Info Goes week 12 - 2023

Hieronder vindt u de bekendmakingen van week 12. Deze zijn op woensdag 22 maart 2023 in de Bevelandse Bode gepubliceerd.

Aanvragen omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende aanvragen om een omgevingsvergunning hebben ontvangen. Het publiceren van ontvangen aanvragen is bedoeld om te informeren. Bezwaar maken tegen een aanvraag is niet mogelijk.

datum ontvangst

zaaknummer

locatie

omschrijving

10-03-2023

OMG-2023-0230

Stationspark te Goes (Perceel C5652)

het bouwen van een kantoorpand

10-03-2023

OMG-2023-0231

Chopinlaan 12 te Goes

het plaatsen van een serre

13-03-2023

OMG-2023-0232

Noorddijk 6 te Wolphaartsdijk

het verbouwen van een woning

14-03-2023

OMG-2023-0234

Appelstraat 68 te Goes

het verbouwen van de woonkamer en keuken

Na een afspraak met de afdeling Dienstverlening (telefoonnummer 14 0113 of e-mail vergunningen@goes.nl) zijn de aanvragen in te zien.

Rectificatie locatie vermelding aanvraag week 11 Omgevingsvergunning

06-03-2023

OMG-2023-0208

Het Sas (sectie AC718) te Wilhelminadorp

het bouwen van een ecologische woning

De locatie moet zijn: Brugstraat (sectie AC718) te Wilhelminadorp.

Verleende omgevingsvergunningen (regulier)

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij na toepassing van de reguliere voorbereidingsprocedure de volgende omgevingsvergunningen hebben verleend:

datum verzending

zaaknummer

locatie

omschrijving

13-3-2023

OMG-2023-0096

Grindweg 3 te Kattendijke

het plaatsen van twee antennemasten

14-3-2023

OMG-2022-0959

Ketelkade 223 tot en met 245 te Goes

het bouwen van 12 herenhuizen

14-3-2023

OMG-2023-0039

Papegaaistraat 6 te Goes

het verbouwen van een winkelpand tot een winkelpand en woonpand

16-3-2023

OMG-2023-0063

Kostersweg 5 te Wolphaartsdijk

het uitbreiden van een woning

16-3-2023

OMG-2022-1062

Albardastraat 42 te Goes

het vervangen van een schutting

16-3-2023

OMG-2023-0013

Het Sas 12 te Wilhelminadorp

het bouwen van een loods

17-3-2023

OMG-2023-0116

Gardenierhof 1 tot en met 8 te Wolphaartsdijk

het aanbrengen van KlikFels platen

Tegen een verleende vergunning hebben belanghebbenden binnen zes weken na de dag van verzending (zie vermelde datum) de mogelijkheid om een gemotiveerd bezwaarschrift in te dienen bij burgemeester en wethouders. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Wel heeft een belanghebbende die bezwaar heeft gemaakt de mogelijkheid om de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant te verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. Voor een verzoek is griffierecht nodig.

Verlenging beslistermijnen

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de termijn om te beslissen op de volgende aanvragen om een omgevingsvergunning met ten hoogste zes weken hebben verlengd:

zaaknummer

locatie

omschrijving

nieuwe uiterste beslisdatum

OMG-2023-0040

Lange Kerkstraat 37 te Goes

het plaatsen van handelsreclame

28 april 2023

Door burgemeester en wethouders verleende vergunningen en ontheffingen

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende vergunningen en ontheffingen hebben verleend:

datum verzending

zaaknummer

locatie

omschrijving

10-3-2023

OOW-2023-018

Singelstraat 1 te Goes

het plaatsen van zitjes voor een terras van 1 april tot en met 30 september 2023

10-3-2023

OOW-2023-029

Kreukelmarkt 53 te Goes

het plaatsen van een afvalcontainer van 3 april tot en met 7 april, 24 april en 28 april 2023

13-3-2023

OOW-2023-204

Heernisseweg 94 te Goes

het verlengen van de eerder verleende vergunning voor het plaatsen van drie containers tot en met 16 maart 2023

13-3-2023

OOW-2023-205

Zusterstraat te Goes

het inrichten van een bouwplaats van 13 maart tot en met 31 oktober 2023

14-3-2023

OOW-2023-209

Vosmaerstraat 10 te Goes

het plaatsen van een container van 17 tot en met 24 maart 2023

14-3-2023

OOW-2023-212

Boszicht 23 te Goes

het plaatsen van een container van 14 tot en met 22 maart 2023

17-3-2023

OOW-2023-213

Vogelzangsweg te Goes

het plaatsen van een rolsteiger van 8 tot en met 29 mei 2023

17-3-2023

OOW-2022-670

Wijngaardstraat 66 te Goes

het plaatsen van partytenten en hekken op vrijdag en zaterdag tot en met 31 december 2023

17-3-2023

OOW-2023-210

Vliedbergstraat 151 te Wolphaartsdijk

het plaatsen van een container van 14 tot en met 20 maart 2023

Door de burgemeester verleende vergunningen en ontheffingen

De burgemeester maakt bekend dat zij de volgende vergunningen en ontheffingen heeft verleend:

datum verzending

zaaknummer

locatie

omschrijving

13-3-2023

EVG-2023-162

Rimmelandstraat te Goes

een evenementenvergunning voor de Vrijmarkt op Koningsdag op 27 april 2023

17-3-2023

EVG-2023-069

Voorstad 17 te Goes

een evenementenvergunning voor Nacht van het kloppend hart op 26 april 2023

17-3-2023

ALC_O-2023-163

Rimmelandstraat te Goes

een ontheffing voor het schenken van zwak-alcoholhoudende dranken tijdens de Vrijmarkt op Koningsdag op 27 april 2023

Tegen een verleende vergunning of ontheffing hebben belanghebbenden binnen zes weken na de dag van verzending (zie vermelde datum) de mogelijkheid om een gemotiveerd bezwaarschrift in te dienen bij de burgemeester/burgemeester en wethouders. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Wel heeft een belanghebbende die bezwaar heeft gemaakt de mogelijkheid om de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant te verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. Voor een verzoek is griffierecht nodig

Inzage van verleende vergunningen en ontheffingen

Na een afspraak met de afdeling Dienstverlening, telefoonnummer 14 0113 of e-mail vergunningen@goes.nl, zijn de verleende vergunningen in te zien.

Geweigerde vergunningen en ontheffingen

De burgemeester maakt bekend dat zij de volgende vergunningen en ontheffingen heeft geweigerd:

datum verzending

zaaknummer

locatie

omschrijving

17-3-2023

PGV-2022-639

Europalaan rondom Adenauerhof te Goes

een aanvraag voor het parkeren van een groot voertuig

Tegen een geweigerde vergunning of ontheffing hebben belanghebbenden binnen zes weken na de dag van verzending (zie vermelde datum) de mogelijkheid om een gemotiveerd bezwaarschrift in te dienen bij de burgemeester.

Voornemen ambtshalve opneming van de adresgegevens als onbekend in de Basisregistratie Personen (BRP)

Burgemeester en wethouders maken bekend dat ze van plan zijn om van onderstaande personen de adresgegevens als onbekend op te nemen in de BRP. Uit onderzoek is gebleken dat onderstaande personen naar alle waarschijnlijkheid niet (meer) wonen op het adres waarmee ze in de BRP geregistreerd staan. De verhuisaangifte hebben wij niet ontvangen. Ook was het niet vast te stellen wat de huidige woonplaats is. In de artikelen 2.39 en 2.43 van de wet BRP staat dat men verplicht is het nieuwe adres door te geven aan de gemeente. 

Naam en voorletters

Geboortedatum

Koch, D.

22-08-2001

Ruijter, de W.F.J.

18-11-1988

Vries, de V.C.

26-05-1993

Een eventuele ambtshalve opname van de adresgegevens als onbekend in de BRP kan grote persoonlijke en/of financiële gevolgen hebben voor betrokkenen. Wij verzoeken u binnen drie weken na de datum van publicatie uw verhuizing door te geven via www.goes.nl/verhuizen. Lukt dit niet, neem dan contact op met 14 0113. Bij geen reactie binnen drie weken nemen wij de adresgegevens definitief als onbekend op in de BRP.

Besluit ambtshalve opneming van de adresgegevens als onbekend in de Basisregistratie Personen (BRP)

Burgemeester en wethouders hebben besloten op grond van artikel 2.22 wet BRP de adresgegevens van onderstaande personen naar een onbekend land op te nemen in de BRP. Uit onderzoek is gebleken dat onderstaande personen niet wonen op het adres waarmee ze in de BRP geregistreerd staan. Dit betekent dat zij niet meer op dit adres zijn ingeschreven, en ook niet meer geregistreerd staan als wonend in Nederland.

Naam en voorletters

Geboortedatum

Ingangsdatum 

Hryhorian, A.

10-10-1991

10-02-2023

Tegen een opname van de adresgegevens in de BRP hebben belanghebbenden binnen zes weken na de dag van publicatie de mogelijkheid om een gemotiveerd bezwaarschrift in te dienen bij burgemeester en wethouders. Het indienen van een bezwaarschrift schorst niet de werking van dit besluit. Wel heeft een belanghebbende die bezwaar heeft gemaakt de mogelijkheid om de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant te verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. Voor een verzoek is griffierecht nodig.

Energietoeslag 2022

Heeft u moeite met het betalen van uw energierekening? Kijk of u recht heeft op de energietoeslag van €1300,- op www.grdebevelanden.nl/energietoeslag.

U kunt de energietoeslag voor 2022 nog aanvragen tot 1 april.

Bekendmakingen via e-mail

Met de e-mailservice ‘Berichten in uw buurt’ ontvangt u de meest nieuwe bekendmakingen via de mail. Dit zijn berichten van de gemeente Goes, maar ook van andere overheidsorganisaties. Bijvoorbeeld de provincie en het waterschap.

Aanmelden voor de e-mailservice is mogelijk via de website overheid.nl. Wat moet u daarna doen?

  • inschrijven op e-mailadres met postcode;
  • uw interesses instellen;
  • overheidsorganisaties selecteren waarvan u berichten wilt ontvangen;
  • de aanmelding bevestigen.

U ontvangt vervolgens de berichten vanzelf in uw mailbox. Afmelden voor de service is via deze e-mails ook mogelijk

AgendaGoes

Datum

Activiteit

Tijd

Locatie

28 mrt

Fractievergaderingen. Kijk voor de agenda op https://goes.raadsinformatie.nl

19:30 uur

Stadskantoor Goes

Houd voor actuele informatie onze website in de gaten, https://goes.raadsinformatie.nl. Kijk voor evenementen en activiteiten op www.goesisgoes.nl.