HOME  |  In de gemeente  |  Werk in Uitvoering  |  Werkzaamheden Voorstad

Werkzaamheden Voorstad

Dit item is verlopen op 31-10-2019.

Wegens onverwachte zaken lopen de werkzaamheden in de Voorstad enige vertraging op. We vinden het erg vervelend dat de werkzaamheden langer duren dan gepland. Op deze pagina vertellen we hoe dit komt, wat we nog gaan doen en hoe we u op de hoogte houden.

Update 3 oktober

“Tijdens de geplande informatieuurtjes van 9 en 16 oktober is Snackbar Familie gesloten. Het infouurtje gaat op deze data niet door. Als u contact met de gemeente wil, kan dat natuurlijk wel. Een eerste aanspreekpunt bij vragen over de werkzaamheden is onze toezichthouder Frans Bart, via (06) 438 336 84 of fj.bart@buroinfra.nl. Voor overige vragen kunt u terecht bij Corné Sinke, via (0113) 249 759 of c.sinke@goes.nl.

Update 17 september

Planning

Het werk verloopt nog steeds volgens de planning zoals die in de brief van 6 september staat.

Schoonmaken kozijnen en ramen

Omdat er bij de werkzaamheden in droge perioden stof ontstaan is, bieden we aan om de kozijnen en de ramen van uw voor,- en zijgevel schoon te maken. Wij zetten daar een professioneel schoonmaakbedrijf voor in. U kunt zich hiervoor aanmelden via fj.bart@buroinfra.nl of 06-43833684. Wij doen dit na afronding van alle werkzaamheden, waarschijnlijk in november.

Informatieuurtje

Zoals in de brief gemeld is er elke woensdag van 16.00 u tot 17.00 uur een informatieuurtje in snackbar Family. De eerste keer was er een goede opkomst. We danken u voor uw komst. “

----------------

Waarom duurt het langer?

In het eerste deel van de Voorstad - van de Oostsingel tot de Zonnebloemstraat - diende DNWG eerst de waterleiding en elektra kabels te vervangen. Tijdens dit werk zagen we dat de rioolaansluitingen op de woonhuizen en de afvoerleidingen van het regenwater in dit gedeelte veel slechter waren dan verwacht.

Om te voorkomen dat er problemen met de rioolaansluitingen ontstaan in de toekomst én omdat we toch al aan het werk zijn, was het noodzakelijk om deze onmiddellijk te vervangen. Dit is een arbeidsintensieve klus die dus helaas veel tijd kost.

In het ander deel van de Voorstad – van de Zonnebloemstraat tot de Van de Spiegelstraat – is meerwerk ontstaan, omdat het trottoir er slechter aan toe was dan we dachten. We hebben gekozen het hele trottoir er opnieuw in te leggen. Ook vervangen we hier de afvoerleidingen van het regenwater.

Dit extra werk zorgt ervoor dat de totale werkzaamheden langere tijd in beslag nemen. Door de werkzaamheden nu uit te voeren, voorkomen we in de nabije toekomst dat we de straat weer moeten openbreken.

Gedeelte Van de Spiegelstraat – Zonnebloemstraat weer open op 27 september

We zijn hier bezig met het gereed maken van het trottoir. In de week van 9 september gaan we hier asfalteren. In de week van 16 september brengen we beton aan in het gedeelte tussen de linker en rechter rijbaan. Dit beton moet anderhalve week uitharden. Daarom is de weg deze periode nog afgesloten. Hierna zijn de werkzaamheden afgerond en is naar verwachting dit stuk vanaf 27 september weer open voor al het verkeer.

Gedeelte Zonnebloemstraat, Oostsingel open op 25 oktober

In de week van 9 september zijn we bezig met de laatste rioolaansluitingen. Vanaf de week van 16 september herstellen we de trottoirs. In de week van 7 oktober brengen we het asfalt aan. In de week van 14 oktober brengen we beton aan in het gedeelte tussen de linker en rechter rijbaan. Dit beton moet anderhalve week uitharden. Naar verwachting zijn de werkzaamheden 25 oktober afgerond en is de Voorstad weer open voor al het verkeer.

Omleidingen

Er zijn dagelijks verkeersregelaars aanwezig. Voor al het verkeer gelden omleidingsroutes. Deze worden aangegeven met bebording. In de wijk Goes-Oost wordt in bepaalde straten het eenrichtingsverkeer opgeheven en de paaltjes tijdelijk weggehaald. Het verkeer kan dan via de Oranjeweg de wijk verlaten.

Hoe houden we u op de hoogte?

We begrijpen dat het lastig is dat we langer aan de slag zijn in de Voorstad dan vooraf bedacht. We doen er alles aan om het werk zo goed en snel mogelijk af te ronden. Bij elk project bestaat de kans dat er door bijvoorbeeld weersomstandigheden enige vertraging oploopt, dit kan nog invloed hebben op onze planning. Op deze pagina houden we u op de hoogte.

Inloopmoment

Heeft u vragen of wilt u graag meer informatie? Tot 23 oktober bent u elke woensdag tussen 16.00 en 17.00 uur welkom in snackbar Big Snack Familie, Voorstad 20. Wij zijn hier aanwezig om tijdens een drankje uw vragen te beantwoorden of meer uitleg te geven over de werkzaamheden. Op andere dagen kunt u hier tijdens openingstijden een kijkje nemen op de tekeningen en planning.

Contactgegevens

Een eerste aanspreekpunt bij vragen over de werkzaamheden is onze toezichthouder Frans Bart, via (06) 438 336 84 of fj.bart@buroinfra.nl. Voor overige vragen kunt u terecht bij Corné Sinke, via (0113) 249 759 of c.sinke@goes.nl.

Te downloaden: