Info Goes week 1 - 2023

Hieronder vindt u de bekendmakingen van week 1. Deze zijn op woensdag 4 januari 2023 in de Bevelandse Bode gepubliceerd.

Aanvragen omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende aanvragen om een omgevingsvergunning hebben ontvangen. Het publiceren van ontvangen aanvragen is bedoeld om te informeren. Bezwaar maken tegen een aanvraag is niet mogelijk.

datum ontvangst

zaaknummer

locatie

omschrijving

19-12-2022

OMG-2022-1030

Nassaulaan 8 te Goes

het realiseren van 28 appartementen

19-12-2022

OMG-2022-1032

Grote Markt/Rijfelstraat te Goes

het aanpassen van de gevel

20-12-2022

OMG-2022-1034

Jan van Tourainestraat 23 te 's-Heer Hendrikskinderen

het wijzigen van de voorgevel

20-12-2022

OMG-2022-1035

Kreukelmarkt 53 te Goes

het aanpassen van de winkelpui

20-12-2022

OMG-2022-1037

M.D. de Grootstraat 1 - 67 en 2 – 32 te Goes

het uitvoeren van groot onderhoud aan 50 woningen

21-12-2022

OMG-2022-1042

Ringbaan West 2B te Goes

het aanpassen van de reclamemast

22-12-2022

OMG-2022-1044

Tervatenseweg 1 te Kloetinge

het bouwen van een schuur

22-12-2022

OMG-2022-1046

Westwal te Goes

het snoeien van een boom

22-12-2022

OMG-2022-1047

Turfkade en omstreken te Goes

het bouwen van een sloepensteiger

22-12-2022

OMG-2022-1048

Anthony Fokkerstraat 22 te Goes

het aanpassen van de gevel en het verbouwen van een bedrijfspand

22-12-2022

OMG-2022-1051

Krukweg 31 te Goes

het verbouwen van de entree

22-12-2022

OMG-2022-1052

Toldijk 3 te 's-Heer Arendskerke

het bouwen van een schuurwoning

22-12-2022

OMG-2022-1045

Oostwal te Goes

het kappen en vervangen van een boom

22-12-2022

OMG-2022-1053

M.A. de Ruijterlaan 29 te Goes

melding strijdig gebruik bestemmingsplan

23-12-2022

OMG-2022-1054

Terlucht 1 te 's-Heer Arendskerke

het bouwen van een woning

23-12-2022

OMG-2022-1056

Livingstoneweg te Goes

het bouwen van bedrijfsunits

23-12-2022

OMG-2022-1055

Oranjeweg 90 te Goes

het plaatsen van een insteekverdieping voor het realiseren van werkplekken en stilteplekken

Na een afspraak met de afdeling Dienstverlening (telefoonnummer 14 0113 of e-mail vergunningen@goes.nl) zijn de aanvragen in te zien.

Verleende omgevingsvergunningen (regulier)

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij na toepassing van de reguliere voorbereidingsprocedure de volgende omgevingsvergunningen hebben verleend:

datum verzending

zaaknummer

locatie

omschrijving

21-12-2022

OMG-2022-0916

Tervatenseweg 11 te Kloetinge

het plaatsen van tijdelijke woonunits

21-12-2022

OMG-2022-0876

Zaagmolenstraat 30 te Goes

het aanleggen van een dakterras

21-12-2022

OMG-2022-1021

Koningin Julianastraat/Prinses Irenestraat te Kloetinge

het kappen van twee zilveresdoorns

23-12-2022

OMG-2022-0871

Walstraat 22 te 's-Heer Arendskerke

het plaatsen van een dakkapel

23-12-2022

OMG-2022-0881

Deestraat 3 te 's-Heer Arendskerke

een tijdelijke huisvesting van het basisonderwijs

23-12-2022

OMG-2022-1026

Keizersdijk en Ravelijn de Grenadier te Goes

het kappen van twee bomen

Tegen een verleende vergunning hebben belanghebbenden binnen zes weken na de dag van verzending (zie vermelde datum) de mogelijkheid om een gemotiveerd bezwaarschrift in te dienen bij burgemeester en wethouders. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Wel heeft een belanghebbende die bezwaar heeft gemaakt de mogelijkheid om de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant te verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. Voor een verzoek is griffierecht nodig.

Verlenging beslistermijnen

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de termijn om te beslissen op de volgende aanvragen om een omgevingsvergunning met ten hoogste zes weken hebben verlengd:

zaaknummer

locatie

omschrijving

nieuwe uiterste beslisdatum

OMG-2022-0844

Fort Oriental 38 te Goes

het bouwen van een bedrijfspand en aanleggen van meerdere inritten

2 februari 2023

OMG-2022-0612

Industriestraat 17 te Goes

het bouwen van een kantoor

3 februari 2023

OMG-2022-0767

Ossenhoofdstraat 7 te Goes

het wijzigen van de bestemming en verbouwing van het pand

1 februari 2023

W-AOV220576

Gemeente Goes, sectie V, nummer 1491

het realiseren van gesloten bodemenergiesystemen

23 februari 2023

Meldingen op basis van artikel 8.40 Wet milieubeheer

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende meldingen op grond van het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer hebben ontvangen:

datum ontvangst

zaaknummer

locatie

omschrijving

29-11-2022

M-ACT220532

Klein Frankrijk 31 te Goes

het in gebruik nemen van een wasmachine voor kleding en textiel

Het publiceren van ontvangen meldingen is bedoeld om te informeren. Bezwaar maken tegen een aanvraag is niet mogelijk. Neem voor vragen of opmerkingen over ingediende meldingen contact op met de Regionale Uitvoeringsdienst Zeeland via het telefoonnummer (0115) 745 100 of via info@rud-zeeland.nl.

Door burgemeester en wethouders verleende vergunningen en ontheffingen

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende vergunningen en ontheffingen hebben verleend:

datum verzending

zaaknummer

locatie

omschrijving

19-12-2022

OOW-2022-687

Singelstraat 17 te Goes

het plaatsen van een container op 4 en 5 januari 2023

20-12-2022

OOW-2022-617

Meuleweie te Wolphaartsdijk

het plaatsen van containers, een dixi en een keet van 7 november tot en met 23 december 2022

20-12-2022

OOW-2022-666

Laan der Verenigde Naties 124 te Goes

het plaatsen van een container van 3 februari tot en met 21 april 2023

20-12-2022

OOW-2022-680

Ossenhoofdstraat 7 te Goes

het plaatsen van een bouwcontainer van 29 tot en met 31 december 2022

20-12-2022

OOW-2022-688

Sint Adriaanstraat 13-15 te Goes

het plaatsen van een container van 9 tot en met 20 januari 2023

20-12-2022

OOW-2022-673

Van Dusseldorpstraat 48 te Goes

het wijzigen van de eerder verleende vergunning over het plaatsen van een bouwkraan naar 21 december 2022

20-12-2022

OOW-2022-611

Tulpstraat 24 te Goes

het verlengen van de eerder verleende vergunning voor het plaatsen van een container tot en met 20 december 2022

22-12-2022

OOW-2022-692

Grote Markt te Goes

gebruik gemeentegrond op 9 januari 2023

22-12-2022

HSD-2022-483

Nieuwe Rijksweg 18 te 's-Heer Hendrikskinderen

ontheffing voor het houden van twee paarden

22-12-2022

OOW-2022-700

Simon Vestdijklaan te Kloetinge

het plaatsen van een container van 19 december 2022 tot en met 27 januari 2023

23-12-2022

GHO-2022-699

Grote Markt 14 te Goes

een ontheffing voor geluidshinder op 31 december 2022

28-12-2022

OOW-2022-674

Middelburgsestraat 6 te Goes

het plaatsen van een vrachtwagen met kraan op 9 januari 2023

Door de burgemeester verleende vergunningen en ontheffingen

De burgemeester maakt bekend dat zij de volgende vergunningen en ontheffingen heeft verleend:

datum verzending

zaaknummer

locatie

omschrijving

20-12-2022

EXH-2022-216

Grote Markt 2 te Goes

gewijzigde exploitatievergunning Vini

20-12-2022

ALC_V-2022-218

Grote Markt 2 te Goes

gewijzigde alcoholwetvergunning Vini

20-12-2022

ALC_V-2022-154

Grote Markt 4 te Goes

gewijzigde alcoholwetvergunning De Snor

20-12-2022

EXH-2022-153

Grote Markt 4 te Goes

gewijzigde exploitatievergunning De Snor

20-12-2022

EXH-2022-223

Grote Markt 6A te Goes

gewijzigde exploitatievergunning Marktzicht

20-12-2022

ALC_V-2022-224

Grote Markt 6A te Goes

gewijzigde alcoholwetvergunning Marktzicht

21-12-2022

KBK-2022-567

Da Vinciplein 1 te Goes

een ontheffing om te kamperen tijdens Supercross Goes op 20 en 21 januari 2023

21-12-2022

EVG-2022-566

Da Vinciplein 1 te Goes

een evenementenvergunning voor Supercross Goes op 20 en 21 januari 2023

23-12-2022

EXH-2022-580

Katseveerweg 2 te Wilhelminadorp

een exploitatievergunning voor restaurant Katseveer

23-12-2022

ALC_V-2022-581

Katseveerweg 2 te Wilhelminadorp

een alcoholwetvergunning voor restaurant Katseveer

28-12-2022

ALC_V-2022-343

Koningstraat 6 te Goes

een alcoholwetvergunning Terra Mia

28-12-2022

EXH-2022-304

Koningstraat 6 te Goes

een exploitatievergunning voor Terra Mia

Tegen een verleende vergunning of ontheffing hebben belanghebbenden binnen zes weken na de dag van verzending (zie vermelde datum) de mogelijkheid om een gemotiveerd bezwaarschrift in te dienen bij de burgemeester/burgemeester en wethouders. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Wel heeft een belanghebbende die bezwaar heeft gemaakt de mogelijkheid om de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant te verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. Voor een verzoek is griffierecht nodig.

 

Inzage van verleende vergunningen en ontheffingen

Na een afspraak met de afdeling Dienstverlening, telefoonnummer 14 0113 of e-mail vergunningen@goes.nl, zijn de verleende vergunningen in te zien.

Voornemen ambtshalve opneming van de adresgegevens als onbekend in de Basisregistratie Personen (BRP)

Burgemeester en wethouders maken bekend dat ze van plan zijn om van onderstaande personen de adresgegevens als onbekend op te nemen in de BRP. Uit onderzoek is gebleken dat onderstaande personen naar alle waarschijnlijkheid niet (meer) wonen op het adres waarmee ze in de BRP geregistreerd staan. De verhuisaangifte hebben wij niet ontvangen. Ook was het niet vast te stellen wat de huidige woonplaats is. In de artikelen 2.39 en 2.43 van de wet BRP staat dat men verplicht is het nieuwe adres door te geven aan de gemeente. 

Naam en voorletters

Geboortedatum

Moustadrane, I.

03-12-1997

Mogue Wafo, J.V.

17-10-1993

Hreskó, E.

05-08-1971

Een eventuele ambtshalve opname van de adresgegevens als onbekend in de BRP kan grote persoonlijke en/of financiële gevolgen hebben voor betrokkenen. Wij verzoeken u binnen drie weken na de datum van publicatie uw verhuizing door te geven via www.goes.nl/verhuizen. Lukt dit niet, neem dan contact op met 14 0113. Bij geen reactie binnen drie weken nemen wij de adresgegevens definitief als onbekend op in de BRP.

Grondexploitatieovereenkomst en bestemmingsplan ‘Goes, Stelleweg 2 Elsa Hoeve’

Burgemeester en wethouders maken bekend dat ze op donderdag 22 december 2022 met de heer K. Zwemer de grondexploitatieovereenkomst ‘Goes, Stelleweg 2 Elsa Hoeve’ zijn aangegaan. Dit op grond van artikel 6.24 lid 3 van de Wet ruimtelijke ordening. Deze overeenkomst gaat over de ontwikkeling van een woon-/zorgcomplex voor dementerende ouderen en een vrijstaande woning vlakbij Stelleweg 2 in Goes. Er ligt een bestemmingsplan klaar. Een monumentale boerderij krijgt hierdoor een nieuwe functie. Op deze manier wordt er ook invulling gegeven aan de behoefte aan zorgwoningen in Goes.

De zakelijke beschrijving van de inhoud van deze grondexploitatieovereenkomst ligt sinds maandag 2 januari 2023 zes weken ter inzage bij de receptie van het Stadskantoor. Het ontwerpbestemmingsplan ligt vanaf 5 januari 2023 zes weken ter inzage op het Stadskantoor. Wilt u deze laatste inzien? Maak dan een afspraak met Peter van Schie via p.van.schie@goes.nl. Daarnaast kunt u het ontwerpbestemmingsplan ook digitaal bekijken op de website https://www.ruimtelijkeplannen.nl/viewer/.

Aanpassingen taluds Mannee

Gemeente Goes heeft vanwege het woonrijp maken van de wijk Mannee de geasfalteerde gronddam tussen de Karrelanden en Karremansweidjes weggehaald en een fietsbrug aangelegd. Hierdoor vonden er aanpassingen plaats aan het talud van de woningen Karrelanden 20 en 21. Ook aan de andere kant van de Karrelanden bij de overgang met het Doornbosje vonden aanpassingen plaats aan het talud. Deze aanpassen hebben geleid tot een grenscorrectie aan het perceel Karrelanden 25. Meer informatie vindt u op www.officielebekendmakingen.nl. Neem voor vragen contact op met de heer P. Wielhouwer via p.wielhouwer@goes.nl.

Vragen over afval, handhaving of vergunningen?

Op dinsdag en donderdag kunt u de Stadswinkel binnenlopen met vragen aan de gemeente. Komende weken zijn er naast medewerkers van de afdeling Dienstverlening ook medewerkers van andere werkvelden aanwezig. Zo krijgt u snel antwoord op uw vraag over dit onderwerp. Op 5 januari kunt u terecht met vragen over afval, op 10 januari over handhaving en op 12 januari kunt u iemand van vergunningen spreken. De Stadswinkel zit in de Touristshop, Singelstraat 13. Wees welkom!

Bekendmakingen via e-mail

Met de e-mailservice ‘Berichten in uw buurt’ ontvangt u de meest nieuwe bekendmakingen via de mail. Dit zijn berichten van de gemeente Goes, maar ook van andere overheidsorganisaties. Bijvoorbeeld de provincie en het waterschap.

Aanmelden voor de e-mailservice is mogelijk via de website overheid.nl. Wat moet u daarna doen?

  • Inschrijven op e-mailadres met postcode;
  • Uw interesses instellen;
  • Overheidsorganisaties selecteren waarvan u berichten wilt ontvangen;
  • De aanmelding bevestigen.

U ontvangt vervolgens de berichten vanzelf in uw mailbox. Afmelden voor de service is via deze e-mails ook mogelijk.

AgendaGoes

Houd voor de agenda en actuele informatie onze website in de gaten, goes.raadsinformatie.nl. Kijk voor evenementen en activiteiten op www.goesisgoes.nl.