Info Goes week 11 - 2024

Aanvragen omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende aanvragen om een omgevingsvergunning hebben ontvangen. Het publiceren van ontvangen aanvragen is bedoeld om te informeren. Bezwaar maken tegen een aanvraag is niet mogelijk. 

datum ontvangstzaaknummerlocatieomschrijving
1 maart 2024Z2024-00000575Terlucht ong. te 's-Heer Arendskerkehet plaatsen van een overkapping bij de paardenstallen
1 maart 2024Z2024-00000576Joannes Antonides van der Goeskade 73 te Goeshet plaatsen van een tuinkas in de achtertuin bij een monumentaal pand
4 maart 2024Z2024-00000599Turfkade 13 te Goesonderhoudsschilderwerkzaamheden van het houtwerk van het gebouw
5 maart 2024 Z2024-00000610Westeweg ong. 's-Heer Hendrikskinderenhet samenvoegen van de percelen KMWP
6 maart 2024Z2024-00000617M.A. de Ruijterlaan 2 te Goeshet plaatsen van een noodkoeling
7 maart 2024Z2024-00000627Torenring te 's-Heer Arendskerkehet plaatsen van een buitenexpositie in frames
8 maart 2024Z2024-00000631Frederiksstraat 11 te Wolphaartsdijkhet plaatsen van een dakkapel 

Na een afspraak met de afdeling Dienstverlening (telefoonnummer 14 0113 of e-mail vergunningen@goes.nl) zijn de aanvragen in te zien.

Verleende omgevingsvergunningen (regulier)

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij na toepassing van de reguliere voorbereidingsprocedure de volgende omgevingsvergunningen hebben verleend:

datum verzendingzaaknummerlocatieomschrijving
1 maart 2024Z2023-00001876Westhavendijk 36 te Wilhelminadorphet legaliseren van een bestaand bouwwerk
5 maart 2024Z2023-00001485Westhavendijk ong. Goeshet plaatsen van nieuwe oeverbescherming aan de westzijde van het Kanaal
6 maart 2024Z2023-00001262Vuilstraat 2F te Goeshet verbouwen van een bestaand pand
6 maart 2024Z2023-00001625Zuidvlietpolderweg 1 te Wolphaartsdijkhet realiseren van een tijdelijke mini-camping
6 maart 2024Z2023-00001310Nieuwe Diep 58 te Goeshet uitbreiden van de voor- en zijzijde van de woning

Tegen een verleende vergunning hebben belanghebbenden binnen zes weken na de dag van verzending (zie vermelde datum) de mogelijkheid om een gemotiveerd bezwaarschrift in te dienen bij burgemeester en wethouders. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Wel heeft een belanghebbende die bezwaar heeft gemaakt de mogelijkheid om de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant te verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. Voor een verzoek is griffierecht nodig.

Verlenging beslistermijnen

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de termijn om te beslissen op de volgende aanvragen om een omgevingsvergunning met ten hoogste zes weken hebben verlengd:

zaaknummerlocatieomschrijvingnieuwe uiterste beslisdatum
Z2023-00001508Ring 33 te Wolphaartsdijkhet afwijken van de bestemming schuur12 april 2024
Z2023-00001761Zuidvlietpolderweg 1, 4471PN Wolphaartsdijk

het realiseren van een dijkovergang, een zwemplateau en zwemsteigers

 

22 april 2024

Door burgemeester en wethouders verleende vergunningen en ontheffingen 

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende vergunningen en ontheffingen hebben verleend:

datum verzendingzaaknummerlocatieomschrijving
5 maart 2024Z2024-00000496Zusterstraat 13 en Manhuistuin te Goesverlenging van de eerdere verleende vergunning tot en met 8 mei 2024 voor het plaatsen van voorwerpen op of aan de weg 
5 maart 2024Z2024-00000586Damplein en Keizersdijk 16 te Goeshet plaatsen van schaftkeet, toilet, kleine afvalcontainer en een hoogwerker 
6 maart 2024Z2024-00000046Ketelkade ong. Goesverlenging van de eerdere verleende vergunning tot 15 september 2025 voor het plaatsen van bouwketen en opslagcontainers
7 maart 2024Z2024-00000571Grote Markt te Goeshet plaatsen van een hijskraan op 13 maart tot en met 18 maart 2024 

 

Door de burgemeester verleende vergunningen en ontheffingen 

De burgemeester maakt bekend dat zij de volgende vergunningen en ontheffingen heeft verleend:

datum verzendingzaaknummerlocatieomschrijving
1 maart 2024Z2024-00000140Voorstad 17 te Goeseen evenementenvergunning voor de avond van het Kloppend Hart op 26 april 2024
6 maart 2024Z2024-00000136Grote Markt ong. Goeseen evenementenvergunning voor de snuffelmarkt Grote Markt Goes op 1 april 2024, 9 mei 2024, 20 mei 2024, 7 juli 2024 en 29 september 2024
6 maart 2024Z2024-00000283Plein 1, 4472 te 's-Heer Hendrikskindereneen evenementenvergunning voor de rommelmarkt op 25 mei 2024
6 maart 2024Z2024-00000393Torenring 2 te 's-Heer Arendskerkeeen ontheffing voor artikel 35 Drank en horecawet voor Koningsdag Arendskerke op 27 april 2024
7 maart 2024 Z2024-00000051Torenring 2 te 's-Heer Arendskerkeeen evenementenvergunning voor Koningsdag Arendskerke 2024
7 maart 2024Z2024-00000389Marktveld te Kloetingeeen ontheffing voor artikel 35 Drank en horecawet voor Koningsdag Kloetinge
7 maart 2024Z2024-00000584

Singelstraat 21 te Goes

 

een ontheffing voor artikel 35 Drank en horecawet voor lintjes uitreiking op 26 april 2024

Tegen een verleende vergunning of ontheffing hebben belanghebbenden binnen zes weken na de dag van verzending (zie vermelde datum) de mogelijkheid om een gemotiveerd bezwaarschrift in te dienen bij de burgemeester/burgemeester en wethouders. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Wel heeft een belanghebbende die bezwaar heeft gemaakt de mogelijkheid om de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant te verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. Voor een verzoek is griffierecht nodig.

 

Inzage van verleende vergunningen en ontheffingen

Na een afspraak met de afdeling Dienstverlening, telefoonnummer 14 0113 of e-mail vergunningen@goes.nl, zijn de verleende vergunningen in te zien.

Ontheffing incidentele festiviteiten (twaalfdagenregeling) voor het geluid

Voor bedrijven waarbij het Activiteitenbesluit van de Wet milieubeheer van toepassing is, is er een mogelijkheid om een ontheffing te krijgen van de geluidsvoorschriften voor 12 keer per jaar. Het bedrijf moet ervoor zorgen dat er dan geen overmatige hinder ontstaat. 

De volgende meldingen zijn binnengekomen:

datum verzendingzaaknummerlocatieomschrijving
7 maart 2024Z2024-00000554Joannes Antonides van der Goeskade 55 te Goeskennisgeving festiviteit Koningsdag op 27 april 2024

Besluit ambtshalve opneming van de adresgegevens als onbekend in de Basisregistratie Personen (BRP)

Burgemeester en wethouders hebben besloten op grond van artikel 2.22 wet BRP de adresgegevens van onderstaande personen naar een onbekend land op te nemen in de BRP. Uit onderzoek is gebleken dat onderstaande personen niet wonen op het adres waarmee ze in de BRP geregistreerd staan. Dit betekent dat zij niet meer op dit adres zijn ingeschreven, en ook niet meer geregistreerd staan als wonend in Nederland.

Naam en voorlettersGeboortedatumIngangsdatum 
Rychlak, R. 30-01-198305-02-2024
Georga, E. 03-12-198605-02-2024
Kinal, K.M. 14-11-199005-02-2024

Tegen een opname van de adresgegevens in de BRP hebben belanghebbenden binnen zes weken na de dag van publicatie de mogelijkheid om een gemotiveerd bezwaarschrift in te dienen bij burgemeester en wethouders. Het indienen van een bezwaarschrift schorst niet de werking van dit besluit. Wel heeft een belanghebbende die bezwaar heeft gemaakt de mogelijkheid om de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant te verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. Voor een verzoek is griffierecht nodig.

Aanwijzing afwijkende sluitingstijden horeca 2024

De burgemeester heeft besloten om 8 avonden in 2024 toe te staan waarop de horeca 1 uur langer open mag blijven. Hij heeft dit besloten op grond van artikel 2:29 van de Algemene Plaatselijke Verordening Goes. Hij vindt de voorgestelde momenten door de Goese horeca bijzonder genoeg om een uitzondering te geven. Voor de volgende bijzondere activiteiten in 2024 heeft de burgemeester afwijkende sluitingsuren vastgesteld:

Vrijdag              15 maart        Thank Goes it’s Friday

Vrijdag              26 april          Koningsnacht

Vrijdag              7 juni              25+

Vrijdag              5 juli               25+

Vrijdag              4 oktober       25+

Vrijdag              1 november   25+

Vrijdag              6 december   25+

Donderdag       26 december Tweede kerstdag


Dit betekent het volgende:

  • Daghoreca tot 03:00 uur
  • Alcoholvrije zaken met ontheffing tot 03:00 uur op deze dagen tot 04:00 uur
  • Nachthoreca tot 05:00 uur

Tijdens de jaarwisseling is het sluitingsuur vrij.

Horecaondernemers hoeven voor de bovengenoemde dagen geen ontheffing van het sluitingsuur aan te vragen. Wil een ondernemer op grond van andere dan deze bijzondere activiteiten voor zijn of haar bedrijf een ontheffing van het geldende sluitingsuur aanvragen? Dan moet daarvoor van tevoren een schriftelijk verzoek worden ingediend bij de burgemeester. Er geldt tijdens deze avonden geen collectieve ontheffing voor het maken van meer geluid. Wil men dit alsnog? Dan zal men dit apart moeten aanvragen.

Publicatie collectieve dagen Geluid 2024

Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten dat op 8 avonden in 2024 de horeca meer geluid mag maken dan is toegestaan. Zij hebben dit besloten op grond van artikel 4:2 van de Algemene Plaatselijke Verordening Goes. Zij vinden de voorgestelde momenten door de Goese horeca bijzonder genoeg om een uitzondering te geven. Het gaat om de volgende avonden:

Vrijdag              19 april          

Vrijdag              24 mei           

Vrijdag              14 juni           

Vrijdag              13 september            

Vrijdag              18 oktober - Bluesroute

Vrijdag              15 november 

Vrijdag              13 december 

Dinsdag            24 december - Kerstavond

De ontheffing voor festiviteiten binnen inrichtingen (geluidsgrenswaarden uit het Activiteitenbesluit) zijn dan niet van toepassing. De horeca dient tijdens deze dagen ervoor te zorgen dat er geen hinder ontstaat, zoals is vastgelegd in de vastgestelde beleidsregels door de burgemeester en wethouders.

Deze collectieve ontheffing geeft ontheffing van het geluid, niet van de sluitingstijden. De normaal geldende sluitingstijden zijn dan ook op deze avonden van toepassing. Een inrichting mag langer open wanneer hiervoor een ontheffing sluitingsuur is aangevraagd en is verstrekt en/of een speciale avond in beleid is vastgelegd.

Bekendmakingen via e-mail

Met de e-mailservice ‘Berichten in uw buurt’ ontvangt u de meest nieuwe bekendmakingen via de mail. Dit zijn berichten van de gemeente Goes, maar ook van andere overheidsorganisaties. Bijvoorbeeld de provincie en het waterschap.

Aanmelden voor de e-mailservice is mogelijk via de website overheid.nl. Wat moet u daarna doen?

  • inschrijven op e-mailadres met postcode;
  • uw interesses instellen;
  • overheidsorganisaties selecteren waarvan u berichten wilt ontvangen;
  • de aanmelding bevestigen.

U ontvangt vervolgens de berichten vanzelf in uw mailbox. Afmelden voor de service is via deze e-mails ook mogelijk.

AgendaGoes

DatumActiviteitTijdLocatie  
14 maartAgendacommissie19:00 uur 
14 maartBesluitvormende raad19:30 uurRaadzaal, Stadskantoor Goes
18 maartPresidium19:30 uurStadskantoor Goes
19 maartFractievergaderingen. Kijk voor de agenda op https://goes.raadsinformatie.nlVanaf 19:00 uurStadskantoor Goes

Houd voor actuele informatie onze website in de gaten, https://goes.raadsinformatie.nl. Kijk voor evenementen en activiteiten op www.goesisgoes.nl.