HOME  |  In de gemeente  |  Wijkverkeersplannen

Wijkverkeersplannen

Samen met de dorps en wijkverenigingen werken we aan WijkVerkeersPlannen. De bewoners beschrijven daarin de lokale knelpunten in de wijk. Bijvoorbeeld overbodige verkeersborden, gevaarlijke obstakels of parkeerproblemen bij scholen. Vervolgens bundelen we de knelpunten en geven op hoofdlijn aan hoe deze aangepakt kunnen worden. Voor de lange termijn ligt er daarmee een visie en tegelijkertijd pakken we de eenvoudig realiseerbare knelpunten op korte termijn aan.