HOME  |  In de gemeente  |  Wolphaartsdijk-Oost

Wolphaartsdijk-Oost

Dicht bij het centrum van Wolphaartsdijk komt een nieuwe wijk met ca. 35 woningen. De ligging is aan de oostzijde van het dorp, in het gebied tussen de Lageweg, Nazareth en de Noorddijk. Wolphaartsdijk-Oost wordt een groene, informele wijk, temidden van volkstuinen.

Zelf bouwen in Wolphaartsdijk-Oost

De gemeente heeft in Wolphaartsdijk-Oost 21 kavels verkocht. 8 vrije kavels zijn momenteel gereserveerd. Kopers mogen hierop zelf een woning bouwen. Voor verkoopinformatie en reserveringen kunt u contact opnemen met Pieter Wielhouwer, p.wielhouwer@goes.nl, tel. (0113) 249 951 of Yolanda Pronk, tel (0113) 249 954, e-mail y.pronk@goes.nl.

Prijs bouwgrond

De oppervlakte van de meeste kavels ligt tussen de 400 en 1.200 m2. De grondprijs is € 221 exclusief BTW (prijspeil 2020). Verder zijn er nog twee bouwbedrijven/ontwikkelaars actief in Wolphaartsdijk-Oost, te weten Bouwbedrijf Van de Linde met drie-onder-één kapwoning en een vrijstaande woning, verkoop via Faasse en Fermont makelaardij, tel (0113) 250 555) en en Timmerman Makelaardij met 6 rijenwoningen of 2 keer een drie-onder-één kapwoning (tel. 0113-233340).

Achtergrond

De wens om meer mogelijkheden voor uitbreiding in Wolphaartsdijk te zoeken komt zowel vanuit de Goese gemeenteraad als van bewoners uit Wolphaartsdijk. In 2004 is daarom gestart met het zoeken naar mogelijkheden. Dit heeft geleid tot de nota ‘uitbreiding Wolphaartsdijk’. Conclusie van deze studie was dat gedacht moest worden aan een beperkte, geleidelijke groei. Dorps bouwen met ruimte voor ruime kavels en met kavels midden in de natuur, met uitzicht op het buitengebied. De meest geschikte locatie voor deze uitbreiding is gevonden aan de oostzijde van Wolphaartsdijk.
 

Beeldkwaliteitsplan

Tevens is voor de nieuw te bouwen wijk een beeldkwaliteitsplan vastgesteld. Het beeldkwaliteitsplan geeft een verfijning aan het stedenbouwkundig plan en bestemmingsplan voor de uitbreiding ‘Wolphaartdijk-Oost’. Het is zowel van toepassing op de architectuur, inrichting van de openbare ruimte, en op de overgang tussen beide: de erfafscheiding. Voor Wolphaartsdijk-Oost wordt de lat relatief hoog gelegd: de directe nabijheid van het historische hart van het dorp enerzijds, en de ligging aan een prachtig buitengebied anderzijds, vragen hierom. Het document is bedoeld om richting te geven aan de redelijke eisen van welstand, geldend voor Wolphaartsdijk-Oost. Het biedt daarmee een kader, op basis waarvan welstand gevoerd zal worden. Er worden diverse regels opgelegd waaraan de bouwaanvraag of inrichtingsplan moet voldoen, met als uitgangspunt de traditionele Zeeuwse bouw. Download het beeldkwaliteitsplan onderaan deze pagina.

Meer informatie

Projectleider: de heer E. Kotvis, e.kotvis@goes.nl, tel. (0113) 249 868.

Informatie over verkoop: de heer P. Wielhouwer, p.wielhouwer@goes.nl, tel. (0113) 249 951 en mevrouw Y. pronk, y.pronk@goes.nl, tel (0113) 249 954.