Info Goes week 11

Hieronder vindt u de bekendmakingen van week 11. Deze zijn op woensdag 16 maart in de Bevelandse Bode gepubliceerd.

Aanvragen omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende aanvragen om een omgevingsvergunning hebben ontvangen. Het publiceren van ontvangen aanvragen is bedoeld om te informeren. Bezwaar maken tegen een aanvraag is niet mogelijk.

datum ontvangst

zaaknummer

locatie

omschrijving

07-03-2022

OMG-2022-0195

v.d.Spiegelstraat 96 te Goes

het realiseren van drie appartementen

07-03-2022

OMG-2022-0192

Humphreyshof 2 te Goes

het verbouwen van een schuur tot een woonruimte

08-03-2022

OMG-2022-0196

Albert Joachimikade 44 te Goes

het bouwen van een loods

09-03-2022

OMG-2022-0197

Koningstraat 6 te Goes

het splitsen van het restaurant met de bovengelegen bedrijfswoning in een restaurant op de begane grond en drie appartementen

09-03-2022

OMG-2022-0198

Lange Vorststraat 84 te Goes

het realiseren van een winkel en tien appartementen

10-03-2022

OMG-2022-0203

Bleekveld 8, 10,12 en 14 te Goes

het brandveilig gebruik van de City Lofts

Na een afspraak met de afdeling Dienstverlening (telefoonnummer 14 0113 of e-mail vergunningen@goes.nl) zijn de aanvragen in te zien.

Verleende omgevingsvergunningen (regulier)

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij na toepassing van de reguliere voorbereidingsprocedure de volgende omgevingsvergunningen hebben verleend:

datum verzending

Zaaknummer

locatie

omschrijving

8-3-2022

OMG-2022-0087

Overhofweg 1 te Wolphaartsdijk

het kappen van twee monumentale bomen

8-3-2022

OMG-2021-1228

Cookweg 18 te Goes

het bouwen van een bedrijfspand

8-3-2022

OMG-2022-0073

Humphreyshof 6 te 's-Heer Hendrikskinderen

het plaatsen van een stacaravan

10-3-2022

OMG-2021-1218

Goese Diep 100, 102, 104, 106, 108, 110, 112, 114, 116, 118, 120 en 122 te Goes

het bouwen van twaalf twee-onder-een-kapwoningen met een garage

10-3-2022

OMG-2022-0036

Lewestraat 26 te Kloetinge

het snoeien van een boom

Tegen een verleende vergunning hebben belanghebbenden binnen zes weken na de dag van verzending (zie vermelde datum) de mogelijkheid om een gemotiveerd bezwaarschrift in te dienen bij burgemeester en wethouders. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Wel heeft een belanghebbende die bezwaar heeft gemaakt de mogelijkheid om de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant te verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. Voor een verzoek is griffierecht nodig.

Verleende omgevingsvergunning (uitgebreid - milieu)

Besluit tot vaststellen van maatwerkvoorschriften voor Watersportvereniging Wolphaartsdijk

Burgemeester en wethouders van Goes hebben op verzoek van Watersportvereniging Wolphaartsdijk maatwerkvoorschriften vastgesteld voor Watersportvereniging Wolphaartsdijk, Zandkreekweg 4a in Wolphaartsdijk. Het besluit gaat over een ontheffing op het ompakken van brandstoffen in de PGS 15 container die in de jachthaven aanwezig is.

Wanneer u hier belang bij heeft, mag u tot en met 21 april 2022 schriftelijk bezwaar maken tegen de beschikking tot het vaststellen van maatwerkvoorschriften bij de gemeente Goes, postbus 2118, 4460 MC Goes. Op het bezwaarschrift moeten uw naam en adres staan. Ook moet duidelijk zijn tegen welk besluit u bezwaar maakt en waarom. Daarnaast moeten op het bezwaarschrift de datum en uw handtekening aanwezig zijn.

Alleen wanneer u een bezwaarschrift heeft ingediend, mag u een voorlopige voorziening aanvragen. Hiermee kan de activiteit niet beginnen voordat over uw bezwaarschrift is besloten. Een voorlopige voorziening is aan te vragen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Zeeland-West Brabant of online via de website https://www.rechtspraak.nl/. Bel voor meer informatie met de rechtbank via het telefoonnummer (088) 36 115 53. Voor de behandeling van het verzoek moet u griffierecht betalen.     

Wanneer u de stukken over deze beschikking wilt bekijken, mag u contact opnemen met de RUD Zeeland (0115 - 745 100). Ook kunt u hier terecht voor een mondelinge toelichting en kopieën van de stukken. De beschikking is geregistreerd onder het nummer W-MWP210004.

Meldingen op basis van artikel 8.40 Wet milieubeheer

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende meldingen op grond van het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer hebben ontvangen:

datum ontvangst

zaaknummer

locatie

omschrijving

14-02-2022

M-ACT220072

Cookweg te Goes

het starten van een bedrijf

Het publiceren van ontvangen meldingen is bedoeld om te informeren. Bezwaar maken tegen een melding is niet mogelijk. Neem voor vragen of opmerkingen over ingediende meldingen contact op met de Regionale Uitvoeringsdienst Zeeland via het telefoonnummer (0115) 745 100 of via info@rud-zeeland.nl.

Door burgemeester en wethouders verleende vergunningen en ontheffingen

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende vergunningen en ontheffingen hebben verleend:

datum verzending

zaaknummer

locatie

omschrijving

7-3-2022

OOW-2022-113

Oostwal 2A te Goes

het plaatsen van een container op 2 en 3 mei 2022

7-3-2022

OOW-2022-128

parkeerplaats Stationspark te Goes

het plaatsen van een hijskraan op 9 maart 2022

8-3-2022

SPD-2022-075

Oostschans 76 te Goes

het ophangen van bordjes tijdens ZEBS Zeeland Electric Boat Show 27 april tot en met 1 mei 2022

11-3-2022

OOW-2022-133

Sint Jacobstraat 16 en Bocht van Guinea te Goes

het plaatsen van een steiger en container van 14 tot 21 maart 2022

11-3-2022

SPD-2022-120

Grote Markt te Goes

het plaatsen van drie vlaggen voor het evenement Vriendinnendag op 27 maart 2022

11-3-2022

OOW-2022-143

Lange Kerkstraat te Goes

het plaatsen van een container op 14 maart 2022

Door de burgemeester verleende vergunningen en ontheffingen

De burgemeester maakt bekend dat zij de volgende vergunningen en ontheffingen heeft verleend:

datum verzending

zaaknummer

locatie

omschrijving

8-3-2022

ALC_O-2022-108

Rimmelandstraat 3 te Goes

een ontheffing artikel 35 drank- en horecawet voor Koningsdag op 27 april 2022

8-3-2022

EVG-2022-104

Rimmelandstraat 3 te Goes

een evenementenvergunning voor Koningsdag 2022 op 27 april 2022

8-3-2022

EVG-2022-020

Oostschans 76 te Goes

een evenementenvergunning voor ZEBS Zeeland Electric Boat Show 27 april tot en met 1 mei 2022

10-3-2022

EXH-2021-580

Dam 1C te Goes

een exploitatievergunning voor Sushi Sense B.V.

10-3-2022

EXH-2021-494

Sint Adriaanstraat 16 te Goes

een exploitatievergunning voor Geeta's Keukentje

10-3-2022

ALC_O-2022-023

Oostschans 76 te Goes

een ontheffing schenken zwak-alcoholhoudende dranken tijdens Watersportweek Zeeland Electric Boat Show 27 april tot en met 1 mei 2022

10-3-2022

ALC_V-2021-581

Dam 1C te Goes

een vergunning Alcoholwet voor Sushi Sense B.V.

Tegen een verleende vergunning of ontheffing hebben belanghebbenden binnen zes weken na de dag van verzending (zie vermelde datum) de mogelijkheid om een gemotiveerd bezwaarschrift in te dienen bij de burgemeester/burgemeester en wethouders. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Wel heeft een belanghebbende die bezwaar heeft gemaakt de mogelijkheid om de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant te verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. Voor een verzoek is griffierecht nodig.

Inzage van verleende vergunningen en ontheffingen

Na een afspraak met de afdeling Dienstverlening, telefoonnummer 14 0113 of e-mail vergunningen@goes.nl, zijn de verleende vergunningen in te zien.

Uitslagenavond gemeenteraadsverkiezingen 2022

Vanavond volgt de ontknoping van drie dagen stemmen voor een nieuwe gemeenteraad. In het Stadskantoor van Goes vindt vanaf 20.30 uur een speciale uitslagenavond plaats. U bent van harte uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn. Samen met de politieke partijen kunt u kennisnemen van de uitslagen van de verschillende stembureaus die we één voor één presenteren.

Ook is het mogelijk om de avond thuis te volgen via de livestream www.streamen.nu/goes. Of via de link op onze website, www.goes.nl.

Opvang vluchtelingen Oekraïne

Gemeente Goes is bezig om opvanglocaties voor Oekraïense vluchtelingen in te richten. De eerste plekken zijn inmiddels gereed. Als gemeente blijven we zoeken naar locaties die geschikt zijn voor de opvang van deze vluchtelingen.

Mocht u vragen hebben, stuur dan een mail naar oekraine@goes.nl. Het doorgeven van mogelijke opvanglocaties of andere acties is via dit e-mailadres ook mogelijk. Kijk voor meer informatie op www.goes.nl/oekraine.

Start pilot Stadswinkel

Om onze dienstverlening te verbeteren en zichtbaarheid/bereikbaarheid te vergroten, wil de gemeente Goes een Stadswinkel openen in de binnenstad. We starten daarom op dinsdag 22 maart met een pilot Stadswinkel. Hiermee willen we samen met u bepalen hoe we de Stadswinkel in de toekomst zo invullen dat deze voldoet aan de wensen van Goese inwoners, bedrijven en instanties. De proef loopt tenminste zes maanden en deze is gevestigd in de Tourist Shop in Goes. Tijdens deze pilot horen we graag van u wat uw behoefte is op het gebied van gemeentelijke dienstverlening.

Heeft u vragen of ideeën voor de Stadswinkel? We ontvangen ze graag. U bent op dinsdag en donderdag tussen 11:00 en 17:00 uur van harte welkom aan de Singelstraat.

Bekendmakingen via e-mail

Met de e-mailservice ‘Berichten in uw buurt’ ontvangt u de meest nieuwe bekendmakingen via de mail. Dit zijn berichten van de gemeente Goes, maar ook van andere overheidsorganisaties. Bijvoorbeeld de provincie en het waterschap.

Aanmelden voor de e-mailservice is mogelijk via de website overheid.nl. Wat moet u daarna doen?

  • inschrijven op e-mailadres met postcode;
  • uw interesses instellen;
  • overheidsorganisaties selecteren waarvan u berichten wilt ontvangen;
  • de aanmelding bevestigen.

U ontvangt vervolgens de berichten vanzelf in uw mailbox. Afmelden voor de service is via deze e-mails ook mogelijk.

AgendaGoes

Datum

Activiteit

Tijd

Locatie

17 mrt

Duidingsraad

19:30 uur

Stadskantoor

Houd voor actuele informatie onze website in de gaten, www.goes.nl/gemeenteraad. Kijk voor evenementen en activiteiten op www.goesisgoes.nl.