HOME  |  In de gemeente  |  Winkelcriminaliteit

Winkelcriminaliteit

De noodzaak van een gezamenlijke aanpak van winkelcriminaliteit staat landelijk en lokaal sterk in de belangstelling.
Daarom is de gemeente Goes het project winkelcriminaliteit 'Dat pikken wij niet' gestart in samenwerking met de politie en de Ondernemers Organisatie Goes. In de brochure 'Wegwijzer Winkelcriminaliteit' kunt u informatie vinden over de verschillende mogelijkheden voor de aanpak van winkelcriminaliteit binnen de huidige wet- en regelgeving. Mag u bijvoorbeeld ook camera's buiten de winkel ophangen, iemand aanhouden en opsluiten of verdachte personen de toegang tot de winkel weigeren?

Aangifte doen in een handomdraai (onbekende dader)

In overleg met de politie is een verkorte aangifteprocedure ingevoerd voor winkeldiefstal met onbekende dader en andere vormen van criminaliteit. U kunt op eenvoudige wijze aangifte doen door het 'aangifteformulier bij onbekende dader' in te vullen en vervolgens op te sturen naar het politiebureau. Hiermee wordt een tocht naar het politiebureau overbodig. U wint tijd, terwijl de politie een goed beeld krijgt van de daadwerkelijke omvang van de problematiek, zodat zij gericht acties kan ondernemen. Op dit moment is aangifte via internet nog niet mogelijk.

Landelijk aangifteformulier winkeldiefstal (bekende dader)

Als u een winkeldief op heterdaad betrapt en heeft aangehouden is telefonische aangifte of aangifte via internet niet mogelijk. U kunt tijd besparen door het 'landelijk aangifteformulier winkeldiefstal' in uw winkel aanwezig te hebben. Op het moment dat de politie arriveert kunt u het ingevulde formulier samen met de verdachte overdragen aan de politie. Hierdoor voorkomt u dat u achteraf alsnog het aangifteformulier moet inleveren.

Winkelontzegging

Als na tussenkomst van de politie blijkt dat u zich niet vergist heeft, dan kunt u de winkeldief direct een winkelontzegging opleggen, waarmee u de betrokkene voor bepaalde tijd de toegang tot uw winkel ontzegt. Ook kunt u een klant die het personeel of andere klanten lastigvalt of vernielingen pleegt een winkelverbod geven. U kunt hiervoor gebruik maken van het 'standaardformulier winkelontzegging'.

Als de dader bij binnenkomst in uw winkel geregistreerd is door foto- of videobeelden en u van deze beelden gebruik wilt maken gebruik dan het 'formulier winkelontzegging (met gebruikmaking van foto's of videobeelden)'. Zorg dat de politie een afschrift krijgt van de winkelontzegging.

Stroomschema's

In de stroomschema's 'winkeldiefstal' en 'winkelverbod' kunt u terugvinden hoe u in een bepaalde situatie moet handelen en in welke volgorde.