dit zijn berichten van de gemeente Goes, maar ook van andere overheidsorganisaties. Bijvoorbeeld de provincie en het waterschap.

Aanmelden voor de e-mailservice is mogelijk via de website overheid.nl. Wat moet u daarna doen?

  • inschrijven op e-mailadres met postcode;
  • uw interesses instellen;
  • overheidsorganisaties selecteren waarvan u berichten wilt ontvangen;
  • de aanmelding bevestigen.

U ontvangt vervolgens de berichten vanzelf in uw mailbox. Afmelden voor de service is via deze e-mails ook mogelijk.

AgendaGoes

DatumActiviteitTijdLocatie 
9 aprilFractievergaderingen. Kijk voor de agenda op https://goes.raadsinformatie.nVanaf 19:00 uurStadskantoor Goes

Houd voor actuele informatie onze website in de gaten, https://goes.raadsinformatie.nl. Kijk voor evenementen en activiteiten op www.goesisgoes.nl.