HOME  |  In de gemeente  |  Wijk- en dorpsschouwen

Wijk- en dorpsschouwen

Twee keer in het jaar organiseert de gemeente een wijk- en dorpsschouw. Tijdens een schouw loopt een gevarieerde groep mensen via vaste punten door de wijk of het dorp. Zij controleren de kwaliteit ervan door te kijken of het straatbeeld schoon, heel en veilig is. Ze kijken daarbij naar de bestrating, het groen, de afvalbakken, verlichting, zwerfvuil en het straatmeubilair. Ieder punt krijgt een etiket: 'gewoon goed' (standaard), 'gewoon slecht' (ingrijpmoment) of 'plus' (extra). Kleine dringende zaken worden meteen aangepakt.

De wijkschouw is ieder jaar een keer in de winter en een keer in de zomer. De winterschouw wordt gelopen door de wijkopzichter van de gemeente en enkele medewerkers. Bij de zomerschouw worden vertegenwoordigers van oa. de bewonersverenigingen uitgenodigd. Wilt u een keer meelopen met zo'n schouw, kunt u dit bekend maken bij uw bewonersorganisatie.