Info Goes week 12 - 2024

Aanvragen omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende aanvragen om een omgevingsvergunning hebben ontvangen. Het publiceren van ontvangen aanvragen is bedoeld om te informeren. Tegen een aanvraag kan geen bezwaar worden gemaakt.

datum ontvangstzaaknummerlocatieomschrijving
6 maart 2024Z2024-00000614Ringbaan West te Goeshet maken van een aansluiting op het bestaande wegennet
8 maart 2024Z2024-00000641Anthony Fokkerstraat 100 te Goeshet plaatsen van een informatiebord bij een opvang locatie
11 maart 2024Z2024-00000651Hilleweg 23 te Goeshet ophangen van een airco boven gemeentegrond
11 maart 2024Z2024-00000668's-Heer Elsdorpweg 37 te Goeshet aanleggen van een in-of uitrit
12 maart 2024Z2024-00000672Oostschans te Goes, percelen B3541, B3537, B3528het aanleggen van een inrit
12 maart 2024Z2024-00000679's-Heer Hendrikskinderendijk 117 te Goeshet aanleggen van een tijdelijke brug
13 maart 2024 Z2024-00000695Westhavendijk 28 te Wilhelminadorphet vervangen van een dakkapel
14 maart 2024 Z2024-00000697Geldeloozepad 1 te Goeshet realiseren van een Goes Urban Sports Park
14 maart 2024Z2024-00000705Lange Vorststraat 11 te Goeshet realiseren van drie appartementen in een bestaand pand
14 maart 2024Z2024-00000709Oostsingel 38 te Goeshet vergroten van de woning op de verdieping
14 maart 2024Z2024-00000719Westhavendijk 111 te Goeshet wijzigingen van de bestaande aanvraag

Na een afspraak met de afdeling Dienstverlening (telefoonnummer 14 0113 of e-mail vergunningen@goes.nl) zijn de aanvragen in te zien.

Verleende omgevingsvergunningen (regulier)

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij na toepassing van de reguliere voorbereidingsprocedure de volgende omgevingsvergunningen hebben verleend:

datum verzendingzaaknummerlocatieomschrijving
8 maart 2024Z2024-00000001Wilsonstraat 24 te Goeshet plaatsen van een raam in de zijgevel
8 maart 2024Z2023-00001484's-Gravenpolderseweg 1 te Goeshet moderniseren van een antenne installatie
13 maart 2024Z2023-00001689Zuidvlietstraat 122 te Goeshet plaatsen van een overkapping
14 maart 2024Z2024-00000473Nieuwe Diep 55 te Goeshet plaatsen van een carport en het deels verplaatsen van PV-panelen 
14 maart 2024Z2024-00000217van Maelstedestraat 17 te 's-Heer Hendrikskinderenhet plaatsen van een aanbouw
14 maart 2024Z2024-00000176Plasweg 2 te Kattendijkehet plaatsen van vier woonunits
15 maart 2024Z2024-00000428Torenring 2 te s-Heer Arendskerketijdelijke expositie van grote foto's in de openbare ruimte

Tegen een verleende vergunning hebben belanghebbenden binnen zes weken na de dag van verzending (zie vermelde datum) de mogelijkheid om een gemotiveerd bezwaarschrift in te dienen bij burgemeester en wethouders. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Wel heeft een belanghebbende die bezwaar heeft gemaakt de mogelijkheid om de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant te verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. Voor een verzoek is griffierecht nodig.

Verlenging beslistermijnen

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de termijn om te beslissen op de volgende aanvragen om een omgevingsvergunning met ten hoogste zes weken hebben verlengd:

zaaknummerlocatieomschrijvingnieuwe uiterste beslisdatum
Z2023-00001905Groeweg te Goes (kadastraal perceel V1096)het bouwen van een woning26 april 2024

Door burgemeester en wethouders verleende vergunningen en ontheffingen 

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende vergunningen en ontheffingen hebben verleend:

datum verzendingzaaknummerlocatieomschrijving
11 maart 2024Z2024-00000616J.D. van Mellestraat 118 te Goeshet plaatsen van een container van 18 maart 2024 tot en met 19 maart 2024
12 maart 2024Z2024-00000674Goese Dieplaan 47 te Goeshet plaatsen van een kraan van 11 maart 2024 tot en met 13 maart 2024

Door de burgemeester verleende vergunningen en ontheffingen 

De burgemeester maakt bekend dat hij de volgende vergunningen en ontheffingen heeft verleend:

datum verzendingzaaknummerlocatieomschrijving
8 maart 2024Z2024-00000052Verrijn Stuartweg 18 te Goeseen evenementenvergunning voor FIJN Outdoor op 13 april 2024
8 maart 2024Z2024-00000056Verrijn Stuartweg 18 te Goeseen ontheffing artikel 35 alcoholwet voor FIJN outdoor op 13 april 2024
8 maart 2024EVG-2023-624Grote Markt te Goeseen zomermarkt op 28 juni 2024
11 maart 2024Z2024-00000150Fruitlaan 3 te Goeseen ontheffing artikel 35 alcoholwet voor Reünie St WC & Ostrea op 6 april 2024
11 maart 2024Z2024-00000289Da Vinciplein 1 te Goeseen ontheffing artikel 35 alcoholwet  voor Code Oranje op 26 april 2024
12 maart 2024Z2024-00000553Magdalenastraat te Goeseen ontheffing artikel 35 drank en horecawet voor Koningsdag 27 april 2024 
12 maart 2024Z2024-00000143Fruitlaan 3 te Goeseen evenementenvergunning voor Reunie St WC & Ostrea op 6 april 2024
12 maart 2024Z2024-00000343Marktveld ong. te Kloetingeeen evenementenvergunning voor Koningsdag Kloetinge op 27 april 2024
14 maart 2024Z2024-00000188Oostkerkestraat 24 te Wolphaartsdijkeen evenementenvergunning voor Koningsdag op 27 april 2024 
14 maart 2024Z2024-00000165Rondom de Stenen Brug te Goeseen evenementenvergunning voor Koningsdag op 27 april 2024 
15 maart 2024Z2024-00000659Grote Markt te Goeseen evenementenvergunning voor De Goese Platenbeurs op 16 maart, 1 juni en 14 september 2024

Tegen een verleende vergunning of ontheffing hebben belanghebbenden binnen zes weken na de dag van verzending (zie vermelde datum) de mogelijkheid om een gemotiveerd bezwaarschrift in te dienen bij de burgemeester/burgemeester en wethouders. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Wel heeft een belanghebbende die bezwaar heeft gemaakt de mogelijkheid om de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant te verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. Voor een verzoek is griffierecht nodig.

Inzage van verleende vergunningen en ontheffingen

Na een afspraak met de afdeling Dienstverlening, telefoonnummer 14 0113 of e-mail vergunningen@goes.nl, zijn de verleende vergunningen in te zien.

Publicatietekst Grondexploitatieovereenkomst ‘s-Heer Arendskerke, Noord Kaaijertsedijk 2 - Biologisch Bedrijf Blok’

Burgemeester en wethouders maken, op grond van artikel 6.24 lid 3 van de Wet ruimtelijke ordening, bekend dat zij op 12 maart 2024 de grondexploitatieovereenkomst inzake ‘s-Heer Arendskerke, Noord Kaaijertsedijk 2’ zijn aangegaan met Maatschap Blok-Franse, ook bekend als Biologisch Bedrijf Blok. Deze overeenkomst gaat over de sloop van de huidige pluimveestal en de nieuwbouw van twee nieuwe pluimveestallen, gelegen aan de Noord Kaaijertsedijk 2 in ’s-Heer Arendskerke. De zakelijke beschrijving van de inhoud van deze grondexploitatieovereenkomst is vanaf 20 maart 2024 voor zes weken in te zien bij de receptie van het Stadskantoor aan de M.A. de Ruijterlaan 2.

Bekendmakingen via e-mail

Met de e-mailservice ‘Berichten in uw buurt’ ontvangt u de meest nieuwe bekendmakingen via de mail. Dit zijn berichten van de gemeente Goes, maar ook van andere overheidsorganisaties. Bijvoorbeeld de provincie en het waterschap.

Aanmelden voor de e-mailservice is mogelijk via de website overheid.nl. Wat moet u daarna doen?

•             inschrijven op e-mailadres met postcode;

•             uw interesses instellen;

•             overheidsorganisaties selecteren waarvan u berichten wilt ontvangen;

•             de aanmelding bevestigen.

U ontvangt vervolgens de berichten vanzelf in uw mailbox. Afmelden voor de service is via deze e-mails ook mogelijk.

AgendaGoes

DatumActiviteitTijdLocatie 
21 maartRaadsledenspreekuur19:00 uurRaadzaal, Stadskantoor Goes
21 maartBeeldvormende raad19:30 uurRaadzaal, Stadskantoor Goes
26 maartFractievergaderingen. Kijk voor de agenda op https://goes.raadsinformatie.nlVanaf 19:00 uurStadskantoor Goes

Houd voor actuele informatie onze website in de gaten, https://goes.raadsinformatie.nl. Kijk voor evenementen en activiteiten op www.goesisgoes.nl.