Info Goes week 13 - 2023

Hieronder vindt u de bekendmakingen van week 13. Deze zijn op woensdag 29 maart 2023 in de Bevelandse Bode gepubliceerd.

Aanvragen omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende aanvragen om een omgevingsvergunning hebben ontvangen. Het publiceren van ontvangen aanvragen is bedoeld om te informeren. Bezwaar maken tegen een aanvraag is niet mogelijk.

datum ontvangst

zaaknummer

locatie

omschrijving

18-03-2023

OMG-2023-0250

Valckeslotlaan 147 te Goes

het kappen van een boom

20-03-2023

OMG-2023-0257

Gitaarstraat (V 1530 Aria fase 12) te Goes

het plaatsen van een schuur en carport

23-03-2023

OMG-2023-0272

Van Doornestraat te Goes

het bouwen van 35 garageboxen

23-03-2023

OMG-2023-0271

Lange Vorststraat 108 te Goes

het verbouwen van een pand

Na een afspraak met de afdeling Dienstverlening (telefoonnummer 14 0113 of e-mail vergunningen@goes.nl) zijn de aanvragen in te zien.

Verleende omgevingsvergunningen (regulier)

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij na toepassing van de reguliere voorbereidingsprocedure de volgende omgevingsvergunningen hebben verleend:

datum verzending

zaaknummer

locatie

omschrijving

17-3-2023

OMG-2022-0914

Oude Rijksweg 108 te 's-Heer Arendskerke

het verduurzamen van de woning

21-3-2023

OMG-2022-1000

Burgemeester Hackstraat 2 te Wolphaartsdijk

het bouwen van een opbouw op de bestaande aanbouw van de woning

22-3-2023

OMG-2022-0969

Korte Kerkstraat 15 A tot en met C en 17 te Goes

het realiseren van drie appartementen

Tegen een verleende vergunning hebben belanghebbenden binnen zes weken na de dag van verzending (zie vermelde datum) de mogelijkheid om een gemotiveerd bezwaarschrift in te dienen bij burgemeester en wethouders. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Wel heeft een belanghebbende die bezwaar heeft gemaakt de mogelijkheid om de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant te verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. Voor een verzoek is griffierecht nodig.

Verlenging beslistermijnen

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de termijn om te beslissen op de volgende aanvragen om een omgevingsvergunning met ten hoogste zes weken hebben verlengd:

zaaknummer

locatie

omschrijving

nieuwe uiterste beslisdatum

OMG-2023-0082

Sint Adriaanstraat 4, 6 tot en met 6C en Wijngaardstraat 16 tot en met 16C te Goes

het vervangen van de kozijnen

2 mei 2023

OMG-2022-0906

Goese Diep te Goes (kadastraal perceel AB1676 en AB1678)

het bouwen van 33 appartementen

6 mei 2023

OMG-2023-0089

Ganzepoortstraat 11 te Goes

het realiseren van appartementen

2 mei 2023

OMG-2023-0083

Albert Joachimikade 13 te Goes

het bouwen van een schuur

3 mei 2023

Door burgemeester en wethouders verleende vergunningen en ontheffingen

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende vergunningen en ontheffingen hebben verleend:

Datum verzending

zaaknummer

locatie

omschrijving

20-3-2023

OOW-2023-218

Kamperfoeliestraat 59 te Goes

het plaatsen van een container van 20 maart tot en met 28 april 2023

23-3-2023

OOW-2023-227

Schaepmanstraat 2 te Goes

het plaatsen van een afvalcontainer en dixi van 22 maart tot en met 28 april 2023

Tegen een verleende vergunning of ontheffing hebben belanghebbenden binnen zes weken na de dag van verzending (zie vermelde datum) de mogelijkheid om een gemotiveerd bezwaarschrift in te dienen bij de burgemeester/burgemeester en wethouders. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Wel heeft een belanghebbende die bezwaar heeft gemaakt de mogelijkheid om de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant te verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. Voor een verzoek is griffierecht nodig.

Inzage van verleende vergunningen en ontheffingen

Na een afspraak met de afdeling Dienstverlening, telefoonnummer 14 0113 of e-mail vergunningen@goes.nl, zijn de verleende vergunningen in te zien.

Geweigerde vergunningen en ontheffingen

De burgemeester maakt bekend dat zij de volgende vergunningen en ontheffingen heeft geweigerd:

datum verzending

zaaknummer

locatie

omschrijving

20-03-2023

OOW-2023-006

Jachthuisstraat 5 te Kloetinge

het plaatsen van een verkeersmaatje - slow poppetje

Tegen een geweigerde vergunning of ontheffing hebben belanghebbenden binnen zes weken na de dag van verzending (zie vermelde datum) de mogelijkheid om een gemotiveerd bezwaarschrift in te dienen bij de burgemeester.

Besluit ambtshalve opneming van de adresgegevens als onbekend in de Basisregistratie Personen (BRP)

Burgemeester en wethouders hebben besloten op grond van artikel 2.22 wet BRP de adresgegevens van onderstaande personen naar een onbekend land op te nemen in de BRP. Uit onderzoek is gebleken dat onderstaande personen niet wonen op het adres waarmee ze in de BRP geregistreerd staan. Dit betekent dat zij niet meer op dit adres zijn ingeschreven, en ook niet meer geregistreerd staan als wonend in Nederland.

Naam en voorletters

Geboortedatum

Ingangsdatum 

Wynand, H.

14-11-1978

14-02-2023

Piechowska, I.A.

26-08-1984

14-02-2023

Tegen een opname van de adresgegevens in de BRP hebben belanghebbenden binnen zes weken na de dag van publicatie de mogelijkheid om een gemotiveerd bezwaarschrift in te dienen bij burgemeester en wethouders. Het indienen van een bezwaarschrift schorst niet de werking van dit besluit. Wel heeft een belanghebbende die bezwaar heeft gemaakt de mogelijkheid om de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant te verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. Voor een verzoek is griffierecht nodig.

Bekendmakingen via e-mail

Met de e-mailservice ‘Berichten in uw buurt’ ontvangt u de meest nieuwe bekendmakingen via de mail. Dit zijn berichten van de gemeente Goes, maar ook van andere overheidsorganisaties. Bijvoorbeeld de provincie en het waterschap.

Aanmelden voor de e-mailservice is mogelijk via de website overheid.nl. Wat moet u daarna doen?

  • inschrijven op e-mailadres met postcode;
  • uw interesses instellen;
  • overheidsorganisaties selecteren waarvan u berichten wilt ontvangen;
  • de aanmelding bevestigen.

U ontvangt vervolgens de berichten vanzelf in uw mailbox. Afmelden voor de service is via deze e-mails ook mogelijk.

AgendaGoes

Datum

Activiteit

Tijd

Locatie

30 mrt

Raadsledenspreekuur

19:00 uur

Stadskantoor Goes

30 mrt Beeldvormende raad 19:30 uur Raadzaal, Stadskantoor Goes

Houd voor actuele informatie onze website in de gaten, https://goes.raadsinformatie.nl. Kijk voor evenementen en activiteiten op www.goesisgoes.nl.