Info Goes week 14

Hieronder vindt u de bekendmakingen van week 14. Deze zijn op woensdag 6 april in de Bevelandse Bode gepubliceerd.

Aanvragen omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende aanvragen om een omgevingsvergunning hebben ontvangen. Het publiceren van ontvangen aanvragen is bedoeld om te informeren. Bezwaar maken tegen een aanvraag is niet mogelijk.

datum ontvangst

zaaknummer

locatie

omschrijving

30-03-2022

OMG-2022-0261

Arjaan Katsmanstraat te Wolphaartsdijk

het bouwen van een twee-onder-een-kapwoning

01-04-2022

OMG-2022-0270

Dorpsstraat 32 te Kattendijke

het plaatsen van een stalen buitentrap

01-04-2022

OMG-2022-0269

Klaasputhoek 7 te Kloetinge

het realiseren van een dakterras

Na een afspraak met de afdeling Dienstverlening (telefoonnummer 14 0113 of e-mail vergunningen@goes.nl) zijn de aanvragen in te zien.

Verleende omgevingsvergunningen (regulier)

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij na toepassing van de reguliere voorbereidingsprocedure de volgende omgevingsvergunningen hebben verleend:

datum verzending

Zaaknummer

locatie

omschrijving

28-3-2022

OMG-2022-0185

Humphreyshof 3 te 's-Heer Hendrikskinderen

het vervangen van de gevelbekleding

28-3-2022

OMG-2022-0110

Domeinplaatweg 2 te 's-Heer Arendskerke

het bouwen van een loods

29-3-2022

OMG-2022-0107

Dorpsstraat 3 te Kattendijke

het verbouwen van een woning

30-3-2022

OMG-2022-0192

Humphreyshof 2 te 's-Heer Hendrikskinderen

het verbouwen van een schuur tot een woonruimte

31-3-2022

OMG-2022-0176

Golda Meirstraat 1 te Goes

het uitbreiden van een woning

31-3-2022

OMG-2022-0004

Keizersdijk 10, 10a en 10b te Goes

het plaatsen van een nieuw kozijn in de gevel en een interne verbouwing

Tegen een verleende vergunning hebben belanghebbenden binnen zes weken na de dag van verzending (zie vermelde datum) de mogelijkheid om een gemotiveerd bezwaarschrift in te dienen bij burgemeester en wethouders. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Wel heeft een belanghebbende die bezwaar heeft gemaakt de mogelijkheid om de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant te verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. Voor een verzoek is griffierecht nodig.

Verlenging beslistermijnen

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de termijn om te beslissen op de volgende aanvragen om een omgevingsvergunning met ten hoogste zes weken hebben verlengd:

zaaknummer

Locatie

omschrijving

nieuwe uiterste beslisdatum

OMG-2021-1267

Ch. de Bourbonweg te Goes

het bouwen van 51 appartementen

12 mei 2022

Verleende omgevingsvergunning (uitgebreid)

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij na toepassing van de uitgebreide voorbereidingsprocedure uit de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) de volgende omgevingsvergunning hebben verleend:

zaaknummer

locatie

omschrijving

OMG-2021-0330

Jachthuisstraat 17 te Kloetinge

het bouwen van een wagenschuur

De beschikking is niet gewijzigd ten opzichte van het ontwerp. De verleende omgevingsvergunning is met de stukken die daarbij horen vanaf 7 april voor zes weken in te zien in het Stadskantoor. Maak voor inzage een afspraak met de afdeling Dienstverlening, telefoonnummer 14 0113 of e-mail vergunningen@goes.nl.

Tegen de verleende omgevingsvergunning hebben belanghebbenden tijdens de termijn van terinzagelegging de mogelijkheid om gemotiveerd beroep in te stellen bij de Rechtbank Zeeland-West-Brabant. De omgevingsvergunning treedt in werking op de dag na afloop van de beroepstermijn. Het indienen van een beroepschrift schorst de werking van het besluit niet. Wel heeft een belanghebbende die beroep heeft ingesteld de mogelijkheid om de voorzieningenrechter van de rechtbank te verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. Voor het indienen van een beroepschrift of een verzoek om een voorlopige voorziening is griffierecht nodig.

Door burgemeester en wethouders verleende vergunningen en ontheffingen

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende vergunningen en ontheffingen hebben verleend:

datum verzending

zaaknummer

locatie

omschrijving

29-3-2022

SPD-2022-168

Marktveld te Kloetinge

het plaatsen van vijf spandoeken op 26 en 27 april 2022 (Koningsdag)

29-3-2022

OOW-2022-184

Cornelis Eversdijkstraat te Goes

het plaatsen van een container op 4 en 5 april 2022

29-3-2022

GHO-2022-191

Voorstad 17 te Goes

een ontheffing voor geluidshinder tijdens de muziekavond op 14 april 2022

31-3-2022

OOW-2022-202

Lange Kerkstraat 11-17 te Goes

het plaatsen van een steiger van 11 april tot en met 30 mei 2022

31-3-2022

OOW-2022-199

Wijngaardstraat 15 02 te Goes

het plaatsen van een verhuislift en van verhuiswagens op 17 mei 2022

1-4-2022

OOW-2022-200

Oostsingel 162 te Goes

het gebruik van gemeentegrond voor het takelen van materialen over de woning op 13 april 2022

Tegen een verleende vergunning of ontheffing hebben belanghebbenden binnen zes weken na de dag van verzending (zie vermelde datum) de mogelijkheid om een gemotiveerd bezwaarschrift in te dienen bij burgemeester en wethouders. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Wel heeft een belanghebbende die bezwaar heeft gemaakt de mogelijkheid om de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant te verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. Voor een verzoek is griffierecht nodig.

Inzage van verleende vergunningen en ontheffingen

Na een afspraak met de afdeling Dienstverlening, telefoonnummer 14 0113 of e-mail vergunningen@goes.nl, zijn de verleende vergunningen in te zien.

Bekendmakingen via e-mail

Met de e-mailservice ‘Berichten in uw buurt’ ontvangt u de meest nieuwe bekendmakingen via de mail. Dit zijn berichten van de gemeente Goes, maar ook van andere overheidsorganisaties. Bijvoorbeeld de provincie en het waterschap.

Aanmelden voor de e-mailservice is mogelijk via de website overheid.nl. Wat moet u daarna doen?

  • inschrijven op e-mailadres met postcode;
  • uw interesses instellen;
  • overheidsorganisaties selecteren waarvan u berichten wilt ontvangen;
  • de aanmelding bevestigen.

U ontvangt vervolgens de berichten vanzelf in uw mailbox. Afmelden voor de service is via deze e-mails ook mogelijk.

Digitaal rijbewijs verlengen

Inwoners van de gemeente Goes hebben sinds maandag 4 april de mogelijkheid om digitaal het rijbewijs te verlengen. U hoeft dan niet langer twee keer naar het Stadskantoor te komen, maar nog maar één keer. Het rijbewijs is na de digitale aanvraag na twee werkdagen af te halen aan de receptie van het Stadskantoor. Dit kan van maandag tot en met donderdag tussen 8:30 en 16:30 uur. En op vrijdag tussen 8:30 en 12:00 uur. Een afspraak hiervoor maken is niet nodig.
Vraagt u voor het eerst een rijbewijs aan? Dan ontvangen we u graag op afspraak aan de publieksbalie.

Kijk voor meer informatie op www.goes.nl/rijbewijs. Op deze pagina vindt u dan de stappen hoe en in welke gevallen u uw rijbewijs online mag verlengen. Het blijft ook mogelijk om op afspraak aan de publieksbalie een rijbewijs te verlengen.

AgendaGoes

Datum

Activiteit

Tijd

Locatie

7 apr

Raadsledenspreekuur

19:00 uur

Stadskantoor

7 apr

Beeldvormende en oordeelsvormende raad. Kijk voor de agenda op www.goes.nl/gemeenteraad

19:30 uur

Stadskantoor

Houd voor actuele informatie onze website in de gaten, www.goes.nl/gemeenteraad. Kijk voor evenementen en activiteiten op www.goesisgoes.nl.