Beeldbank

Gemeentearchief
HOME  |  Beeldbank

Beeldbank

Beeldbank beperkt toegankelijk
 

De gemeente Goes heeft besloten dat het op dit moment niet verantwoord is om anonieme afbeeldingen online beschikbaar de stellen.

De kantonrechter heeft op 5 april 2018 Erfgoed Leiden en Omstreken in het ongelijk gesteld. Erfgoed Leiden had 25 anonieme foto's uit de jaren veertig en vijftig online gezet, wat in strijd is met de auteurswet. Door het ontbreken van de naam van de fotograaf had Erfgoed Leiden geen toestemming kunnen vragen voor het online plaatsen. Niet alleen Erfgoed Leiden is geraakt door dit vonnis. Dit kan ook verstrekkende gevolgen hebben voor andere archieven, musea en bibliotheken in Nederland. Zij hebben miljoenen foto's online staan waarvan vele (nog) anoniem zijn. Indien een rechthebbende zich meldt, kan dit leiden tot claims van tienduizenden euro's. 

In afwachting van het hoger beroep van Erfgoed Leiden hebben wij dan ook helaas moeten besluiten alle foto's die in Beeldbank de Bevelanden online waren geplaatst, voorlopig van de website te halen. De beschrijvingen van de foto's zijn nog wel beschikbaar. De foto's kunnen nog wel in de studiezaal bekeken worden.

Onze excuses voor dit ongemak.

ZOEKEN IN BEELDBANK DE BEVELANDEN


Via ons archiefbeheersysteem Atlantis kunt u ook zoeken in onze beeldbank:

ZOEKEN MET ATLANTIS

(Bovenstaande database is in ontwikkeling en bevat nog diverse onvolkomenheden! Heeft u vragen of opmerkingen, stuurt u dan s.v.p. een mail aan gemeentearchief@goes.nl)

Recente schenkingen vindt u onderaan de pagina.
 

Fotograaf J. Torbijn (van de gelijknamige winkel aan de Ganzepoortstraat 22, eerder aan de Lange Vorststraat 39) aan het werk. Foto waarschijnlijk jaren dertig. Schenking mw. M. Torbijn - Reijnhout


Digitaal

Het Gemeentearchief Goes heeft een grote collectie foto’s, dia’s en prentbriefkaarten, kaarten, tekeningen, prenten en films/video's in zijn beheer. Een groot deel van onze collectie foto’s en films is gedigitaliseerd en via deze website te bekijken. Kijk in de linkerkolom onder Beeldbank. Recente schenkingen die nog niet in de fotoatlas zijn opgenomen, kunt u onderaan deze pagina bekijken.


Niet-digitaal

Een ander deel van onze collectie kaarten, tekeningen en (rol)prenten is inmiddels ook gedigitaliseerd, maar helaas nog niet te bekijken op het internet. U kunt deze afbeeldingen/rolprenten wel bekijken in onze studiezaal.


Auteursrechten

Voor het gebruik van (beeld)materiaal afkomstig uit archieven en verzamelingen, berustend bij het Gemeentearchief van Goes ten behoeve van enige vorm van publicatie, een tentoonstelling, een video, CD-rom, DVD of een website moet in principe toestemming worden aangevraagd. Het gebruik van het (beeld)materiaal moet altijd vooraf schriftelijk worden gemeld aan de gemeentearchivaris van de gemeente Goes.

Bij iedere foto op de beeldbank staat aangegeven wie de auteursrechten van de foto heeft. Van sommige afbeeldingen waar copyrights of auteursrechten op rusten kunt u alleen reproducties bestellen bij de rechthebbende. In dat geval wordt u doorverwezen naar de rechthebbende en heeft het gemeentearchief geen enkele bemoeienis met de leverantie. De actuele rechtenstatus van een afbeelding wordt getoond op het moment dat u deze bekijkt op de beeldatlas.

In het geval dat u in de database tekeningen, foto’s en andere afbeeldingen aantreft waarop u meent auteurs- of andere rechten te kunnen claimen, of als u bezwaren heeft tegen de publicatie ervan in deze vorm, verzoeken we u vriendelijk contact op te nemen met gemeentearchivaris mevrouw M. Louisse, e-mail: m.louisse@goes.nl.

 

Beschrijven foto’s

Wij hebben geprobeerd de foto’s zo zorgvuldig mogelijk te beschrijven. Mocht u foutjes aantreffen in de beschrijvingen, aarzel dan niet om ons op de hoogte te stellen. Ook als u meer informatie heeft over bepaalde foto’s kunt u contact met ons opnemen. Mail naar gemeentearchief@goes.nl en vermeld het “bestandsnummer”. Hartelijk dank voor uw medewerking.
 

Recente schenkingen

Vindt u uw schenking niet terug in onderstaand overzicht? Om redenen van auteursrecht kunnen wij sommige foto's niet online plaatsen.

Voor schenkingen van foto's die gemaakt zijn door fotografen die wij gericht aan het verzamelen zijn, zie Vroege Goese fotografen.