HOME  |  In de gemeente  |  Werk in Uitvoering  |  Werkzaamheden Voorstad

Werkzaamheden Voorstad

Dit item is verlopen op 22-07-2019.

Van juni t/m september zijn er werkzaamheden aan de Voorstad, de werkzaamheden vinden plaats in verschillende fases.

Wat gaan we doen?

Van juni t/m september vinden er rioleringswerkzaamheden en asfaltwerkzaamheden plaats aan de Voorstad. Om ervoor te zorgen dat de weg zolang mogelijk bereikbaar blijft, worden de werkzaamheden in drie fases uitgevoerd. Op het kaartje in de bijlage staan de verschillende fases aangegeven.

Fase 1: Waterleiding en elektriciteitskabels, 3 juni t/m 12 juli
In de Voorstad, tussen de kruising met de Zonnebloemstraat en de Oostsingel, worden de waterleiding en elektriciteitskabels vervangen door nutsbedrijven. Het gedeelte tussen de twee kruisingen wordt afgesloten voor verkeer. De omleiding wordt aangegeven met borden.

Fase 2: Rioleringswerkzaamheden, 17 juni t/m  12 juli

In de Voorstad, worden tussen de kruising met de Van de Spiegelstraat en de Zonnebloemstraat de huisaansluitingen van het riool vervangen. Het gaat alleen om het deel van de huisaansluiting op gemeentegrond. De straat wordt hiervoor afgesloten en opengebroken. Woont u aan één van de huizen in dit gedeelte van de Voorstad? Het zou kunnen dat u een uurtje geen water kunt lozen. Als dit het geval is, krijgt u dit van te voren te horen.

In de eerste week van de werkzaamheden, wordt op twee plekken langs de Voorstad grond gesaneerd. Omdat we tijdens de werkzaamheden met de grond bezig zijn gaan we deze meteen vervangen. 

Fase 3: Overige riolerings,- en asfaltwerkzaamheden , 12 augustus t/m 27 september

In de Voorstad, vanaf de kruising van de Van de Spiegelstraat tot de Oostsingel wordt het wegdek voorzien van nieuw asfalt en voeren wij aanverwante werkzaamheden uit. Bovenstaande planning is onder voorbehoud van weersomstandigheden.

Wat merkt u van de werkzaamheden?

We kunnen helaas niet voorkomen dat u enige hinder ervaart van de werkzaamheden, onze excuses hiervoor. We doen uiteraard ons best om de hinder zoveel mogelijk te beperken.

Omleidingen

De omleidingen worden door middel van borden aangegeven. Zodra onze aannemer aan de slag gaat, in fase 2 en 3, zijn er ook verkeersregelaars aanwezig. In de wijk Goes Oost, wordt in bepaalde straten het eenrichtingsverkeer opgeheven en de paaltjes tijdelijk weggehaald. Het verkeer kan dan de wijk verlaten via de Oranjeweg.

Contactgegevens

Voor vragen over de werkzaamheden tijdens fase 1 kunt u contact opnemen met Marcel de Pree, DNWG via (0113) 741 100. Voor overige vragen kunt u contact opnemen met onze toezichthouder Frans Bart, via (06) 438 336 84 of via Fj.bart@buroinfra.nl of met Corné Sinke, tel (0113) 249 759, c.sinke@goes.nl

Te downloaden: