Info Goes week 1 - 2024

Hieronder vindt u de bekendmakingen van week 1. Deze zijn op woensdag 3 januari 2024 in de Bevelandse Bode gepubliceerd.

Aanvragen omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende aanvragen om een omgevingsvergunning hebben ontvangen. Het publiceren van ontvangen aanvragen is bedoeld om te informeren. Bezwaar maken tegen een aanvraag is niet mogelijk. 

datum ontvangstzaaknummerlocatieomschrijving
14-11-2023Z2023-00001865Magdalenastraat 8A te Goeshet plaatsen van een reclamebord aan de gevel
15-12-2023Z2023-00001857Bijsterweg 11 te Wolphaartsdijkhet verbouwen van een schuur tot starterswoningen
15-12-2023Z2023-00001855Blokjesplaat 43 te Goeshet verbouwen van de woning
15-12-2023Z2023-00001856Diazweg 6 te Goeshet uitbreiden van het bedrijfspand
16-12-2023Z2023-00001858Lange Kerkstraat 6 te Goeshet aanbrengen van 2 reclame uitingen
18-12-2023 Z2023-00001864Zuidweg 9 te Kattendijke het herbouwen van de schuur
18-12-2023Z2023-00001866Goese Dieplaan 406 te Goeshet plaatsen van een balkonbeglazing
18-12-2023Z2023-00001868Oude Zeedijk te Goeshet realiseren van een Weilanddepot 
18-12-2023Z2023-00001867Goese Dieplaan 402 te Goeshet plaatsen van balkonbeglazing
19-12-2023Z2023-00001871Louise de Colignylaan 2 te Goeshet uitbreiden van de activiteitenruimte Ter Valcke
19-12-2023Z2023-00001872Kapelseweg 61 te Kloetingehet aanleggen van een (regen)wateropslag voor agrarische doeleinden
19-12-2023Z2023-00001876Westhavendijk 36 te Wilhelminadorphet legaliseren van een bestaand bouwwerk
20-12-2023Z2023-00001877Nieuwe Rijksweg 53 te 's-Heer Arendskerkehet plaatsen van een dakopbouw aan de achterzijde van de woning en het renoveren van de kapconstructie van de bestaande woning
20-12-2023Z2023-00001878Slotstraat 3 te 's-Heer Arendskerkehet bouwen van een nieuw Integraal Kind Centrum
20-12-2023Z2023-00001879Noord Kraaijertsedijk 2 te 's-Heer Arendskerkehet realiseren van twee nieuwe biologische pluimveestallen
20-12-2023 Z2023-00001881v.d. Spiegelstraat 2 te Goeshet verbouwen van een pand naar een woning
20-12-2023Z2023-00001882Van Doornestraat 1B te Goeshet herbouwen van de Treinenfabriek
20-12-2023Z2023-00001887Da Vinciplein 1 te Goeseen verlenging van de Oosterscheldehal
20-12-2023Z2023-00001888Da Vinciplein 1 te Goes het brandveilig gebruiken van de Oosterscheldehal
20-12-2023Z2023-00001889Zonnebloemstraat 32 te Goeshet plaatsen van een airco buitenunit
21-12-2023Z2023-00001893Albert Joachimikade 36 te Goeshet plaatsen van koelcontainers
21-12-2023Z2023-00001894Jozef Israels-, Breitner- en Jan Steenstraat te Goeshet bouwen van 15 levensloopbestendige woningen

Na een afspraak met de afdeling Dienstverlening (telefoonnummer 14 0113 of e-mail vergunningen@goes.nl) zijn de aanvragen in te zien.

Verleende omgevingsvergunningen (regulier)

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij na toepassing van de reguliere voorbereidingsprocedure de volgende omgevingsvergunningen hebben verleend:

datum verzendingzaaknummerlocatieomschrijving
18-12-2023Z2023-00001491Nieuwe Rijksweg 2D te 's-Heer Hendrikskinderenhet tijdelijk wonen in een stacaravan en unit op de bouwkavel
22-12-2023Z2023-00001180Klaproosstraat 35 te Goeshet plaatsen van een aanbouw aan de achterzijde
22-12-2023Z2023-00001252Klokstraat 5, 5A en 5B te Goeshet wijzigen van de gevel en het realiseren van 2 appartementen
22-12-2023Z2023-00001257 Turfkade 17 en 19 te Goeshet realiseren van 2 appartementen en het restaureren van de voorgevel
22-12-2023Z2023-00001455Inlaag 71 te Wolphaartsdijkhet plaatsen van een groene omheining om het perceel
22-12-2023Z2023-00000557Albert Joachimikade 36 te Goeshet plaatsen van koelcontainers
22-12-2023Z2023-00001171Albert Joachimikade 18-20 te Goeshet plaatsen van een damwand
22-12-2023Z2023-00001020Tiendendreef 16 te Goeshet bouwen van een nieuwbouw Tiny House
22-12-2023Z2023-00001160Magdalenastraat 11 te Goeshet vervangen van het kozijn van de voorgevel
27-12-2023Z2023-00001507

Bouwensputseweg 1 te Wolphaartsdijk

 

het kappen van een boom
27-12-2023Z2023-00000624Monnikendijk 61 te Kattendijkehet isoleren van de buitengevel
27-12-2023Z2023-00001539Nieuwstraat 39 te Goeshet vernieuwen van een dakkapel

Tegen een verleende vergunning hebben belanghebbenden binnen zes weken na de dag van verzending (zie vermelde datum) de mogelijkheid om een gemotiveerd bezwaarschrift in te dienen bij burgemeester en wethouders. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Wel heeft een belanghebbende die bezwaar heeft gemaakt de mogelijkheid om de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant te verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. Voor een verzoek is griffierecht nodig.

Verlenging beslistermijnen

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de termijn om te beslissen op de volgende aanvragen om een omgevingsvergunning met ten hoogste zes weken hebben verlengd:

zaaknummerlocatieomschrijvingnieuwe uiterste beslisdatum
Z2023-00001473Sint Adriaanstraat 7A, 7B en 7C, 4461JC Goeshet gebruiken van de appartementen voor recreatieverhuur10 februari 2024
Z2023-00001506Van Doornestraat 9A, 4462EX Goeshet realiseren van 10 bedrijfsunits10 februari 2024

Meldingen op basis van artikel 8.40 Wet milieubeheer

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende meldingen op grond van het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer hebben ontvangen:

datum ontvangstzaaknummerlocatieomschrijving
1-12-2023Z2023-00001771Westeweg 10 te 's-Heer Hendrikskinderenhet wijzigen van 99 stuks melkkoeien, 63 stuks jongvee en 16 vleesstieren naar 200 stuks vrouwelijk jongvee en 2 fokstieren en het verwijderen van de dieselolietank
6-12-2023Z2023-00001832Stanleyweg 4 te Goeshet veranderen van de tenaamstelling

Het publiceren van ontvangen meldingen is bedoeld om te informeren. Bezwaar maken tegen een aanvraag is niet mogelijk. Neem voor vragen of opmerkingen over ingediende meldingen contact op met de Regionale Uitvoeringsdienst Zeeland via het telefoonnummer (0115) 745 100 of via info@rud-zeeland.nl.

Door burgemeester en wethouders verleende vergunningen en ontheffingen 

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende vergunningen en ontheffingen hebben verleend:

datum verzendingzaaknummerlocatieomschrijving
15-12-2023OOW-2023-788Grote Markt 38 te Goeshet plaatsen van een steiger en container van 8 januari tot en met 29 februari 2024 
15-12-2023OOW-2023-787Kloetingseweg te Goeshet inrichten van een depot van 8 tot en met 19 januari 2024
15-12-2023OOW-2023-773Zusterstraat te Goeshet plaatsen van 16 trotters van 15 januari tot en met 5 februari 2024
21-12-2023KBK-2023-764Molenplein 1 te Goes een ontheffing voor een nachtverblijf buiten kampeerterrein Nationaal circus Barani van 15 januari tot 29 januari 2024

Door de burgemeester verleende vergunningen en ontheffingen 

De burgemeester maakt bekend dat zij de volgende vergunningen en ontheffingen heeft verleend:

datum verzendingzaaknummerlocatieomschrijving
21-12-2023EVG-2023-655Molenplein te GoesNationaal circus Barani van 18 tot en met 28 januari 2024
28-12-2023EVG-2023-723Van de stadshaven tot het Goese SasGanzeregatta 2024

 

Tegen een verleende vergunning of ontheffing hebben belanghebbenden binnen zes weken na de dag van verzending (zie vermelde datum) de mogelijkheid om een gemotiveerd bezwaarschrift in te dienen bij de burgemeester/burgemeester en wethouders. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Wel heeft een belanghebbende die bezwaar heeft gemaakt de mogelijkheid om de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant te verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. Voor een verzoek is griffierecht nodig.

Inzage van verleende vergunningen en ontheffingen

Na een afspraak met de afdeling Dienstverlening, telefoonnummer 14 0113 of e-mail vergunningen@goes.nl, zijn de verleende vergunningen in te zien.

Voornemen ambtshalve opneming van de adresgegevens als onbekend in de Basisregistratie Personen (BRP)

Burgemeester en wethouders maken bekend dat ze van plan zijn om van onderstaande personen de adresgegevens als onbekend op te nemen in de BRP. Uit onderzoek is gebleken dat onderstaande personen naar alle waarschijnlijkheid niet (meer) wonen op het adres waarmee ze in de BRP geregistreerd staan. De verhuisaangifte hebben wij niet ontvangen. Ook was het niet vast te stellen wat de huidige woonplaats is. In de artikelen 2.39 en 2.43 van de wet BRP staat dat men verplicht is het nieuwe adres door te geven aan de gemeente. 

Naam en voorlettersGeboortedatum
Richter, I.W. 11-06-1982
van Belzen, W.05-08-1993
Muis, A.J.C.16-08-1971

Een eventuele ambtshalve opname van de adresgegevens als onbekend in de BRP kan grote persoonlijke en/of financiële gevolgen hebben voor betrokkenen. Wij verzoeken u binnen 3 weken na datum publicatie uw verhuizing door te geven via www.goes.nl/verhuizen. Lukt dit niet, neem dan contact op met 14 0113. Bij geen reactie binnen drie weken nemen wij de adresgegevens definitief als onbekend op in de BRP.

Besluit ambtshalve opneming van de adresgegevens als onbekend in de Basisregistratie Personen (BRP)

Burgemeester en wethouders hebben besloten op grond van artikel 2.22 wet BRP de adresgegevens van onderstaande personen naar een onbekend land op te nemen in de BRP. Uit onderzoek is gebleken dat onderstaande personen niet wonen op het adres waarmee ze in de BRP geregistreerd staan. Dit betekent dat zij niet meer op dit adres zijn ingeschreven, en ook niet meer geregistreerd staan als wonend in Nederland.

Naam en voorlettersGeboortedatumIngangsdatum 
Fontosh, Y. 30-10-198028-11-2023
Fontosh, E. 09-10-198528-11-2023
Fontosh A. 31-03-202328-11-2023
Fontosh K. 27-09-201028-11-2023
Fontosh Y. 25-07-200628-11-2023
Stachacz, T. 20-02-198228-11-2023

Tegen een opname van de adresgegevens in de BRP hebben belanghebbenden binnen zes weken na de dag van publicatie de mogelijkheid om een gemotiveerd bezwaarschrift in te dienen bij burgemeester en wethouders. Het indienen van een bezwaarschrift schorst niet de werking van dit besluit. Wel heeft een belanghebbende die bezwaar heeft gemaakt de mogelijkheid om de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant te verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. Voor een verzoek is griffierecht nodig.

Parkeertarieven parkeren 2024

De gemeenteraad heeft op 21 december 2023 de ‘Verordening parkeerbelastingen Goes 2024’ (inclusief de daarbij horende tarieventabel) vastgesteld. De genoemde verordening is opgenomen in het ‘Register van algemeen verbindende voorschriften’ dat ter inzage ligt.

Verlenging parkeervergunning 2024

Het is alweer tijd om uw parkeervergunning te verlengen. Als u in 2023 een parkeervergunning heeft, dan kunt u deze zelf eenvoudig en snel verlengen via www.goes.nl/parkeervergunning. U kunt inloggen op het digitaal parkeerloket en uw parkeervergunning verlengen en betalen. U heeft tot 15 januari 2024 de tijd om uw parkeervergunning te verlengen. Tot die tijd blijft uw parkeervergunning 2023 geldig. 

Bent u in het bezit van dagdeelkraskaarten met een einddatum of jaartal? Deze blijven ook in 2024 geldig.

Grondexploitatieovereenkomst ‘Aria Goes’

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij op 21 december 2023 de grondexploitatieovereenkomst inzake ‘Aria Goes’ zijn aangegaan met FRABC B.V.. Dit op grond van artikel 6.24 lid 3 van de Wet ruimtelijke ordening. Deze overeenkomst heeft betrekking op de ontwikkeling van de woonwijk Aria. De zakelijke beschrijving van de inhoud van deze grondexploitatieovereenkomst ligt vanaf 3 januari 2024 zes weken ter inzage bij de receptie van het Stadskantoor aan de M.A. de Ruijterlaan 2 in Goes.

Grondexploitatieovereenkomst

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij op 21 december 2023 de grondexploitatieovereenkomst inzake ‘s-Heer Hendrikskinderen Nieuwe Rijksweg zijn aangegaan met de heer C. Mol en mevrouw A.J. Kapaan. Dit op grond van artikel 6.24 lid 3 van de Wet ruimtelijke ordening. Deze overeenkomst heeft betrekking op de realisatie van een Landgoed op de locatie Nieuwe Rijksweg/Nieuwedijk nabij de kern ’s-Heer Hendrikskinderen. De zakelijke beschrijving van de inhoud van deze grondexploitatieovereenkomst ligt vanaf 3 januari 2024 zes weken ter inzage bij de receptie van het Stadskantoor aan de M.A. de Ruijterlaan 2 in Goes.

Grondexploitatieovereenkomst Westerstraat 2 Goes

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij op 22 december 2023 de grondexploitatieovereenkomst inzake Westerstraat 2 Goes zijn aangegaan met Zeeuwse Projectbouwmij Fraanje B.V.. Dit op grond van artikel 6.24 lid 3 van de Wet ruimtelijke ordening. Deze overeenkomst heeft betrekking op de realisatie van 34 appartementen inclusief ontsluiting, inrichting van de buitenruimte en parkeervoorzieningen. De zakelijke beschrijving van de inhoud van deze grondexploitatieovereenkomst ligt vanaf 3 januari 2024 2024 zes weken ter inzage bij de receptie van het Stadskantoor aan de M.A. de Ruijterlaan 2 in Goes.

Strooien bij gladheid

De gemeente Goes vindt het belangrijk dat u veilig over straat kunt, ook wanneer het gesneeuwd of gevroren heeft. Daarom staan we in de winterperiode dag en nacht klaar om bij (opkomende) gladheid op wegen en fietspaden te strooien. Het is helaas onmogelijk om alle wegen en fietspaden te strooien. We moeten prioriteiten stellen, waarbij milieu en verkeersveiligheid voorop staan. Het is dus altijd extra opletten als u met vorst de deur uit gaat. De gemeente spant zich in om gladheid op de primaire routes zoals hoofdwegen, routes voor openbaar vervoer en doorgaande fietspaden te bestrijden. Daarnaast vragen we u om uw steentje bij te dragen door in ieder geval de stoep rondom of langs uw woning goed begaanbaar te houden. Samen houden we Goes veilig. De strooiroutes kunt u bekijken op www.goes.nl/strooiroutes.

Vaststellingen verordeningen 2024

Burgemeester en wethouders van Goes maken bekend dat de gemeenteraad in de vergadering van 21 december 2023 heeft besloten om de volgende verordeningen vast te stellen:

 1. Intrekken Verordening precario kabels en leidingen;
 2. Verordening aansluitrecht riolering 2024;
 3. Verordening onroerendezaakbelasting 2024;
 4. Verordening op de heffing en de invordering van afvalstoffenheffing 2024;
 5. Verordening op de heffing en de invordering van een forensenbelasting 2024;
 6. Verordening op de heffing en de invordering van leges 2024; 
 7. Verordening op de heffing en de invordering van lijkbezorgingrechten 2024;
 8. Verordening op de heffing en de invordering van marktgeld 2024; 
 9. Verordening op de heffing en de invordering van precariobelasting 2024;
 10. Verordening op de heffing en de invordering van rioolheffing 2024; 
 11. Verordening op de heffing en invordering van binnenhavengeld 2024; 
 12. Verordening op de heffing en invordering van watertoeristenbelasting 2024;
 13. Verordening reclamebelasting 2024;
 14. Verordening toeristenbelasting 2024.

Alle besluiten gaan in op 1 januari 2024. Deze zijn opgenomen in het ‘Register van algemeen verbindende voorschriften’ dat bij de publieksbalie van het Stadskantoor ter inzage ligt. Ook zijn de besluiten bij de gemeente Goes op te vragen. Bel hiervoor naar 14 0113.

Bekendmakingen via e-mail

Met de e-mailservice ‘Berichten in uw buurt’ ontvangt u de meest nieuwe bekendmakingen via de mail. Dit zijn berichten van de gemeente Goes, maar ook van andere overheidsorganisaties. Bijvoorbeeld de provincie en het waterschap.

Aanmelden voor de e-mailservice is mogelijk via de website overheid.nl. Wat moet u daarna doen?

 • inschrijven op e-mailadres met postcode;
 • uw interesses instellen;
 • overheidsorganisaties selecteren waarvan u berichten wilt ontvangen;
 • de aanmelding bevestigen.

U ontvangt vervolgens de berichten vanzelf in uw mailbox. Afmelden voor de service is via deze e-mails ook mogelijk.

AgendaGoes

DatumActiviteitTijdLocatie  
9 januariFractievergaderingen. Kijk voor de agenda op https://goes.raadsinformatie.nlVanaf 19:00 uurStadskantoor Goes

Houd voor actuele informatie onze website in de gaten, https://goes.raadsinformatie.nl. Kijk voor evenementen en activiteiten op www.goesisgoes.nl